Podsumowanie ankiety czas wolny IIE

Transkrypt

Podsumowanie ankiety czas wolny IIE
Opracowanie ankiety
„Czas wolny”
Z badań przeprowadzonych dnia 4 września 2009 roku przez klasę II e z
gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku wynika, że uczniowie naszej klasy poświęcają
na naukę dwie godziny dziennie w domu. Zważając na to, że w szkole spędzamy
dziennie około ośmiu godzin, dodatkowe dwie przed podręcznikami to bardzo dużo.
Średnio każdy z nas ma trzy godziny czasu wolnego po odrobieniu lekcji. Jest go
niestety o wiele za mało, aby rozwijać własne zainteresowania. Wyniki kolejnego
punktu ankiety o treści „Co robisz w czasie wolnym po odrobieniu lekcji” są szokujące
– aż 35% z nas spędza ten czas przed ekranem komputera. Pozostali w nielicznych
wolnych chwilach głównie spędzają czas ze znajomymi lub trenując sport. Ankieta
wykazała również, że po odrobieniu lekcji lubimy słuchać muzyki. Niestety,
pozostałego czasu jest zbyt mało, aby móc aktywnie poświęcać się swoim pasjom. Ta
mała ilość czasu przekłada się na to, że niechętnie pomagamy rodzicom, woląc
spędzić go dla własnej przyjemności. Wnioskując z danych, osoby, które decydują się
poświęcać cały czas wolny pasjom często zmniejszają dzienną dawkę snu. Z zajęć
pozalekcyjnych uczniowie wybierają gazetkę szkolną, siatkówkę i chór. Ponad 50%
ankietowanych nie uczęszcza na zajęcia tego typu. Najchętniej wybierane przez nas
zajęcia pozaszkolne to języki obce, taniec i basen. Przeznaczamy na nie około 3 godzin
tygodniowo. Raczej unikamy dodatkowych obowiązków, tak więc większość z nas nie
należy do żadnych organizacji. Jak już to SKS i Samorząd Uczniowski wchodzą w grę.
Można by uznać, że jesteśmy aspołeczni, ale jest to spowodowane raczej brakiem
czasu i chęci.
Dziennie 60% ankietowanych spędza na świeżym powietrzu dwie do trzech
godzin. W porównaniu z całym wolnym czasem, jaki posiadamy po zajęciach
związanych ze szkołą jest to stosunkowo dużo. Ponad połowa z nas chodzi na spacery
lub uprawia w tym czasie sport. Najbardziej rozpowszechnione wśród młodzieży są
takie zajęcia jak basen, taniec i jazda konna. W skali tygodniowej poświęcamy na nie
do dwóch godzin. Na pytanie o sekcje sportowe ankietowani wymieniali najczęściej
siatkówkę i koszykówkę. Jedenaście osób z klasy, czyli około połowy, często jest
widzem sportowym, a nieliczni z tej grupy kupują prasę sportową.
Na pytanie o organizowaniu sobie wycieczek krajoznawczo-turystycznych tylko
połowa klasy odpowiedziała pozytywnie, wskazując na wycieczki rowerowe, nad
jezioro i do lasu. Uczniowie rzadko oglądają telewizje oraz słuchają radia. Wyniki
wskazują, że na słuchanie audycji radiowych poświęcamy około 30 minut dziennie.
Najwięcej tygodniowego czasu wolnego spędzamy w gronie przyjaciół. Z rodziną
przebywa aż 50% ankietowanych. Podczas ferii zimowych większość jeździ na
łyżwach. Dużo uczniów chodzi z przyjaciółmi do kina. Trzydzieści procent jeździ na
rolkach. Cała społeczność klasowa nie pozbywa się stresu podczas uprawiania sportu.
Pięćdziesiąt pięć procent z uczniów klasy II e odpowiedziało, iż pieniądze nie mają
wpływu na ich formy spędzania czasu wolnego. Na integrację i pomoc rodzinie
zdecydowanie brakuje czasu, z resztą jak na wszystko. Poświęca się im średnio do
dwóch godzin.
Ankieta pomogła klasie zintegrować się podczas wspólnego opracowywania
wyników, jednak pewne niedokładności w treści pytań lub brak sprecyzowanych
odpowiedzi spowodował, iż wyniki ankiety mogą nie oddawać rzeczywistej ilości
czasu wolnego i zajęć wykonywanych w tym czasie.
Opracowanie wykonane przez:
Natalia Brylowska,
Agata Chiżyńska,
Monika Czeremańska,
Klaudia Dudzińska,
Paweł Haftka,
Agnieszka Kaniewska
Ania Kolanowska
Magdalena Korona
Martyna Kowalska
Paulina Przesławska
Marta Sokół
Marianna Tomaszewska
Marek Wolański
Monika Wolff