www.facebook.com/warszawawlochy - Urząd Dzielnicy Włochy m.st

Komentarze

Transkrypt

www.facebook.com/warszawawlochy - Urząd Dzielnicy Włochy m.st
nr 3 (91) kwiecień 2016
bezpłatny biuletyn informacyjny
ISSN 1734-7378
www.facebook.com/warszawawlochy
2
nr 3 (91) kwiecień 2016
nr 3 (91) kwiecień 2016
3
Spotkanie informacyjne o bezpieczeństwie we Włochach
18 lutego w Urzędzie Dzielnicy Włochy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Krajowej
mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.
Uczestnicy spotkania zgłosili postulaty,
które w przyszłości pozwolą na rzetelne
i czytelne przedstawienie, głównie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń na danym terenie.
Podkreślili także swoje zadowolenie z dotychczasowej pracy policjantów na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców.
Mapę zagrożeń bezpieczeństwa należy
traktować, jako istotny element procesu
4
nr 3 (91) kwiecień 2016
fot. UD Włochy
Opracowanie mapy zagrożeń należy traktować, jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym,
realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Spotkaniu przewodniczył Komendant Rejonowy Policji
Warszawa III inspektor Robert Żebrowski.
Na początku spotkania Komendant omówił
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa Dzielnicy Włochy i jej podstawowe założenia.
Zaznaczył, że najważniejszym aspektem
spotkania jest dyskusja nad kształtem
mapy tak, aby była ona dostosowana
do aktualnych potrzeb mieszkańców.
zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji
społeczności lokalnych. Aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających
w zakresie zapobiegania przestępczości,
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa
społeczności lokalnej. Jednym z warunków
poprawy skuteczności działań w zakresie
likwidacji zagrożeń jest współpraca mię-
dzy wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa.
To właśnie opinie społeczne będą miały
decydujący wpływ na ostateczny kształt
projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji
o stanie bezpieczeństwa.
Technikum nr 9 na Gładkiej – szkołą sukcesu
Z okazji uroczystej sesji Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, ,,Perspektywy” przygotowały
ranking 25-lecia, pokazujący licea i technika, które osiągnęły najlepsze wyniki w kolejnych edycjach
Rankingu Liceów Warszawskich od 1992 roku. Ranking 25-lecia Liceów Warszawskich powstał w ten
sposób, że dla każdej szkoły wyliczono jej średnią pozycję w tym okresie.
Waldemar Siwiński, prezes Fundacji
Edukacyjnej „Perspektywy” stwierdził, że
technika mają olbrzymie znaczenie dla
innowacyjnego rozwoju Polski. Pani prezydent natomiast powiedziała: „To dyrektorzy szkół i nauczyciele – pasjonaci stoją
za sukcesami warszawskiej edukacji”.
Fot. Krzysztof Wojciewski
26 lutego br. Rada Warszawy w Pałacu
Kultury i Nauki z udziałem prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz, władz wyższych
uczelni oraz uczniów zostały wręczone
symboliczne tarcze „SZKOŁA SUKCESU”
szkołom, wytypowanym przez „Perspektywy” w specjalnym rankingu 25-lecia.
Pani Prezydent nagrodziła nie tylko
najlepsze licea, ale również 5 najlepszych
techników, wśród których znalazła się
nasza szkoła – Technikum nr 9 Lotnicze
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku.
Dyrektor Ryszard Szczepański z władzami Warszawy
wśród nagrodzonych dyrektorów stołecznych techników (trzeci od prawej).
Cieszymy się i mamy nadzieję, że sukces
naszej szkoły to sukces każdego ucznia!
Wszystkich zainteresowanych zarówno
technikum lub liceum w naszym Zespole
zapraszamy na dni otwarte:
• 13.04. o godz. 17.00
• 7.05. o godz. 10.00 – piknik lotniczy
K.K.
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włochach
ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa, tel. 22 863 70 14, www.opswlochy.waw.pl,
e-mail: [email protected],
►Zapraszamy - Osoby dorosłe
• pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
chcące poprawić swoje relacje z innymi
ludźmi,
• doskonalić umiejętności wychowawcze,
przeżywające kryzys życiowy (np. stratę
osoby bliskiej, pracy, rozwód, przemoc…),
• doświadczające trudnych emocji w sytuacji silnego stresu, nadmiernej impulsywności, problemów z samokontrolą,
• będące od dłuższego czasu w obniżonym
nastroju, smutku, z brakiem motywacji do
podejmowania działań, poczuciem pustki
i bezradności,
• przeżywające cierpienie w związku z
długotrwałą chorobą,
• którym zalecono podjęcie psychoterapii
(z wyłączeniem uzależnienia od środków
psychoaktywnych).
►Młodzież powyżej 15 r.ż.
• z problemami z zachowaniem,
• z problemami w kontaktach z rówieśnikami,
• przeżywającą kłopoty w kontaktach z dorosłymi.
►Rodziny i pary
• mające trudności w wychowaniu dzieci,
• pragnące poradzić sobie z kłopotami w
podejmowaniu wspólnych decyzji i ustaleń,
• chcące rozwijać swoje umiejętności
porozumiewania się,
• przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, konfliktem, stratą lub
naturalnym kryzysem rozwojowym (np.
narodziny dziecka, założenie przez nie
swojej rodziny, etc.),
• uwikłane w konflikty międzypokoleniowe,
• doświadczające innych trudności w bliskim związku.
Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie terminu spotkania.
Nasz telefon 22 863 70 14
Bezpieczna rodzina
