KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI

Komentarze

Transkrypt

KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nunberg M. 1954. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XIX, z. 99-100, Warszawa, 106 ss.
Mroczkowski M. 1954. Skórniki – Dermestidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 52, Warszawa, 48 ss.
Dominik J. 1954. Ogniczkowate – Pyrochroidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 87, Warszawa, 8 ss.
Mroczkowski M. 1955. Omarlicowate – Silphidae. Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa, 30 ss.
Stach J. 1955. Pierwogonki – Protura, Widłogonki – Diplura, Szczeciogonki – Thysanura.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. III-V, Warszawa, 64 ss.
Dominik J. 1955. Kołatki – Anobiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z.
41, Warszawa, 70 ss.
Stach J. 1955. Skoczogonki – Collembola. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. II,
Warszawa, 216 ss.
Trojan P. 1956. Erinnidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 19,
Warszawa, 22 ss.
Trojan P. 1956. Cyrtidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 23,
Warszawa, 18 ss.
Trojan P. 1956. Omphralidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 26,
Warszawa, 16 ss.
Bazyluk W. 1956. Karaczany – Blattodea, Modliszki – Mantodea. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. IX-X, Warszawa, 40 ss.
Bazyluk W. 1956. Skorki – Dermaptera. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XII,
Warszawa, 16 ss.
Kozłowski S. 1956. Hippoboscidae i Nycteribiidae Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XXVIII, z. 77-78, Warszawa, 30 ss.
Głowacki J. 1956. Trzpiennikowate – Siricidae. Oryssidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XXIV, z. 2-3, Warszawa, 28 ss.
Kostrowicki A. S. 1956. Sówki – Noctuidae. Wstęp i podrodzina Cuculliinae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 53a, Warszawa, 124 ss.
Toll S. 1956. Glyphipterygidae, Douglasiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 39-40, Warszawa, 50 ss.
Bazyluk W. 1956. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria). Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XI, Warszawa, 166 ss.
Błeszyński S. 1956. Omacnicowate – Pyralididae. Wachlarzykowate – Crambinae. Klucze
do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 45b, Warszawa, 88 ss.
Trojanowa R. 1956. Conopidae, Pyrgotidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVIII, z. 35-36, Warszawa, 44 ss.
Trojan P. 1957. Zeszyt 1 – wstępny. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z.
1, Warszawa, 146 ss.
Dominik J. 1957. Miazgowce – Lyctidae, Drwionki – Lymexylonidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 43-44, Warszawa, 22 ss.
Romaniszyn W. 1958. Ochotkowate – Tendipedidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XXVIII, z. 14a, Warszawa, 136 ss.
Noskiewicz J., Puławski W. 1958. Złotolitki – Chrysididae. Cleptidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 55-56, Warszawa, 66 ss.
Dominik J. 1958. Kapturnikowate – Bostrychidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 39-40, Warszawa, 20 ss.
25 Mroczkowski M. 1958. Otrupkowate – Byrrhidae, Nosodendridae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XIX, z. 50-51, Warszawa, 30 ss.
26 Bielawski R. 1959. Biedronki – Coccinellidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 76, Warszawa, 92 ss.
27 Trojan P. 1959. Ślepaki – Tabanidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII,
z. 21, Warszawa, 70 ss.
28 Kostrowicki A. S. 1959. Sówki – Noctuidae. Podrodziny Agrotinae, Melicleptriinae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 53b, Warszawa, 146 ss.
29 Toll S. 1959. Micropterygidae, Eriocraniidae, Krótkowąsy – Hepialidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 2-4, Warszawa, 50 ss.
30 Toll S. 1959. Tischeriidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 6,
Warszawa, 22 ss.
31 Krzywicki M. 1959. Modraszki – Lycaenidae, Wieleny – Erycinidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 61-62, Warszawa, 64 ss.
32 Noskiewicz J., Puławski W. 1960. Grzebaczowate – Sphecidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXIV, z. 67, Warszawa, 186 ss.
33 Błeszyński S. 1960. Miernikowce – Geometridae. Wstęp i podrodziny Brephinae,
Orthostixinae, Geometrinae, Sterrhinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 46a, Warszawa, 150 ss.
34 Schnaider J., Schnaider J., Schnaider Z. 1961. Przezierniki – Aegeriidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 37, Warszawa, 42 ss., 6 tabl.
35 Szymczakowski W. 1961. Catopidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z.
13, Warszawa, 70 ss.
36 Szujecki A. 1961. Kusakowate – Staphylinidae. Myśliczki – Steninae. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 72 ss.
37 Trojan P. 1962. Odiniidae, Clusiidae, Anthomyzidae, Opomyzidae, Tethinidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 54-58, Warszawa, 68 ss.
38 Krzywicki M. 1962. Bielinki – Pieridae, Motylowce – Papilionidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXVII, z. 65-66, Warszawa, 46 ss.
39 Puławski W. 1964. Sapygidae, Scoliidae, Tiphiidae, Methocidae, Myrmosidae, Mutillidae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 57-62, Warszawa, 66 ss.
40 Razowski J. 1963. Cochylidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 41a,
Warszawa, 86 ss.
41 Trojan P. 1963. Stratiomyidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 22,
Warszawa, 72 ss.
42 Bańkowska R. 1963. Syrphidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 34,
Warszawa, 236 ss.
43 Toll S. 1964. Oecophoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 35,
Warszawa, 174 ss.
44 Draber-Mońko A. 1964. Phasiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z.
72, Warszawa, 100 ss.
45 Smreczyński S. 1965. Ryjkowce – Curculionidae. Wstęp i podrodzina Apioninae. Klucze
do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 98a, Warszawa, 80 ss.
46 Sołtys E. 1965. Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyatiridae, Drepanidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 47-50, Warszawa, 54 ss.
47 Błeszyński S. 1965. Miernikowce – Geometridae. Podrodzina Hydriomeninae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 46b, Warszawa, 306 ss.
48 Szujecki A. 1965. Kusakowate – Staphylinidae. Kiepurki – Euasthetinae i żarlinki –
Paederinae. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 74 ss.
49 Dąbrowski J. S. 1965. Ślimakówki – Cochlidiidae, Kraśniki – Zygaenidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 14-15, Warszawa, 46 ss.
50 Błeszyński S. 1966. Miernikowce – Geometridae. Podrodzina Selidoseminae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 46c, Warszawa, 122 ss.
51 Smreczyński S. 1966. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodziny Otiorhynchinae,
Brachyderinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 98b, Warszawa, 130 ss.
52 Krzywicki M. 1966. Oczenice – Satyridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 63, Warszawa, 42 ss.
53 Skuratowicz W. 1967. Pchły – Siphonaptera (Aphaniptera). Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXIX, Warszawa, 142 ss.
54 Puławski W. 1967. Osowate – Vespidae, Masaridae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XXIV, z. 64-65, Warszawa, 84 ss.
55 Trojan P. 1967. Bujanki – Bombyliidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVIII, z. 24, Warszawa, 44 ss.
56 Nunberg M. 1967. Obumierki – Rhizophagidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 64, Warszawa, 16 ss.
57 Krzywicki M. 1968. Mieniaki – Apaturidae, Południce – Nymphalidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 64, Warszawa, 64 ss.
58 Wróblewski A. 1968. Leptopodidae, Nabrzeżkowate – Saldidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XVIII, z. 3, Warszawa, 36 ss.
59 Smreczyński S. 1968. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae,
Tanyrhynchinae, Hylobiinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 98c,
Warszawa, 106 ss.
60 Tranda E. 1969. Krętakowate – Gyrinidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 8, Warszawa, 20 ss.
61 Draber-Mońko A. 1969. Gziki – Gasterophilidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XXVIII, z. 75, Warszawa, 58 ss.
62 Razowski J. 1969. Zwójkówki – Tortricidae. Wstęp oraz podrodziny Tortricinae i
Sparganothinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 41b, Warszawa, 132
ss.
63 Klimaszewski M. S. 1969. Koliszki – Psyllodea. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XVII, z. 3, Warszawa, 90 ss.
64 Szymczakowski W. 1969. Colonidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z.
14, Warszawa, 28 ss.
65 Trojan P. 1970. Łowiki – Asilidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z.
27, Warszawa, 90 ss.
66 Löbl I. 1970. Scaphidiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 23,
Warszawa, 16 ss.
67 Krzywicki M. 1970. Powszelatki – Hesperiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 60, Warszawa, 34 ss.
68 Trojan P. 1970. Therevidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 25,
Warszawa, 28 ss.
69 Skierska B. 1971. Komary – Culicidae. Larwy i poczwarki (z uwzględnieniem jaj
niektórych gatunków). Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 9a,
Warszawa, 138 ss.
70 Galewski K. 1971. Pływakowate – Dytiscidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 7, Warszawa, 112 ss.
71 Razowski J. 1971. Oblaczki – Syntomidae, Niedźwiedziówki – Arctiidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 51-52, Warszawa, 54 ss.
72 Warchałowski A. 1971. Stonkowate – Chrysomelidae. Część ogólna i podrodziny:
Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Clytrinae, Cryptocephalinae, Lamprosomatinae i
Eumolpinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 94a, Warszawa, 114 ss.
73 Wegner Z. 1972. Wszy – Anoplura. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVI,
Warszawa, 90 ss.
74 Złotorzycka J. 1972. Nadrodziny Goniodoidea i Trichodectoidea. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XV, z. 3, Warszawa, 48 ss.
75 Złotorzycka J. 1972. Część ogólna oraz nadrodziny Gyropoidea i Laemobothrioidea.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XV, z. 1, Warszawa, 58 ss.
76 Wojtusiak J. 1972. Adelidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 9,
Warszawa, 52 ss.
77 Smreczyński S. 1972. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Plemiona
Dryophthorini, Cossonini, Bagoini, Tanysphyrini, Notarini, Smicronychini, Ellescini,
Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini, Pissodini, Magdalini, Trachodini,
Rhynchophorini, Cryptorhynchini. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 98d,
Warszawa, 196 ss.
78 Bańkowska R. 1973. Pipunculidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z.
33, Warszawa, 52 ss.
79 Mazur S. 1973. Sphaeritidae i Gniliki – Histeridae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 11-12, Warszawa, 74 ss.
80 Warchałowski A. 1973. Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny: Chrysomelinae i
Galerucinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 94b, Warszawa, 98 ss.
81 Kierych E. 1974. Ibaliidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 22,
Warszawa, 12 ss.
82 Pawłowski J. 1974. Biegaczowate – Carabidae. Podrodziny Bembidiinae, Trechinae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 3b, Warszawa, 94 ss.
83 Smreczyński S. 1974. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Plemiona:
Barini, Coryssomerini, Ceutorhynchini. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z.
98e, Warszawa, 180 ss.
84 Dylewska M. 1974. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina Andreninae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 68d, Warszawa, 80 ss.
85 Martini J. 1975. Gryzki – Psocoptera. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIV,
Warszawa, 56 ss.
86 Mazur S. 1975. Przekraski – Cleridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z.
53, Warszawa, 20 ss.
87 Smreczyński S. 1976. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Plemiona:
Nanophyini, Mecinini, Cionini, Anoplini, Rhynchaenini i uzupełnienia do zeszytów 98a-e.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 98f, Warszawa, 116 ss.
88 Złotorzycka J. 1976. Nadrodzina Menoponoidea. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XV, z. 2, Warszawa, 190 ss.
89 Stebnicka Z. 1976. Żukowate – Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae laparosticti.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 28a, Warszawa, 140 ss.
90 Burakowski B., Galewski K. 1976. Zagłębkowate – Rhysodidae, Flisakowate –
Haliplidae, Hygrobiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 4-6,
Warszawa, 52 ss.
91 Burakowski B. 1976. Rozmiazgowate – Pythidae, Omiękowate – Lagriidae, Cisawkowate
– Alleculidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 88-90, Warszawa, 76 ss.
92 Nunberg M. 1976. Łyszczynkowate – Nitidulidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 65, Warszawa, 92 ss.
93 Szujecki A. 1976. Kusakowate – Staphylinidae. Wydłużaki – Xantholininae. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 44 ss.
94 Wojtusiak J. 1976. Heliozelidae, Incurvariidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 7-8, Warszawa, 60 ss.
95 Jaczewski T., Wróblewski A. 1976. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i
nartniki – Gerridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 4, Warszawa, 32
ss.
