Informacje dla Czytelników

Transkrypt

Informacje dla Czytelników
Informacje dla Czytelników
Regulaminy
1.
2.
3.
4.
5.
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
czytelni
wypożyczalni dla dorosłych
wypożyczalni dla dzieci
korzystania z komputerów
wolontariatu
Uwaga! Aby odczytać powyższe pliki potrzebny jest program do odczytu plików PDF, np.
Foxit Reader (ok. 3MB), lub Adobe Reader (ok. 25MB).
Biblioteczny Sposób na Bycie – gazetka biblioteczna
1. październik 2008

Podobne dokumenty