INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KATALOGU

Transkrypt

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KATALOGU
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KATALOGU
2.
Drodzy Czytelnicy!
Udostępniamy Państwu możliwość wyszukiwania książek poprzez nowy katalog on-line
w programie VTLS/Virtua. Jest to katalog centralny, obejmujący zbiory biblioteki w Słupsku
oraz 4 filii PBW w Bytowie, Lęborku, Miastku i Człuchowie.
Katalog on-line umożliwia zamawianie i rezerwację wyszukanych zbiorów.
Funkcja aktywna jest dla zarejestrowanych w danej placówce czytelników, posiadających
nowy numer czytelnika (podany na Państwa karcie bibliotecznej – 10 cyfr pod kodem
kreskowym) wraz z hasłem dostępu (pierwsze hasło podaje bibliotekarz w momencie
zapisu).
3.
4.
5.
W katalogu odnotowany zostaje status poszukiwanej publikacji – jej dostępność lub fakt
wypożyczenia wraz z datą zwrotu.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
Wyszukiwanie zbiorów w katalogu
Przeszukiwanie katalogu nie wymaga logowania.
Chcąc zawęzić poszukiwania tylko do zbiorów Filii PBW w Bytowie należy z panelu
po lewej stronie ”Lokalizacja” wybrać „PBWS – Filia w Bytowie”.
Gdy poszukują Państwo konkretnego tytułu książki, najlepiej skorzystać z opcji
wyszukiwania prostego, które możemy uruchomić w dwóch miejscach interfejsu
– znajdziemy je na górze strony oraz w zakładce „Wyszukiwanie proste”, gdzie
dodatkowo mamy możliwość wyboru indeksu z możliwości wyszukiwawczych
podanych w rozwijanym oknie.
Wpisujemy poszukiwany tytuł w wolne pole i klikamy przycisk „szukaj”.
Wyświetli się fragment katalogu z opisami katalogowymi kolejnych wydań
poszukiwanej przez nas książki (różnią się datą wydania). Klikając w określone
wydanie widzimy jego liczbę egzemplarzy w zbiorach całej Biblioteki (w Słupsku
oraz w filiach) oraz informację, które z nich są aktualnie dostępne.
WYPOŻYCZENIE / REZERWACJA
Po wyszukaniu książki w katalogu, w celu dokonania jej rezerwacji klikamy w jej
tytuł. W zakładce „Egzemplarze” należy odnaleźć odpowiednią lokalizację –
w naszym przypadku będzie to PBWS – Filia w Bytowie i sprawdzić status
poszczególnych egzemplarzy – aby zamówić dany egzemplarz jego status musi
brzmieć „Dostępne”.
6.

1.
Po kliknięciu w „Zamów” trzeba się zalogować wpisując numer czytelnika (podany
na Państwa karcie bibliotecznej - 10 cyfr pod kodem kreskowym), hasło oraz
z rozwijanej listy bibliotek wybrać Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
w Słupsku.
Po zalogowaniu zakładkę „Zaloguj” zastąpi „Moje konto”, udostępniając Państwu
dostęp do swoich danych.
Przy wybranej sygnaturze szukanego tytułu po zalogowaniu przycisk
„Zamówienie” będzie aktywny. Po jego kliknięciu system umożliwia wysłanie
zamówienia.
Książka została przez Państwa zarezerwowana do wypożyczenia. Po otrzymaniu
potwierdzenia pocztą elektroniczną, należy zgłosić się do biblioteki po jej odbiór
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego. W razie nieodebrania w tym
terminie, publikacja zostanie zwrócona do magazynu. W wyjątkowych sytuacjach,
w celu przedłużenia czasu rezerwacji, proszę skontaktować się z biblioteką
telefonicznie albo e-mailowo.
W ten sam sposób mogą Państwo zarezerwować egzemplarz aktualnie
wypożyczony. Po zwrocie przez czytelnika, otrzymają Państwo powiadomienie
mailowe i publikacja będzie czekała na Państwa w wypożyczalni.
SPRAWDZANIE STANU KONTA / PROLONGATA
Po zalogowaniu i kliknięciu w zakładkę „Moje konto” można zobaczyć
podsumowanie swoje konta:
 Listę wypożyczonych tytułów wraz z wyznaczoną datą ich zwrotu –
aby dokonać prolongaty należy wybrać tytuły, które chcemy przedłużyć
i kliknąć w opcję „Prolonguj” dostępną pod listą książek. Można też
przedłużyć termin zwrotu wszystkich wypożyczonych tytułów – klikając
„Zaznacz wszystkie” a następnie „Prolonguj”.
 W zakładce „Zamówienia” znajduje się wykaz zamówionych przez
Państwa książek oraz status danego zamówienia.
 W zakładce „Konto” możemy zapoznać się ze stanem ewentualnych
zobowiązań finansowych do rozliczenia, np. za przetrzymanie
wypożyczonych książek.
 W zakładce „Historia” widzimy historię wypożyczeń z wykazem
wypożyczonych książek.
 W zakładce „Kontakt” znajdują się dane kontaktowe czytelnika oraz
opcja zamiany hasła.