OŚWIADCZENIE Proszę, aby moje dziecko

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Proszę, aby moje dziecko
OŚWIADCZENIE
Proszę, aby moje dziecko:
…………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia
z klasy …………… skorzystało z zajęć opiekuńczych w dniach:
( proszę wpisać TAK oraz godziny lub NIE )
02.04.2015 r. ……………………. w godz. ……………………………….
03.04.2015 r. …………………… w godz. ………………………………..
07.04.2015 r. ……………………. w godz. ……………………………….
Oświadczam, że w tych dniach jestem w pracy i nie mogę zaopiekować
się dzieckiem.
………………………………………
czytelny podpis rodzica

Podobne dokumenty