Nr 5 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Komentarze

Transkrypt

Nr 5 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2
„Wieści z Dwójki”
GAZETKA SSP NR 2 – IŁAWA
2012 ROK
Z wielką przyjemnością przekazujemy do
rąk naszych wiernych Czytelników już piąty numer
kwartalnika „Wieści z Dwójki”. Bieżący numer
gazetki poświęcony jest szkolnym wydarzeniom,
które miały miejsce od stycznia 2012 roku do 10
kwietnia 2012 roku. Kwartalnik nasz promuje
działania Uczniów, Nauczycieli, Dyrekcji oraz
Rady
Rodziców
Samorządowej
Szkoły
Podstawowej nr 2 w Iławie. Gazetka jest też
swoistą kroniką. Przypominamy, że gazetka
ukazuje się w wersji elektronicznej (zamieszczona
jest na stronie szkoły w zakładce „Gazetka
szkolna”) oraz w wersji papierowej. Wszystkie
numery są zarchiwizowane i dostępne na stronie.
Z życzeniami miłej lektury -
NR 5
Zadowalająca suma- 2086,86 to efekt pracy:
- nauczycieli, którzy aktywnie przyłączyli się do
organizacji akcji WOŚP w SSP 2: p. Moniki
Płoskiej, p. Katarzyny Sobczyńskiej-Wojewódzkiej,
p. Iwony Drzymalskiej, p. Grażyny Kołodziejek;
Zespół Redaktorski
„Wieści z Dwójki”
- wielu uczniów - wolontariuszy: Katarzyny
Koczkodon, Klaudii Nastaj, Joanny Ciuby, Darii
Rowińskiej,
Karoliny
Bożuty,
Marty
Moszczyńskiej, Julii Chmielewskiej, Piotra
Darkowskiego, Szymona
Oleksów, Juliana
Zabłońskiego,
Oleny
Burkiewicz,
Klaudii
Falkowskiej, Łukasza Sibon, Kacpra Osmańskiego,
Marka Kornowskiego, Krystiana Klinickiego,
Małgorzaty Junker, Natalii Michalewskiej, Mai
Tęczy i Magdy Śmigielskiej;
WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Zebraliśmy: 2 086 zł 86 gr!!!
Po raz kolejny otworzyły się nasze serca poprzez
uczestnictwo w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cała akcja w SSP 2
odbyła się 5 stycznia 2012 roku.
Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski
z opiekunem p. Anną Patorską. W tym roku
zbiórka pieniędzy przeznaczona zostanie na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą.
- nauczycieli opiekujących się uczniami podczas
popołudniowej dyskoteki dla klas IV-VI: p. Anety
Kurkielewicz, p. Anny Zabłotnej, p. Joanny
Bakaluk, p. Anny Werengowskiej, p. Agnieszki
Krakos, p. Joanny Mądrej, p. Katarzyny
Byczkowskiej, p. Anny Walendzik oraz p.
Zbigniewa Baran;
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-1-
NR 5/2012
- rodziców, nauczycieli oraz uczniów klas I-VI,
którzy hojnie zasilali puszki wolontariuszy;
Dziękujemy za Wasze wielkie serca.
- wychowawców, którzy koordynowali zbiórkę
fantów w klasach;
Samorząd Uczniowski
TEKST i FOTO:
Anna Patorska
- rodziców, którzy upiekli ciasta.
GÓRA GROSZA
Środki pieniężne pochodziły z:
- Wielkiej Loterii Fantowej - ceny losów: 1 zł i 2 zł
- aukcji prac plastycznych (prace wykonane przez
podopiecznych p. Grażyny Kołodziejek, aukcja
została poprowadzona przez p. Iwonę Drzymalską)
- malowania twarzy (przez p. Monikę Płoską) cena 1 zł
- sprzedaży „serduszkowych" lizaków i pierników cena 1 zł
- sprzedaży ciast (upieczonych przez rodziców) cena 2 zł
- sprzedaży soków (ufundowanych przez Radę
Rodziców)
- wstępu na dyskotekę - cena 1 zł.
Pod koniec grudnia zakończono w naszej szkole
zbiórkę pieniędzy, która odbyła się w ramach akcji
"Góra Grosza" pod patronatem Towarzystwa
"NASZ DOM". "Groszaki" na terenie placówki
zbierały: pani Róża Nitkowska i pani Stefania
Homziak. Ostateczna kwota jest imponująca i
wynosi 1.469,65 zł oraz 48,70 euro. Najwięcej
monet o łącznej kwocie 142,50 zł oraz 48,70 euro,
uzbierała klasa IIA (wych. pani Danuta Kołecka).
Pieniądze liczyło koło biblioteczne i koło PCK. Ta
żmudna praca została zakończona 9 stycznia 2012
roku.
Wykaz uzbieranych kwot w poszczególnych
klasach:
I a - 41,12 zł - wych. pani Cecylia Cywińska
I b - 53,12 zł - wych. pani Justyna Gołębiowska
I c - 19,42 zł - wych. pani Edyta Krawczyk
I d - 109,31 zł - wych. pani Alina Piórkowska
I e - 116,64 zł - wych. pani Jadwiga Madej
II a - 142,50 zł + 48.70 euro (razem ok. 330zł)
wychowawczyni
pani
Danuta
Kołecka
II b - 87,71 zł - wych. pani Anna Zabłotna oraz
nauczyciel wspomagający pani Anna Patorska
II c - 69,54 zł - wych. pani Urszula Złotowska
II d - 45,86 zł - wych. pani Grażyna Wiącek
OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA:
- rodziców,
- uczniów,
- nauczycieli,
za zaangażowanie w podjęte działania na rzecz
WOŚP w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2.
Przyłączenie się do akcji świadczy o chęci pomocy
innym, w celu ratowania ich zdrowia i życia.
III a - 18,88 zł - wych. pani Sylwia Krajewska
III b - 39,15 zł - wych. pani Dorota Kosyl oraz
nauczyciel wspomagający pani Anna Werengowska
III c - 102,73 zł - wych. pani Bożena Kosińska
III d - 100,71 zł - wych. pani Iwona Drzymalska
IV a - 66,68 zł - wych. pani Anna Lesińska-Rybak
IV b - 47,76 zł - wych. pani Katarzyna Dobielska
IV c - 110,64 zł - wych. pani Magdalena Dobecka
IV d - 6,77 zł - wych. pan Mariusz Kosyl
V a - 56,99 zł - wych. pani Grażyna Wiśniewska
V b - 10,25 zł - wych. pani Maria Laskowska
V c - 7, 72 zł - wych. pani Joanna Mądra
V d - 25,47 zł - wych. pani Joanna Bakaluk
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-2-
NR 5/2012
VI a - 19,28 zł - wych. pani Grażyna Krakos
VI b - 41,92 zł - wych. pani Aneta Kurkielewicz
VI c - 43,17 zł - wych. pani Beata Seroczyńska
VI d - 10,87 zł - wych. pani Joanna Przytuła
OLSZTYŃSKIE ELIMINACJE
DO XVIII
OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
KOLĘD I PASTORAŁEK
W BĘDZINIE
Biblioteka szkolna - 35,44 zł
oraz pani Barbara Kaczmarczyk – 40zł
W dniu 10 grudnia 2011 roku zespoły wokalne
SSP 2: „Zielone Nutki" - opiekun Katarzyna
Byczkowska i „Wesołe Nutki" - opiekun Edyta
Krawczyk, wzięły udział w eliminacjach do XVIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
które odbyły się w Olsztynie.
Obydwa zespoły zaprezentowały przygotowane
wcześniej kolędy i pastorałki.
Dla dziewczynek była to kolejna wspaniała
przygoda w zetknięciu się z prawdziwa sceną .
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców SSP 2
za pomoc finansową .
Za promowanie akcji na terenie szkoły dziękujemy
Samorządowi Uczniowskiemu i jego opiekunce,
pani Annie Patorskiej.
W imieniu podopiecznych małych domów dziecka,
dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w
zbiórkę, z której pieniądze być może ułatwią
i umożliwią dzieciom powrót do ich własnych
rodzin. Taki był główny cel tegorocznej akcji.
TEKST:
Róża Nitkowska i Stefania Homziak
TEKST: Edyta Krawczyk
BAŚNIE DALEKIEGO WSCHODU
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
"OLIMPUSEK" KLAS I – III
Aktorzy Narodowego Teatru Edukacyjnego im.
Adama Mickiewicza z Wrocławia kolejny wykazali
się wielkim kunsztem, tym razem prezentując
przedstawienie pt. „Baśnie Dalekiego Wschodu”.
Dnia 04 stycznia 2012 odbyła się Ogólnopolska
Olimpiada "Olimpusek" dla uczniów klas I -III.
Treść testu konkursowego uwzględniała elementy
edukacji polonistycznej, społeczno - przyrodniczej i
matematycznej. Do konkursu przystąpiło 100
uczniów.
WYNIKI:
I MIEJSCE Leppert Natalia - klasa I e
Grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa
(opiekun p. Jadwiga Madej)
II MIEJSCE Krasińska Natalia - klasa I c
Dyplom
laureata
(opiekun p. Edyta Krawczyk)
III MIEJSCE Wiśniewski Maciej - klasa I d
Dyplom
laureata
(opiekun p. Alina Piórkowska)
Gratulujemy!
Wszyscy pozostali uczestnicy Olimpiady otrzymali
"Dyplomy uznania".
Dziękujemy p. Jadwidze Madej, p. Róży
Nitkowskiej i p. Marzenie Tołkacz za pomoc w
przeprowadzeniu konkursu.
TEKST: Szkolni organizatorzy:
Danuta Kołecka i Bożena Kosińska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-3-
NR 5/2012
Głównym bohaterem przedstawienia był podróżnik
Sindbad, kierujący się dobrem i uczciwością, który
poszukiwał sposobu na zdjęcie zaklęcia rzuconego
na jego ukochanego brata. Zły Dżin nie próżnował.
Sindbad niemal na każdym kroku napotykał
przeciwności los, które z łatwością pokonywał
dzięki swojej mądrości. Uczciwość, dobrość,
miłość
i prawdomówność wygrała. Morał
wypływający z bajki oraz piękna scenografia i
orientalne kostiumy na długo pozostaną w pamięci
młodych widzów.
Do kinoteatru „PASJA” na przedstawienie „Baśnie
Dalekiego Wschodu” zaprezentowane dwukrotnie
(07 grudnia 2011 roku i 11 stycznia 2012 roku)
przybyli uczniowie klasy I a, I b, I c, I e, II a, II b,
II c, II d, III a, III b, III c i III d.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
BAL KARNAWAŁOWY UCZNIÓW
KLAS I – III
W tłumie dzieci można było zobaczyć prawie
wszystkie bajkowe postacie. Piękna dekoracja i
świetnie dobrana przez panią Annę Patorską
muzyka, stały się doskonałym dodatkiem do
wspaniałej zabawy. Dzieci odbyły taneczną
wędrówkę „po całym świecie” tańcząc walca,
polkę, tango, sambę, rumbę i makarenę. Bal
urozmaicały też liczne konkursy, wśród których nie
zabrakło wyborów króla i królowej balu. Słowa
uznania i podziękowania kierujemy do pani Anny
Zabłotnej i pani Anny Patorskiej, które perfekcyjnie
przygotowały i poprowadziły bal.
Karnawał to czas zabaw i balów. Na dzień 19
stycznia uczniowie klas I – III od dawna czekali z
wielką niecierpliwością. Od dłuższego czasu
wszyscy rozmyślali, jaki przyodziać strój, by na
balu
wyglądać,
jak
najładniej.
Każdy
przygotowywał się do balu z wielką starannością i
dbałością o najdrobniejsze szczegóły stroju. Tego
dnia sala gimnastyczna przypominała iście bajkową
krainę.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-4-
NR 5/2012
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
„Z POPRAWNA POLSZCZYZNĄ
NA CO DZIEŃ”
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
„Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ”
Dnia 10 stycznia 2012 r. odbył się II etap
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „ Z
poprawną polszczyzną na co dzień”
Wzięło w nim udział 74 uczniów z klas II-III.
Dnia 11 stycznia 2012 r. odbył się II etap
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „ Z
ortografią na co dzień”
Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas IV –VI.
Wyniki :
Wyróżnienia otrzymali:
Klasy I - III
- Katarzyna Koczkodon – op. p. Marianna
Laskowska
- Błażej Raszyński – op. p. Joanna Bakaluk
- Szymon Oleksów - p. Maria Laskowska
- Joanna Ciuba - op. p. Katarzyna Dobielska
- Patryk Jakubczyk – op. p. Joanna Bakaluk
- Damian Olewnik – op. p. Katarzyna Dobielska
FINALIŚCI:
Julia Girtler – op. p. Dorota Kosyl, Anna
Werengowska
Oskar Ruczyński - op. p. Dorota Kosyl, Anna
Werengowska
WYRÓŻNIENIA
- Maria Rudnicka - op. p. Bożena Kosińska
- Magda Maruszak - op. p. Sylwia Krajewska
- Roksana Piotrowicz - op. p. Dorota Kosyl, Anna
Werengowska
- Filip Tołoczko - op. p. A. Zabłotna, A. Patorska Wiktoria Betlejemska – op. p. Sylwia Krajewska
TEKST: Szkolny koordynator konkursu
Joanna Bakaluk
GALA SPORTU
Klasy IV - VI
FINALIŚCI:
- Katarzyna Koczkodon - op. p. Marianna
Laskowska
WYRÓŻNIENIA:
- Karolina Bożuta - op. p. Joanna Bakaluk
- Marek Kornowski – op. p. Beata Waruszewska
Termin finału, który odbędzie się w siedzibie
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zostanie
podany na stronie www.poprawanapolszczyzna.pl
(wstępnie będzie to ostatni weekend marca).
Dnia 18 stycznia 2012 r w SSP2 w Iławie odbyła
się coroczna „Gala Sportu”. Głównym punktem
programu uroczystości było wręczenie wyróżnień i
nagrodzenie uczniów klas sportowych, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki w sporcie. Łącznie
nagrodzonych dzieci było 21. Oto oni:
klasa VI – Kinga Nitkowska, Karolina
Laskowska,
Klaudia
Falkowska,
Oliwia
Wasilewska, Patryk Warzeński, Jakub Tecław,
Szymon Pawłyszyn, Karol Witkowski, Kamil
Sulley.Trenerzy: Izabela Rybińska, Magdalena
Pietraszek
klasa V – Małgorzata Junker, Natalia Kalisz,
Katarzyna Klach, Zuzanna Rybińska, Dominik
Solis, Kacper Obrębski, Timur Topolewski,
SERDECZNIE GRATULUJEMY ŻYCZYMY
POWODZENIA W FINALE!
TEKST: Szkolni koordynatorzy konkursu:
Joanna Bakaluk
Anna Zabłotna
Anna Werengowska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-5-
NR 5/2012
Szymon
Lewicki,
Karol
Przesławski.
Trenerzy: Izabela Rybińska, Marzena Tołkacz
SUKCESY UCZNIÓW
W KONKURSIE
„ALFIK HUMANISTYCZNY”
klasa IV – Paulina Gładek, Igor Szczypski.
Trenerzy: Beata Lasowy, Mariusz Kosyl
Dnia 14 grudnia 2011 roku w Samorządowej
Szkole Podstawowej nr 2 w Iławie odbył się
konkurs
ALFIK
HUMANISTYCZNY.
W
konkursie wzięło udział 32 uczniów kl. IV - VI.
Był to test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy
zmagali się z pytaniami z zakresu języka polskiego,
historii, sztuki, przyrody i wiedzy ogólnej.
Organizatorem
konkursu
była:
p.
Beata
Waruszewska.
Na uroczystości podziękowano także rodzicom,
którzy mają niemały wkład w sukcesy swoich
pociech. Oprócz wyróżnień dla najlepszych na Gali
było dużo innych atrakcji.
Laureatem konkursu został :
Hubert Durau kl. Vd, opiekun - p. Joanna
Bakaluk, który zajął I miejsce w województwie, a
IV w kraju (95,5%)
Uczeń wygrał tygodniowy obóz letni.
Inne osiągnięcia:
Klasy IV:
Kacper Osmański
kl. IV d – 3. m. w
województwie (92,5%.) - opiekun p. Beata
Waruszewska
Zofia Dopichaj kl. IVc - 7. m. w województwie
(90%) - opiekun p. Beata Waruszewska
Julia Tomaszewska kl. IVa – 8.m. w
województwie % (89,17%) - opiekun p. Joanna
Bakaluk
Klasy V:
Piotr Maruszak kl. Vd – 2. m. w województwie
(92,17%) - opiekun p. Joanna Bakaluk
Klasy VI:
Martyna Tarnowska kl. VIc – 3.m. w
województwie (87,5%) - opiekun p. Katarzyna
Dobielska
Występy zespołu Pro Contra ( w tańcach street
dance, współczesnym i klasycznym) pod
kierunkiem pani Anety Sikory oraz dziewcząt z
kółka tanecznego SSP2 pod kierunkiem pani
Magdaleny Pietraszek uświetniły Galę dając popis
taneczny.
Po oficjalnej części Gali czekały na gości kolejne
atrakcje tj. Loteria Fantowa oraz Kiermasz Ciast z
ofertą
wypieków
nauczycieli
wychowania
fizycznego naszej szkoły. Dla wszystkich
przybyłych uczniów zorganizowano dyskotekę, na
której świetna zabawa trwała do samego końca. O
wystrój i organizację całej imprezy zadbali
nauczyciele wychowania fizycznego.
TEKST:
Beata Waruszewska
KOLĘDOWA SZANSA NA SUKCES
W środowe popołudnie (18.01.2012 r.) w
Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie
rozbrzmiały kolędy w wykonaniu uczniów klas IIII. To już po raz trzeci w murach tej szkoły odbyła
się KOLĘDOWA SZANSA NA SUKCES.
Pomysłodawcą konkursu jest pani Edyta
Krawczyk. Konkurs z roku na rok ma coraz więcej
wykonawców. W tym roku na scenie
zaprezentowało się 12 reprezentacji klas, łącznie
ok. 80 osób.
TEKST: Beata Lasowy
FOTO: dzięki uprzejmości
Redakcji "Kuriera Iławskiego"
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-6-
NR 5/2012
Jury
w
składzie:
Justyna
Gołębiowska
(przewodnicząca),
Katarzyna
SobczyńskaWojewódzka i Stefania Homziak miały bardzo
trudne zadanie by wyłonić tych najlepszych
wykonawców, bo wszyscy artyści reprezentowali
bardzo wysoki poziom.
W czasie obrad jury do wspólnego kolędowania
wszystkich obecnych zachęcił zespół wokalny
„Wesołe Nutki” pod dyrekcją Edyty Krawczyk.
Po bardzo miłym kolędowaniu nastał czas na
ogłoszenie wyników:
I miejsce - reprezentacja klasy I a
II miejsce – reprezentacja klasy I d
III miejsce – reprezentacja klasy III a
Na początku uczniowie klasy III b przygotowani
przez p. D. Kosyl i p. A. Werengowską
przedstawili
część
artystyczną
gdzie
zaprezentowano krótkie scenki przedstawiające
zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i w
domu.
Zwrócili
szczególną
uwagę
na
niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą ślizganie się
w miejscach niedozwolonych (rzeka, jezioro, ulica).
Przybliżyli trudną sytuację zwierząt w czasie zimy,
apelując o dokarmianie. Następnie rozdano odznaki
Wzorowego Ucznia oraz wyróżniono uczniów ze
100%frekwencją.Wszystkich nagrodzono drobnymi
upominkami. Pani Stefania Homziak przedstawiła
wyniki czytelnictwa klas I-III za I półrocze nauki.
Zaproszeni
policjanci
przestrzegli
przed
niebezpieczeństwami czyhającymi w czasie zimy.
Na zakończenie apelu pani dyrektor podziękowała
wszystkim za pracę i życzyła odpoczynku podczas
zbliżających się ferii zimowych.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
wychowawcom klas I-III SSP 2
za
przygotowanie uczniów do wspólnego konkursu.
Do zobaczenia za rok!!!
TEKST:
Edyta Krawczyk
KLASA III B Z WIZYTĄ
W PRZEDSZKOLU
W tygodniu poprzedzającym ferie szkolne
uczniowie kl. III b odwiedzili swoich młodszych
kolegów z Przedszkola Miejskiego nr 5 i
Przedszkola Miejskiego nr 2 Integracyjnego. Celem
wizyty była prezentacja inscenizacji dotyczącej
bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
Uczniowie udzielili cennych rad i wskazówek,
których przestrzeganie gwarantuje, że zabawy na
mrozie i śniegu będą radosne, wesołe a przy tym
również bezpieczne. Występ uczniów spotkał się z
dużym zainteresowaniem a widownia nagrodziła go
gromkimi oklaskami.
TEKST :
Anna Werengowska
APEL PODSUMOWUJĄCY NAUKĘ
I ZACHOWANIE W I SEMESTRZE
ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
W dniu 20 stycznia 2012r.w Samorządowej Szkole
Podstawowej nr.2 odbył się uroczysty apel
podsumowujący pracę uczniów i szkoły w I
semestrze roku szkolnego 2011/2012. Apel
przygotowała i przeprowadziła pani Dorota Kosyl.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-7-
NR 5/2012
•
•
•
•
•
•
Wasińska Julia
Wierzchowski Mateusz
Wiśniewski Bartek
Zacharska Roksana
Zbysiński Bartosz
Żubertowska Izabela
KLASA I D – 15 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uczniowie wyróżniający się w nauce:
KLASA I A – 12 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dominika Bulińska
Dagmara Iwanowicz
Jakub Cieczko
Miłosz Kowalski
Andrzej Mijas
Maciej Osicki
Andrzej Sierlputowski
Julia sisterman
Sara Tołoczko
Ignacy Więcek
Szymon Kotłowski
Aleksandra Krajewska
KLASA I E – 23 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KLASA I B – 10 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karol Bagrowski
Szymon Józefowicz
Roksana Miecznik
Jakub Oleksów
Julia Szulczewska
Aleksander Tomaszewski
Antoni Karniszewski
Matylda Szpakowska
Michalina Kosińska
Maksymilian Rogiński
KLASA I C – 17 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dąbrowska Michalina
Fota Magdalena
Fijałkowska Julia
Kordalski Przemysław
Kowalska Klaudia
Otręba Dominika
Podolski Karol
Wiśniewski Maciej
Wojenkowska Zuzanna
Żelazna Maria
Zalewski Wojciech
Augustyniak Wiktoria
Olszewska Aleksandra
Łozińska Julia
FurmanekPatryk
Ewertowska Amelia
Grążawski Filip
Kryniuk Marcin
Jaworowski łukasz
Kowalska Natalia
Krasińska Natalia
Lewicki Igor
Maliszewski Patryk
Orzechowska Oliwia
Osuchowska Oliwia
Skirel Paweł
Augustyniak Kacper
Baranik Dawid
Dekarski Kacper
Dymowski Bartek
Hein Oliwer
Krotowski Paweł
Kuczyńska Angelika
Leppert Natalia
Przytuła Dominika
Lorkowska Zuzanna
Łatkowski Filip
Myszkiewicz Dominik
Olszewska Sylwia
Olszewski Wiktor
Patorski Szymon
Piekarska Natalia
Plesner Zofia
Safianowska Zuzanna
Sobociński MaddoX
Sulej Samanta
Wawrzyńczyk Hubert
Wróblewska Anna
Zastawny Szymon
KLASA II A – 6 uczniów
•
•
•
•
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-8-
