Deklaracja właściwości użytkowych xxxxxxxxxx 1. Kod

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych xxxxxxxxxx 1. Kod
Deklaracja właściwości użytkowych xxxxxxxxxx
1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
xxxxxxxxxx
2. Numer produkcyjny: RR/XXXXX Numer produkcyjny jest nadrukowany na etykiecie każdego
wyrobu.
3. Nazwa wyrobu: Okna i drzwi balkonowe PCV w systemie Aluplast 7000
4. Producent: FABRYKA OKIEN PCV” KARABELA” WOJCIECH KARABELA ARMII KRAJOWEJ 23B 78-300
ŚWIDWIN e-mail:[email protected] www.karabelapcv.pl
5. Przeznaczenie: Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego i użyteczności publicznej
6. System oceny: 3, 4
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej: MLTB 498.2-2011
8. Deklarowane właściwości:
Odporność na obciążenie wiatrem : KLASAC2 PN-EN 12210:2001
Wodoszczelność :KLASA 6A PN-EN 12208:2001/PN-EN1027:2001
Substancje niebezpieczne :NIE ZAWIERA: EN 14351-1:2006+A1:2010
Nośność urządzeń zabezpieczających: WARTOŚĆ PROGOWA 350N EN 14351-1:2006PKT.4.8
Właściwości akustyczne* 33 (-1;-5) EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność cieplna** 1,5 W/m2K EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalność powietrza :KLASA 4 PN-EN12207:2001/PN-EN 1026:2001
* - Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1:2006+A1:2010, dla okna z oszkleniem o wartości Rw=32 dB
** - Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z różnym rodzajem oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej.
9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt. 8
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisał: