System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864

Transkrypt

System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864
System CDN OPT!MA v. 16.0
Ulotka v.16.0
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
[email protected]
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
1 Spis treści
1
SPIS TREŚCI ...................................................................................................................................... 2
2
INSTALACJA PROGRAMU................................................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3
PROCES INSTALACJI.......................................................................................................................... 6
2.1.1 ETAP PIERWSZY – AKCEPTACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA .............................. 6
2.1.2 ETAP DRUGI – SPRAWDZANIE GOTOWOŚCI SYSTEMU DO INSTALACJI I UŻYTKOWANIA CDN
OPT!MA ............................................................................................................................................ 6
2.1.3 ETAP TRZECI – TRYB INSTALACJI ............................................................................................ 7
2.1.4 ETAP CZWARTY – WYBÓR TYPU INSTALACJI: STANDARDOWA LUB NIESTANDARDOWA............. 7
2.1.5 ETAP PIĄTY – INSTALACJA SILNIKA BAZY DANYCH................................................................... 8
2.1.6 ETAP SZÓSTY – INSTALACJA SYSTEMU CDN OPT!MA................................................................ 9
2.1.7 ETAP SIÓDMY – INSTALACJA APLIKACJI DODATKOWYCH. ....................................................... 9
REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI............................................................................................. 9
MODUŁY DODATKOWE ...................................................................................................................... 9
3
INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER 2000 .................................................................................. 10
4
OGÓLNE ........................................................................................................................................... 11
4.1
4.2
4.3
5
UPROSZCZONA WERSJA PROGRAMU .............................................................................................. 16
5.1
6
NOWOŚĆ ........................................................................................................................................ 16
5.1.1 ZMIANY NA LISTACH I FORMULARZACH ................................................................................. 17
5.1.2 ZMIANY W KONFIGURACJI..................................................................................................... 18
5.1.3 WERSJA UPROSZCZONA, A MODUŁ CDN OPT!MA HANDEL ...................................................... 19
HANDEL PLUS .................................................................................................................................. 19
6.1
7
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 11
4.1.1 IMPORT BANKÓW.................................................................................................................. 11
4.1.2 IMPORT URZĘDÓW................................................................................................................ 12
4.1.3 POZOSTAŁE NOWOŚCI .......................................................................................................... 13
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 13
ZMIANY .......................................................................................................................................... 14
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 19
6.1.1 WIELOJĘZYCZNOŚĆ............................................................................................................... 19
6.1.1.1 DANE PRZESYŁANE DO CDN E-SKLEP ................................................................................ 19
6.1.1.2 ZMIANY W KONFIGURACJI ................................................................................................ 20
6.1.1.3 ZMIANY NA KARCIE GRUPY ............................................................................................... 21
6.1.1.4 ZMIANY NA KARCIE ATRYBUTU ......................................................................................... 21
6.1.1.5 ZMIANY NA KARCIE TOWARU – ZAKŁADKA JĘZYKI............................................................. 22
6.1.1.6 SYNCHRONIZACJA Z CDN E-SKLEP .................................................................................... 26
6.1.1.7 WYŚWIETLANIE DANYCH PO STRONIE CDN E-SKLEP ......................................................... 26
HANDEL ........................................................................................................................................... 26
7.1
7.2
ZMIANA FUNKCJONOWANIA FAKTUR PRO FORMA (FPF) I REZERWACJI ODBIORCY (RO) ................... 26
7.1.1 ZMIANY W KONFIGURACJI..................................................................................................... 27
7.1.2 WYSTAWIANIE FPF Z REZERWACJAMI.................................................................................... 27
7.1.3 TWORZENIE RO Z LISTY FPF ................................................................................................. 27
7.1.4 TWORZENIE FPF Z LISTY RO ................................................................................................. 28
7.1.5 WYSTAWIANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH................................................................................ 28
CZĘŚCIOWE FAKTUROWANIE FPF .................................................................................................... 28
7.2.1 WYSTAWIANIE CZĘŚCIOWYCH WYDAŃ ZEWNĘTRZNYCH (WZ) I FAKTUR SPRZEDAŻY (FA) DO
TYCH WZ ........................................................................................................................................ 29
7.2.2 WYSTAWANIE FA CZĘŚCIOWYCH ........................................................................................... 29
7.2.3 CZĘŚCIOWE ROZLICZANIE ZALICZEK NA FA ........................................................................... 29
7.2.4 KONTROLA WARTOŚCI ZALICZEK NA FA DO FPF..................................................................... 30
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 2 z 62
7.3
7.4
7.5
8
CDN OPT!MA DETAL......................................................................................................................... 36
8.1
8.2
9
7.2.5 PARAMETR „NALICZAJ VAT”................................................................................................... 31
7.2.6 ZAMYKANIE FPF .................................................................................................................... 31
7.2.7 FAKTURY ZALICZKOWE I CZĘŚCIOWE FAKTURY SPRZEDAŻY DO FPF W WALUCIE.................... 31
7.2.8 KONWERSJA BAZY Z 15.5 DO 16.0 ......................................................................................... 32
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 32
ZMIANY .......................................................................................................................................... 33
WSPÓŁPRACA Z CDN XL .................................................................................................................. 35
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 36
8.1.1 WIELE PARAGONÓW ............................................................................................................. 36
8.1.1.1 LICZBA OTWARTYCH PARAGONÓW ................................................................................... 36
8.1.1.2 OKNO WYBORU PARAGONU .............................................................................................. 36
8.1.1.3 PRZELOGOWYWANIE OPERATORÓW ................................................................................. 38
ZMIANY .......................................................................................................................................... 38
OBIEG DOKUMENTÓW..................................................................................................................... 39
9.1
9.2
9.3
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 39
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 40
ZMIANY .......................................................................................................................................... 40
10 SERWIS ........................................................................................................................................... 40
10.1
10.2
10.3
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 40
10.1.1 FAKTUROWANIE JEDNĄ USŁUGĄ............................................................................................ 40
10.1.2 ZMIANY W KONFIGURACJI..................................................................................................... 41
10.1.3 ZMIANY NA LIŚCIE CZYNNOŚCI ............................................................................................. 41
10.1.4 ZMIANY NA LIŚCIE CZĘŚCI .................................................................................................... 41
10.1.5 ZMIANY W FAKTUROWANIU .................................................................................................. 41
10.1.6 FAKTUROWANIE CZĘŚCIOWE ................................................................................................ 43
10.1.7 WYDRUKI - GENERATOR RAPORTÓW ..................................................................................... 43
10.1.8 POZOSTAŁE NOWOŚCI .......................................................................................................... 45
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 45
ZMIANY .......................................................................................................................................... 45
11 CRM ................................................................................................................................................. 46
11.1
ZMIANY .......................................................................................................................................... 46
12 KSIĘGOWOŚĆ .................................................................................................................................. 47
12.1
12.2
12.3
12.4
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 47
12.1.1 KSIĘGA HANDLOWA W TRYBIE TYLKO DO ODCZYTU .............................................................. 47
12.1.1.1 ZMIANY W KONFIGURACJI .............................................................................................. 47
12.1.1.2 UDOSTĘPNIONE LISTY I FORMULARZE ............................................................................ 47
12.1.2 POZOSTAŁE NOWOŚCI .......................................................................................................... 47
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 48
ZMIANY .......................................................................................................................................... 48
WYDRUKI........................................................................................................................................ 49
13 MODUŁ CDN OPT!MA BIURO RACHUNKOWE................................................................................... 51
13.1
13.2
13.3
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 52
13.1.1 INTEGRACJA MODUŁU CDN OPT!MA BIURO RACHUNKOWE Z MODUŁEM CDN OPT!MA OBIEG
DOKUMENTÓW ............................................................................................................................... 52
13.1.2 POBIERANIE MODUŁU CDN OPT!MA OBIEG DOKUMENTÓW .................................................... 52
13.1.3 BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW .................................................................................................. 52
13.1.4 DODAWANIE, USUWANIE ORAZ EDYCJA DOKUMENTU ............................................................ 54
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 55
ZMIANY .......................................................................................................................................... 55
14 KASA/ BANK .................................................................................................................................... 55
14.1
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 55
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 3 z 62
14.2
ZMIANY .......................................................................................................................................... 55
15 PŁACE I KADRY................................................................................................................................ 56
15.1
15.2
15.3
NOWOŚCI ....................................................................................................................................... 56
15.1.1 KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA ....................................................... 56
15.1.2 POWIĄZANIE DODATKÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z LISTAMI PŁAC .............................. 56
15.1.3 EKSPORT I IMPORT UMÓW DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO................................................... 56
15.1.4 ROZLICZANIE BEZROBOTNYCH ODBYWAJĄCYCH STAŻ ........................................................... 57
15.1.5 NOWE WYDRUKI ................................................................................................................... 58
15.1.6 ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ WG TYPÓW WYPŁAT – NOWY WYDRUK .................................. 58
15.1.7 ZESTAWIENIE WYPŁAT PRACOWNIKA Z ETATÓW POWIĄZANYCH (PŁACE I KADRY PLUS) ........ 58
POPRAWIONO ................................................................................................................................. 59
ZMIANY .......................................................................................................................................... 61
15.3.1 IMPORT DANYCH KADROWYCH Z ARKUSZA MS EXCEL ............................................................ 61
15.3.2 ZMIANY NA WYDRUKACH ...................................................................................................... 61
15.3.3 INNE ZMIANY........................................................................................................................ 62
15.3.4 ZMIANY CDN MIGRATOR (KADRY/PŁACE)............................................................................... 62
15.3.5 GENERATOR RAPORTÓW ....................................................................................................... 62
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 4 z 62
2 Instalacja programu
Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na
pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego
okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku
Wstecz.
