INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: RATOWNIK

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: RATOWNIK
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO:
RATOWNIK
…………………………………………………………………………………………
(OKREŚLENIE STANOWISKA)
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została
wybrana Pani Katarzyna Barbarowicz zamieszkała w Elblągu.
UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:
Wybrany kandydat spełnia kryteria do pracy na w/w stanowisko, wykazał się niezbędną
wiedzą i doświadczeniem z zakresu objętego naborem, co może zapewnić prawidłowe
wykonywanie zadań.
Elbląg, dnia 29 sierpnia 2013r.

Podobne dokumenty