temat

Transkrypt

temat
Praca
Praca stałej siły
Przykład - praca siły tarcia
Przykład - praca siły ciężkości
Praca siły zmiennej
Przykład - praca siły sprężystej
Wzór na pracę
w kartezjańskim układzie współrzędnych
Moc
Moc średnia
Energia kinetyczna
Praca siły wypadkowej = energia kinetyczna
Praca w polu siły ciężkości
w pobliżu Ziemi
Energia potencjalna ciężkości
Zasada zachowania energii mechanicznej
w polu siły ciężkości
Energia potencjalna sprężystości
Zasada zachowania energii mechanicznej
w polu siły sprężystości
Praca wykonana przez siłę zewnętrzną
Fz = k x
Praca wykonana przez siłę sprężystości
F
Fs = − k x
F
xp
xk
x
xp
Wz =
xk
∫
xp
xk
1
1
(kx)dx = kxk2 − kx 2p
2
2
Wz =
kxk + kx p
2
( xk − x p )
1
Wz = k ( xk2 − x 2p )
2
Ws =
xk
∫
xp
1
 1

(− kx)dx = − kxk2 −  − kx 2p 
2
 2

Ws = −
kxk + kx p
2
( xk − x p )
1
Ws = − k ( xk2 − x 2p )
2
Zależność pomiędzy energią w polu sił zachowawczych
a siłą –przypadek jednowymiarowy
E p = − ∫ F ⋅ dx
dE p = − F ⋅ dx
E p ( x)
F =−
dE p
dx
E0
Ek ( x )
x
Zastosowanie krzywej energii potencjalnej
położenie
Pole sił zachowawczych (potencjalnych)
W polu sił zachowawczych (grawitacji, sprężystości, elektrostatycznej):
-praca nie zależy od drogi,
-praca po drodze zamkniętej jest równa zeru
Zasada zachowania energii (mechanicznej) w polu sił zachowawczych
Zależność pomiędzy energią w polu sił zachowawczych a siłą
Zasada zachowania energii (mechanicznej) w polu sił zachowawczych
⇒
Energia a siły niezachowawcze
Przykład 1.
Przykład 2.
W = mgf ⋅ droga