Budynek: Warszawa, Kazimierzowska 64 Obmiar robót: Izolacja

Transkrypt

Budynek: Warszawa, Kazimierzowska 64 Obmiar robót: Izolacja
Budynek:
Warszawa, Kazimierzowska 64
Obmiar robót: Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych.
Lp.
Podstawa
kosztorysowania
opis roboty
jednostka
część 1
Izolacje przeciwwodne ścian fundamentowych
1
KNNR 6 /0802-0800
Ręcznie rozebranie nawierzchni z klinkieru - rozebranie
chodnika od strony Kazimierzowskiej (analogia)
m
2
KNR-W 4-01/0212-01
Rozebranie opaski betonowej
m
3
KNR-W 4-01/0104-02
Wykopy o ścianach pionowych gł. do 1.5m w gruntach kat.3 odkopywanie fundamentów odcinkami
4
KNR 2-01/0322-07
5
obmiar
2
24,00
3
0,75
m
3
96,33
Umocnienie pionowych ścian wykopów do 3 m wraz z
rozbiórką wypraskami w gruntach kat 3-4
m2
70,48
KNR-W 4-01/0107-07
Przykrycie wykopów balami drewnianymi z ich rozbiórką
m2
20,00
6
KNR-W 4-01/0211-01
Skuwanie nierówności z betonu na ścianach fundamentowych
2
m
4,00
7
KNR-W 4-01/0308-04
Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł
szt.
10,00
8
KNR-W 4-01/0619-01
Odgrzybianie powierzchni murów szczotkami stalowymi
m2
48,16
9
KNR-W 4-01/0724-03
Uzupełnianie tynków zewnętrznych kat.1 - rapowanie ścian
fundamentowych (analogia)
m2
87,58
10
KNR-W 2-02/0603-03
Izolacje pionowe przeciwwodne powłokowe bitumiczne pierwsza warstwa
m
2
87,58
11
KNR-W 2-02/0603-04
Izolacje pionowe przeciwwodne powłokowe bitumiczne druga warstwa
m
3
87,58
12
KNR-W 2-02/0608-10
Izolacje pionowe z płyt styropianowych 4 cm na ścianach
fundamentowych
m
2
87,58
13
KNNR 1/0318-05
Zasypanie piskiem wykopów liniowych głębokości do 6 m,
grunt kat. I-III z zagęszczaniem.
m3
96,33
14
KNNR 6 /0502-02
Chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce c-w 10 cm
m2
28,56
2
m
7,50
m2
5,00
2
15
KNR-W 4-01/0213-01
Wykonanie opaski betonowej gr. 10 cm przy budynku
część 2
Roboty renowacyjne wewnętrzne w piwnicy
KNR-W 4-01/0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy c-w - w piwnicy
17
KNR-W 4-01/0711-03
Uzupełnianie tynków zwykłych c-w wewnętrznych kat.3
m
5,00
18
KNR-W 2-02/1510-01
Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych na ścianach w
piwnicy 1 x
m2
15,00
19
KNR-W 2-02/1510-02
Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych na ścianach w
piwnicy - drugie malowanie
m
2
15,00
16
uwagi
Parametry kosztorysowania: KO - 65%, KZ = 8%, Z = 12%
Obmiar nie uwzględnia kosztów zajęcia chodnika od strony ul. Kazimierzowskiej.
Kazimierzowska 64_izolacja_2