Babraj Martyna
Januszewska Izabella
Kurkielewicz Julia
Szustkowski Jakub
NR 5/2012
•
•
•
•
•
•
•
•
Wajzer Natalia
Zaborowski Jakub
KLASA II B – 10 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Archacka Natalia
Czałpińska wiktoria
Góraj Zuzanna
Nastaj Szymon
Rucińska Julia
Święcka Julia
Tołoczko Filip
Wichecka marta
Gładek Jakub
Wiatrowska Hanna
KLASA III C – 14 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KLASA II C – 9 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Januszewski Denis
Jaremko Julia
Piotrowicz Roksana
Ruczyński Oskar
Rudol Agata
Rybiński Filip
Chyżyńska Marta
Fafińska vanesa
Falkowska Kinga
Kanterewicz Tomasz
Krzemińska Kornelia
Osmański Adrian
Rolkowska Oliwia
Szynkowska Wiktoria
Zapadka Dominika
Kowalewska Paulina
Kwiatkowska Olga
Lewandowska Wiktoria
Lewandowska Zuzanna
Łęgowski Wiktor
Mrówka Dominika
Piotrowicz Ewa
Rudnicka Maria
Trzeszewska Natalia
Wiśniewska Olga
Wiśniewski Aleks
Żuralski Szymon
Szymanek Tobiasz
Szyszka Weronika
KLASA III D – 8 uczniów
KLASA II D – 10 osób
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rucińska Natalia
Pisarek Wiktoria
Karczewska Alicja
Kowalski Oskar
Kłosowski Kacper
Nadolska Martyna
Głąbowska Amelia
Gejda Aleksandra
Michalewska Julia
Ptasznik Kinga
Letka Agata
Kordan Emilian
Goryński Wiktor
Lewandowski Maciej
Sowa Wiktoria
Wajner Jakub
Uczniowie ze 100% frekwencją
w roku szkolnym 2011/2012
IA
– nie ma uczniów ze 100% frekwencją
KLASA III A – 8 uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•
Betlejewska Wiktoria
Chała Przemysław
Dorociak Joanna
Kowalewski Jakub
Łuziński Jakub
Maruszak Magdalena
Mijas Agata
Zbysińska Martyna
IB
•
•
•
IC
•
•
•
•
•
•
KLASA III B – 9 uczniów
•
•
•
Patryk Lessman
Roksana Miecznik
Jakub Oleksów
Dreszer Aleksandra
Girtler Julia
Jabłońska Sandra
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-9-
Ewertowska Amelia
Grążawski Filip
Kryniuk Marcin
Jaworowski Łukasz
Maliszewski Patryk
Sibon Wiktoria
NR 5/2012
•
•
III C
Wierzchowski Mateusz
Zbysiński Bartosz
•
•
Lewandowska Zuzanna
Piotrowicz Ewa
ID
•
•
•
•
III D
Fiałkowska Julia
Grzybowska Karolina
Łozińska Julia
Żelazna Maria
•
•
•
•
Kordan Emilian
Letka Agata
Lewandowski Maciej
Sowa Wiktoria
IE
•
•
•
•
•
TEKST: Dorota Kosyl
FOTO: Grażyna Wiącek
Oliwier Hein
Mówiński Karol
Myszkiewicz Dominik
Olszewski Wiktor
Patorski Szymon
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
W KLASIE II A
II A
•
•
•
Babcia i Dziadek są po rodzicach najważniejszymi
osobami dla dzieci. Zawsze pomogą w trudnych
chwilach, znajdą radę na zmartwienie, mają dla
wnuków czas, cierpliwość i ogrom miłości. Są po
prostu niezastąpieni i wyjątkowi.
Kijewska Natalia
Klimek Kaja
Wajzer Natalia
II B
•
•
Słowa piosenki najlepiej oddają te uczucia:
Wiechecka Marta
Żabiełowicz Maciej
Babci i dziadka przyznać to trzeba,
każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para bardzo kochana,
przez wszystkie dzieci jest szanowana.
II C
– nie ma uczniów ze 100% frekwencją
No, a gdyby Ich nie było
dzieciom trudno by się żyło.
Kto by bajki opowiadał,
kto by mądre rady dawał...
II D
•
•
•
•
Kłosowski Kacper
Karczewska Alicja
Pisarek Wiktoria
Fryc Aleksandra
III A
•
•
•
•
•
Chała Przemysław
Kowalewski Jakub
Łuziński Jakub
Łyziński Michał
Mijas Agata
III C
•
•
•
•
•
W tym szczególnym Dniu każda wnuczka i każdy
wnuk przygotowali dla swoich kochanych Babć i
Dziadków podarunek - wiersz, piosenkę i
własnoręcznie wykonaną laurkę pełną róż i
ciepłych słów.
Krystian i Kuba
zatańczyli
nowoczesny taniec hip - hopowy - swoją
zwinnością zaskoczyli niejednego Gościa.
Dreszer Aleksandra
Jabłońska Sandra
Januszewski Denis
Jankowski Łukasz
Suchocki Jakub
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 10 -
NR 5/2012
wspólnym działaniu. Na dowód tego, 10 lutego
2012 r. (w piątek) o godz. 19.00 rozpoczęła się
karnawałowa zabawa w SSP 2 połączona z
noclegiem w szkole. W zabawie wzięły udział
klasy I b- integracyjna, III a i III d. Opiekę nad
uczniami sprawowały panie: Iwona Drzymalska,
Justyna Gołębiowska, Sylwia Krajewska, Anna
Patorska,
Anna
Walendzik,
Anna
Werengowska. Tej nocy była też z nami Pani
Henryka Kordan, która sprawowała opiekę
pielęgniarską podczas imprezy. Zabawa zakończyła
się 11 lutego 2012r. (w sobotę) o godz. 9.00.
Piątkowe spotkanie zaczęło się od informacji o tym,
co to jest karnawał. Przypomniane zostały zasady i
reguły obowiązujące podczas zabawy. Dzieci
zostały podzielone na grupy. Jako znak
rozpoznawczy dostały kotyliony w różnych
kolorach w kształcie serca. Wszyscy uczestnicy
karnawałowej nocy mieli tajemnicze maski i
dyskotekowy strój. Dominował kolor czerwony, bo
za kilka dni przecież WALENTYNKI!
Na pewno ten dzień pełen wzruszeń na długo
pozostanie w pamięci...
TEKST: Uczniowie klasy II a
i wychowawca Danuta Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
"KASZTANEK" W ŚRODKU ZIMY...
W ramach prowadzonych doświadczeń
przyrodniczych wyhodowaliśmy sadzonkę
kasztanowca. Gdy będziemy mieć pewność, że nie
wystąpią już przymrozki wysadzimy ją do gruntu.
Sala balowa wyglądała w ten wieczór wyjątkowo.
Wychowawczynie przygotowały dla wszystkich
uczestników wiele zabaw i konkursów. Zaczęliśmy,
jak to na balu bywa, od tańców z miotłą.
Uczestnicy zaprezentowali się w wyjątkowych
tańcach. A niektórzy prezentowali krakowiaka,
walca a nawet tango! Potem były „tańce na
balonach". Reprezentanci grup próbowali zgnieść
balon w dość nietypowy sposób. Śmiechu było co
niemiara! Dalej zmagaliśmy się w zabawie „Jaka to
melodia?" Pojawiły się melodie znane wszystkim
uczestnikom, między innymi: polonez, walc
angielski. Wspólne karaoke wprawiło nas w
wyjątkowo dobry nastrój, a grupy wspierały się w
wokalnych zadaniach. Ok godziny 21.00 dzieci
przeszły do specjalnie przygotowanych sal, gdzie
własnoręcznie robiły ramki na zdjęcia z zabawy.
Ozdabiane brokatem i wspaniałymi koralikami były
bardzo efektowne, odpowiednie do tematu zdjęcia.
Jednak najbardziej emocjonującym punktem
imprezy były nocne podchody szkolnymi
korytarzami przy świetle latareczek. Dzieci
otrzymały w kopertach instrukcje, według których
miały się poruszać po szkole w poszukiwaniu
skarbu. Radość z jego odnalezienia była ogromna!
Wszyscy świetnie poradzili sobie z tym zadaniem.
