Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
TYTUŁEM WSTĘPU
ROZDZIAŁ I. Jak zmienić model polityki imigracyjnej?
Strategia i rozwiązania instytucjonalne
Doktryna migracyjna Rzeczypospolitej Polskiej
Wybór modelu i narzędzi polityki migracyjnej
Kraj mało atrakcyjny
Kto może sformułować nową politykę imigracyjną?
Debata publiczna i parlamentaryzacja polityki migracyjnej
Beneficjenci
ROZDZIAŁ II. Polityka imigracyjna Polski
Status polityki migracyjnej i jej realizacja
Dokument Polityka migracyjna Polski
Wymiar instytucjonalny
Polityka migracyjna w budżetach zadaniowych
Polityka migracyjna Polski a kontekst europejski
ROZDZIAŁ III. Kluczowe problemy polityki imigracyjnej
Uchodźcy
Rynek pracy
Studenci zagraniczni
Kwestie integracyjne
ROZDZIAŁ IV. Polityka migracyjna z perspektywy politycznej
Debaty parlamentarne i stanowiska polityczne
Polityka migracyjna
Postępowanie wobec imigrantów
Ustawy abolicyjne
Partie i debata publiczna
Partnerzy społeczni i ich rola w ożywieniu debaty
ROZDZIAŁ V. Polityki migracyjne wybranych krajów Unii Europejskiej
Polityka diasporyczno-emigracyjna i imigracyjna
Polityka migracyjna Belgii
Polityka migracyjna Francji
Polityka migracyjna Wielkiej Brytanii
Europejskie polityki migracyjne w procesie transformacji
ZAKOŃCZENIE
ANEKS. Polska polityka migracyjna. Osoby i instytucje
Osoby
Instytucje
BIBLIOGRAFIA
ISBN: 978-83-235-1759-7