Pomniki ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim

Transkrypt

Pomniki ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Fotorelacja z otwarcia wystawy "Pomniki ofiar I
wojny światowej w powiecie zielonogórskim"
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
oraz Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego serdecznie zapraszają na wystawę p.t. "Pomniki ofiar
I wojny światowej w powiecie zielonogórskim".
Na wystawę składają się plansze graficzne zawierające wyniki prac badawczych, uzupełnione współczesną i
archiwalną ikonografią oraz dokumenty ze zbiorów Archiwum prezentujące proces powstania pomników, a także
militaria ze zbiorów LMW. Wystawa będzie podsumowaniem efektów prac badawczych realizowanych w ramach
projektu dofinansowanego z programu "Trampolina - Regionalny Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich",
którego regionalnym operatorem jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Poniżej prezentujemy fotorelacje z otwarcia wystawy.
1

Podobne dokumenty