- bezpłatna pomoc terapeutyczna
►Jeśli czujesz, że nie możesz zapanować
nad własną agresją.
►Jeśli zdarza Ci się używać siły żeby
przekonać swoich bliskich do swojej racji.
►Jeśli zdarza Ci się wyśmiewać, poniżać
bo chcesz uzyskac szacunek i posłuszeństwo swoich bliskich.
►Jeśli częstym sposobem komunikacji
z bliskimi jest krzyk.
► Jeśli masz skłonność do kontroli sytuacji i innych,
Zgłoś się po bezpłatną pomoc terapeutyczną do Działu Pomocy Specjalistycznej.
A CHCIAŁBYŚ TO ZMIENIĆ
PAMIĘTAJ! ZMIANA JEST MOŻLIWA!
i zadbać o siebie i swoje relacje z bliskimi,
zbudować relacje oparte na bezpieczeństwie, zaufaniu i szacunku, odnaleźć siłę
w sobie - możemy Ci w tym pomóc.
Zadzwoń i umów się na spotkanie:
tel. 22 863 70 14
Dział Pomocy Specjalistycznej,
ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa
nr 3 (91) kwiecień 2016
5
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
we Włochach
Przy Wili Jasny Dom na ul. Świerszcza 2, odbyły się uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Ponad 100 osób zebrało się pod Willą
Jasny Dom, gdzie tuż po wojnie znajdowała się warszawska siedziba Głównego
Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Potwierdzeniem ponurej przeszłości piwnic są
zachowane do dziś wyryte na ceglanych
ścianach napisy, kalendarze kreskowe oraz
drzwi z wyciętymi charakterystycznymi judaszami. Największą grozę budzą błagalne
napisy: „Jezu wyratuj” i wyryty nad nim
znak krzyża oraz „Matko Boża Opiekunko
Nasza Wyratuj”, świadczące o nieludzkich
warunkach i bestialskim traktowaniu więźniów przez ludową policję polityczną.
Mimo iż, mury nieustannie „krzyczą”,
wciąż niewiele osób ma świadomość dramatu, jaki rozgrywał się w piwnicach przy
ul. Świerszcza 2.
fot. UD Włochy
W uroczystościach wzięli udział m.in.
wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pan prof.
Piotr Gliński, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – pan Marcin Łaszczyński, Burmistrz Dzielnicy Włochy – pan
Michał Wąsowicz, ks. proboszcz Zbigniew
Niewęgłowski, dzielnicowi Radni, przedstawiciele organizacji kombatanckich i
NGO, a także dzieci i młodzież z włochowskich szkół.
6
fot. UD Włochy
fot. UD Włochy
fot. UD Włochy
Dziękujemy Fundacji Willa Jasny Dom za
zorganizowanie obchodów, a wszystkim
mieszkańcom za przybycie.
>>
nr 3 (91) kwiecień 2016
Odbyły się także 2 koncerty upamiętniające Żołnierzy Wyklętych w Okęckiej
Sali Widowiskowej – „Żołnierze Niezłomni –
podziemna armia powraca” oraz koncert
poetycko-muzyczny „Żołnierzom Niezłomnym,
Wyklęci” z udziałem Jerzego Zelnika.
Choć odmówiono im nawet prawa do pochówku, skrywając miejsca i imiona, dzisiaj powracają aby nam przypomnieć,
jak żyć i pracować dla Polski i jak należy
ją miłować. Odradzają się także w pieśni,
muzyce i poezji.
fot. UD Włochy
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” przypadający 1 marca, ustanowiony został na mocy ustawy z dnia
3 lutego 2011 roku, w celu upamiętnienia
żołnierzy podziemia antykomunistycznego
i niepodległościowego.
Cześć Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci!
36 rocznica katastrofy samolotu Mikołaj Kopernik
14 marca 2016 roku minęło 36 lat od katastrofy lotniczej samolotu „Mikołaj Kopernik” na warszawskim
Okęciu.
nach granitowymi płytami z nazwiskami
wszystkich ofiar katastrofy.
W katastrofie zginęli m.in. Anna Jantar,
amerykański etnomuzykolog Alan Merriam, 22 członków amatorskiej reprezentacji bokserskiej USA oraz szóstka młodych
delegatów z warszawskich uczelni,
wracająca z obrad Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC. Samolot
pilotowany był przez kapitana Pawła Lipowczana i pierwszego oficera Tadeusza
Łochockiego. Zginęło 77 pasażerów i 10
członków załogi. Cześć ich pamięci.
fot. UD Włochy
Dzielnica Włochy, pragnąc godnie uczcić
pamięć ofiar, od kilku lat prowadzi prace
na terenie ograniczonym do fragmentu
zapola Fortu VI Okęcie, który jest we
władaniu m.st. Warszawy. Do tej pory
oczyszczono i uporządkowano część zapola fortu. Wyremontowano historyczny
mur. Przeniesiono tablicę pamiątkową i
krzyż w rejon rawelinu, dzięki czemu są
one znacznie lepiej wyeksponowane. Wykonano również schody prowadzące do
muru, uporządkowano wał ziemny oraz nasadzono róże w biało-czerwonych barwach. Z tyłu muru powstał również mural
upamiętniający pilota Pawła Lipowczana
oraz piosenkarkę, która zginęła w katastrofie – Annę Jantar. Planujemy budowę centralnej alei, mającej symbolizować pas
startowy z umieszczonymi po obu jej stro-
fot. UD Włochy
Na miejsce uroczystości przybyli m.in.
Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa z
Prezesem Jerzym Madlerem, WarszawskoMazowieckie Stowarzyszenie Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP, Stowarzyszenie Lotników Polskich, przedstawiciele Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku z ul.
Gładkiej, Dyrektor Jerzy Jóźwik wraz z
podopiecznymi Schroniska dla nieletnich
na Okęciu, Burmistrz Michał Wąsowicz,
Zastępca Burmistrza Christian Młynarek,
żona Pierwszego Oficera Tadeusza
Łochockiego, pilotującego samolot i inni
goście.
nr 3 (91) kwiecień 2016
7
WYŚLIJ PIT PRZEZ INTERNET
8
nr 3 (91) kwiecień 2016
Warszawa ćwiczy na siłowniach plenerowych!
Darmowe treningi w każdy piątek od 8 kwietnia na siłowni plenerowej w Parku Cietrzewia!
Dzielnica Włochy - siłownia plenerowa