Uwaga: Instalacja systemu CDN OPT!MA musi być wykonana przez Użytkownika, który
posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.
Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:
ƒ
Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu CDN OPT!MA
ƒ
Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu CDN OPT!MA.
Silnik ten to Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Opcjonalnie konfiguracja silnika bazy danych dla
pracy sieciowej (wielostanowiskowej)
ƒ
Instalacja samego systemu CDN OPT!MA.
Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez
instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez
Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte
aplikacje.
Uwaga: Od wersji 13 system CDN OPT!MA dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach
systemów Windows Server 2003, Windows Vista oraz Windows Server 2008. Na angielskich
wersjach systemów operacyjnych silnik bazy danych należy zainstalować ręcznie.
Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu:
ƒ
Zainstaluj - uruchomienie instalacji systemu CDN OPT!MA
ƒ
O programie – znajduje się tutaj prezentacja programu, a także dokumentacja, filmy instruktażowe oraz
bazy demo
ƒ
Dokumenty handlowe
ƒ
CDN e-Opt!ma – demo online
Poniżej dostępne są również opcje
ƒ
O nas
ƒ
Cennik
ƒ
Społeczność Biur Rachunkowych
ƒ
Odwiedź naszą stronę internetową - automatyczne uruchomienie strony internetowej firmy COMARCH:
www.comarch.pl/cdn
ƒ
Skontaktuj się z nami - adres firmy COMARCH oraz adresy e-mail
ƒ
Wyjście – zamknięcie menu.
Uwaga: Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy
uruchomić plik opt!ma.exe , znajdujący się w katalogu głównym płytki.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 5 z 62
Po wybraniu opcji Zainstaluj, a następnie Zainstaluj CDN OPT!MA umożliwia zainstalowanie programu w wersji
dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej.
Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie GenRap autorstwa COMARCH SA.
Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie.
Uwaga: Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do pracy z CDN OPT!MA to 1024x768.
2.1 Proces instalacji
Proces instalacji realizuje poniżej opisane etapy w zależności od zainstalowanych już komponentów i wyborów opcji
instalacji przez Użytkownika.
Uwaga: Jeżeli program ma działać w oparciu o zakupione moduły należy w komputer pełniący
rolę serwera bazy danych wpiąć otrzymany z COMARCH zaprogramowany klucz HASP.
Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. w czasie instalacji programu sprawdzane
jest ich występowanie i w przypadku stwierdzenia braku obecności tych komponentów instalator przystępuje do ich
instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów, które są instalowane jeszcze przed uruchomieniem
asystenta instalacji:
ƒ
Komponenty MS XML 4 SP2
ƒ
MICROSOFT VISUAL C++ 2005 RUNTIME LIBRARIES
ƒ
Microsoft Soap Toolkit 3
ƒ
.NET Framework 2.0. w przypadku braku tego środowiska w systemie instalator podejmie dwie próby jego
instalacji. Podczas pierwszej próby sprawdzane są napędy CD w poszukiwaniu płyty CDN OPT!MA. Jeśli
pierwsza próba nie powiedzie się, podejmowana jest kolejna. Tym razem jest to próba połączenia
z serwerem Microsoftu w celu ściągnięcia stamtąd instalatora .NET Framework 2.0. Jeśli wciąż nie ma
środowiska, instalator informuje o tym Użytkownika komunikatem o treści: "Wystąpił błąd podczas instalacji
.NET Framework 2.0. Niektóre zaawansowane funkcje systemu mogą nie działać prawidłowo. Po
zakończeniu instalacji spróbuj zainstalować .NET Framework ponownie, pobierając instalator ze strony
download.microsoft.com." Instalowanie tego środowiska razem z programem CDN OPT!MA upraszcza
instalację modułów dodatkowych, które wymagają zainstalowania tego dodatku.
2.1.1
Etap pierwszy – Akceptacja warunków sprzedaży i użytkowania
Po uruchomieniu opcji Instalacja systemu CDN OPT!MA uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym
etapie prosi o zapoznanie się z dokumentami „Umowa sprzedaży pakietów oprogramowania CDN OPT!MA” oraz
„Warunki gwarancyjne CDN OPT!MA” i zaakceptowanie przedstawionych w tych dokumentach warunków.
Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji.
2.1.2
Etap drugi – Sprawdzanie gotowości systemu do instalacji i użytkowania CDN
OPT!MA
Instalator sprawdza, czy komputer jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby programu CDN OPT!MA. Jeżeli
instalator wykryje jakieś rozbieżności, podpowie, jak je usunąć. Instalator automatycznie uruchamia program
diagnostyczny, który sprawdza wszystkie wymagane komponenty. w razie wystąpienia problemów
uniemożliwiających poprawne działanie programu przy danej pozycji pojawi się znak
w taką pozycję wyświetla okno z propozycją rozwiązania problemu.
. Dwukrotne kliknięcie myszką
Uwaga:
Jeśli test gotowości systemu wykaże jakieś braki w konfiguracji sprzętowo systemowej komputera, to instalacja zostaje zakończona. Należy uruchomić ją ponownie po
wcześniejszym usunięciu przedstawionych w raporcie braków.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 6 z 62
2.1.3
Etap trzeci – Tryb instalacji
Do wyboru mamy dwie pozycje:
ƒ
Chcę zainstalować podstawową wersję programu CDN OPT!MA do fakturowania i rozliczeń – po wybraniu tej
pozycji przechodzimy do uproszczonej wersji instalatora pozwalającej na wybór podstawowych parametrów
instalacji. W kolejnym etapie instalacji od razu przechodzimy do „Instalacji silnika bazy danych” (2.1.5).
ƒ
Chcę zainstalować pełną wersję systemu CDN OPT!MA – po wybraniu tej pozycji przechodzimy do pełnej
wersji instalatora, która pozwala na wybór większej ilości parametrów instalacji. W kolejnym etapie instalacji
przechodzimy do wyboru typu instalacji (p. 2.1.4)
2.1.4
Etap czwarty – Wybór typu instalacji: Standardowa lub Niestandardowa
Instalacja standardowa – na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu
CDN OPT!MA. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta.
Instalacja niestandardowa – pozwala na wybór składników oraz miejsca ich instalacji. Zalecana jest dla
zaawansowanych Użytkowników. Instalacja niestandardowa wymaga obecności klucza z licencjami.
2.1.4.1 Instalacja standardowa
Jeśli jako typ instalacji wybierzemy standardową, to kolejne pojawiające się okno to:
Wybór aktywnych modułów – Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja.
Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można
zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy.
Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:
ƒ
ƒ
Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) – program pozwoli zaznaczyć
tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy wyżej wymienionych modułów, czyli: Serwis (SRW),
Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL)
Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga
Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry
Plus (PKP) lub Detal (DET) – wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.
Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych
licencji – cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60-dniowej). Zawsze instalowany
jest moduł Kasa/Bank , niezależnie od wykupionych licencji.
2.1.4.2 Instalacja niestandardowa
Jeśli jako typ instalacji wybierzemy niestandardową, to kolejne pojawiające się okno to:
Instalacja niestandardowa – istnieją dwa składniki, które można zainstalować niezależnie od pozostałych.
w ramach pierwszego z nich - System CDN OPT!MA - dostępne są: sterowniki drukarek fiskalnych oraz sterowniki
drukarek fiskalnych dla usług terminalowych. Drugi składnik to Generator Raportów (GenRap), czyli edytor
wydruków autorstwa COMARCH SA., który jest instalowany domyślnie razem z programem CDN OPT!MA.
Możliwe modyfikacje to m.in.:
Zmiana miejsca instalacji – wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowany składnik, możliwe jest
po wciśnięciu przycisku Zmień
Wykluczenie składnika z procesu instalacji – możliwe po wciśnięciu przycisku strzałki widocznego obok składnika
i zaznaczenie opcji Ten składnik nie będzie dostępny.
Uwaga: Rezygnacja z instalacji GenRapa spowoduje, że nie będą również generowane
wydruki standardowe, przygotowane w oparciu o ten edytor.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 7 z 62
Wybór aktywnych modułów – Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja.
Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można
zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy.
Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:
ƒ
Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) – program pozwoli zaznaczyć
tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus, czyli:
Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL)
ƒ
Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga
Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry
Plus (PKP) lub Detal (DET) – wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.
Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych
licencji – cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60 -dniowej).
2.1.5
Etap piąty – Instalacja silnika bazy danych.
Silnik bazy danych jest elementem niezbędnym do pracy programu CDN OPT!MA – to właśnie on odpowiada za
zapis i przechowywanie baz danych. Bez poprawnej instalacji tego elementu nie ma sensu instalacja pozostałych
elementów CDN OPT!MA. Jedynym silnikiem bazy danych, z którym współpracuje CDN OPT!MA jest Microsoft SQL
Server w wersjach 2000, 2005 lub 2008. Płytka instalacyjna CDN OPT!MA zawiera instalator 5-stanowiskowego
silnika Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Instalator
umożliwia instalację tylko silnika bazy danych Microsoft SQL Server 2005 również na anglojęzycznych systemach
operacyjnych z polskimi ustawieniami regionalnymi.
Instalacja silnika Microsoft SQL Server odbywa się
NazwaKomputera\CDN_OPTIMA.
na lokalnym komputerze jako nazwana instancja
W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i dostępny serwer oraz godzi się na jego konfigurację pod
potrzeby CDN OPT!MA – nie musi dokonywać instalacji silnika.
Na tym etapie instalator przedstawia do wyboru następujące możliwości:
ƒ
Instalacja jednostanowiskowa – Instalowana jest aplikacja CDN OPT!MA wraz z serwerem bazy danych
oraz serwisem klucza HASP bez dodatkowych opcji pozwalających na pracę sieciową (wyjątki w zaporze
sieciowej)
ƒ
Instalacja wielostanowiskowa (CDN OPT!MA + SERWER) – Instalowana jest aplikacja CDN OPT!MA
wraz z serwerem bazy danych, serwisem klucza HASP oraz z dodatkowymi opcjami umożliwiającymi pracę
sieciową (wyjątki w zaporze sieciowej)
ƒ
Instalacja wielostanowiskowa (tylko CDN OPT!MA) – Instalowana jest tylko aplikacja CDN OPT!MA,
bez serwera SQL, bez serwisu klucza HASP oraz bez dodawania wyjątków w zaporze sieciowej
Dodatkowo, aby instalacja silnika bazy danych była możliwa instalator prosi o podanie hasła dla administracyjnego
loginu SQL o nazwie SA (System administrator). Hasło musi spełniać wymagania co do jego złożoności. To znaczy
musi mieć co najmniej 9 znaków oraz zawierać znaki ze wszystkich dalej wymienionych grup znaków: małe litery,
duże litery, znaki specjalne oraz cyfry. Utworzony login pozwala na zarządzanie danymi na serwerze SQL.
Uwaga: Jeżeli na komputerze, na którym uruchomiona jest instalacja CDN OPT!MA istnieje
już instancja Microsoft SQL Server to wtedy instalator pozwala opcjonalnie na zainstalowanie
kolejnej dedykowanej dla CDN OPT!MA instancji lub pominięcie tego kroku.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 8 z 62
2.1.6
Etap szósty – instalacja systemu CDN OPT!MA
W etapie tym na lokalnym komputerze instalowany jest system CDN OPT!MA według wcześniej zadeklarowanych
parametrów. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość pozostawienia na komputerze plików instalacyjnych, poprzez
zaznaczenie opcji Pozostaw kopie plików instalacyjnych.
2.1.7
Etap siódmy – instalacja aplikacji dodatkowych.
Z programem CDN OPT!MA współpracuje szereg aplikacji (modułów) dodatkowych, które nie są instalowane
równocześnie z CDN OPT!MA. Jeśli zakupione przez Klienta licencje obejmują dostęp do modułów CDN OPT!MA
Detal, CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe, CDN OPT!MA Ofertowanie, CDN OPT!MA Przypominacz lub CDN OPT!MA
Pulpit Menadżera, wówczas konieczne jest doinstalowanie tych modułów z płytki instalacyjnej CDN OPT!MA. W tym
celu wystarczy po uruchomieniu kreatora z płyty instalacyjnej CDN OPT!MA przejść do: Zainstaluj \ Zainstaluj moduły
dodatkowe \ Instalacja modułów dodatkowych i kliknąć na wybrany moduł.
2.2 Reinstalacja z poprzedniej wersji
W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczone na płycie CDN OPT!MA uruchomić
opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj CDN OPT!MA). Jest to równoznaczne z uruchomieniem pliku
cdnoptima1601sql.exe umieszczone na płycie instalacyjnej w katalogu <DVD>\setup\opt!ma\. Od wersji 16 nie ma
osobnej opcji reinstalacji. Reinstalacja przebiega w taki sam sposób jak instalacja programu i została dokładnie
opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu.
Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 16.0 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa
program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż 16.0. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane.
Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie trzeba tego zmieniać.
Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach.
Uwaga: w przypadku reinstalacji do wersji 16.0.1 z wersji wcześniejszej niż 15.0.1
istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz
HASP. Przy czym możliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji 14.0.1,
jednakże wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator
z nową
wersją
serwisu
klucza
HASP
można
pobrać
ze
strony
www.comarch.pl/cdn/wersje lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją 16.0.1
(menu Instalacja programu / Dodatki).
Konwersja baz danych w CDN OPT!MA 16.0.1 możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie
wcześniejszych niż 10.0. w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy
zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 10, 11, 12, 13, 14 lub 15, a dopiero potem wersję 16.0.1.
2.3 Moduły dodatkowe
Po kliknięciu przycisku Zainstaluj z głównego menu, na drugiej pozycji mamy Zainstaluj moduły dodatkowe. Po jej
wybraniu mamy możliwość zainstalowania modułów dodatkowych CDN OPT!MA (Instalacja modułów dodatkowych
CDN OPT!MA) pod drugim przyciskiem dostępna jest Instalacja narzędzi CDN. Trzeci przycisk umożliwia przejście do
instalacji narzędzi Microsoft.
Szczegółowe informacje dotyczące modułów dodatkowych CDN OPT!MA zawarte są w osobnych ulotkach
dotyczących poszczególnych modułów. Oprócz nich znajdują się tam również:
Instalacja tagów inteligentnych dla Microsoft Office – instaluje tagi inteligentne CDN OPT!MA dla Microsoft
Office. Wykorzystywane są one do integracji CDN OPT!MA z Microsoft Office.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 9 z 62
Instalacja komponentów dla modułu e-Sklep – zawiera w sobie opisane niżej: Web Services Enhancements
(WSE) 3.0 Runtime for Microsoft .NET, .NETFramework 2.0, SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3) oraz Web Services
Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft .NET.
Wybór przycisku Instalacja narzędzi CDN pozwala na zainstalowanie następujących programów:
Instalacja serwisu obsługującego klucz HASP – aby program był w stanie komunikować się z kluczem HASP
należy na komputerze, w którym jest wpięty klucz zabezpieczający HASP, zainstalować program serwisowy. Po
uruchomieniu należy wskazać serwer, który będzie pełnił funkcję serwera klucza.
Serwis klucza HASP jest standardowo instalowany podczas konfiguracji silnika bazy danych, na tym samym
komputerze co MSDE. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo nie ma konieczności ponownej jego instalacji.
Programowanie klucza HASP – jeśli program wymaga do pracy klucza HASP, należy go wcześniej zaprogramować
zgodnie z wykupionymi modułami. Klucz dostarczany przez COMARCH jest już zaprogramowany zgodnie
z zakupionymi modułami. Programowanie klucza jest niezbędne tylko w przypadku zwiększania ilości posiadanych
modułów lub odtwarzania uszkodzonej zawartości klucza.
Klucz powinien być umieszczony na komputerze będącym serwerem bazy danych i na tym komputerze powinno być
uruchomione jego programowanie (wtedy klucz jest wpięty do lokalnego portu). Przed rozpoczęciem programowania
należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się plik *.RUS (otrzymany z firmy COMARCH) – jest to plik zawierający
informacje o posiadanych modułach.
Instalacja automatu synchronizacji - Narzędzie to umożliwia automatyczną synchronizację dokumentów
pomiędzy programem CDN OPT!MA i CDN XL.
Po wybraniu opcji instalacji narzędzi Microsoft możemy zainstalować następujące dodatki:
Instalacja Windows Installer 3.1 – komponent wymagany do instalacji .NET Framework 2.0.
Instalacja .NETFramework 2.0 – komponent wymagany do współpracy CDN OPT!MA z modułami CDN Detal,
CDN Biuro Rachunkowe, CDN Pulpit Managera.
Instalacja .NETFramework 3.5 - Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania modułu
CDN OPT!MA Detal oraz modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe i należy ją wykonać przed jego instalacją
SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3) – komponent wymagany do współpracy CDN OPT!MA z modułem e-Sklep.