Pierwszaczki dostały wsparcie i były bardzo
zaangażowane w nocne podchody. Przezwyciężyły
nawet zmęczenie- mimo, że była już prawie północ!
Po wieczornym apelu i toalecie, chłopcy
przygotowali miejsce do odpoczynku. Zmęczeni
uczestnicy zabawy, szybko zasypiali przy
dźwiękach kołysanek śpiewanych przez Panią
Iwonę. Następnego dnia, już o 7 rano (!!!) wyspani
uczestnicy zabawy, sprawnie sprzątnęli swoje
miejsce noclegowe. Starsi uczniowie zaangażowali
się w pomoc młodszym, okazując im wiele
zrozumienia.
Po wspólnie zjedzonym śniadaniu i apelu
TEKST: Uczniowie klasy II a
i wychowawca Danuta Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
KARNAWAŁOWA NOC W SZKOLE
Szkoła to nie tylko zielone tablice, nie tylko ławki,
nie tylko książki i zeszyty. Dla nas szkoła to
również wesoła zabawa, czas spędzony na
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 11 -
NR 5/2012
pożegnalnym, z dyplomami i skarbami, dzieci pod
opieką swoich rodziców udały się do domów.
Wszystkim, którzy wsparli naszą imprezę
karnawałową, a szczególnie: Pani Henryce
Kordan- za opiekę nad zdrowiem uczestników;
Panu Włodzimierzowi Zagrodzkiemu- za pomoc
i przygotowanie sprzętu nagłaśniającego ;
Paniom Aniom za opiekę nad uczestnikami
Dziękujemy serdecznie!
Organizatorki:
Iwona Drzymalska - wychowawca klasy
Sylwia Krajewska - wychowawca klasy
Justyna Gołębiowska- wychowawca
Anna Patorska, Anna Walendzik,
Werengowska- oligofrenopedagodzy.
III d,
III a,
I b,
Anna
Chociaż pisane dziecięcą ręką i jak to często bywa
w pośpiechu, w emocjach, to jednak urzekają
przekazem - kartki od serca, dla dorosłych dyplomy
najwspanialsze! Podczas przerw bawiono się w
głównym holu placówki. Zabawa była wyśmienita i
przebiegała, jak przystało na okazję, w atmosferze
akceptacji oraz koleżeńskiej przyjaźni. Wspaniałą
akcję przy pomocy nauczycieli bibliotekarzy i
nauczycieli
świetlicy
szkolnej przeprowadził
Samorząd Uczniowski z opiekunką, panią Anią
Patorską.
TEKST:
Iwona Drzymalska
Sylwia Krajewska
WALENTYNKI
Dla uczniów naszej szkoły wspomnienie św.
Walentego było pełne radosnych przeżyć, bo w tym
dniu szczególnie okazaliśmy sobie koleżeńską
przyjaźń, tolerancję i to, że się lubimy.
TEKST I FOTO:
Róża Nitkowska
DZIAŁALNOŚĆ
KOŁA TURYSTYCZNEGO
Przygotowania do zabawy zaczęły się kilka dni
wcześniej, gdy w bibliotece do skrzynki na listy
zaczęto wrzucać pierwsze kartki. Większość
walentynkowych dzieł nasi uczniowie wykonali
samodzielnie. Nie tylko uczniowie pamiętali o
swoich przyjaciołach, nauczyciele także korzystali
z możliwości okazania innym sympatii. Samorząd
Uczniowski segregował kartki w bibliotece, które w
chwilę potem trafiały do szczęśliwych adresatów.
Tym razem naszym celem był zamek w Ostródzie.
Pojechaliśmy tam pociągiem- jak zawsze
zdyscyplinowani.
Po dotarciu na zamek, zwiedziliśmy sale
wystawowe muzeum. Było tam bardzo dużo
interesujących
eksponatów,
np.:
narzędzia
codziennego użytku z naszego regionu. Oddzielną
salę wystawową stanowiły przedmioty związane z
pobytem Napoleona Bonapartego w Ostródzie.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 12 -
NR 5/2012
udaliśmy się na spacer nabrzeżem jeziora. Głodni
dotarliśmy do pizzerii. Tam z apetytem zjedliśmy
smakowite kawałki pizzy. Syci i zadowoleni
dotarliśmy na dworzec, by z plecakiem pełnym
wrażeń
wrócić
do
domu.
Pogoda i humory dopisały w czasie całej wyprawy.
To było kolejne, nasze wspólne sobotnie
przedsięwzięcie.
TEKST i FOTO:
Iwona Drzymalska i Urszula Złotowska
Naszą uwagę zwrócił oryginalny list pisany przez
Napoleona w czasie kampanii 1806- 1807. Cesarz
Napoleon stacjonował na zamku w Ostródzie przez
40 dni. Świadectwem jego pobytu są również
piękne obrazy ilustrujące zdarzenia z tego okresu.
MIASTO BEZ BARIER
Uczniowie klasy II d odbyli wycieczkę
ulicami Iławy, aby zaobserwować czy miasto jest
miejscowością bez barier. Na szlaku badaczy
MIEJSCOWOŚĆ BEZ BARIER znalazły się
następuję obiekty: szkoła, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, sklepy, apteki, przedszkole
integracyjne, parkingi, przychodnia i blok
mieszkalny
przystosowany
do
potrzeb
niepełnosprawnego.
Kolejną niespodzianka była wystawa czasowa
„Światło
i
dotyk",
poświęcona
osobom
niewidomym i niedowidzącym. Mogliśmy w
trakcie
zwiedzania
dotykać,
korzystać
z
przedmiotów. Graliśmy w gry, dotykaliśmy
książek, atlasów, przyborów szkolnych i maszyny
do pisania alfabetem Braille'a .
Na podstawie obserwacji z wycieczki
uczniowie II d stwierdzili, że władze naszego
miasta troszczą się o wygodę i bezpieczeństwo
osób niepełnosprawnych. Sporym ułatwieniem są
parkingi dla niepełnosprawnych oraz podjazdy, a
także szerokie i równe chodniki. W sklepach (w
marketach) dużą wygodę zapewniają automatyczne
drzwi, w aptekach, urzędach i przychodni dogodne
podjazdy.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
bez wątpienia ułatwiają im życie. Nadal są jeszcze
w mieście miejsca z barierami architektonicznymi.
Pocieszający jest fakt, że takich miejsc jest coraz
mniej.
Obejrzeliśmy również film edukacyjny, pt.: „Gdy
spotkasz osobę niewidomą". Po zwiedzaniu,
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 13 -
NR 5/2012
•
IV miejsce - Damian Olewnik kl. IVb
(nauczyciel- p. K. Dobielska)
•
IV miejsce - Michał Wróblewski kl. Va
(nauczyciel- p. J. Bakaluk)
TEKST:
Organizator konkursu:
Beata Waruszewska
GŁOŚNE CZYTANIE
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
Kalendarzowa wiosna w "Dwójce" była okazją do
niecodziennej zabawy. W tym dniu najmłodsi
uczniowie słuchali tekstu Agnieszki Stelmaszyk pt.
Zbawcy książek, brali udział w wiosennym
konkursie, dzielnie walczyli o nagrody i spotkali się
z ciekawymi osobami. Do akcji przystąpili rodzice
uczniów i nie tylko, ludzie, którzy na co dzień
wykonują różne zawody.
W kl. Ia czytali: specjalista służby leśnej
pani Kinga Sulej oraz nauczyciel pani Sylwia
Krajewska, mama Oli. Czytana książka opisuje
historię, która na szczęście nie wydarzyła się w
naszej szkole. Między bibliotecznymi regałami ktoś
niszczy woluminy! Tośka z Kaśką chcą rozwiązać
zagadkę.
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
DYKTANDO SZKOLNE 2012
Podczas wyciszającej lektury dzieci w naturalny
sposób uspakajają się i nawiązują z dorosłymi
relacje, zaspakajają przy tym wrodzoną ciekawość.
Mikołaj, miłośnik przyrody, zadał pani Kindze
poważne pytanie, jak wygląda praca leśnika i czy
jeże już się obudziły, a Karol ucieszył się, gdy
usłyszał odpowiedź na nurtujący go temat
wybuchania leśnych pożarów. Jak zapewniał, na tę
chwilę czekał bardzo długo.