w Parku Cietrzewia, każdy piątek,
od 8 kwietnia do 19 sierpnia, w godzinach 19.30-20.30.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana
kadra, która udziela również informacji na
temat technik i metod pracy z przyrządami
dostępnymi na siłowniach plenerowych.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu
i trwają 1 godzinę. Każdy trening rozpoczyna się o godz. 19:30 i kończy o 20:30.
Harmonogram zajęć zgodnie z poniższą
rozpiską:
- Poniedziałek Dzielnica Bemowo: Okolice urzędu Dzielnicy Bemowo,
- Wtorek Dzielnica Bielany: Teren przy
ul. Estrady 112,
- Środa Dzielnica Mokotów: Okolice
Parku Morskie Oko,
- Czwartek Dzielnica Ochota: Park Szczęś-
liwicki,
- Piątek Dzielnica Włochy: Park Cietrzewia,
- Sobota Dzielnica Ursynów: Okolice
metra Imielin, przy al. KEN,
- Niedziela Dzielnica Wola: Park Moczydło.
Zajęcia składają się z rozgrzewki, treningu
właściwego i rozciągania.
Zajęcia prowadzone są w formie treningu
obwodowego. Jednak szczegółowy program treningu ustalany jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.
Więcej na: www.aktywnywarszawiak.pl
Uczestnictwo w zajęciach jest darmowe,
ale prowadzone są zapisy, z uwagi
na ograniczoną liczbę stanowisk na
siłowniach.
Zapisywać się można na zajęciach drogą
telefoniczną (572-943-926) oraz mailową:
[email protected] Istnieje
również możliwość uczestnictwa w zajęciach zapisując się tuż przed nimi. Jednak
w pierwszej kolejności w treningu wezmą
udział osoby z listy.
Zajęcia skierowane są do mieszkańców
Warszawy, w wieku 18+, zarówno kobiet
jak i mężczyzn, o różnym poziomie sprawności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób nieaktywnych ruchowo oraz
zagrożonych otyłością.
fot. UD Włochy
Projekt ,,Warszawa jest fit” to cykl darmowych zajęć ogólnorozwojowych o profilu fitnesowym, z wykorzystaniem siłowni
plenerowych. Zajęcia odbywają się w 7
dzielnicach, w tym w dzielnicy Włochy.
nr 3 (91) kwiecień 2016
9
Razem od ponad 50 lat
W ostatnim czasie mieliśmy zaszczyt i przyjemność towarzyszyć 4 parom w ich jubileuszach małżeńskich.
Pary obchodziły jubileusz: 60 lat Państwa
Szczepańskich (jubileusz diamentowy)
oraz 50 lat Państwa Krzysztofińskich,
Pawlaków i Skalskich (złote jubileusze).
Dziękujemy, że chcą Państwo dzielić
z nami te niezwykle wzruszające chwile.
fot. UD Włochy
10
Przy okazji po raz kolejny zapraszamy
wszystkie pary, które obchodzą ,,okrągłe”
jubileusze (minimum 50 lat wspólnego
życia) do kontaktu z nami - 22 44 34 306,
[email protected]
Z radością zaprosimy Państwa do nas lub
przyjedziemy do was z gratulacjami i drobnym upominkiem od Urzędu Dzielnicy
Włochy.
fot. UD Włochy
Wszystkim parom jest czego życzyć, ale
przede wszystkim czego gratulować.
Przeżycie razem 50 czy 60 lat to czas naprawdę godny podziwu i jak mówią sami
jubilaci wymagający wielu kompromisów.
Płynący z miłości tych ludzi wzór, oddanie, w którym nadal chcą wzrastać, może
być pokazaniem kierunku i umocnieniem
dla wielu młodych ludzi.
nr 3 (91) kwiecień 2016
Medal Pro Patria dla mieszkańca Włoch
– majora Janczaka!
zasługi w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan major Janczak od wielu lat jest mieszkańcem naszej dzielnicy. Mieszka na Okęciu.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
fot. UD Włochy
Okęciu, więzień nieludzkiej Syberii, który
niedawno obchodził swoje 100 urodziny,
został odznaczony przez Ministra Jana
Kasprzyka - szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Patria - za szczególne
Fot. USKiOR
W marcu 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy
Włochy odbyła się ważna uroczystość.
Pan major Jan Henryk Janczak - oficer
Wojska Polskiego, lotnik RAF-u walczący
w Dywizjonie 307, działacz społeczny współtwórca ogródków działkowych na
nr 3 (91) kwiecień 2016
11
Szkoła Podstawowa nr 66 - od lat kultywuje dobre tradycje
Szkoła Podstawowa nr 66 przy ulicy Przepiórki może pochwalić się ponad 50-letnią tradycją, którą
kultywujemy poprzez wytężoną pracę, zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich
rodziców.
W trosce o wszechstronny rozwój naszych
uczniów, realizujemy wiele różnych projektów edukacyjnych. Oto niektóre z nich:
„Planujemy, oszczędzamy, pomnażamy”
- projekt edukacji ekonomicznej dofinansowany ze środków NBP, mający na celu
rozwijanie wśród uczniów wiedzy ekonomicznej, „Lepszy świat przez wolontariat”
– którego celem było pokazanie uczniom
WOLONTARIATU jako bezinteresownej,
dobrowolnej, świadomej i bezpłatnej pomocy innym. W ramach projektu został
przeprowadzony ogólnopolski konkurs, w
którym nasi wolontariusze zajęli I miejsce;
E-Twinning – projekt językowo-kulturowy, który realizowaliśmy we współpracy
z hiszpańską szkołą podstawową z Vilanova i La Geltru; w ubiegłym roku szkolnym pojawiły się w naszej szkole także
projekty edukacyjne na poziomach klas
edukacji wczesnoszkolnej.
Od października b.r., realizujemy międzynarodowy projekt „Nasza Mała Biblioteka”, przeznaczony dla dzieci z klas I–III.
Oprócz programowego czytania, podstawowym celem tego projektu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
Od 5 lat realizujemy autorski program
„Otwarte dłonie - Szkolny Klub Wolon-
12
nr 3 (91) kwiecień 2016
tariatu”. Jego celem jest przede wszystkim kształtowanie postaw prospołecznych,
czy inspirowanie do aktywnego spędzania
czasu wolnego. Również od 5 lat uczniowie mogą powalczyć o zdobycie na koniec
6 klasy statuetki Złotej Przepióreczki.
Celem tego projektu jest zachęcenie do
aktywności wszystkich uczniów, bo
„piórka” składające się na statuetkę można
zdobyć za przeróżne działania.
Także uczniowie mający problemy szkolne
zawsze mogą u nas liczyć na wsparcie.
Właśnie z myślą o nich pedagog i psycholog szkolny prowadzą zajęcia o charakterze
socjoterapeutycznym i biofeedback.
W 2015 r. do kalendarza imprez weszła
Debata o Prawach Dziecka, na którą
zostali zaproszeni przedstawiciele Policji,
Sądu Rodzinnego i Nieletnich, WCPR,
organizacji pozarządowych oraz rodzice.
Wynikiem różnych działań podejmowanych przez nauczycieli SP 66 jest wysoki
poziom wiedzy i umiejętności naszych
uczniów, o czym świadczą dobre wyniki
sprawdzianów po klasie szóstej oraz sukcesy w konkursach. Docenieniem naszej
pracy są certyfikaty przyznawane nam
przez różne instytucje. Zdobyliśmy m.in.
certyfikat „Wars i Sawa” Prezydenta
m.st. Warszawy dla szkół wspierających
uczniów uzdolnionych, certyfikaty MEN „Szkoła odkrywców talentów” i „Szkoła
przyjazna sześciolatkom”, certyfikat
programu społecznego „Szkoła bez
przemocy” oraz „Szkoła z klasą”, czy
„Szkoła przyjazna 6 – latkom”.
Obecnie, aby szkoła zyskała miano „naszej
szkoły”, konieczne jest wypracowanie
takiego modelu pracy, aby obie strony:
nauczyciele i rodzice mieli poczucie
współdecydowania w sprawach ważnych
dla wychowania i wykształcenia dziecka.
Dlatego wspieramy rodzinę w rozwoju
i wychowaniu oraz stosujemy różne formy
współpracy ze środowiskiem. Rodzice
mają rzeczywisty wpływ na to, w jaki
sposób i z jakimi efektami odbywa się
kształcenie ich dzieci, są sprzymierzeńcami i partnerami szkoły. Z tego powodu
rozpoczął u nas swoją działalność Teatr
Rodzicielski, który poprzez sztukę będzie
integrował nasze środowisko.
Zależy nam na tym, aby każdy rok w naszej szkole był wyjątkowy i jak najlepiej
wykorzystany.
Na ludową nutę, czyli III Warszawski Przegląd
Taneczny Przedszkolaków
Dzieci przebrane w przepiękne stroje ludowe, taniec, zabawa, emocje… Już po raz trzeci w naszej
dzielnicy Włochy odbył się Warszawski Przegląd Taneczny Przedszkolaków ,,Na ludową nutę”.
Dzieci przebrane w przepiękne stroje ludowe śpiewały piosenki ludowe z różnych
regionów Polski. Były kujawiaki, krakowiaki, mazurki, taniec zbójnicki...
W przeglądzie udział wzięło 12 przedszkoli z całej Warszawy. Każdy Uczestnik
otrzymał drobny upominek za uczestnictwo. Jury postanowiło w specjalny sposób
wyróżnić 6 z nich, w tym dwa przedszkola
z naszej dzielnicy - Przedszkole nr 60 oraz
nr Przedszkole 22.
fot. UD Włochy
Bardzo cieszymy się, że dzieci od najmłodszych lat mogą dzięki takim inicjatywom
zetknąć się ze sztuką ludową, poznać nasz
polski folklor i przy okazji świetnie się
bawić. Dziękujemy Przedszkolu 314 oraz
Okęckiej Sali Widowiskowej za zorganizowanie przeglądu. Do zobaczenia za rok!
„Artystyczne piątki” - tworzenie biżuterii
w Przedszkolu nr 175 i Szkole Podstawowej nr 227
W lutym pierwsze zajęcia po feriach miały
miejsce w przedszkolu 175 przy ul. Astronautów. Wzięły w nich udział wszystkie
dzieci z przedszkola i nawet trzylatki
doskonale sobie poradziły z tworzeniem
bransoletek! Łączenie kolorów i kształtów
na drucie pamięciowym wciągnęło wszystkich, dając wspaniałe efekty.
Dzieci pokazały swą kreatywność
i stworzyły naprawdę piękne rzeczy!
Natomiast kolejne zajęcia odbyły się
w „Komnacie Życzeń” w Szkole Podstawowej nr 227, gdzie powstały bransoletki,
naszyjniki, kolczyki, a nawet kolorowe
pająki.
Jeśli zastanawiacie się, czy do nas zajrzeć
na „Artystyczne piątki” – to serdecznie
zapraszamy (bez względu na wiek!).
Zajęcia (bezpłatne) odbywają się przy
ul. Astronautów 17 (Szkoła Podstawowa
nr 227), w ,,Komnacie Życzeń” (sala
nr 49a, I piętro) od godz. 14.00 do godz.
16.00. Szczegółowy terminarz spotkań na
stronach dzielnicy Włochy (Kalendarz wydarzeń) oraz Szkoły Podstawowej nr 227.
Anna Olej-Kobus
i Patrycja Łukaszewska
nr 3 (91) kwiecień 2016
13
Uniwersyteckie 200 lecie we włochowskiej ADZIE
W Artystycznym Domu Animacji ADA 19 marca br. odbyło się otwarcie wystawy jubileuszowej
Uniwersytetu Warszawskiego pt: „Dwa stulecia. Dobry początek.”
Goście mogli usłyszeć wykład dr. Roberta
Gawkowskiego o „Meandrach dziejowych
UW”. Zaprezentowano, prawdopodobnie
najstarszy film o studentach uniwersytetu.
Film niemy, trwający niespełna 2 minuty
został nakręcony w 1916r. Przedstawia pochód studentów sprzed zamku Królewskiego z okazji uroczystości podpisania
Aktu 5 Listopada. Mówca jest pracownikiem UW, ale też historykiem opisującym
naszą dzielnicę. Nic zatem dziwnego, że
na końcu wykładu zaprezentował kilka dokumentów dotyczących przedwojennych
mieszkańców Włoch, którzy byli studentami UW. Dokumenty te pochodzą ze
zbioru uczelnianego archiwum.
Po wykładzie długo dyskutowano nad
różnymi wątkami historycznymi. Wśród
przybyłych byli potomkowie rektora UW
z lat 1915-17 Józefa Brudzińskiego,
a także uczestnicy wydarzeń marcowych
z 1968 r.
W maju ekspozycja ta będzie prezentowana w Sejmie RP.
14
nr 3 (91) kwiecień 2016
„Pani Simono!
Kiedy zastanawiałam się, czy o Pani pisać i jakie ja mam właściwie do tego prawo, żeby
wchodzić w Pani życie z butami, przyśniła mi się Pani.”
