Pytanie: Czy pozycje w kosztorysie Domu Studenta I Piętro LAN

Transkrypt

Pytanie: Czy pozycje w kosztorysie Domu Studenta I Piętro LAN
Pytanie:
Czy pozycje w kosztorysie Domu Studenta I Piętro LAN ujęte jako zerowe były wykonane we
wcześniejszym etapie i są poza zakresem opracowania?
Odpowiedź:
Pozycje ujęte jako zerowe zostały dostarczone w poprzednim etapie, w ofercie należy uwzględnić
tylko koszt montażu złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP po stronie paneli dla
potrzeb gniazd parteru i pierwszego pietra.

Podobne dokumenty