Z arz ą dzenie nr 6/2013 - BIP - Instytucje Kultury i Sportu Miasta

Transkrypt

Z arz ą dzenie nr 6/2013 - BIP - Instytucje Kultury i Sportu Miasta
Z a r z ą d z e n i e nr 6/2013
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im Zbigniewa Herberta w Pabianicach z dnia
17 lipca 2013 roku w sprawie cennika wynajmu sprzętu audio - wizualnego.
§1
Z dniem 17 lipca 2013 roku ustalam następujące opłaty dotyczące wynajmu sprzętu
audio - wizualnego:
Nagłośnienie Pikniku plenerowego *
Mikrofon bezprzewodowy Bayerdynamic 4 szt.
Mikrofon bezprzewodowy AKG 4 szt.
Mikrofon bezprzewodowy nagłowny Bayerdynamic
Mikrofon przewodowy Shure , Beta 58SM
Statyw Kolumnowy, Mikrofonowy
Mikser (6 kanałów)
Końcówka mocy Crest - CA 9
Końcówka mocy Crest - CA 12
Końcówka mocy Crest - CA 18
Kolumny głośnikowe EAW - LA 325 2 szt.
Kolumny głośnikowe EAW - LA 128 2 szt.
Kolumny głośnikowe DAS - RF - 215.96 2 szt.
Odsłuchy aktywne ”Wharfedale - Pro” 2 szt.
Odsłuchy aktywne „dB - Technologies M 12 - 4 PLUS
Odsłuch pasywny PEAVAY
Mixer aktywny ALLEN & HEATH PA 20 - CP
Mixer pasywny SOUNDTRACS - TOPAZ max 18-24
Odtwarzacz CD/MP3 2 płytowy
Odtwarzacz Kasetowy SONY
Multimedia:
Projektor Multimedialny 1800 ANSI
Projektor Multimedialny 3500 ANSI
Ekran do projekcji 2 m x 2 m
Kamera Sony z operatorem
Ekran do projekcji 5,5 m x 3,5m
Scena:
Namiot sceniczny 6,5 m x 6,5 m samonośny
1.000,00 - 2.500,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
300,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
140,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
1 godzina - 100,00 zł
300,00 zł
500,00 zł
Transport sprzętu nie jest wliczony w cenę wynajmu.
Do ceny należy doliczyć koszt pracownika obsługi tam gdzie nie wymieniono w kwocie 50 zł
za godzinę.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto oraz cenami jednostkowymi. Przy wynajmie
większej ilości sprzętu mogą podlegać negocjacji.
* cena w zależności od czasu trwania imprezy i jej potrzeb.
§2
Opłaty nie są pobierane przy udostępnianiu sprzętu:
1. zespołom działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury
2. zespołom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Kultury /np. występy na potrzeby
koncertów i imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury/.
3. podmiotom, z którymi podpisane są umowy współpracy
§3
Opłat nie pobiera się w przypadkach:
1. Organizowania imprez dla mieszkańców Pabianic o charakterze niekomercyjnym,
kulturalnym, charytatywnym, ogólnospołecznym i odbywających się pod Patronatem
Prezydenta Miasta Pabianic lub Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
2. Imprez, których współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa
Herberta w Pabianicach na podstawie złożonego przez zainteresowany podmiot
pisemnego wniosku z prośbą o współorganizację wydarzenia zawierającego jego opis
oraz określenie zakresu udziału w nim MOK-u.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 12/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
/-/ Joanna Papuga-Rakowska