Instalacja Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft .NET - instaluje narzędzia
wykorzystywane do współpracy systemu CDN OPT!MA z systemem CDN XL oraz e-Sklepem.
Instalacja silnika bazy danych – opcja pozwala na zainstalowanie silnika bazy danych bez powiązania z instalacją
systemu CDN OPT!MA.
3 Instalacja Microsoft SQL Server 2000
Od wersji 16.0.1 domyślnie z programem CDN OPT!MA instalowany jest silnik Microsoft SQL Server 2005 Express
Edition. Jednakże na płycie CDN OPT!MA nadal dostępny jest instalator Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition.
W celu instalacji MSDE należy na płycie instalacyjnej CDN OPT!MA przejść do katalogu \Setup\MSSQL2000,
a następnie uruchomić plik SetupNew.bat. W ten sposób na będzie uruchomiona instalacja serwera SQL w wersji
2000 o nazwie instancji: CDN_OPTIMA.
W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony www (http://www.comarch.pl/cdn/Wersje/) należy wcześniej
rozpakować ten plik za pomocą polecenia:
[pełna_ścieżka_do _pliku]\cdnoptima1601sql.exe –e -f [pełna_ścieżka_do_katalogu]
Uwaga: Nie jest zalecana instalacja silnika bazy danych Microsoft SQL Server w wersji 2000
na komputerze, gdzie zainstalowany już jest Microsoft SQL Server w wersji 2005, gdyż może to
spowodować problemy z połączeniem do poszczególnych instancji.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 10 z 62
4 Ogólne
4.1 Nowości
4.1.1
Import banków
Import banków można wykonać bezpośrednio z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej, z pliku pobranego ze strony
Krajowej Izby Rozliczeniowej zapisanego lokalnie na dysku komputera bądź z odpowiednio sformatowanego pliku MS
Excel. Struktura pliku MS Excel jest opisana w biuletynie „Import danych z arkusza MS Excel do systemu CDN
OPT!MA”, który można pobrać ze strony indywidualnej dla Klientów. Import banków z serwera Krajowej Izby
Rozliczeniowej jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją. W przypadku kiedy Klient nie
posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu banków z serwera
pojawia się komunikat: „Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.”
Na formularzu importu banków jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku
zapisanego lokalnie.
1.
wybór opcji „Import bazy banków z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej” powoduje, że import
wykonywany jest automatycznie.
2.
wybór opcji „Plik pochodzący z subskrypcji Krajowej Izby Rozliczeniowej” powoduje pokazanie się pola
„Katalog źródłowy”, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku pobranego ze strony KIR-u i zapisanego lokalnie
na dysku.
3.
wybór opcji „Plik arkusza MS Excel” powoduje pokazanie się pola „Plik źródłowy”, w którym należy wskazać
ścieżkę do pliku z bazą banków przygotowanego zgodnie z opisem struktury tego pliku, która znajduje się
w biuletynie „Import danych z arkusza MS Excel do systemu CDN OPT!MA”. Biuletyn można pobrać ze stron
indywidualnych dla Klientów.
Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja – import z serwera – natomiast, jeżeli Użytkownik zmieni ustawienia są
one zapamiętywane.
Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż
ostatnio wykonywany import:
1. można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: „Nie wykonuj importu” bądź,
2. wykonaniu importu zaznaczając parametr „Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować
nadpisanie starszymi danymi)”.
W przypadku zaznaczenia parametru „Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany
import” program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku:
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 11 z 62
- jeżeli jest to pierwszy import – zostanie on uruchomiony,
- jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego - import zostanie
uruchomiony
- jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego - import
nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: „Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany
import.”
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr „Mimo to importuj” import zawsze zostanie wykonany.
Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji:
1.
„Dopisywanie nowych banków i aktualizacja istniejących” - program nie tylko dopisuje nowe banki
ale również aktualizuje dane na bankach już występujących w bazie danych,
2.
„Tylko dopisywanie nowych banków” - do listy banków dopisywane są nowe, dane banków już
występujących w programie pozostają bez zmian.
Po pierwszym imporcie listy banków w tytule okna pojawia się data aktualności listy banków.
4.1.2
Import urzędów
Import urzędów można wykonać bezpośrednio z serwera COMARCH bądź z pliku XML. Import urzędów z serwera
COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją. W przypadku kiedy Klient nie
posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu urzędów z serwera pojawi
się komunikat: „Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.”
Na formularzu importu urzędów jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy
z pliku zapisanego lokalnie:
1.
wybór opcji „Import Urzędów skarbowych z serwera COMARCH” sprawia, że import wykonywany jest
automatycznie.
2.
wybór opcji „Import Urzędów Skarbowych z pliku XML” powoduje pokazanie się pola „Plik źródłowy”,
w którym należy wskazać ścieżkę do pliku XML.
Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja – import z serwera – natomiast, jeżeli Użytkownik zmieni ustawienia są
one zapamiętywane.
Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż
ostatnio wykonywany import.
1. można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: „Nie wykonuj importu” bądź,
2. wykonaniu importu zaznaczając parametr „Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować
nadpisanie starszymi danymi)”.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 12 z 62
W przypadku zaznaczenia parametru „Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany
import” program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku:
- jeżeli jest to pierwszy import – zostanie on uruchomiony,
- jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego - import zostanie
uruchomiony
- jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego - import
nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: „Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany
import.”
- jeżeli z pliku nie uda się odczytać daty przy imporcie pojawia się komunikat: „Błąd odczytu daty źródła” i import nie
jest wykonywany.
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr „Mimo to importuj” import zawsze zostaje wykonany.
Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji:
1. „Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących” – program nie tylko dopisuje nowe urzędy ale
również aktualizuje dane na urzędach już występujących w bazie danych,
2. „Tylko dopisywanie nowych urzędów” – do listy urzędów dopisywane są nowe, dane urzędów już
występujących w programie pozostają bez zmian.
Po pierwszym imporcie listy urzędów w tytule okna pojawia się data aktualności listy urzędów.
4.1.3
1.
Pozostałe nowości
Sprawdź w FAQ. Od wersji 16.0 dodano na wszystkich komunikatach pojawiających się w programie ikonę
. Kliknięcie w nią przekierowuje Użytkownika na stronę: http://faq.klient.comarch.pl/, pokazując
szerszy opis komunikatu, sytuacji w jakich występuje oraz wskazówki, co należy zrobić w przypadku jego
pojawienia się. W chwili obecnej nie wszystkie komunikaty posiadają opisy, obszar FAQ będzie sukcesywnie
rozwijany, poszerzany o kolejne informacje.
2.
Waluta nieaktualizowana. Na formularzu waluty (System/Konfiguracja/Program/Ogólne/Waluty) dodano
parametr: Nieaktualizowana – zaznaczenie parametru powoduje, iż waluta nie jest uwzględniana podczas
pobierania kursów walut, nie jest uwzględniana podczas sprawdzania aktualnych kursów przy logowaniu, przy
zaznaczonym parametrze: Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany
(System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry) oraz po wejściu na listę zasobów/ cennik przy odznaczonym
parametrze: Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu) – nie
wyświetla się komunikat: Błąd ustalenia kursu waluty [waluta] dla ceny towaru. Nie ma możliwości zaznaczenia
parametru Nieaktualizowana dla waluty systemowej.
3.
Nowy silnik wydruków Crystal Reports. Od wersji 16 CDN OPT!MA do wydruków Crystal Reports
(oznaczonych w menadżerze wydruków ikoną ) wykorzystywany jest silnik Crystal Reports w wersji XI. Nowy
silnik jest instalowany wraz z wersją 16 CDN OPT!MA i nie wymaga dodatkowych czynności ze strony
użytkownika.
4.
Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa baz w programie CDN OPT!MA podając
podczas uwierzytelnienia login SQL, który nie posiada roli sysadmin na serwerze bazy danych. Login taki musi
mieć ustawioną rolę dbcreator oraz public na poziomie serwera oraz role db_backupoperator oraz db_datareader
na poziomie bazy danych, której kopię wykonujemy. Jednakże wykonując kopie bazy danych wykorzystując login
bez uprawnień sysadmina nie mamy dostępu do okna ze strukturą katalogów dlatego ścieżkę, gdzie ma być
zapisany plik kopii bezpieczeństwa należy wpisać ręcznie. Wyświetlenie struktury katalogów możliwe jest jedynie
po wcześniejszym zalogowaniu na użytkownika, który posiada uprawnienia sysadmina na serwerze SQL.
4.2 Poprawiono
1.
Skrót ALT+n. Poprawiono działanie skrótu na pozycji cennika (Słowniki/Cennik). W chwili obecnej po
wybraniu kombinacji klawiszy Alt+n kursor ustawia się w polu Nazwa.
2.
