KARTA GWARANCYJNA PIECA SANTOS

Transkrypt

KARTA GWARANCYJNA PIECA SANTOS
KARTA GWARANCYJNA PIECA SANTOS - ZASADY GWARANCJI
1. Czas trwania gwarancji:
ty
isem
paleniska
2.
3.
du
pra
4.
- korozja
-
- szyba ognioodporna podlega gwarancji, s
-
-
7.
8.
9. Gwara
Dz. U. Nr 141, poz.
1176, 2002 rok)
anie przepisy Kodeksu Cywilnego.
P
Podpis nabywcy......................................................
...............................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................
...............................................................................................
Tel./Fax .....................................................................................................................
SANTOS
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
PIECA KOMINKOWEGO
...............................................................................................
Podpis
Dystrybutor:
Firma Handlowa EKKOM Sp. z o.o.,
tel. (33)8514873, fax. (33)8521135, www.ekkom.pl, e-mail: [email protected]