Dnia 13 marca 2012 roku w Samorządowej Szkole
Podstawowej nr 2 w Iławie o godz. 9.45 w sali nr
49
odbył
się
szkolny
etap
konkursu
ortograficznego. Celem
konkursu
było
popularyzowanie kultury języka wśród młodzieży,
ujawnianie uzdolnień ortograficznych uczniów,
szerzenie nawyków pracy nad poprawnością
językową oraz wyłonienie mistrzów ortografii,
którzy będą reprezentować naszą szkołę 23
kwietnia br. podczas Miejsko –Gminnego
Dyktanda 2012. W konkursie wzięło udział 23
uczniów.
Osoby, które zakwalifikowały się na konkurs
ortograficzny Miejsko-Gminne Dyktando 2012:
•
I miejsce - Katarzyna Koczkodon kl. VIa
(nauczyciel- p. M. Laskowska)
•
II miejsce - Joanna Ciuba kl. VIc
(nauczyciel- p. K. Dobielska)
•
III miejsce - Dawid Standarski kl. Vb
(nauczyciel- p. M. Laskowska)
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 14 -
NR 5/2012
Mama Karoliny, właścicielka firmy MGM
"PNEUMATYKA"
S.C.
pani
Magdalena
Grzybowska i funkcjonariusz służby więziennej
pan Grzegorz Rychlik spotkali się z klasą Id. Pani
Magda w interesujący sposób wyjaśniła dzieciom
zasady
funkcjonowania
firmy. Prosiła
o
wyciągnięcie wniosków z przygód Lisa Witalisa.
Poczęstowała też grupę cukierkami. Natomiast od
pana Grzegorza najmłodsi dowiedzieli się, że praca
w zakładzie karnym jest podobna do pracy
nauczyciela. Dla klasy I b czytają: wicedyrektor
szkoły pani Marzena Tołkacz i funkcjonariusz
policji, rzecznik prasowy pan Sławomir Nojman.
Pani
Marzena
jest miłośniczką
książek
historycznych
ale,
jak
każda
kobieta, z
przyjemnością sięga po romanse. Natomiast pan
Sławek czyta swoim dzieciom literaturę
odpowiednią do ich wieku. Uwielbia książkę Na
jagody Marii Konopnickiej. W rozmowie zachęcał
dzieci do nakłaniania swoich rodziców, by im dużo
czytali. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem
brali też udział w dyskusji z panem Policjantem na
temat jego zawodu, który tak naprawdę jest bardzo
przyjazny
i
potrzebny.
Pierwszoklasiści
zadawali pani Marzenie bardzo trudne pytania, czy
jest dumna z naszej szkoły, jak zostać
dyrektorem? Podczas odpowiedzi pani zwierzyła
się uczniom, że jest absolwentką naszej placówki i
doświadczenie zawodowe często czerpie od swoich
poprzedników. Pani Iwona Skirel, mama Pawła, na
co dzień sprzedawca w sklepie, czyta klasie Ic
razem z nauczycielem bibliotekarzem, panią Różą
Nitkowską. Dzieci z Ic słyną z muzycznych
uzdolnień. Nic dziwnego, że na koniec w
podziękowaniu zaśpiewały gościom piosenkę. "Ja
lubię chodzić do szkoły, tu świat jest mądry,
wesoły..."
Z kolei pani Sylwia musiała przedstawić sytuacje,
kiedy dzieci są niegrzeczne i wyjaśnić przy tym
dlaczego. Obie panie wspominały również ulubione
książki z dzieciństwa. Nasi goście nie mieli dużo
czasu na rozmowę, jednak sprostali trudnym
wyzwaniom.
Skromne podziękowanie. Dzieci dają gościom to co
potrafią już samodzielnie wykonać - laurki.
Opiekunka przedszkola i mama Pawła, pani Beata
Krotowska oraz leśniczy pan Krzysztof Nitkowski
czytali klasie Ie. Nowi goście podejmowali z
dziećmi
rozmowy
na podobne
tematy co
ich poprzednicy.
Na pierwszy dzień wiosny ciekawą dekorację na
szkolnym korytarzu, tuż przy bibliotece, wykonały:
pani Grażyna Kołodziejek, pani Bożena Kosińska i
pani Danuta Kołecka.
Serdecznie dziękujemy gościom za czas
poświęcony naszym uczniom. Leśnikom za
edukację przyrodniczą. Policji za troskę i
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 15 -
NR 5/2012
wyjaśnienie
zasad
bezpieczeństwa.
Pani Magdzie za przystępne przybliżenie dzieciom
aspektów
przedsiębiorczości oraz wszystkim,
którzy tego dnia byli z nami. Imprezę
przygotowały: pani Róża Nitkowska, pani Monika
Płoska
i pani
Katarzyna
Sobczyńska
Wojewódzka.
„Kartkę z Pamiętnika" wspominając pierwszy dzień
wiosny.
Osoby współpracujące: pani Stefania Homziak,
pani Celina Cywińska, pani Edyta Krawczyk, pani
Jadwiga Madej, pani Alina Piórkowska, pani
Justyna Gołębiowska i pani Aleksandra Nadolska.
TEKST I FOTO:
Róża Nitkowska
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W III A
TEKST I FOTO:
Sylwia Krajewska
21 marca 2012r. klasa III a w sposób wyjątkowy
powitała wiosnę. Tematyka naszych zajęć w
ostatnich dniach związana była ze zwierzętami.
WIOSNA W SZKOLNYM OGRÓDKU
Wiosną nasz szkolny ogródek budzi się do życia.
Zakwitły pierwiosnki i krokusy, wzeszły tulipany to znak, że zima się skończyła. Posadziliśmy bratki
i stokrotki, zagrabiliśmy teren. Były to nasze
pierwsze w tym roku prace porządkowe. Jej efekty
zobaczymy już wkrótce, gdy ogród zakwitnie.
Dzieci czytały dwie ciekawe lektury: „Brzydkie
kaczątko" i „O psie, który jeździł koleją", które
były przeplatane i śmiechem, i łzami niestety.
Właśnie w związku z przerabianym programem,
postanowiliśmy wybrać się do przyjaznego
zwierzętom lekarza. W drodze do weterynarza
mieliśmy okazję podziwiać przyrodę, która powoli
budzi się do życia, a także iławskie łabędzie,
pływające wiernie po Jeziorku. Pani Ewa, nie tylko
przyjaciel zwierząt, ale także i ludzi, przyjęła nas w
swoim
gabinecie
weterynaryjnym
bardzo
serdecznie. Oprowadziła nas po klinice, omawiając
ważne kwestie związane ze zwierzętami. Pani
doktor, pokazała nam też śmieszne filmiki o
naszych pupilach. Na koniec poczęstowani
zostaliśmy wspaniałymi ciasteczkami i szklaneczką
zdrowego soku. Droga powrotna do szkoły
przebiegała inną trasą, ale również nad wodą.
Wracaliśmy ścieżką nad rzeką Iławką. Niektóre
dzieci miały okazję po raz pierwszy zobaczyć
nowopowstałe ścieżki rowerowe. Gdy dzieci
wróciły do szkoły, choć zmęczone, napisały
TEKST i FOTO:
Uczniowie klasy II a
i wychowawca Danuta Kołecka
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 16 -
NR 5/2012
radę ulubione maskotki. Rada Rodziców corocznie
wspiera organizację zaplecza podczas Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cennym
zakupem
finansowanym
przez
Komitet
Rodzicielski są lektury szkolne, które uczniowie
mogą wypożyczać w bibliotece. Lista otrzymanego
wsparcia jest długa, znajdują się na niej zakupy
identyfikatorów dla wzorowych uczniów i nabycie
antyram dla szkoły, jak również pozyskanie
rękawic dla Pocztu Sztandarowego. Ostatnie lata
pokazały, że zorganizowany zespół może zrobić dla
szkoły jeszcze więcej. Chociaż „dwójka” zawsze
otrzymywała potrzebne fundusze na realizację
swoich zadań i tym samym funkcjonowała w
dobrych warunkach, to jednak, gdy w placówce
pojawiła się awaria budowlana, Rada Rodziców
pierwsza wyciągnęła pomocną dłoń. Dzięki
zorganizowanemu festynowi w maju 2010 r.
jeszcze przed zimą, jak później okazało się mroźną
i śnieżną, naprawiono przeciekający dach sali
gimnastycznej. Nie było wtedy łatwo tak
szybko przygotować zabawę charytatywną, jednak
do jej realizacji, oprócz rodziców, zaangażowała się
również dyrekcja oraz nauczyciele i wszyscy
pracownicy szkoły. Swoją cegiełkę dołożył także
Burmistrz miasta Iławy pan Włodzimierz Ptasznik.