Tak rozpoczyna swój list do nieżyjącej już
Simony Kossak autorka wspomnień o niej
Anna Kamińska. Ten list dołączony na końcu
książki jest wartością samą w sobie, świetnie
uzupełnia portret bohaterki i tłumaczy intencje
dziennikarki. Ktoś powie: co nas to obchodzi?
Nie chcemy poznawać intencji, pragniemy sensacji, odkrywania mrocznych tajemnic i wstydliwych szczegółów.
W ostatnich latach na wolnym rynku wydawniczym ukazało się naprawdę mnóstwo biografii,
autobiografii i książek o charakterze wspomnieniowym. Jedne lepsze, szlachetniejsze, autentycznew swych zamiarach, bywa, że i odkrywcze,
rozjaśniające naszą wiedzę, uczciwe i wierne.
Inne niestety prędkie, powierzchowne, ceniące
plotkę ponad rzeczywistość, mylące sensację ze
szczerym poszukiwaniem prawdy o mechanizmach ludzkiego życia. Takie są oczekiwania?
Tego pragną czytelnicy? Takie jest życie i natura
ludzka – niestety. Tylko czasami żal bohaterów,
tych, którzy nie mogą się już bronić, a ich życie
staje się furtką do taniego sukcesu.
Dlatego tak ważne jest tych kilka słów intymnego dziennikarskiego wyznania. Kamińska
podkreśla – starałam się być uczciwa z całego
serca, bo z całego serca polubiłam swoją bohaterkę. Musiała szukać, pytać, drążyć, bo wszystkie znaki na ziemi i niebie kazały jej podjąć tę
pracę. Z podziwu dla bohaterki wytacza bitwę
niewiedzy. To z niej rodzi się niezrozumienie
i uproszczenia, a z czasem i niechęć. Dlaczego
Simona Kossak była taka, jaka była? – chciejcie
to zrozumieć.
„Ktoś z Pani rodziny zapytał mnie, co chcę
w ten sposób załatwić, pisząc o Pani, i po co
w ogóle to robię. To, co mogłam Pani dać w tym
wszystkim od siebie, to opowiedzieć o Pani
w kontekście tradycji rodziny, której chciała być
Pani częścią”. To prawda. To bardzo ważne
w życiu każdego człowieka. Rodzina określa
kształt nas samych i charakter naszego życia,
jakakolwiek by ona nie była. W przypadku
Simony Kossak jest to szczególnie wyraziste
i zadziwiające. Jej sukces, jej wolność, zasługi,
uznanie i walka to były efekty tego, co dane jej
było w dzieciństwie lub raczej czego zabrakło.
Kamińska podkreśla mocno, że bardziej niż dokonania bohaterki jako przyrodnika i ekologa zainteresowało ją to dlaczego wybrała Białowieską
Puszczę, głuchą dzicz i towarzystwo zwierząt
na swój dom. Które momenty w jej krakowskim
życiu okazały się zwrotnymi punktami wyznaczającymi kierunek przyszłych działań.
Dziennikarka przyznaje: „Nie chciałam malować Pani nago – tworzyć Pani aktu, chciałam
sportretować Pani siłę. (…) Podziwiam Panią
za siłę, nonkonformizm, odwagę mówienia
prawdy i talent w kreowaniu własnego życia”.
Wierzy, że życie przeżyte w puszczy, wybrane
z własnej woli i realizowane według własnego
scenariusza Simony Kossak, może stać się
inspiracją dla innych lub choćby zrodzić refleksję nad mocą, która drzemie w każdym z nas.
Historia Simony Kossak została oparta na dokumentach, faktach, wspomnieniach, materiałach
dziennikarskich. Kamińska kierowała się zasadą
potrójnego potwierdzenia informacji. Chciała
opisać prawdziwą historię Simony Kossak. Jaka
jest ta prawdziwa historia? Kim była Simona
Kossak?
Niektórzy mówili o niej Czarownica – bo mieszkała w głębi puszczy w prymitywnej leśniczówce, otaczała się zwierzętami i tylko im
bezgranicznie wierzyła, słyszała i rozumiała
głos puszczy. W stosunku do ludzi nieufna,
zamknięta, a bywało, że i agresywna, stanowcza
i nieugięta. To jednak ogromne uproszczenie,
była odważna, bezkompromisowa, fascynująca
w swym buncie przeciwko miejscu, które
nadała jej rodzina. Odnalazła swoje spełnienie,
swój raj, zrzucając ciężar wielkiego nazwiska,
próbując zrekompensować sobie traumę dzieciństwa, szukając wśród zwierząt tego, czego
nie znalazła wśród najbliższych. I to się jej
udało. Rodzina odrzuciła małą Simonę jako
mało wartościowego członka klanu. Matka nie
potrafiła kochać swych córek, bo nie były
synami, ojciec deprecjonował jej twórcze
możliwości. Zamknięta w sobie, zahartowana
w samotności, z ciężkim bagażem nazwiska
i kompleksem męskiego potomka, obarczona
tezą, że każdy Kossak powinien być kimś wielkim, uciekła od rodziny i Krakowa w przyrodę,
budując więzi tam, gdzie zgodnie z prawami natury wiedziała czego się spodziewać. Porzuciła
dom, Kraków, konkretnych ludzi, ale nie odcięła
się od tradycji rodziny. Chciała do niej należeć,
jak dziecko, któremu rówieśnicy odmawiają
uczestnictwa w grupie. Chciała ją współtworzyć,
mimo braku akceptacji. Pokazać, że jako Kossak
może być dobra, bardzo dobra w czymś innym,
swoim. Nadać rodowej tradycji nowej wartości
równie dobrej i ważnej, jak to czynili jej przodkowie. Ciężko pracowała. W bardzo swój i bardzo szczególny sposób udowodniła, że to
właśnie ona jest kolejnym wielkim Kossakiem.
Co składa się na tę wielkość? Bunt, odwaga,
niezłomność, pasja, siła nietuzinkowej kobiety,
dla której dobra materialne nie miały znaczenia.
Jako naukowiec osiągnęła to, o czym marzyła,
jako ekolog uczyła ludzi miłości i szacunku do
przyrody, obdarowała miłością i rozkochała
w przyrodzie wielu, wielu też utwierdziła
w przekonaniu, że miłość do zwierząt nie jest
fanaberią czy wariactwem, ale nadaje człowiekowi szlachetności i budzi w nas dobro. Dziś to
się wydaje oczywiste, ale 20 czy 30 lat temu
niekoniecznie. Udowodniła też swoim życiem,
że bliskość z przyrodą może dać człowiekowi
