CV Tomasz Kołodziej

Transkrypt

CV Tomasz Kołodziej
TOMASZ KOŁODZIEJ
+48 782 972 300 • [email protected]
UZYSKANE STOPNIE I DYPLOMY
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość,
specjalność Handel Międzynarodowy. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie
realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Bankowym prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
W latach 2003 – 2010 związany z pionem bankowości detalicznej oraz obszarem
Wealth Management. Od 2010 roku na kierowniczych stanowiskach w Aegon TUnŻ S.A.,
następnie w Vip Investor Sp. z o.o. Stale rozwija swoje kompetencje poprzez uczestnictwo
w warsztatach oraz szkoleniach z zakresu finansów, zarządzania oraz psychologii biznesu.

Podobne dokumenty