Zestaw podreczników cykl 2013-2016

Transkrypt

Zestaw podreczników cykl 2013-2016
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10/12/13 z dnia 06.06.2013
Zestaw podręczników i programów nauczania-cykl 2013 - 2016
Na podstawie § 7 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. Nr 14 z dnia 14 lutego 1999r., poz. 130 z póź. zmian.)
dopuszczam do użytku szkolnego zestaw nr MG 3/2013/2016
programów nauczania dla klas I w roku szkolnym 2013/2014 (II – 2014/2015; III – 2015/2016)
Przedmiot
J. polski
J. angielski
J. niemiecki
Historia
Nr dopuszczenia
podręcznika z nową
podstawą programową
„ Słowa na czasie”
podręcznik- 95/1/2009
ćwiczenia – 95/2/2009
Nr w
szkolnym
zestawie
01/13/14
Program nauczania
języka angielskiego
„Smart Time”
647/1,2,3/2013
Magdalena Kębłowska
“Kompass”
51/1/2009
„Śladami przeszłości.
Program nauczania
Kl. I -2013/14
Kl. II- 2014/15
Kl. III- 2015/16
Wydawnictwo
Podręcznik/ćw
„Słowa na czasie1”
kształcenie literackie
Chmiel, Herman….
„Słowa na czasie”
A. Grabarczyk
Podręcznik/ćw
„Słowa na czasie2”
kształcenie literackie
Chmiel, Herman….
„Słowa na czasie”
A. Grabarczyk
Podręcznik/ćw
„Słowa na czasie3”
kształcenie literackie
Chmiel, Herman….
„Słowa na czasie”
A. Grabarczyk
02/13/14
„Smart Time 1”
„Smart Time 2”
„Smart Time 3”
Express
Publishing
03/13/14
„Kompass 1”
Elżbieta Reymont,
Agnieszka Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak
„Kompass 2”
Elżbieta Reymont,
Agnieszka Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak
„Kompass 3”
Elżbieta Reymont,
Agnieszka Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak
PWN
04/13/14
„Śladami przeszłości” kl „Śladami
I
przeszłości” kl II
„Śladami przeszłości” kl
III
Nowa Era
Nowa Era
ogólnego historii w
klasach I-III gimnazjum”
T. Kowalewska, T.
Maćkowski
60/1/2011/21
WOS
„Wiedza o
społeczeństwie”
96/1/2009
05/13/14
-
„Wiedza o
społeczeństwie 2”
E. Dobrzycka,
K. Makara
Matematyka 3
podręcznik dla
gimnazjum M+
„Świat fizyki3”
M. Rozenbajgier
Operon
Matematyka 1
podręcznik dla
gimnazjum M+
„Świat fizyki1”
M. Rozenbajgier
„Wiedza o
społeczeństwie 1”
E. Dobrzycka,
K. Makara
Matematyka 2
podręcznik dla
gimnazjum M+
„Świat fizyki2”
M. Rozenbajgier
Matematyka
„Matematyka z
plusem”
168/1/2009
„Program nauczania
fizyki w gimnazjum”
11/1/2009
06/13/14
Chemia
„Chemia Nowej Ery”
49/1/2009
08/13/14
„Chemia Nowej Ery 1”Teresa Kulawik, Maria
Litwin
„Chemia Nowej Ery
2”- Teresa Kulawik,
Maria Litwin
„Chemia Nowej Ery 3”Teresa Kulawik, Maria
Litwin
Nowa Era
Biologia
„Puls życia”
58/1/2009
„Puls Ziemi”
5/1/2009
„Informatyka w
ćwiczeniach”
114/2009
09/13/14
„Puls życia 1”
„Puls życia 2”
„Puls życia 3”
Nowa Era
10/13/14
„Puls Ziemi 1”
„Puls Ziemi 2”
„Puls Ziemi 3”
Nowa Era
11/13/14
„Informatyka w
ćwiczeniach”
B. Kwaśny
„Informatyka w
ćwiczeniach”
B. Kwaśny
„Informatyka w
ćwiczeniach”
B. Kwaśny
PWN
Zajęcia
techniczne
„Program nauczania
techniki w gimnazjum”
4014-20/02
12/13/14
-
„Program nauczania
13/13/14
„ W tym cała sztuka”
Technika z wych.
Komunikacyjnym w
gimnazjum
Leszek Bakun - ćw
-
Art.-Szkol
Plastyka
Technika z wych.
Komunikacyjnym w
gimnazjum
Leszek Bakun - ćw
-
Fizyka
Geografia
Informatyka
07/13/14
GWO
Zamkor
Mac Edukacja
plastyki”
167/2009
Muzyka
Religia
Wychowanie
fizyczne
J. Gumula
„Program nauczania
muzyki w gimnazjum”
1/2009
AZ-3-01/10
„Pójść za Jezusem
Chrystusem”
praca zbiorowa
14/13/14
DKW 4014-250/99
Program wychowania
fizycznego III etap
edukacyjny
M. Śmigielska
DKW-4014-49/2001
Kalinowska
16/13/14
Wychowanie
do życia w
rodzinie
Edukacja dla
„Edukacja dla
bezpieczeństwa bezpieczeństwa”
177/1/2009
Zajęcia
„Zajęcia artystyczne”
artystyczne
978-83-262-0862-1
273/2010
Zeszyt muzyczny kl I
„Słuchanie muzyki”
-E. Wachowiak
„Spotkanie ze Słowem” „Aby nie ustać w
drodze”
-
Gawa
„Żyć w miłości Boga”
Księgarnia Św.
Wojciecha
17/13/14
-
-
-
„Efka”
Kalinowska
18/13/14
-
-
„Edukacja dla
bezpieczeństwa”
Operon
19/13/14
-
Podręcznik do zajęć
artystycznych w
gimnazjum
E. Wachowiak
Zeszyt do zajęć
artystycznych.
„Sztuka w przestrzeni
publicznej”
C. Marcinkowska
Gawa
(Zaj. muzyczne)
PWN
(Zaj. plastyczne)
15/13/14
Powyższy zestaw programów nauczania został wprowadzony zarządzeniem dyrektora MG3 nr 10/12/13 w dniu06.06.2013r., po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
ROCZNIK 2000