Waga ścienna

Transkrypt

Waga ścienna
Waga ścienna
Typ: KPZ 2E-07-2
Statyw, stół składany i haki z nierdzewnej stali szlachetnej.
Wagi ścienne z powodu ich małego zapotrzebowania na powierzchnię są idealnym rozwiązaniem w przypadku
braku miejsca. Waga zostaje zamocowana na ścianie za pomocą śrub i nie zajmuje ani kawałka podłogi.
Przedmiot waŜony moŜna połoŜyć na stole składanym lub zawiesić na hakach do zawieszania cięŜaru.
Oczywiście waga moŜe być dostarczona równieŜ bez haków montaŜowych. Dzięki wyraźnemu panelowi
sterującemu LCD moŜna bez problemu odczytać wynik waŜenia.
Dane techniczne
Nośność
Podziałka
Wielkość stołu składanego
CięŜar własny
Zakres tarowania
Zasilanie sieciowe
Warunki stosowania
Nr artykułu
150 kg
50 g
550 x 405 mm
32 kg
100%
ładowanie: 230VAC 50/60Hz
10°C do 40°C
2072015000
Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych .
K-PZ Sp.z o.o. • tel: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-mail: info@kpzwagi.pl
KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE !
0807301248

Podobne dokumenty