Skrót ALT+v. Poprawiono działanie skrótu na pozycji cennika (Słowniki/Cennik). W chwili obecnej po
wybraniu kombinacji klawiszy Alt+v kursor ustawia się w polu Stawka VAT.
3.
Logowanie serwisowe. Po zalogowaniu w trybie serwisowym przywrócono parametry dla modułu Handel
Plus dostępne z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry - "Obowiązkowy rozchód ze
wskazaniem na dostawy" i "Obowiązkowe cechy na przychodach".
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 13 z 62
4.
Praca w usługach terminalowych. Poprawiono stabilność pracy w przypadku dwurdzeniowych procesorów
na stanowisku z CDN OPT!MA.
5.
Aktualizacja nazw serwerów. Poprawiono działanie funkcji Aktualizacja nazw serwerów, w przypadku
zmiany nazwy komputera (Narzędzia/Serwer bazy danych /Aktualizacja nazw serwerów).
6.
ECOD, a Handel Plus. Wyeliminowano błąd przy eksporcie faktur do ECOD w przypadku zalogowania na
moduły Kasa/Bank oraz Handel Plus.
7.
Funkcje dodatkowe. Jeżeli na komputerze użytkownika jako domyślna drukarka ustawiona była wirtualna
drukarka „PDF Creator” po wciśnięciu klawisza F11 lub ikony uruchamiającej funkcje dodatkowe
pojawiało się okienko „Zapisz jako” zamiast wywołania funkcji dodatkowej. Problem usunięto.
,
8.
Wyślij wydruk domyślny do PDF. W przypadku braku MS Office, a zainstalowany Mozilla Thunderbird, po
wybraniu ikony Wyślij wydruk domyślny pojawiał się "Błąd wewnętrzny procedury Błąd logowania MAPI: 2147467259."
9.
Praca CDN OPT!MA na komputerze wielordzeniowym z użyciem 64 bitowego systemu. W sytuacji
występowania błędów w pracy CDN OPT!MA polegających na zamykaniu programu należy zainstalować
specjalną poprawkę na komputerze, gdzie zainstalowana jest CDN OPT!MA. Poprawka znajduje się w katalogu
programu CDN OPT!MA (domyślnie C:\Program files\CDN OPT!MA). W celu jej instalacji wystarczy uruchomić
plik Instal_SPA_fix.bat. Prawidłowa instalacja powinna zakończyć się komunikatem: „Instalacja produktu
SingleProcAffinity została zakończona.”
4.3 Zmiany
1.
Domyślny silnik bazy danych. Od wersji 16.0.1 zmieniono domyślnie instalowany silnik bazy danych. Obecnie
na wszystkich systemach razem z programem instalowany jest Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
(wcześniej instalowany tylko na systemie Windows Vista). Nadal można opcjonalnie zainstalować wersję
Microsoft SQL Server w wersji 2000.
2.
Logowanie operatora. Jeśli operator posiada hasło, wówczas po wybraniu operatora w oknie logowania kursor
ustawia się od razu w polu z hasłem.
3.
Blokada lista operatorów/ Blokada dostępu do listy operatorów na ekranie logowania. Zmieniono
działanie parametru dostępnego z poziomu System> Konfiguracja> Program> Użytkowe> Parametry: Blokada
dostępu do listy operatorów na ekranie logowania. W chwili obecnej zaznaczenie parametru blokuje
dostęp do listy operatorów tylko w oknie logowania. Jeśli chcemy zablokować operatorowi dostęp do listy
operatorów wywoływanej w programie np. w module CRM, przy wystawianiu kontaktu to należy zaznaczyć
operatorowi blokadę Lista operatorów na jego karcie System> Konfiguracja> Program> Użytkowe>
Operatorzy> Karta Operatora> zakładka Blokady dostępu.
4.
Wykonanie skryptów. Funkcja dostępna z poziomu Narzędzia/ Serwer bazy danych/ Wykonanie skryptów nie
obsługuje plików w standardzie Unicod. Przy wykonaniu skryptu ww. standardzie pojawi się odpowiedni
komunikat w logu.
5.
Słowniki/Kontrahenci – na wszystkich zakładkach oprócz Znajdź został dodany wydruk Etykiety adresowe
(GenRap) – Wzór (64 x 36mm). Wydruk jest dostosowany do formularzy A4 etykiet samoprzylepnych
o wymiarach (64 x 36mm). Wydruk przygotowany został w Generatorze Raportów, dlatego też Użytkownik może
dowolnie wydruk modyfikować i dostosowywać do innych wzorów etykiet dostępnych na rynku.
6.
Wydruki Crystal Reports. Część wydruków została zastąpiona wydrukami Crystal Reports. Zmiana ma na celu
przyspieszenie generowana wydruków. Nowy format daje dodatkowe możliwości np. eksport wydruku z poziomu
podglądu wydruku do arkusza MS Excel lub do programu MS Word.
Słowniki
Urzędy - Lista urzędów / wzór standard
Urzędy - Dodatkowe / Lista wg miasta (1)
Urzędy - Dodatkowe / Lista wg miasta (2)
Kategorie - Lista kategorii / wzór standard
Banki - Lista banków / wzór standard
Banki - Dodatkowe / Lista wg miasta (1)
Banki - Dodatkowe / Lista wg miasta (2)
Banki - Dodatkowe / Lista wg nazwy (1)
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 14 z 62
Banki - Dodatkowe / Lista wg nazwy (2)
Kontrahenci - Lista kontrahentów / wzór standard
Kontrahenci - Dodatkowe / Lista kontrahentów wg miasta (1)
Kontrahenci - Dodatkowe / Lista kontrahentów wg miasta (2)
Kontrahenci - Lista przedstawicieli / wzór standard
Kontrahenci - Dodatkowe / Lista przedst. wg miasta (1)
Kontrahenci - Dodatkowe / Lista przedst. wg miasta (2).
7.
Firma. Zmodyfikowano zapis danych o firmie w Konfiguracji firmy - okna z danymi adresowymi do deklaracji
(PIT-4R, CIT-8). Jeśli omyłkowo zaznaczono Podatnik jest osobą fizyczną [v] i wypełniono pola „Imię” i/lub „Data
ur.” a następnie wyłączono parametr, na zapisie okna pola z imieniem i datą urodzenia dotyczące wyłącznie
osoby fizycznej są usuwane, by nie pojawiały się nadmiarowo na w danych nagłówkowych deklaracji PIT.
8.
Zakaz do bazy głównej (firmowej). Na ostatniej stronie kreatora odtwarzania bazy głównej oraz dodawania
nowej bazy (z poziomu System/ Konfiguracja/ Użytkowe/ Bazy danych) dodano parametr „Zablokuj dostęp do tej
firmy pozostałym operatorom systemu". Jego zaznaczenie spowoduje założenie zakazu do tej bazy wszystkim
operatorom za wyjątkiem kreującego. Zakaz widoczny jest z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/
Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Bazy.
9.
Zapisanie zmian w konfiguracji. Po wybraniu ikony dyskietki (zapisz wprowadzone zmiany) następuje
zamknięcie okna, gdzie wprowadzono zmiany i kursor ustawia się na gałęzi głównej z lewej strony. Przykład:
Konfiguracja> Firma> Handel> Parametry - po zaznaczeniu parametru: „Korekty ilościowe na plus” i wybraniu
ikony dyskietki kursor ustawia się na gałęzi Handel.
10. Program pocztowy wywoływany z CDN OPT!MA. Umożliwiono otwieranie programu pocztowego zgodnie
z ustawieniami domyślnymi w opcjach internetowych np. Mozilla Thunderbird (we wcześniejszych wersjach
wywoływany był zawsze MS Outlook, niezależnie od ustawień domyślnych w Windows).
11. Brak dostępu do serwera. Do komunikatu „Brak dostępu do serwera” dodano dodatkową informację bliżej
określającą przyczynę jego wystąpienia.
12. Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa. Wyeliminowano pojawianie się komunikatu: "Nie można
odczytać nazwy bazy danych. Odtwórz kopię bazy narzędziami serwera". W przypadku, kiedy nie można
odczytać nazwy bazy danych, nazwa bazy danych odczytywana jest z nazwy pliku (pierwsze 20 znaków).
13. Import z innej bazy danych. Import dostępny jest tylko dla operatora z prawami administratora.
14. Sumowanie
na
listach.
Po
zaznaczaniu
parametru:
„Włączaj
sumowanie
na
listach.”
(System/Konfiguracja /Program/Użytkowe/Operatorzy/karta Operatora /zakładka Ogólne) dodano zapytanie:
„Włączone sumowanie na listach przy większej ilości wierszy wyświetlanych przez daną listę może spowodować
znaczne opóźnienie w wyświetlaniu tej listy. Czy na pewno chcesz włączyć sumowanie?”, dopiero odpowiedź
twierdząca powoduje włączenie parametru.
15. Księga Podatkowa, a Księga Handlowa. W przypadku, kiedy pobrano moduł Księga Podatkowa (bez Księgi
Handlowej lub Księgi Handlowej Plus) umożliwiono zmianę rodzaju księgowości na Księgowość kontową
z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry. Dodatkowo udostępniono gałąź Okresy
obrachunkowe z poziomu System /Konfiguracja /Firma /Księgowość. Zmiany mają na celu udostępnienie danych
w modułach Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus firmom, które zrezygnowały z pełnej księgowości na rzecz
księgowości uproszczonej.
16. Instalacja. Podczas instalacji tworzona jest zawsze nowa firma wraz z bazą demo z przykładowymi
dokumentami.
17. Importy. Zrezygnowano z opcji importu z programów: Subiekt 4.0 dla DOS (firmy InsERT), Symfonia
MK/Handel 3.0, WFMAG dla DOS (WaPRO) dostępnych z poziomu Narzędzia/Importy/Importy z innych
programów.
18. Import danych z arkusza MS Excel.
Import danych. Import danych z plików jest dostępny z poziomu:
- odpowiedniej listy słownikowej (cennik, lista kontrahentów, lista banków), po wciśnięciu przycisku
,
- Narzędzia/ Importy/ Import słowników z pliku.
Nazwa arkusza. W przypadku importu danych o towarach i kontrahentach nazwa arkusza w pliku może być
dowolna (we wcześniejszych wersjach wymagana była nazwa odpowiednio: Kontrahenci, Cennik). Jeśli w pliku
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 15 z 62
jest więcej wypełnionych arkuszy - szukany jest pierwszy, który ma kolumnę NIP (w przypadku importu
kontrahentów) lub kolumnę JM (w przypadku importu towarów).
Import cennika: kolumna Typ. W przypadku braku kolumny (lub braku wartości w kolumnie) określającej
typ towar/ usługa, przyjęto zasadę: jeśli pobrana została licencja na moduł CDN OPT!MA faktury – pozycje są
importowane jako usługi, jeśli pobrano licencję na moduł CDN OPT!MA Handel – pozycje są importowane jako
towary.
Import kontrahentów: status kontrahenta. Wprowadzono zmiany umożliwiające import danych o statusie
kontrahenta. Status kontrahenta jest określany w oparciu o kolumnę Eksport. W przypadku kontrahentów
wewnątrzunijnych oraz wewnatrzunijnych trójstronnych z kolumny NIPKraj pobierany jest wymagany kod
kraju UE.
Import danych z programów konkurencyjnych. Umożliwiono import danych słownikowych (kontrahenci,
cennik) z plików wygenerowanych bezpośrednio w programach: Symfonia Handel, WF-Mag, Subiekt GT.
Użytkownik nie musi modyfikować utworzonych plików. W trakcie importu program CDN OPT!MA interpretuje
zapisane dane i wprowadza je w odpowiednie pola na karcie towaru/ kontrahenta.
Więcej szczegółów zamieszczono w biuletynie „Import danych z arkusza Microsoft Excel”, dostępnym na
stronach dla Klientów/Partnerów.
19. Zmodyfikowany kreator instalacji silnika bazy danych podczas instalacji CDN OPT!MA – Na jednym
ekranie kreatora mam do wyboru instalację jednostanowiskową (CDN OPT!MA + SERWER), instalację
wielostanowiskową (CDN OPT!MA + SERWER + wyjątki do zapory sieciowej umożliwiające prace sieciową) lub
instalację wielostanowiskową (tylko CDN OPT!MA). Więcej informacji w części instalacyjnej Ulotki CDN OPT!MA
w wersji 16.0.1
20. Uproszczony tryb instalacji CDN OPT!MA. Wprowadzono dodatkowy, uproszczony tryb instalacji CDN
OPT!MA. Po wybraniu trybu „Chcę zainstalować podstawową wersję programu CDN OPT!MA do fakturowania
i rozliczeń” od razu z pominięciem dodatkowych opcji przechodzimy do instalacji silnika bazy danych.
21. Lokator ograniczający. Została zmieniona zasada działania lokatora, poszukiwany element musi zawierać ciąg
znaków wpisywany w lokatorze, dotychczas musiał zaczynać się od tego ciągu znaków. Parametr: Lokator
ograniczający dostępny jest z poziomu: System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ karta
Operatora/ zakładka Ogólne.
5 Uproszczona wersja programu
5.1
Nowość
Uproszczenia w programie powstały z myślą o początkujących Użytkownikach programu CDN OPT!MA, którzy będą
go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni
zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część
funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami.
Już podczas instalacji programu Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:
•
instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń
•
instalację pełnej wersji programu
W przypadku, gdy wybierze wersję uproszczoną domyślnie instalowane są zawsze moduły Faktury i Kasa/Bank. Po
zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami
oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje Użytkownik.
Przy pierwszym uruchomieniu swojej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie Użytkownik może
podać podstawowe dane dotyczące firmy(pieczątkę oraz numer rachunku bankowego).
W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice:
•
tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży (detaliczna)
•
zakładana jest automatycznie karta usługi, z której Użytkownik może od razu korzystać podczas
wystawiania faktur (bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika)
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 16 z 62
Uwaga: po zainstalowaniu programu w wersji uproszczonej na karcie operatora zaznaczany
jest automatycznie parametr Wersja uproszczona programu (w sekcji Moduły). W takim
przypadku operator może pracować tylko z modułami Faktury i Kasa/Bank.
Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, Użytkownik może odznaczyć ten
parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji programu.
W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami.
W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji (lista dokumentów oraz list słownikowych), które nie są
bezpośrednio związane z fakturowaniem. Użytkownik może wystawiać tylko faktury sprzedaży i paragony dla
podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia.
5.1.1
Zmiany na listach i formularzach
1.
Zmniejszono ilość cen sprzedaży (mamy do wyboru jedną cenę detaliczną, która na karcie cennikowej jest ceną
domyślną). W razie potrzeby Użytkownik może dodawać kolejne ceny z poziomu konfiguracji.
2.
Na wszystkich listach ukryto:
3.
4.
5.
6.
•
zakładkę Znajdź
•
przycisk Konstruktora filtra
•
przycisk Funkcji specjalnych
•
w menu wydruków opcje związane z konfigurowaniem wydruków (również dostęp do aplikacji GenRap)
Ograniczono dostęp do list dokumentów innych niż Faktury sprzedaży i Paragony, w związku z tym ukryto:
•
okna Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy oraz Sprzedaż dedykowana
•
listy dokumentów: Faktury Proforma, Faktury zakupu, Faktury RR oraz Faktury wewnętrzne zakupu
i sprzedaży
•
na dostępnych listach Faktur i Paragonów ukryto strzałkę przy przycisku Dodaj (ukryto opcje
wystawiania dokumentów pierwotnych oraz Faktury Marża).
Ograniczono dostęp do innych podmiotów niż kontrahenci, w związku z tym ukryto:
•
Słowniki: listy pracowników, wspólników, urzędów
•
Na formularzu kontrahenta: strzałkę obok przycisku kontrahenta
•
Na formularzu FA/PA: strzałkę obok przycisku kontrahenta
•
Na formularzu FA/PA: przycisk Pracownik na zakładce Płatności
Ograniczono dostęp do atrybutów, w związku z tym ukryto:
•
Słowniki: Atrybuty
•
Karta kontrahenta: zakładkę Atrybuty
•
Cennik: ikony operacje seryjne, importuj cennik, eksportuj cennik
•
Formularz towaru: zakładkę Atrybuty
•
Faktury: Zestawienia
•
Formularz FA/PA: zastąpiono przycisk Opis/Atrybuty przyciskiem Opis, bez opcji wywołania listy
atrybutów
•
Formularz FA/PA: zakładkę Atrybuty
•
Formularz pozycji na FA/PA: zakładkę Atrybuty
•
Formularz pozycji na FA/PA: zastąpiono przycisk Opis/Atrybuty przyciskiem Opis, bez opcji wywołania
listy atrybutów
Ograniczono dostęp do kategorii, w związku z tym ukryto:
•
Słowniki: Kategorie
•
Formularz kontrahenta: pole Kategoria
•
Formularz towaru: pole kategoria zakupu i sprzedaży
•
Formularz FA/PA: pole Kategoria
•
Formularz pozycji na FA/PA: pole Kategoria
•
Lista zapisów kasowo/ bankowych: zakładkę Zapisy kategorii
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 17 z 62
7.
8.
9.
