Nota korygująca VAT Nr

Komentarze

Transkrypt

Nota korygująca VAT Nr
Nota korygująca VAT Nr
z dnia
Firma (imię i nazwisko):
FAKTURY
WYSTAWCA
Dotyczy faktury VAT nr
z dnia
Adres
NIP
FAKTURY
ODBIORCA
Firma (imię i nazwisko):
Adres:
NIP:
Dane faktury, której dotyczy nota:
TREŚĆ KORYGOWANA
TREŚĆ PRAWIDŁOWA
Wystawca noty korygującej:
Firma (imię i nazwisko):
Adres:
NIP:
Odbiorca noty korygującej:
Firma (imię i nazwisko):
Adres:
NIP:
Akceptuję informacje zawarte w nocie:
ODBIORCA
imię nazwisko
pieczęć
podpis odbiorcy (lub osoby uprawnionej)
WYSTAWCA
imię nazwisko
pieczęć
podpis wystawcy (lub osoby uprawnionej)