Uchwały podatkowe na 2017 rok - wybrane zagadnienia. Szkolenie

Transkrypt

Uchwały podatkowe na 2017 rok - wybrane zagadnienia. Szkolenie
Uchwały podatkowe na 2017 rok - wybrane zagadnienia.
Szkolenie obejmie m.in.:
1.Ogólne zasady tworzenia prawa miejscowego.
2.Podatek od nieruchomości.
3.Podatek od środków transportowych.
4.Opłaty lokalne:
-opłatę targowa,
-opłatę miejscowa,
-opłatę uzdrowiskową,
-opłatę reklamową,
-opłatę od posiadania psów.
5.Podatek rolny.
6.Podatek leśny.
7.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.Inkaso.
9.Formularze podatkowe.
10.Zwolnienia podatkowe wprowadzane przez rady gmin.
Przedmiotem szkolenia będzie omówienie wybranych zagadnień związanych
z podatkami i opłatami lokalnymi w kontekście sporządzania uchwał rad
gmin, w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz
rozstrzygnięcia nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych a także
przedstawienie ostatnich zmian w przepisach dotyczących podatków i opłat
lokalnych.

Podobne dokumenty