L Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii

Transkrypt

L Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii
L Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii
prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki
Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa
Matematycznego w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii
prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków
uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w
innych dziedzinach nauki lub gospodarki.
Prace zgłaszane na Konkurs są oceniane przez jury Konkursu zgodnie z regulaminem
Konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Wrocławskiego PTM oraz na portalu
PTM.
Termin składania prac na L Konkurs upływa z dniem 30 września 2016 roku.
Przewodniczącym jury tej edycji Konkursu jest profesor Tadeusz Inglot.
Prace konkursowe wraz z wymaganymi regulaminem dokumentami należy przesyłać na
adres:
Oddział Wrocławski
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką TPiZM
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Plac Grunwaldzki 2/4
50-348 Wrocław
a wersję elektroniczną na adres przewodniczącego jury [email protected]
oraz na adres [email protected]
Patronat nad Konkursem sprawuje
Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz
Partnerzy
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej
Sponsorzy nagród