VB45K-3P Ensto Booster

Transkrypt

VB45K-3P Ensto Booster
1/2
PRODUCT CARD
2017-03-08
VB45K-3P
Ensto Booster
Typ
VB45K-3P
GTIN 6438100312688
Nazwa Ensto Booster
45 kVA, 3-fazowy
Opis Ensto Booster jest urządzeniem do stabilizacji
napięcia sieci nn w przypadkach spadków
napięć na końcach mocno obciążonych linii
zasilających. Ensto Booster włącza funkcję
stabilizacji napięcia przy poziomie napięć na
wejściu urządzenia w zakresie 172 V do 222
V.Czas reakcji urządzenia na obniżenie napięcia
jest nastawiany w zakresie 300 – 1000 ms, co
wystarczająco szybko pozwala regulować
poziom napięcia, a z drugiej strony nie włącza
urządzenia w przypadku krótkotrwałych
zapadów napięcia związanych z zakłóceniami
przejściowymi. Urządzenie pracuje całkowicie
autonomicznie, zainstalowane samoczynnie
kontroluje i reguluje poziomy napięć.
Specyfikacje techniczne
Dimensions
Masa:
Długość:
Szerokość:
Wysokość:
170 kg
365 mm
482 mm
971 mm
Specification
Straszyn
ul. Starogardzka 17a
83-010 Straszyn
Polska
email: [email protected]
phone: 58 692 40 00
www.ensto.com
2/2
Use:
Construction:
Construction:
Markings:
Standard:
Straszyn
Ensto Voltage Booster fixes the lowered
voltage level of an energy consumer at the
remote end of the network. If there are no
other needs for improving the distribution
network, a seasonal voltage level drop can
be fixed permanently by installing the
Voltage Booster. Voltage Booster measures
the existing voltage continuously and if
necessary, activates its boost function.
Boosted voltage is based on an autotransformer, the ratio of which can be
changed step by step with semiconductor
switches. The device is installed near a
consumer with lowered voltage level
problems. After the installation, the device
is immediately ready to be used without
separate settings or calibration. In an
overhead line installation, we recommend
overvoltage protectors both in the input and
output wires. The necessary surge arresters,
fuses, terminals and connecting wires are
available as installation kits from Ensto.
Feature
VR45K-3P
Nominal power
[kVA]
3 x 15
Nominal current
[A]
3 x 65
Max input current
[A]
3 x 78
Network
230Vac 50Hz 3-phase
TN
Efficiency [%]
>98
ENSTO VR45K3P
Quality requirements have been set for
electricity distribution e.g. in the EN50160
standard. According to the standard, the
tolerance of line voltage is ±10% of its
nominal value.
ul. Starogardzka 17a
83-010 Straszyn
Polska
email: [email protected]
phone: 58 692 40 00
www.ensto.com

Podobne dokumenty