szczęście, spełnienie, ukojenie. Jeśli dobrze i z
pokorą przyglądać się będziemy życiu natury to
zrozumiemy pogmatwany stan ludzkich relacji.
Wielu zapamięta ją także jako autorkę nagradzanych i uwielbianych książek i słuchowisk,
autorkę filmów przyrodniczych, aktywną
działaczkę, prekursorkę walki na rzecz ochrony
najstarszego lasu w Europie.
Pamiętam jej gawędy, drobną kobietę, która
przytulała sarny, rysie. Jakże jej zazdrościłam
tego życia w lesie. Podczas lektury książki
słyszałam jej głos, a zatem musiały być one dla
mnie czymś ważnym, że zadziałał mechanizm
tak wyrazistego zapisu. Dla mnie osobiście
najpierw pojawiła się Simona z lasu, która opowiadała o pradawnej puszczy, a później Kossak.
Dziś jest to Simona Kossak – cała, niezależna,
oryginalna, interesująca.
Z całego serca polecam lekturę książki Anny
Kamińskiej z jednym wszak zastrzeżeniem. Jako
czytelnicy szukajmy w tej biografii wartościowego uzupełnienia swojego życia, refleksji,
odszukajmy w sobie odrobinę wdzięczności. Nie
zachowujmy się jak turyści, którzy odwiedzają
Dziedzinkę, by szukać sensacji.
Agata Godzisz
Wypożyczalnia nr 28
* Wszystkie cytaty pochodzą z książki A. Kamińskiej „Simona”.
Książka dostępna w:
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a
- Wypożyczalni nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2
- Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
nr 3 (91) kwiecień 2016
15
Koncert w Przedszkolu 419
W naszej placówce staramy się urozmaicić pobyt dzieciom tak, aby dostarczyć im jak najwięcej atrakcji.
Jednym z naszych pomysłów jest organizowanie koncertów.
Tegoroczny koncert był też niezwykły, ponieważ swój udział w nim miała nasza Pani
Dyrektor. Zaprezentowała kilka pięknych
utworów grając na akordeonie, co wzbudziło
prawdziwą sensację wśród dzieci. Także jedna
z naszych nauczycielek pochwaliła się grą na
flecie. Koncert uwieńczył występ niecodzien-
Dodatkowy
angielski dla
pierwszaków
Prezydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję
o przyznaniu pierwszym klasom
w szkołach podstawowych dodatkowej godziny języka angielskiego
oraz godziny innych zajęć wybranych przez rodziców. Na ten cel
dzielnice dostaną około 1 mln zł.
Od września, dzieci w
pierwszych klasach w
stołecznych szkołach
będą miały w tygodniu
dodatkową godzinę
języka angielskiego (lub innego) oraz
godzinę innych zajęć rozwijających.
Rodzice wybiorą je we wrześniu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
W wytycznych do organizacji roku szkolnego 2016/2017 zostały wprowadzone
dodatkowe 2 godziny zajęć tygodniowo dla
wszystkich klas pierwszych, które powstaną w warszawskich samorządowych
szkołach podstawowych.Godziny te przeznaczone są na:
- zajęcia z języka angielskiego lub innego
języka nowożytnego (1 godzina),
- zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów (1 godzina).
Przypomnijmy, 1 kwietnia rozpoczynają
się zapisy do pierwszych klas w szkołach
podstawowych. Siedmiolatki idą do szkoły
obowiązkowo, zaś sześciolatki, jeśli ich
rodzice tak zdecydują.
Więcej informacji na temat zapisów:
www.edukacja.um.warszawa.pl
16
nr 3 (91) kwiecień 2016
nego gościa-śpiewaczki operowej międzynarodowej sławy p. Agnieszki Zwierko, która
przybliżyła nam sylwetkę Fryderyka Chopina,
śpiewając utwór z jego repertuaru.
Rodzice uświetnili koncert przepięknymi pracami plastycznymi, które wykonane wspólnie
z dziećmi ozdobiły przedszkolny hol. Nie
sposób nie wspomnieć o naszych gościach
z pobliskiej szkoły. Gościliśmy w tym dniu
dzieci z klasy pierwszej, a wśród nich kilku
naszych absolwentów.
Nasze koncerty to nie tylko dobra zabawa,
ale również sposób na integrację dzieci,
fot. arch. przedszkola
Zimowe przedstawienie ,,Ciekawski miś”
wzbudziło zaciekawienie dzieci nie tylko
dlatego, że miało ciekawą fabułę, ale również
dlatego, iż poruszało bardzo ważny temat
związany z bezpieczeństwem dzieci (nie
oddalanie się od rodziców, omijanie zamarzniętych zbiorników wodnych).
nauczycielek, rodziców oraz środowiska
lokalnego.
Katarzyna Tokarz, nauczycielka Przedszkola Nr 419
nr 3 (91) kwiecień 2016
17
Jakie zdjęcie do prawa jazdy? Nowe przepisy
W życie weszły nowe wytyczne dotyczące zdjęć zamieszczanych w dokumentach stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa precyzuje
jakie fotografie winny być dołączane do wniosków.
25 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 231).
Do wniosku o wydanie uprawnienia do
kierowania pojazdami należy zamieścić
fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą
dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wierzchołek
głowy do górnej części barków. Twarz
powinna zajmować 70-80% fotografii.
Na zdjęciu powinny wyraźnie zostać
utrwalone oczy, zwłaszcza źrenice.
Fotografowana osoba musi zostać
przedstawiona w pozycji frontalnej,
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografowany powinien
patrzeń na wprost z otwartymi oczami,
nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi
ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do
wniosku fotografię przedstawiającą ją
w okularach z ciemnymi szkłami.
W takim przypadku do wniosku należy
załączyć również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu
wrodzonej lub nabytej wady narządu
wzroku, wydane zgodnie z przepisami