Organizowanie uczniom wspólnych spotkań z
rodzicami i najbliższymi osobami ma wiele zalet.
Dzieci lubią gdy im się poświęca czas, czują się
wtedy dowartościowane, mają wyższe aspiracje i
tym samym osiągają lepsze wyniki w nauce.
Wysoka frekwencja rodziców oraz innych bliskich
uczniom osób, utwierdziła organizatorów w
przekonaniu, że takie spotkania są doceniane i mile
widziane przez szkolne środowisko. Tak więc w
maju 2011 r. w SSP nr 2 odbył się kolejny festyn.
Tym razem zebrane fundusze przeznaczono na
doposażenie sali sportowej w postaci zestawu do
unihokeja, zestawu do badmintona, kolców
lekkoatletycznych, czepków, kółek hula-hop, piłek
koszykowych i siatkowych typu Molten oraz piłek
gumowych i rehabilitacyjnych, hantli, skakanek,
szaf, karimat, pachołków, tablic punktowych i
strojów sportowych. Cała społeczność uczniowska
korzysta z zakupionego sprzętu, mając możliwość
nauki i doskonalenia różnych form ruchu. Za
wzbogacenie o profilu sportowym naszej szkoły w
nowe pomoce dydaktyczne i pomoc w remoncie
dachu sali gimnastycznej, dziękujemy szczególnie!
W połowie września znów zaproszono wszystkich
do popołudniowego, rodzinnego spotkania na
terenie szkoły, tym razem z okazji Dnia Pieczonego
Ziemniaka. Ta uroczystość, jak poprzednie, także
organizowana i sponsorowana była przez Radę
Rodziców. Zachęcamy Państwa do przypomnienia
sobie wyżej wymienionych wydarzeń. Ich
szczegółowe opisy znajdują się na szkolnej stronie
internetowej w zakładce "Z życia szkoły".
DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW
SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 W IŁAWIE
Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej w Iławie dziękuje Radzie
Rodziców za wszystkie podejmowane inicjatywy
na rzecz podniesienia standardów pracy naszej
placówki.
Dzięki Państwa hojności szkoła wzbogaciła
się o liczne pomoce i sprzęt. Sponsorowaliście
Państwo wyjazdy naszych uczniów na konkursy
wojewódzkie i ogólnopolskie. Wykazywaliście
życzliwość zawsze, gdy potrzebowaliśmy Waszego
wsparcia.
Dyrektor szkoły
Małgorzata Kamińska
Skład Rady Rodziców nieustannie zmienia się. W
ostatnich latach pod przewodnictwem pani
Magdaleny Grzybowskiej w radzie zrzeszeni są:
wiceprzewodniczący – pan Zbigniew Rudnicki,
skarbnik – pani Małgorzata Olszlegier, sekretarz –
pani Joanna Ostrowska, księgowa – pani
Honorata Sikorska, członek zespołu – Arkadiusz
Karpiński, komisja rewizyjna – pan Krzysztof
Szczepański i pani Izabela Rybińska. Rada
Rodziców działa na rzecz placówki wspomagając
realizację podstawowych celów wynikających z
programu nauczania i statutu szkoły. Praca ta
skierowana jest tylko i wyłącznie na uczniów, ale
ułatwia zadania również pedagogom. W minionym
oraz bieżącym roku szkolnym wsparcie Rady
Rodziców przełożyło się na pokrycie kosztów
wyjazdów delegacji uczniów na konkursy
przedmiotowe min. na Festiwal Kolęd i Pastorałek
i na Wojewódzkie Biegi Uliczne. Zakupiono
dyplomy oraz nagrody dla uczniów za szczególne
osiągnięcia, w tym min. na konkurs fotograficzny.
Wspierano akcje integracyjne poprzez podarowanie
słodyczy na Dzień Dziecka oraz sponsorowano
nagrody
na
zabawę
halloween
i poczęstunek podczas dyskoteki andrzejkowej.
Pierwszacy
podczas
ślubowania
w roku
szkolnym 2011/2012 otrzymują zakupione przez
Placówka nasza istnieje ponad 50 lat. Czas wiele
zmienił, a przed nami wciąż nowe wyzwania.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 17 -
NR 5/2012
DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE
W szkolnych, dydaktycznych i po ludzku
codziennych zmaganiach niezmiennie liczymy na
dalszą pomoc Rady Rodziców, przyjaciół szkoły
i wszystkich, dla których dobro naszych dzieci
jest najważniejsze.
TEKST: Małgorzata Kamińska
FOTO: Grażyna Wiącek
Dzień otwarty w SSP 2 rozpocznie się od
spotkania rodziców z panią Dyrektor Małgorzatą
Kamińską, która odpowie na wszystkie pytania i
udzieli szczegółowych informacji na temat
organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013.
Podczas wizyty rodzice z dziećmi będą mieli okazję
zapoznać się z naszą placówką i jej
funkcjonowaniem. Tego dnia goście obejrzą krótki
program artystyczny przygotowany przez panią
Bożenę Kosińską i jej klasę, a dzieci zostaną
zaproszone do udziału w zajęciach plastycznych
zorganizowanych przez panie: Iwonę Drzymalską i
Monikę Płoską. Inne, bo sportowe atrakcje zapewni
przyszłym pierwszoklasistom pani Dorota Kosyl.
Ciekawe spotkanie odbędzie się także w szkolnej
pracowni komputerowej, gdzie gości z bogatym
wyposażeniem sali zapozna pani Sylwia Krajewska.
PAMIĘCI JANA PAWŁA II
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
Drugiego kwietnia minęła siódma rocznica śmierci
Papieża Jana Pawła II. W holu głównym szkoły
przez wiele dni prezentowana była gazetka
„Błogosławiony Jan Paweł II – szukałem was, a
teraz wy przyszliście do mnie”. Pod zdjęciami
zmieszczono kilka myśli papieża. Skłaniały one do
refleksji i zadumy.
„Dla człowieka ważniejszym jest „być” niż
„mieć”, to, kim się jest, niż to, ile się posiada”.
„Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo
wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie
wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”.
Autorem gazetki jest pani Teresa Krzywkowska.
Tekst: Sylwia Krajewska
Plakat: Róża Nitkowska
WIOSNA NA SPORTOWO
ZABAWNIE I ZDROWO
22 kwietnia 2012 r. na boisku szkolnym od 14.00
zapraszamy do udziału w WIOSENNYM
FESTYNIE
Już po raz trzeci zapraszamy wszystkich rodziców,
dzieci i nauczycieli, sponsorów oraz osoby
zaprzyjaźnione z placówką do wspólnej zabawy w
Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 w Iławie.
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
DOCHÓD Z AKCJI ZOSTANIE
PRZEZNACZONY NA DOPOSAŻENIE
SZKOLNYCH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ,
ŚWIETLICY I BIBLIOTEKI
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 18 -
NR 5/2012
•
•
•
•
•
•
Główną atrakcją będzie zabawa pt. "Kocham Cię
Polsko" (w eliminacjach wezmą udział dwie
drużyny składające się z rodziców, nauczycieli i
uczniów).
