GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Transkrypt

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY – grupa
otwarta, o charakterze wspierająco – edukacyjny. Prowadzona jest przez psychologa w
oparciu o program obejmujący 14 bloków tematycznych, realizowanych w zależności od
tempa pracy. Treści programowe modyfikowane i dostosowywane do potrzeb i tempa pracy
uczestniczek.
Cel - wzajemna pomoc w nabyciu umiejętności powstrzymania przemocy oraz
minimalizowanie jej skutków poprzez wsparcie i psychoedukację.
Adresaci - kobiety uwikłane w problemy przemocy w rodzinie - borykające się
z trudnościami o podobnym charakterze.
Czas - spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu - 3 godz.

Podobne dokumenty