Dotacja na budowę boiska do piłki siatkowej plażowej oraz

Transkrypt

Dotacja na budowę boiska do piłki siatkowej plażowej oraz
Portal informacyjny Gminy Brójce
Dotacja na budowę boiska do piłki siatkowej
plażowej oraz organizację miejsca odpoczynku w
Bukowcu
W dniu 31 sierpnia 2016 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z
budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2016 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych
gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Do oceny
zakwalifikowano 282 projekty, spośród których dotację otrzymały 32 wnioski. Spośród 9 wniosków
złożonych przez Gminę Brójce dofinansowanie uzyskał projekt "Budowa boiska do piłki siatkowej
plażowej oraz organizacja miejsca odpoczynku w Bukowcu."
1