wersja pdf - Handel ludźmi

Transkrypt

wersja pdf - Handel ludźmi
Handel Ludzmi
Źródło:
http://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6679,Przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi-raport-Centrum-Pomocy-Prawnej-im-Haliny-Nie
c.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 02:22
Strona znajduje się w archiwum.
AAA
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - raport Centrum Pomocy Prawnej im.
Haliny Nieć
Dodane dnia 14 września 2015
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć opublikowało raport "Przeciwdziałanie handlowi ludźmi" za rok 2014
i pierwsze półrocze roku 2015.
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest istniejącą od 2002 r. organizacją pozarządową pożytku
publicznego. Misją CPPHN jest działanie na rzecz ochrony praw człowieka poprzez świadczenie
bezpłatnej pomocy prawnej osobom społecznie marginalizowanym oraz wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. Do celów statutowych organizacji należy m.in.
prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, służącej upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw
człowieka. Jednym z jej przejawów jest aktywna działalność w dziedzinie zjawiska handlu ludźmi, w szczególności w zakresie
wsparcia prawnego dla przebywających w Polsce cudzoziemskich ofiar
Publikowany cyklicznie raport ocenia system przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce oraz jego międzynarodowy kontekst.
Dodatkowo zawiera analizę skali i obrazu zjawiska w Polsce, w roku 2014 i pierwszym półroczu roku 2015.
Pobierz raport "Przeciwdziałanie handlowi ludźmi"
Tagi:
podziel się treścią:
wersja pdf drukuj