Odbieranie wiadomości SMS oraz testowanie połączeń

Transkrypt

Odbieranie wiadomości SMS oraz testowanie połączeń
Odbieranie wiadomości SMS oraz testowanie połączeń telefonicznych.
Jednym ze sposobów testowania aplikacji jest wykorzystanie widoku Emulator Control w
programie Eclipse. Gdy uruchomimy aplikacje w emulatorze, przechodzimy do Window =>
Show View => Other => Android => Emulator Control (Rys. 1).
Rys. 1
Interfejs użytkownika pozwala na wysyłania wiadomości SMS do emulatora jak
i symulowanie połączenia telefonicznego.
Rys. 2
Jak pokazano na Rys.2, można wysłać wiadomość SMS do emulatora przez wypełnianie pola
"numer sieci", a następnie wybierając opcję SMS. Następnie wpisujemy tekst w polu
„Message:” i klikamy przycisk „Send”. Spowoduje to wysyła wiadomość SMS do emulatora.
Analogicznie dla nawiązania połączenia głosowego.
Innym sposobem komunikowania się z emulatorem jest konsola, gdzie 5554 nr. portu konsoli.
W wyniku, czego nawiązujemy połączenie z emulatorem.
Przykład wysłania wiadomości SMS
Symulacja połączeń odbywa się za pomocą komendy gsm.
Więcej informacji uzyskamy komendą help gsm. Analogicznie dla pozostałych rozkazów.