96 Mikołajczyk W. 1976. Leniowate – Bibionidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVIII, z. 10, Warszawa, 20 ss.
97 Buszko J. 1977. Rozstrzępiaki – Alucitidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 38, Warszawa, 18 ss.
98 Złotorzycka J. 1977. Nadrodzina Philopteroidea: rodzina Philopteridae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XV, z. 4, Warszawa, 124 ss.
99 Skierska B. 1977. Komary – Culicidae. Postacie dojrzałe. P Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXVIII, z. 9b, Warszawa, 120 ss.
100 Stebnicka Z. 1978. Żukowate – Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae
pleurosticti. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 28b, Warszawa, 64 ss.
Numer serii: 100.
101 Szelęgiewicz H. 1978. Mszyce – Aphidoidae. Wstęp i Lachnidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XVII, z. 5a, Warszawa, 108 ss.
102 Schnaider Z. 1978. Trociniarkowate – Cossidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XXVII, z. 10, Warszawa, 24 ss.
103 Buszko J. 1978. Ethmiidae, Blastobasidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 36, Warszawa, 32 ss.
104 Złotorzycka J. 1978. Nadrodzina Philopteroidea, rodzina Rallicolidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XV, z. 5, Warszawa-Wrocław, 86 ss.
105 Warchałowski A. 1978. Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny: Halticinae,
Hispinae i Cassidinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 94c, WarszawaWrocław, 158 ss.
106 Jaczewski T., Wróblewski A. 1978. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae,
Naucoridae i Aphelocheiridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 2,
Warszawa-Wrocław, 68 ss.
107 Buszko J., Śliwiński Z. 1978. Lasiocampidae, Endromididae, Lemoniidae, Saturniidae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 55-58, Warszawa-Wrocław, 42 ss.
108 Cmoluchowa A. 1978. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XVIII, z. 7, Warszawa-Wrocław, 44 ss.
109 Buszko J. 1979. Przeglądki – Thyrididae, Piórolotki – Pterophoridae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 43-44, Warszawa-Wrocław, 140 ss.
110 Cmoluch Z. 1979. Rhinomaceridae, Attelabidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XIX, z. 96-97, Warszawa-Wrocław, 60 ss.
111 Szujecki A. 1980. Kusakowate – Staphylinidae. Kusaki – Staphylininae. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wrocław, 164 ss.
112 Borowiec L. 1980. Strąkowce – Bruchidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 93, Warszawa-Wrocław, 52 ss.
113 Buszko J., Śliwiński Z. 1980. Brudnice – Lymantriidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXVII, z. 54, Warszawa-Wrocław, 32 ss.
114 Buszko J. 1980. Sówki – Noctuidae. Podrodzina Acronictinae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXVII, z. 53f, Warszawa-Wrocław, 42 ss.
115 Buszko J., Skalski A. 1980. Epermeniidae, Schreckensteiniidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXVII, z. 22-23, Warszawa-Wrocław, 36 ss.
Złotorzycka J. 1980. Nadrodzina Philopteroidea, rodziny: Meinertzhageniellidae,
Lipeuridae, Degeeriellidae, Pseudonirmidae, Giebellidae, Esthiopteridae i Acidoproctidae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XV, z. 6, Warszawa-Wrocław, 202 ss.
117 Buszko J. 1981. Opostegidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 5b,
Warszawa-Wrocław, 12 ss.
118 Buszko J. 1981. Cemiostomidae, Phyllocnistidae, Lyonetiidae, Oinophilidae. Klucze
do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 25-28, Warszawa-Wrocław, 58 ss.
119 Ślipiński S. 1981. Monotomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z.
63, Warszawa-Wrocław, 12 ss.
120 Nunberg M. 1981. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 99-100, Warszawa-Wrocław, 116 ss.
121 Borowiec L. 1983. Pawężnikowate – Peltidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 69, Warszawa-Wocław, 16 ss.
122 Borowiec L., Tarnawski D. 1982. Salpingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 86, Warszawa-Wrocław, 20 ss.
123 Ślipiński S. 1982. Zgniotkowate – Cucujidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 56, Warszawa-Wrocław, 36 ss.
