FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „Moja

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „Moja
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„Moja wakacyjna pocztówka”
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................
Wiek: ....................................................................................................................................
Dane opiekuna prawnego uczestnika:
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................
Adres zamieszkania: ...........................................................................................................
Nr tel.: ...................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych dla
celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych,
Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz ekspozycję swojej pracy do celów reklamowych
związanych z akcją w przypadku wyrażenia lub zdobycia nagrody.
………………………………………………
(data i podpis)

Podobne dokumenty