Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty

Transkrypt

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty
Wszechnica Świętokrzyska, 17 kwietnia 2015 roku
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne.
Wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne
12.30 – 12.45
Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości
12.45 – 17.00
Obrady plenarne
12.45 – 13.00
mgr Małgorzata Nowobilska-Stanios
Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego
Monitorowanie zjawiska narkomanii w Województwie Małopolskim
13.00 – 13.15
ppłk. dr Krzysztof Czekaj
dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach
Oddziaływania penitencjarne na przykładzie Aresztu Śledczego
w Kielcach
13.15 – 13.30
por. mgr Aneta Pietrzyk
Zakład Karny w Pińczowie
Personel więzienny i jego rola w resocjalizacji osadzonych
na przykładzie Zakładu Karnego w Pińczowie
13.30 – 13.45
dr Anna Wolnicka-Baranowska, mgr Alicja Szarek-Pazdur
Gminny Punkt Konsultacyjny Edukacji Redukcji Szkód przy MOPS
w Zakopanem
Profilaktyka w praktyce
13.45 – 14.00
mgr Bartosz Michalewski
MONAR Kraków
Nowe substancje psychoaktywne – nowe wyzwania dla profilaktyki
14.00 – 14.15
mgr Ewelina Startek
Stowarzyszenie Probacja, Kraków
Wspieranie więzi rodzinnych w systemie penitencjarnym.
Doświadczenia Wielkiej Brytanii i Polski
14.15 – 15.15
Przerwa kawowa
15.15 – 15.30
mgr Katarzyna Jaroni
Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych, Pałegi
Uzależnienia behawioralne na przykładzie Pacjentów Ośrodka
w Pałęgach
15.30 – 15.45
mgr Katarzyna Nowińska-Smilkowska, mgr Monika Sobczyk
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce
Arteterapia w praktyce na przykładzie grupy dla młodzieży AT
w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji
15.45 – 16.00
mgr Mariusz Wiśniewski
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Mediacja w sprawach nieletnich w strukturze polskiego prawa –
potencjał a rzeczywistość
16.00 – 16.15
dr Ewa Sowa-Behtane
Akademia Ignatianum, Kraków
Aktywizacja społeczna oraz bezpieczeństwo publiczne
cudzoziemców w Polsce
16.15 – 16.30
dr Barbara Adamczyk
Akademia Ignatianum, Kraków
Pomoc dzieciom ulicy – oddziaływania resocjalizacyjne
w środowisku otwartym
16.30 – 16.45
dr Małgorzata Piasecka, Uniwersytet Jagielloński
dr Karolina Piątek, Akademia Ignatianum, Kraków
Seksting – nowa moda czy nowa patologia
16.45 – 17.00
mgr Anna Chojnecka
Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN
DAMIANO”
Terapia na przykładzie Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków
Psychoaktywnych „SAN DAMIANO” w Chęcinach
Dyskusja