124 Mazur S. 1983. Zadrzewkowate – Erotylidae, Wygłodkowate – Endomychidae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 74-75, Warszawa-Wrocław, 32 ss.
125 Stebnicka Z. 1983. Jelonkowate – Lucanidae, Modzelatkowate – Trogidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 26-27, Warszawa-Wrocław, 26 ss.
126 Buszko J. 1983. Sówki – Noctuidae. Podrodziny: Acontiinae, Sarrothripinae,
Euteliinae, Plusiinae, Catocalinae, Rivulinae, Hypeninae i Herminiinae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 53e, Warszawa-Wrocław, 170 ss.
127 Borowiec L., Tarnawski D. 1983. Ścierowate – Mycetophagidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 67, Warszawa-Wrocław, 20 ss.
128 Borowiec L., Tarnawski D. 1983. Hylophilidae, Scraptiidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XIX, z. 78-79, Warszawa-Wrocław, 16 ss.
129 Borowiec L., Tarnawski D. 1983. Wachlarzykowate – Rhipiphoridae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 83, Warszawa-Wrocław, 16 ss.
130 Ślipiński S. 1983. Spichrzele – Silvanidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 57, Warszawa-Wrocław, 16 ss.
131 Borowiec L. 1984. Wpleszczowate – Hippoboscidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XXVIII, z. 77, Warszawa-Wrocław, 40 ss.
132 Riedl T. 1984. Stathmopodidae, Batrachedridae, Blastodacnidae, Momphidae,
Cosmopterigidae, Chrysopeleiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z.
32, Warszawa-Wrocław, 106 ss.
133 Szelęgiewicz H. 1985. Mszyce – Aphidoidea. Chaitophoridae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XVII, z. 5b, Warszawa-Wrocław, 58 ss.
134 Buszko J., Baraniak E. 1985. Roeslerstamiidae, Acrolepiidae, Orthotaeliidae. Klucze
do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 17-18, Warszawa-Wrocław, 32 ss.
135 Buszko J. 1985. Sówki – Noctuidae. Podrodzina: Bryophilinae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XXVII, z. 53g, Warszawa-Wrocław, 20 ss.
136 Więźlak W. W. 1986. Parnidae, Limnidae, Psephenidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XIX, z. 48-49, Warszawa-Wrocław, 68 ss.
137 Burakowski B., Ślipiński S. A. 1986. Gwozdnikowate – Colydiidae, Bothrideridae,
Cerylidae, Anommatidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 59,
Warszawa-Wrocław, 86 ss.
138 Stebnicka Z. 1987. Majkowate – Meloidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 84, Warszawa, 34 ss.
116
Nunberg M. 1987. Grzybinki – Leiodidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 15, Warszawa, 60 ss.
140 Cmoluch Z. 1989. Kobielatkowate – Anthribidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XIX, z. 95, Warszawa, 40 ss.
141 Draber-Mońko A. 1989. Rhinophoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVIII, z. 73c, Warszawa, 60 ss.
142 Galewski K. 1990. Pływakowate – Dytiscidae. Larwy z podrodziny Colymbetinae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 7e, Warszawa, 144 ss.
143 Burakowski B. 1991. Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 35-37, Wrocław, 92 ss.
144 Stebnicka Z. 1991. Czarnuchowate – Tenebrionidae, Boridae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XIX, z. 91, Wrocław, 94 ss.
145 Kubisz D. 1992. Zalęszczycowate – Oedemeridae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XIX, z. 85, Wrocław, 52 ss.
146 Buszko J. 1992. Zawisaki – Sphingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XXVII, z. 59, Wrocław, 42 ss.
147 Galewski K. 1995. Pływakowate – Dytiscidae. Larwy z podrodziny Dytiscinae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 7f, Toruń, 38 ss.
148 Pawlikowski T. 1996. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina Apinae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 68h, Toruń, 56 ss.
149 Borowski J. 1996. Pustoszowate – Ptinidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XIX, z. 42, Toruń, 46 ss.
150 Nowacki J. 1996. Sówki – Noctuidae. Podrodzina: Piętnówki – Hadeninae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 53c, Toruń, 88 ss.
151 Lis J. A. 1997. Plataspidae, Thyreocoridae i Cydnidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XVIII, z. 12, Toruń, 28 ss.