W trakcie festynu odbędą się:
KONKURSY I ZABAWY:
•
•
•
•
Państwo Standarscy
Rudnicki Zbigniew
Szczepański Krzysztof
Tyszkowski Stanisław- Indyk Mazury
Wajzerowie Anna i Grzegorz
Zarząd NSZZ FPW
TEKST:
Róża Nitkowska
loteria fantowa
trampolina i dmuchana ślizgawka
licytacja namalowanych przez dzieci
obrazów oraz portretów
licytacja podarowanych przez sponsorów
przedmiotów
MAŁE ZOO „DWÓJKI”
Gabinet biologiczny naszej szkoły przypomina
małe zoo. Wielkie zainteresowanie wzbudzają dwa
duże akwaria. Aż trudno jest oderwać wzrok od
pięknych rybek.
POKAZY:
•
•
•
•
Wśród kilku zgromadzonych żółwi są żółwie
pustynne (Geochelone sulcata), które potrafią
osiągnąć długość 50 cm i żółwie wodne, które
uwielbiają zjadać zarówno pokarm pochodzenia
roślinnego, jak i zwierzęcego.
mecz piłki nożnej rodzice – dzieci
pokaz tresury psów policyjnych
pokaz działań Służb Ochrony Kolei
zespół Wesołe Nutki
STOISKA:
•
•
stoisko z balonami
stoisko usługowe (wykonywanie biżuterii
na zamówienie)
Za opłatą dostępne będą:
•
•
•
ciasta i zimne napoje
kawa, herbata
grochówka oraz pieczone kiełbaski
Wśród futrzaków mamy chomiki i królika, który
wśród dzieci cieszy się największą popularnością.
Przy tej okazji zapraszamy wszystkich 6- i 7latków na wycieczkę po szkole, w której być może
będą się uczyć!
Składamy podziękowania
dla poprzednich i tegorocznych
SPONSORÓW FESTYNU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Animex Grupa Drobiarska S.A.
Bączek Zbigniew
Grzybowska Magdalena
Hurtownia Papiernicza T plus P
Jabłoński Grzegorz
Karpiński Arkadiusz
Kłosowski Krzysztof
Krajewski Bartosz- KRAJBUD Iława
Nadleśnictwo Iława
Olszlegier Małgorzata
Ostrowska Joanna
Paluszewscy Marta i Artur
Państwo Pochoryłko
Na opiekunach spoczywają duże obowiązki.
Uczniowie opiekujący się szkolnym małym zoo
dbają o czystość klatek, akwariów, o prawidłowe
pożywienie (zbilansowaną i odpowiednią dietę).
Nad prawidłowym funkcjonowaniem małego zoo
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 19 -
NR 5/2012
czuwa pani Joanna Przytuła – nauczycielka
przyrody.
„Wieści z Dwójki”. Dzięki tym zajęciom wiem, co
ciekawego dzieje się w szkole. Cieszę się, że jestem
„małym” redaktorem.
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
Nazywam się Weronika Iwanowicz. Skończyłam
już 11 lat.. Chodzę do klasy V a w Samorządowej
Szkole Podstawowej nr 2 w Iławie. Moją najlepszą
przyjaciółką jest Wiktoria. Bardzo lubię zajęcia
języka angielskiego. Chodzę na wiele kół
zainteresowań, w tym i na kółko redaktorskie. Uczę
się tam gromadzenia informacji o wydarzeniach w
naszej szkole. Redagujemy teksty o konkursach,
przedstawieniach, apelach, ciekawostkach z życia
klas, o wycieczkach. Słowem – tematyka jest
bogata i różnorodna. Tworzymy gazetkę w wersji
elektronicznej i w wersji papierowej. Bardzo
ciekawym procesem jest tworzenie gazetki w
wersji papierowej (redagowanie, dobór zdjęć,
rozmieszczenie w kolumnach, drukowanie,
tworzenie gazety „matki”, tj. kart do powielania na
ksero i składanie numeru). Na zajęciach kółka
redaktorskiego jest bardzo ciekawie. Polecam to
kółko!
REDAKTORZY
„WIEŚCI Z DWÓJKI” O SOBIE
FOTO: Zespól Redaktorski „Wieści z Dwójki” w
gabinecie, w którym powstaje gazetka.
Nazywam się Alicja Karczewska. Skończyłam już
8 lat. Chodzę do klasy II d w Samorządowej Szkole
Podstawowej nr 2 w Iławie.
Chodzę na kółko
redaktorskie, ponieważ lubię redagować różne
teksty. Cieszę się, że mogę pisać do szkolnej
gazetki.
Nazywa się Aleksandra Fryc. Skończyłam 9 lat.
Jestem uczennicą klasy II D w Samorządowej
Szkole Podstawowej nr 2 w Iławie. Interesuję się
fotografią. Chętnie uczęszczam na zajęcia koła
redaktorskiego.
Nazywam się Jan Pawłowski. Mam 9 lat. Lubię
piłkę nożną, dlatego dwa razy
tygodniu
uczęszczam na zajęcia Akademii Piłki Nożnej
„Mały
Jeziorak”.
Interesuję
się
również
redagowaniem tekstów, dlatego od połowy drugiej
klasy zacząłem uczęszczać na zajęcia koła
redaktorskiego szkolnej gazetki „Wieści z Dwójki”.
Lubię też skoki narciarskie i rajdy DAKAR.
ZESPÓŁ REDAKTORSKI
„WIEŚCI Z DWÓJKI”:
Nazywam się Wiktoria Pisarek. Mam 9 lat i
jestem uczennicą klasy II d. Interesuję się filmami
animowanymi,
czytelnictwem
oraz
grami
komputerowymi. Od początki roku szkolnego
uczęszczam na zajęcia koła redaktorskiego „Wieści
z Dwójki”. Polecam te zajęcia.
UCZNIOWIE: Michał Donoch – uczeń II
d, Aleksandra Fryc – uczennica II d,
Weronika Iwanowicz - uczennica V a,
Alicja Karczewska – uczennica II d,
Wiktoria Pisarek – uczennica II d, Julia
Sulkowska – uczennica II d oraz
OPIEKUN GRUPY - mgr Grażyna
Wiącek
Nazywam się Julia Sulkowska. Mam 9 lat. Jestem
uczennicą klasy II d. Lubię zwierzęta i jestem
właścicielką suczki Cziki. Czytam książki o psach.
Od ponad miesiąca uczęszczam na zajęcia koła
redaktorskiego. Od dawna byłam zainteresowana
tematem, jak redaguje się gazety. Cieszę się, że
mogę uczęszczać na zajęcia koła redaktorskiego.
Adres do korespondencji:
[email protected]
Nazywam się Michał Donoch. Jestem uczniem II
D. Bardzo lubię matematykę i zajęcia
komputerowe. Z przyjemnością uczęszczam na
zajęcia kółka redaktorskiego. Podczas tych zajęć
gromadzimy informacje do szkolnej gazetki
POWIELANIE: Zygmunt Majewski
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 20 -
NR 5/2012

Podobne dokumenty

Nr 7 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Nr 7 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 fachowców. Wybraliśmy się do Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Iławie, gdzie pracuje tata Julka- naszego kolegi z klasy. Pan Marcin Dajos jest z-cą komendanta regionu i zaproponował spotka...

Bardziej szczegółowo

Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie

Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie Uczniowie dowiedzieli się, jakich zachowań należy unikać i jak ważne jest ile i jakie informacje o sobie udostępniamy w „sieci”. Podczas pobytu w ośrodku była też okazja do wspólnych gier i zabaw. ...

Bardziej szczegółowo

Nr 15 2015 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr

Nr 15 2015 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr Klasa V- Kaja Klimek, Julia Mozarczyk, Kornelia Krzemińska, Otylia Nastaj, Hanna Wiatrowska, Julia Rucińska, Maciej Zalewski, Jan Falkowski, Jakub Chmielewski,Jakub Kłosowski, Marcel Telej, Oskar K...

Bardziej szczegółowo

Nr 12 2014 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr

Nr 12 2014 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr pana Sławomira Rybińskiego, państwo Urszula i Krzysztof Lembowiczowie, pani Bożena Brodewicz i pan

Bardziej szczegółowo