Uwagi_do_proj_Exatel 91,3 kB

Transkrypt

Uwagi_do_proj_Exatel 91,3 kB
Uwagi Exatel S.A. do projektu rozporządzenia MI dot. przetargu,
konkursu na rezerwacje częstotliwości [Art. 120 ustawy PT]
1. W rozporządzeniu jest podawany, w treści konkursu, procentowy
udział składników audiowizualnych oraz minimalny udział usług
dodatkowych w całkowitej przepływności sygnału.
Pytanie:
Czy będzie gdzieś dalej (w rozporządzeniu lub innym dokumencie)
wyjaśnione jak ten procentowy i minimalny udział określić lub obliczyć,
aby wszyscy startujący mieli jednakową możliwość jego określenia lub
sprawdzenia ?.
2. Czy Prezes UKE może nie zgodzić się z wynikami ogłoszonymi przez
Komisję?
Np. Komisja wybierze oferty które nawzajem albo się pokrywają albo
powodują komplikacje w przydziale rezerwacji (był przypadek przydziału
tych samych częstotliwości dwom różnym podmiotom, na tym samym
terenie i w tym samym czasie).
3. Czy jeśli, po ogłoszeniu przetargu lub konkursu, treść tego ogłoszenia
będzie zawierała tak dużo błędów, że zostanie wycofane w trakcie, to co
się stanie ze wszystkimi ofertami, które zostały już wcześniej wysłane i
kiedy będzie ogłoszony następny konkurs /przetarg? Rozporządzenie nie
definiuje ile czasu ma UKE na powtórne ogłoszenie tego samego
tematu.
4. Jak długo będzie ważne to rozporządzenie ? (Poprzednie się już
kończy i było ważne tylko rok. Może warto ustalić żeby to rozporządzenie
trwało trochę dłużej.).

Podobne dokumenty