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
z zasadami swojego wyznania może
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w takim nakryciu, o ile twarz
jest w pełni widoczna – w przypadku do
wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dopuszczalne jest załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego
na zewnętrznym nośniku danych.
Rower w komunikacji miejskiej
Czy można przewozić rower komunikacją miejską? Kiedy należy ustąpić
miejsca?
Tak, jeżeli jest wolne miejsce.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem przewozów, w pojazdach wydzielone są miejsca dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków dziecięcych. Osoby te mają pierwszeństwo, więc jeżeli chcą wejść do
pojazdu, to pasażer przewożący rower
powinien ustąpić im miejsca.
Gdy chcemy z rowerem podróżować autobusem czy niskopodłogowym tramwajem,
powinniśmy wejść do pojazdu drugimi
18
nr 3 (91) kwiecień 2016
drzwiami. Naprzeciw nich znajdziemy
miejsce, gdzie można ustawić jednoślad.
Do pociągów metra wsiadać należy
pierwszymi i ostatnimi drzwiami składu.
W pociągach SKM i KM trzeba szukać
specjalnych oznaczeń informujących
o przedziale dla pasażerów z rowerami
lub większym bagażem.
Przewożąc rower należy uważać żeby nie
pobrudzić pasażerów i nie utrudniać innym
wsiadania i wysiadania z pojazdu. Najlepiej robić to poza godzinami szczytu, gdy
w komunikacji miejskiej nie ma tłoku.
Pamiętać trzeba też, że przewóz roweru
to przywilej, który powinien być wykorzystywany w wyjątkowych okolicznościach,
takich jak awaria jednośladu czy załamanie
pogody.
Przypominamy, że rower traktowany jest
jako bagaż, więc przewozić go można
bezpłatnie. Cyklista musi oczywiście posiadać bilet.
Obowiązek sprzątania po psie
W Regulaminie czytamy:
1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do
wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego
usuwania odchodów tych zwierząt.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w
oznakowanych pojemnikach, koszach lub
pojemnikach na odpady „zmieszane”.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży
Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
W miesiącu marcu Dzielnica Włochy rozpoczęła coroczne wiosenne sprzątanie par-
Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl
www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje
fot. Schronisko na Paluchu
Przypominamy o obowiązku sprzątania po swoim psie, który wynika
z § 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st.
Warszawy, będącego załącznikiem do uchwały Nr XIV/292/2015
Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r.
Kącik adopcyjny
ków, skwerów i terenów zieleni. Dlatego
mając na uwadze poprawę estetyki terenów
miejskich prosimy o przestrzeganie przepisów prawa, by każdy mieszkaniec mógł
spokojnie spacerować po naszych terenach
zielonych.
„ŚWIAT INTERNETU TEŻ DLA MNIE…”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35
we współpracy z Technikum Lotniczym Nr 9 im. Bohaterów Narwiku
przy ul. Gładkiej 16
w okresie od 23.10.2015 r. do 31.05.2016 r.
realizują projekt „Świat Internetu też dla mnie…”
Vigo jest radosnym pieskiem, pomimo
swoich 14 lat. Rozbraja wesołością, ufnością i łagodnością. Na spacerach zachowuje
się wzorowo. Bardzo lubi pieszczoty. Jest
towarzyski zarówno w stosunku do ludzi
jak i innych psów. Użyczał miejsca w swojej budzie suni, która z nim przebywała,
w końcu razem raźniej, cieplej i bezpieczniej. Prawdziwy z niego przyjaciel!
Nr ewidencyjny: 2735/13
Kontakt w sprawie adopcji wolontariuszka
Marika, tel. 664 177 611
Projekt obejmuje pomoc w nauce obsługi komputera osobom starszym
zamieszkałym na terenie Dzielnicy Włochy.
Zajęcia odbywają się w Technikum Lotniczym Nr 9 im. Bohaterów Narwiku
Osoby zainteresowane uczestnictwem
prosimy o kontakt telefoniczny
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Koordynator projektu
Pani Jolanta Słabińska
wt. - śr. w godz. 8 - 12
tel. 22 863-82-93 863-98-37 wew.102
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
zaprasza do odwiedzania strony
http://zgnwlochy.waw.pl/zamowienia-publiczne,
gdzie publikowane są bieżące informacje
o prowadzonych postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.
fot. Schronisko na Paluchu
przy ul. Gładkiej 16 w każdy piątek w godz. 15:00-16:30.
Łatek - średniej wielkości mocno starszy
piesek, niedawno trafił do schroniska.
Ma 15 lat. Łatek niespecjalnie toleruje inne
psy, przebywa wobec tego w osobnym boksie. Nie chcemy, żeby jego dni upływały
w schronisku. Jest spokojny, na spacerach
wesoły, mam nadzieję, że ten śliczny
piesek znajdzie ,,swojego człowieka”,
który da mu dom już na zawsze.
Nr ewidencyjny: 2372/15
Informacje: Wanda, tel. 696 428 111
nr 3 (91) kwiecień 2016
19
Biuletyn Informacyjny
Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Adres redakcji: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: 22 443 43 06; faks: 22 443 43 03
www.ud-wlochy.waw.pl
Nakład numeru: 5000 egz.
Redaktor prowadzący: Katarzyna Piwkowska-Zacharska; e-mail: [email protected]
Wydawca: Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel.: 22 443 44 44
Druk:
ArtDruk Zakład Poligraficzny, ul. Napoleona 4, 05-230 Kobyłka, www.artdruk.com
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do
ich redagowania i skracania.