•
Formularz zapisu kasowo/bankowego: pole Kategoria
•
Preliminarz płatności: zakładkę Preliminarz kategorii
•
Formularz zdarzenia w Preliminarzu płatności: pole Kategoria
Ograniczono dostęp do Rejestrów VAT, w związku z tym ukryto:
•
menu rejestry VAT
•
przyciski księgowania do Rejestrów VAT na listach dokumentów
Ukryto część przycisków w pasku zadań. W zależności od wywołanej listy są to m.in.:
•
Preliminarz płatności
•
Zapisy kasowo/ bankowe
•
Rozliczenia
•
Lista dokumentów rozliczających
•
Generacja dokumentów kasowych
•
Rabaty
•
Kontakty kontrahenta (CRM)
•
Historia towaru
•
Historia kontrahenta
Ukryto część funkcji w menu System i Narzędzia
10. Inne zmiany:
5.1.2
1.
2.
•
Dostępny jest tylko jeden wydruk domyślny dla FA, PA, WZ i WKA.
•
Pasek skrótów. Pozostawiono tylko opcje dostępne w wersji uproszczonej programu, czyli:
•
dla Faktur: Faktury sprzedaży, Paragony;
•
dla Kasy/Banku: Rejestry, Raporty, Zapisy, Preliminarz, Rozliczenia podmiotu;
•
dla Ogólne: Konfiguracja; dla Słowniki: Kontrahenci, Banki, Cennik, Grupy towarowe.
Zmiany w konfiguracji
W konfiguracji firmy ukryto:
•
Dane firmy/ Intrastat
•
Definicje dokumentów
•
Detal
•
Handel/ Dokumenty
•
Handel/ Rabaty
•
Kasa i Bank/ Dokumenty
•
Kasa i Bank/ Opisy wydruków
•
Księgowość
•
Magazyn/ Dokumenty
•
Magazyn/ Kaucje
•
Magazyn/ KGO
•
Ogólne/ e-Sklep
•
Ogólne/ Praca rozproszona
W konfiguracji programu ukryto:
•
Biuro rachunkowe
•
Detal
•
Handel
•
Informacje bieżące
•
Ogólne/ działy kas fiskalnych
•
Ogólne/ kasy fiskalne
•
Ogólne/ Praca rozproszona
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 18 z 62
3.
•
Ogólne/ Symbole stawek VAT (kasy)
•
Ogólne/ Terminy
•
Pulpit Menadżera
•
Użytkowe/ Parametry
W konfiguracji stanowiska ukryto:
5.1.3
•
Biuro rachunkowe
•
Handel
•
Ogólne/ Kasa fiskalna
•
Ogólne/ Kolektor
•
Ogólne/ Wydruki
•
Ogólne/ Wykresy
•
Praca rozproszona
Wersja uproszczona, a moduł CDN OPT!MA Handel
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, na uproszczonej wersji programu może również pracować Użytkownik, posiadający
moduł CDN OPT!MA Handel. W takim przypadku do wystawionych Faktur i Paragonów będzie mógł wystawiać
dokumenty WZ. Podczas wystawiania dokumentów będzie miał również do dyspozycji listę zasobów (a nie tylko
Cennik). W takiej konfiguracji dostępne są również opcje związane z naliczaniem kaucji (czyli zakładka Kaucje na
FA/PA oraz listy dokumentów WKA).
Nie ulega zmianie zasada, że program może wtedy obsługiwać tylko dokumenty sprzedaży.
6 Handel Plus
6.1 Nowości
6.1.1
Wielojęzyczność
W związku z rozwojem produktu CDN e-Sklep pojawiła się potrzeba zmian w CDN OPT!MA, dostosowujących system
do szerokich możliwości CDN e-Sklep. Ze względu na wprowadzenie w sklepie internetowym zintegrowanym
z CDN OPT!MA możliwości obsługi wielu języków, w wersji 16.0 CDN OPT!MA w module Handel Plus wprowadzamy
obsługę dwóch najczęściej wykorzystywanych języków obcych - angielskiego i niemieckiego, aby w jak największym
stopniu wykorzystać możliwości obydwu zintegrowanych systemów. Od wersji 16.0 istnieje też możliwość
umieszczenia w CDN e-Sklep towaru\grupy\atrybutu z inną nazwą\opisem\wartością w języku polskim niż te
zdefiniowane w CDN OPT!MA. Dane dotyczące wielojęzyczności będą wyświetlane w CDN e-Sklep od wersji 4.0.
Nowa funkcjonalność może być wykorzystana nie tylko do synchronizacji z CDN e-Sklep, ale również do tworzenia
własnych wydruków w innych językach z wykorzystaniem danych zapisanych w CDN OPT!MA.
6.1.1.1
Dane przesyłane do CDN e-Sklep
Dane przesyłane do CDN e-Sklep w innych językach widoczne są tylko, jeśli użytkownik CDN e-Sklep korzysta
z interfejsu w danym języku, np. jeśli użytkownik wybiera interfejs w języku angielskim, wtedy zarówno stałe
określone w module CDN e-Sklep, jak i dane dotyczące towarów oraz grup z CDN OPT!MA wyświetlane są w języku
angielskim.
Wielojęzyczne dane, które zostaną przesłane podczas synchronizacji do CDN e-Sklep to:
- nazwy grup towarowych
- nazwy i opisy towarów
- atrybuty towarów
Grupy towarowe
Do CDN e-Sklep wysyłane są jedynie nazwy grup, które są następnie wyświetlane w sklepie internetowym, dlatego
po stronie CDN OPT!MA umożliwiono dodanie nazwy dla grup towarowych przesyłanych do CDN e-Sklep w języku
polskim, angielskim lub niemieckim.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 19 z 62
Cennik
Przy eksporcie cennika następuje synchronizacja danych dotyczących towarów oraz powiązanych z nimi atrybutów
i zamienników:
-
Dla kart towarowych istotne ze względu na wielojęzyczność są: Nazwa oraz Opis towaru, dlatego umożliwiono
zdefiniowanie tych danych w różnych językach w wersji 16.0 CDN OPT!MA.
-
Jeśli chodzi o atrybuty, do CDN e-Sklep przesyłana jest Nazwa oraz Wartość atrybutu. Ponieważ w CDN
OPT!MA można wprowadzić różne atrybuty dla różnych języków, na danym atrybucie dodano możliwość wyboru
języka, dla tego atrybutu.
-
Zamiennik jest w istocie innym towarem połączonym z daną kartą towarową. W sklepie internetowym widoczny
jest jako produkt podobny do danego towaru. Zamiennikiem może być towar przesłany do CDN e-Sklep, jeśli
zatem zostaną wypełnione dane w innym języku dla towaru, który jest zamiennikiem, w CDN e-Sklep przy
wybraniu tego języka będzie widoczna nazwa zamiennika w tym języku.
6.1.1.2
Zmiany w konfiguracji
W Konfiguracji Firmy\Handel\Parametry dodany został nowy parametr: Obsługa języków obcych. Po jego
włączeniu, w programie pojawią się opcje związane z wielojęzycznością. Parametr widoczny jest tylko dla operatorów
zalogowanych do modułu Handel Plus.
Rys. Konfiguracja – Obsługa języków obcych
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 20 z 62
6.1.1.3
Zmiany na karcie grupy
Po zaznaczeniu w konfiguracji parametru Obsługa języków obcych, na karcie grupy pojawi się dodatkowa
zakładka: Języki:
Rys. Formularz grupy towarowej – zakładka Języki
Na zakładce Języki można wprowadzić nazwę danej grupy w poszczególnych językach: polskim, angielskim,
niemieckim.
Po wybraniu ikony
pojawi się nowa pozycja na liście języków. Należy wybrać język z listy (jak pokazano na
powyższym rysunku) i uzupełnić pole Nazwa.
Dany język można wybrać tylko raz, tzn. jeśli na liście znajduje się nazwa w danym języku, nie będzie można dodać
drugi raz nazwy w tym samym języku. Przy próbie zapisu pojawi się komunikat:
Operacja nie powiodła się.
Dany język został już wybrany.
Pozycję z listy można usuwać w każdym momencie ikoną
dwukrotnym kliknięciu na danej pozycji.
6.1.1.4
. Edycja możliwa jest po naciśnięciu ikony
lub
Zmiany na karcie atrybutu
Opcje wyboru języka pojawiają się po zaznaczeniu parametru Obsługa języków obcych w Konfiguracji
Firmy\Handel\Parametry. Na formularzu atrybutu, na zakładce Ogólne widoczna jest lista rozwijana, z której można
wybrać język:
Rys. Formularz atrybutu towaru – zmiana języka
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 21 z 62
Domyślnie, dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język polski.
Dla atrybutu, który jest dodawany do towaru lub modyfikowany, z poziomu formularza towaru (zakładka Atrybuty)
również istnieje możliwość wybrania języka, czyli można zmienić język tylko dla wybranego towaru.
Rys. Zmiana atrybutu z poziomu formularza towaru
Po konwersji z wcześniejszej wersji programu wszystkie atrybuty przypisane zostaną do języka polskiego, dlatego nie
będą widoczne jeśli wybierzemy w CDN e-Sklep język angielski lub niemiecki.
