Przyszłość Europy. Polska perspektywa.

Transkrypt

Przyszłość Europy. Polska perspektywa.
Przyszłość Europy. Polska perspektywa.
Cykl debat pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego
Gospodarcza przyszłość Europy w świetle kryzysu euro.
Pałac Prezydencki
15 lutego 2012 r.
14.30 - 14.35
Otwarcie debaty przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
14.35- 14.45
Wprowadzenie Premiera Tadeusza Mazowieckiego
14.45 -15.30
Referaty wprowadzające
Prof. Witold Orłowski, Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów
Prof. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Prof. Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Moderator: dr Jerzy Pruski, doradca ekonomiczny Prezydenta RP
15.30- 17.15
Dyskusja
17.15- 17.30
Podsumowanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
17.30
Zakończenie