Oświadczam, że studiuję/uczę się w systemie dziennym

Transkrypt

Oświadczam, że studiuję/uczę się w systemie dziennym
WZÓR
załącznik
do „Wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola publicznego
na terenie gminy Strzelce Opolskie”
OŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU /NAUCE
W SYSTEMIE DZIENNYM/WIECZOROWYM
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
(do wypełnienia przy składaniu wniosku)
Oświadczam, że studiuję/uczę się w systemie dziennym/wieczorowym.
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(art. 233 kk).
___________________
( podpis matki/opiekunki prawnej)
data:
______________________
WZÓR
załącznik
do „Wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola publicznego
na terenie gminy Strzelce Opolskie”
OŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU /NAUCE
W SYSTEMIE DZIENNYM/WIECZOROWYM
SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
(do wypełnienia przy składaniu wniosku)
Oświadczam, że studiuję/uczę się w systemie dziennym/wieczorowym.
2. Potwierdzam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko
(co udokumentowałem w załączniku do I etapu rekrutacji).
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(art. 233 kk).
___________________
( podpis matki/opiekunki prawnej)
data:
______________________