152 Cmoluch Z. 1997. Phalacridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 58,
Toruń, 32 ss.
153 Dylewska M. 2000. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina – Andreninae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 68d, Toruń, 152 ss.
154 Lis J. A., Lis B. 1998. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate –
Scutelleridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 13, Toruń, 32 ss.
155 Galewski K. 1998. Pływakowate – Dytiscidae. Larwy z podrodziny Hydroporinae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 7c, Toruń, 70 ss.
156 Kubisz D., Szwałko P. 1998. Nakwiatkowate – Anthicidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XIX, z. 80, Toruń, 38 ss.
157 Dąbrowski J. S. 1998. Ślimakówki – Limacodidae, kraśniki – Zygaenidae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 14-15, Toruń, 48 ss.
158 Lis B. 1999. Prześwietlikowate – Tingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz.
XVIII, z. 8. Toruń, 64 ss.
159 Kubisz D., Szwałko P. 1999. Cybocephalidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 66. Toruń, 16 ss.
160 Lis J. A. 2000. Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, cz. XVIII, z. 14., Toruń, 76 ss.
161 Banaszak J., Romasenko L., Cierzniak T. 2001. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina:
Megachilinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 68f, Toruń, 156 ss.
162 Lis J. A. 2001. Korowcowate (rozwałkowate) – Aradidae. Klucze do oznaczania
owadów Polski, cz. XVIII, z. 11. Toruń, 34 ss.
163 Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae,
Deraecorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 6a. Toruń, 32 ss.
139
Pesenko Y. A., Banaszak J., Cierzniak T. 2002. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina
smuklikowate – Halictinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 68b.
Toruń, 112 ss.
165 Burakowski B. 2003. Karmazynkowate – Lycidae, Świetlikowate – Lampyridae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 29-30. Warszawa, 40 ss.
166 Burakowski B. 2003. Ślimacznikowate – Drilidae, Rozgniotkowate – Omalisidae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 32-33. Warszawa, 16 ss.
167 Pawlikowski T., Celary W. 2003. Pszczołowate – Apidae. Wstęp i podrodzina
lepiarkowate – Colletinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 68a,
Toruń, 66 ss.
168 Gorczyca J. 2004. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phylinae. Klucze do
oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 6b. Toruń, 84 ss.
169 Radchenko A., Czechowska W., Czechowski W. 2004. Mrówki – Formicidae. Klucze
do oznaczania owadów Polski, cz. XXIV, z. 63. Toruń, 138 ss.
170 Buszko J., Pałka K. 2006. Omacnice – Pyralidae. Wstęp oraz podrodziny Galleriinae i
Pyralinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVII, z. 45a. Toruń, 40 ss.
171
Lis B. 2007. Płaszczyńcowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate
– Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 9. Toruń, 33 ss.
172 Tarnawski D., Buchholz L. 2008. Sprężykowate – Elateridae. Część ogólna oraz
podrodziny: Agrypninae, Negastrinae i Diminae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XIX, z. 34a. Toruń, 125 ss.
173 Tarnawski D., Buchholz L. 2008. Sprężykowate – Elateridae. Podrodzina: Athoinae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 34b. Toruń, 164 ss.
174 Gorczyca J. 2008. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae.
Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 6c. Toruń, 75 ss.
175 Szujecki A. 2008. Kusakowate – Staphylinidae. Wstęp oraz podrodziny:
Micropeplinae, Piestinae, Osoriinae, Pseudopsiinae, Phleocharinae, Olisthaerinae,
Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Oxyporinae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XVIII, z. 24a. Toruń, 229 ss.
176 Baraniak E. 2010. Tantnisiowate – Plutellidae. Klucze do oznaczania owadów Polski,
cz. XXVII, z. 20. Toruń, 41 ss.
177 Giłka W. 2011. Ochotkowate – Chironomidae. Plemię: Tanytarsini. Postacie dorosłe,
samce. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XXVIII, z. 14b. Wrocław, 95 ss.
178 Szujecki A. 2013. Kusakowate – Staphylinidae. Podrodzina: Skorogonki –
Tachyporinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 24f. Wrocław, 92 ss.
164