Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
Źródło:
http://www.bedzin.slaska.policja.gov.pl/ka1/informacje/wiadomosci/182846,MIEDZYNARODOWY-DZIEN-BEZ-PRZEMOCY.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 02:14
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez przemocy, dzień w którym organizacje
społeczne starają się dotrzeć ze swoim przesłaniem przeciw przemocy do jak najszerszej rzeszy osób.
Przemoc to problem, który dotyczy zarówno kobiet, dzieci, jak i mężczyzn przyjmując w różnych
krajach nieco odmienne oblicza. Skutki zjawiska są jednak podobne, gdyż z przemocą zawsze wiąże
się upokorzenie, łzy i ból, które nierzadko są przyczyną śmierci.
Międzynarodowy Dzień bez przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15
czerwca 2007 r. Corocznie dzień 2 października staje się okazją do głoszenia przesłania o unikaniu przemocy, również
poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej.
Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz
pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”. W publikacji „The
Story of My Experiments with Truth” z 1927 r. Mahatma Gandhi pisał: „W chwilach zwątpienia przypominam sobie, że
patrząc na bieg historii można zauważyć, iż prawda i miłość zawsze zwyciężały. Bywali tyrani i mordercy; przez pewien czas
mogli oni wydawać się niepokonani, ale w końcu zawsze przegrywali – myślmy o tym, zawsze. Jaką różnicę robi tym, którzy
umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu czy święte imię wolności i
demokracji? „Oko za oko” czyni wszystkich ślepymi. Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich,
za które byłbym gotów zabić”.
W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w
specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje
pozarządowe zajmują się taką pomocą.
Poniżej przedstawiamy listę podmiotów oferujących pomoc ofiarom przestępstw na terenie Będzina.
Prokuratura Rejonowa w Będzinie
ul. Modrzejowska 78A
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 1
e-mail: [email protected]
tel.: (32) 296 21 31 fax.: (32) 267 49 82
godziny przyjęć: pn: 7:30-17:00, wt-pt: 7:30-15:30
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie
ul. Krasickiego 17 tel. (32) 267-43-52
(pomoc psychologiczna dla dzieci, małżeństw, terapia dla ofiar przemocy)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
42-500 Będzin ul. Krasickiego 17 (parter)
Telefon:(0-32) 267 81 08 697 51 31 09
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Poniedziałek 7.30 – 17.00 Wtorek - Czwartek 7.30 – 15.30 Piątek 7.30 - 14.00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42-500 Będzin ulica 11 Listopada 20
Telefon: (0-32) 267-33-13
E-mail: [email protected] pn-pt: 7.30-15.30
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij