Ćwiczenie 17 - Teleinformatyk

Transkrypt

Ćwiczenie 17 - Teleinformatyk
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
Pracownia Systemów Komputerowych
Ćwiczenie Nr 17
TESTOWANIE KABLI SIECIOWYCH.
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SIECI
KOMPUTEROWYCH
Opracował Sławomir Zieliński
Suwałki 2012
Cel ćwiczenia
Zapoznanie z architekturą, sposobem wykonania oraz sposobem działania sieci komputerowych
Uwaga! Niniejsze zajęcia w dużej mierze opierają się na samodzielnym studiowaniu podręcznika oraz
na wynotowywaniu znalezionych tam najważniejszych informacji dotyczących sieci komputerowych.
Zajęcia te nie należy traktować jako „przepisywanie podręcznika”, lecz jako możliwość nabycia
i utrwalenia podstawowych wiadomości przydatnych w pracy teleinformatyka.
Zadania
1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. „Wprowadzenie do sieci komputerowych”.
Na podstawie powyższego rozdziału wynotować w sprawozdaniu najważniejsze informacje tam
zawarte, łącznie ze schematami przedstawiającymi topologie sieci. Podać w sprawozdaniu
najważniejsze definicje. Wyjaśnić w sprawozdaniu wszystkie pojęcia napisane w podręczniku
drukiem wytłuszczonym.
2. W sieciach przewodowych tradycyjnie wykorzystywane są dwa typy kabli: standardowe (tzw.
proste) oraz skrosowane.
a. Naszkicować w sprawozdaniu sposób połączenia poszczególnych styków wtyczek RJ45
w kablu skrosowanym w standardzie 100Base (maksymalna przepustowość 100 Mb/s)
oraz w kablu skrosowanym w standardzie 1000Base (maksymalna przepustowość 1000
Mb/s, czyli 1 Gb/s). Jako pomoc do wykonania niniejszego zadania posłużyć może
ilustracja połączeń standardowego i skrosowanego kabla sieci Ethernet umieszczona
w sekcji materiałów dydaktycznych witryny internetowej Technikum
Teleinformatycznego w ZST w Suwałkach [2].
b. Przy użyciu testera sieci przetestować dwa kable sieciowe udostępnione przez
nauczyciela i dokonać ich identyfikacji (określić, który jest standardowy a który
skrosowany). Jeden z kabli jest kablem standardowym (tzw. prostym), natomiast drugi
jest kablem skrosowanym. Dodatkowo należy określić, w jakim standardzie zostały one
wykonane: IEEE 100Base czy 1000Base.
Krótko opisać w sprawozdaniu zastosowaną procedurę sprawdzającą.
c. Korzystając z podręcznika podać zastosowania kabli standardowych („prostych”)
i skrosowanych.
Opracowanie
Odpowiedzi do powyższych pytań należy przekazać nauczycielowi w postaci pisemnego
sprawozdania na zakończenie danego ćwiczenia.
str. 2
Literatura
[1] P. Bensel, Technik informatyk – Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu.
Helion, Gliwice, 2010.
[2] Sławomir Zieliński, Ilustracja połączeń standardowego i skrosowanego kabla sieci Ethernet.
Materiały Dydaktyczne, Technikum Teleinformatyczne,
http://www.teleinformatyk.pl.hostingasp.pl (data dostępu: listopad 2012).
str. 3