TECH-MASTERS: Multispray [web]

Transkrypt

TECH-MASTERS: Multispray [web]
ŚRODKI SMARNE
SZEŚĆ UNIKALNYCH
WŁAŚCIWOŚCI W JEDNYM
PRODUKCIE
D
TEE
RAN
R
GUA ITY FO S
L
L
QUA SSIONA
E
F
O
PR
• Natychmiastowe działanie
• Penetruje, smaruje, chroni, czyści,
wypiera wilgoć
• Wywołuje efekt skurczu na zimno
• Bezbarwny i niemal bezwonny
• 360° spray (można używać go w każdej
pozycji)
Multispray
MUS
INFORMACJE OGÓLNE
MULTISPRAY działa szybko i wydajnie w kontakcie
z rdzą, smołą, tłuszczem i wodą.
MULTISPRAY oszczędza czas łącząc właściwości
penetrujące, smarujące, ochronne, czyszczące,
antykorozyjne i wypierające wilgoć.
Ponadto wywołuje efekt skurczu na zimno.
MULTISPRAY nie zawiera silikonów i można go
bezpiecznie stosować na powierzchniach z tworzyw
sztucznych, lakierowanych ...
DANE TECHNICZNE
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Gęstość w temperaturze 20°C: 0,811
Zapach: charakterystyczny
Ciśnienie (bar): 8,53
Temperatura wrzenia: 187 - 300°C
Gęstość względna w 20°C: 0,81g
Odporność temperaturowa (°C): - 80 do +190
Lepkość w 20°C: 1 mPa.s
Lepkość kinematyczna w 20°C: 1 mPa.s
Produkt na bazie oleju mineralnego.
Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać
w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed
mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie
charakterystyki.
STOSOWANIE
• Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać
powierzchnię.
• Jeśli jest to konieczne, poczekać aż gaz się
ulotni.
KLASYFIKACJA
Kod artykułu
236116
UWAGA
Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami
ocenić przydatność każdego produktu do
właściwych zastosowań. Nowytech Polska Sp. z o.
o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i
zrzeka
się
odpowiedzialności
odnośnie
użytkowania produktów. Zobowiązania Nowytech
Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do
standardowych warunków sprzedaży produktu i w
żadnym wypadku Nowytech Polska Sp. z o. o. nie
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i
pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży,
używania i niewłaściwego stosowania produktu.
Nazwa
Multispray
Opakowanie
600 ml Aerozol
Rodzaj
Środki smarne

Podobne dokumenty