Podobne dokumenty

www.facebook.com/warszawawlochy - Urząd Dzielnicy Włochy m.st

www.facebook.com/warszawawlochy - Urząd Dzielnicy Włochy m.st W pierwszych dniach września 1939 r. zgłosił się na ochotnika do Wojskowej Komendy we Włochach i pełnił funkcje gońca, chodząc pieszo na Okęcie, do Falent, Raszyna, Babic i Skoroszy, rozpoczynając ...

Bardziej szczegółowo

nr 82 lipiec/2015 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

nr 82 lipiec/2015 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Niedawno w Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza, odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pokaz „Szkolne Perełki”. Celem było zaprezentowanie szerszej publiczności uczniów, kt...

Bardziej szczegółowo

nr 55, maj-czerwiec/2012 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

nr 55, maj-czerwiec/2012 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Fort Włochy. Zrobione zdjęcia można było zgłosić do konkursu, którego wyniku opublikujemy w następnym numerze biuletynu. W przed dzień pleneru wystartował specjalny portal przeznaczony do publikowa...

Bardziej szczegółowo

Folder. Dzielnica Włochy 2008 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st

Folder. Dzielnica Włochy 2008 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st Włochy już dawno były Włochami. Oto bowiem, w zapisce ksiąg sądowych z roku 1497 znajdziemy Jana Włocha i od niego najpewniej, nazwano okoliczne grunty. W dokumencie z 1517 roku czytamy „na dobrowo...

Bardziej szczegółowo