ST78-5

Transkrypt

ST78-5
SPECYFIKACJA :
Kąt detekcji:
360°
Zasięg detekcji:
6 m (<24℃)
Maksymalne obciążenie:
2 x 40 W (2 żarówki z gwintem E27)
Opóźnienie czasowe:
Minimalnie: 10 sek ±3 sek, maksymalnie: 3 min ± 30 sek
Detekcja szybkości przemieszczania:
0.6 - 1.5 m/s
Wysokość montażu:
2,2 - 4 m
Jasność otoczenia:
≤3 – 2000 lux - regulacja
Pobór prądu (czujnik):
0.5 W
Wilgotność pracy (bez kondensacji):
≤93% RH
Temperatura pracy:
-20 ~ +40℃
Zasilanie:
220-240V/AC 50Hz
FUNKCJONALNOŚĆ

Funkcjonowanie w dzień i w nocy: Użytkownik może dostosować warunki pracy urządzenia w
zależności od ilości oświetlenia. Czujnik może być aktywowany w dzień, kiedy potencjometr
ustawiony jest na znak “słońca”. Po ustawieniu w pozycji “księżyca” urządzenie będzie aktywowane
w nocy przy oświetleniu poniżej wartości 3 lux.

Czas po detekcji ruchu: Dostrajanie czasu według preferencji użytkownika w zakresie: minimalnie 10 sek ±3 sek, maksymalnie - 3 min ± 30 sek

Opóźnienie i ciągłość detekcji: W momencie wystąpienia detekcji następuje aktywacja czujnika,
jeżeli obiekt cały czas porusza się w strefie detekcji, to cyklicznie następuje reset czasu aktywacji.
W oprawie zastosowano wysokiej jakości czujnik oraz zintegrowany układ sterujący, który zapewnia
automatykę pracy, bezpieczeństwo i dokładność pracy, a zarazem oszczędza energię. Czujnik reaguje na
promienie podczerwone emitowane przez człowieka i wykrywa jego obecność w obszarze
monitorowanym. Oprawa pracuje zarówno w dzień jak i w nocy i ma możliwość zamontowania 2
żarówek E27 o maksymalnej mocy - 2 x 40W.
Dobra czułość detekcji
Kąt detekcji
Słaba czułość detekcji
INSTALACJA:
TESTOWANIE:
UWAGA:
Istnieje zagrożenie życia przez porażenie elektryczne!

Przekręć pokrętło czasu “TIME” na minimum (-), a pozycje LUX
do znacznika “słońca”.


Instalacji urządzenia musi dokonać instalator z uprawnieniami SEP do 1kV

Odłącz prąd i sprawdź czy prąd jest odłączony
rozruch trwa do maksymalnie 30 sekund. Po rozruchu lampa

Oddziel lub przykryj wszystkie elementy, które mogą się zewrzeć.
powinna się zaświecić.

Upewnij się, że podczas instalacji nie będzie możliwości włączenia
- Wywołaj ruch; po wykryciu ruchu lampa powinna się zaświecić. Przy braku detekcji ruchu lampa
urządzenia i prądu.
powinna zgasnąć w przeciągu 10 – 13 sekund.


Odkręć klosz, przekręcając pierścień (rys. 1), znajdź przygotowany otwór na kabel i przeciągnij tam
Włącz zasilanie. Lampa nie będzie działać od razu, ponieważ
Przekręć pokrętło LUX do znacznika “księżyc”. Jeżeli światło otoczenia będzie większe niż wartość
3 lux to lampa nie będzie się załączać przy wykryciu ruchu.
zasilanie

Przykręć obudowę do sufitu (rys. 2), wkręć żarówki (rys. 3)

Podłącz zasilanie do listwy elektrycznej wg. opisu jak na rysunku nr.3

Przykręć obudowę, załącz urządzenie i przetestuj.
Rysunek nr. 1
Rysunek nr. 4
Podłaczenie zasilania AC 230V
(N) BLUE – Przewód niebieski (neutralny)
(L) BROWN – Przewód brązowy (faza)
Rysunek nr. 2
UWAGI: Jeżeli testujesz urządzenie w ciągu dnia, to ustaw pokrętło “LUX” po pozycji znacznika
“słońce”.
Rysunek nr. 3