6.1.1.5
Zmiany na karcie towaru – zakładka Języki
Na karcie towaru dodano nową zakładkę, pojawienie się zakładki uzależnione jest od zaznaczenia parametru
w Konfiguracji Firmy\Handel\Parametry Obsługa języków obcych. Na zakładce umieszczono tabelkę z trzema
kolumnami: Język, Nazwa i Opis.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 22 z 62
Rys. Formularz towaru – zakładka Języki
Kolejne pozycje można dodawać ikoną
, po jej naciśnięciu pojawi się okno, na którym będzie możliwość
wyboru języka, wpisania nazwy i opisu towaru w wybranym języku:
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 23 z 62
Rys. Okno języki obce wywoływane z poziomu formularza towaru
Pole Nazwa jest wymagane i bez jego wypełnienia program nie pozwoli na zapis języka, opis może pozostać pusty.
Przycisk Kopiuj nazwę i opis z towaru
pozwala na przeniesienie nazwy towaru z zakładki Ogólne i opisu
z zakładki Dodatkowe z formularza towaru odpowiednio do pól Nazwa i Opis na formularzu Języki obce.
Nazwa i opis HTML
Ponieważ dopuszczamy możliwość użycia w nazwie i opisie języka HTML i przesłania ich w takiej formie do CDN eSklep, dlatego w CDN OPT!MA wprowadzono pola, w których można zapisać nazwę i opis w danym języku, wraz ze
znacznikami HTML. Pola są widoczne tylko wtedy, jeśli na formularzu towaru, zakładka Dodatkowe zaznaczono
parametr Udostępniaj w e-Sklepie.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 24 z 62
Rys. Okno języki obce – opis i nazwa HTML
W pola te można skopiować Nazwę i Opis towaru, a następnie dopisać do nich znaczniki HTML. Służy do tego
. Po jego wybraniu, jeśli Nazwa lub Opis na formularzu Języki obce są
przycisk Kopiuj nazwę i opis do HTML
wypełnione, wówczas wartości te zostaną przeniesione odpowiednio do pól Nazwa HTML i Opis HTML.
W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione wartości nazwy towaru z zakładki Ogólne i opisu z zakładki Dodatkowe
z formularza towaru.
Uwaga: program CDN OPT!MA nie sprawdza poprawności nazwy oraz opisu towaru w HTML.
Nieprawidłowe użycie znaczników HTML może prowadzić do nieprawidłowości po stronie CDN eSklep :
- niepoprawnego wyświetlania danych na stronie
- nieprawidłowego funkcjonowania strony
- nieprawidłowego wyświetlania strony
Wszystkie pola z zakładki Języki przenoszone są podczas kopiowania karty towaru.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 25 z 62
6.1.1.6
Synchronizacja z CDN e-Sklep
Przy synchronizacji, do CDN e-Sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące nazw i opisów:
-
Nazwy grup będących podgrupami grupy wybranej w konfiguracji, pobierane zarówno z zakładki Ogólne
z formularza grupy towarowej, jak również te, które zostały uzupełnione na zakładce Języki.
-
Nazwa towaru z zakładki Ogólne oraz, jeśli są wypełnione nazwy z zakładki Języki (wartość pola Nazwa
oraz Nazwa HTML).
-
Opis towaru z zakładki Dodatkowe oraz, jeśli są wypełnione opisy z zakładki Języki (wartość pola Opis
oraz Opis HTML).
-
Atrybuty przypisane do towaru z informacją o języku.
6.1.1.7
Wyświetlanie danych po stronie CDN e-Sklep
Grupa
Jeśli w CDN e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy grupy, wówczas wyświetlana
jest nazwa grupy w języku domyślnym.
Nazwa towaru
W CDN e-Sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Nazwa HTML, jeśli pole to jest puste,
wówczas wyświetlana jest wartość pola Nazwa z formularza Języki obce.
Jeśli nie zdefiniujemy nic na zakładce Języki, wówczas w CDN e-Sklep wyświetlana jest wartość pola Nazwa
z zakładki Ogólne z formularza towaru.
Jeśli w CDN e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy towaru, wówczas wyświetlana
jest nazwa towaru w języku domyślnym.
Opis towaru
W CDN e-Sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Opis HTML, jeśli pole to jest puste,
wówczas wyświetlana jest wartość pola Opis z formularza Języki obce, jeśli to pole również nie jest wypełnione,
wtedy wyświetlana jest wartość pola Opis z zakładki Dodatkowe z formularza towaru.
Jeśli w CDN e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano opisu towaru, wówczas wyświetlany
jest opis towaru w języku domyślnym.
Atrybut
-
Atrybut binarny typu zdjęcie
Pierwszy obraz (pierwszy na liście atrybutów) funkcjonuje jako zdjęcie główne. W CDN e-Sklep takie zdjęcie
nie jest lokalizowane. Jest wyświetlane dla wszystkich wersji językowych. Każde kolejne zdjęcie jest
lokalizowane, a więc jest czułe na ustawienia języka
-
Atrybut niebinarny oraz atrybut binarny inny niż zdjęcie
Atrybut taki jest zawsze lokalizowany, czyli wyświetla się tylko w tym języku, w którym został dodany.
Dlatego, w przypadku, gdy atrybut ma być wykorzystywany dla wszystkich wersji językowych w CDN eSklep należy dodać go trzy razy, za każdym razem z inną wersją językową.
Jeśli Użytkownik CDN e-Sklep nie korzysta z opcji językowych, wówczas przesyłanie danych oraz wyświetlanie ich
w CDN e-Sklep po przejściu na wersję 4.0 we współpracy z wersją 16.0 CDN OPT!MA nie ulegnie zmianie.
7 Handel
7.1 Zmiana funkcjonowania Faktur Pro Forma (FPF) i Rezerwacji Odbiorcy
(RO)
W wersji 16.0 CDN OPT!MA zmienione zostały mechanizmy związane z Fakturami Pro Forma i Rezerwacjami
Odbiorców.
Zrezygnowano z rezerwacji bezpośrednio na FPF. Zastąpiono to rozwiązanie możliwością tworzenia dokumentu RO do
FPF bezpośrednio z formularza lub z listy.
Przebudowa funkcjonowania FPF i RO ma służyć możliwości rozliczania częściowego zaliczek. Dotyczy to zarówno
fakturowania towarów jak również fakturowania usług, tytułem których pobrane były zaliczki.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 26 z 62
7.1.1
Zmiany w konfiguracji
W konfiguracji zmieniono sposób inicjacji dokumentu FPF. W menu System\Konfiguracja\Firma\Magazyn\Inicjacja
dokumentu widoczne są następujące zmiany:
Nie ma już możliwości zaznaczenia czy Faktura Pro Forma ma być z rezerwacją, czy bez. Pojawił się natomiast
parametr [] RO. Zaznaczenie w konfiguracji opcji [] RO przy PF spowoduje, że na dokumentach FPF domyślnie
zaznaczona będzie opcja generowania dokumentu RO. Dokument RO utworzony zostanie po zapisie FPF na trwałe.
Podczas edycji FPF parametr ten można odznaczyć.
7.1.2
Wystawianie FPF z rezerwacjami
Od wersji 16.0 CDN OPT!MA na formularzu FPF nie ma opcji bezpośredniej rezerwacji, można natomiast zaznaczyć
opcję RO, która umożliwi generowanie dokumentu RO podczas zapisu FPF na trwałe. Parametr ten może być
domyślnie zaznaczony – zależy to od ustawień w Konfiguracji Firmy\Magazyn\Inicjacja dokumentu.
Zatwierdzenie dokumentu z zaznaczoną opcją RO spowoduje wygenerowanie RO do bufora z identycznymi
elementami jak na FPF. Nie ma możliwości zmiany ilości, dodawania, usuwania pozycji, zmiany Kontrahenta. Można
natomiast dokonywać zmian w zakresie ceny, rabatu, daty wystawienia, terminu rezerwacji, formy płatności.
7.1.3
Tworzenie RO z listy FPF
Z poziomu listy Faktur Pro Forma możliwe jest wygenerowanie Rezerwacji Odbiorcy. W tym celu należy zaznaczyć
przekształcić do RO. Na formularz RO przenoszone są
FPF (jedną lub kilka) a następnie za pomocą ikony
wszystkie pozycje z FPF. Nie ma możliwości zmiany ilości, dodawania, usuwania pozycji, zmiany Kontrahenta. Można
natomiast dokonywać zmian w zakresie ceny, rabatu, daty wystawienia, terminu rezerwacji, formy płatności.
Uwaga: W przypadku kiedy do FPF są już utworzone zaliczki można także wygenerować RO.
Nie ma możliwości wygenerowania RO jeśli do FPF zostało utworzone częściowe WZ albo Faktura
Sprzedaży.
Nie można przekształcić kilku FPF do jednego RO, jeśli chociaż jedna z FPF posiada zaliczkę
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 27 z 62
7.1.4
Tworzenie FPF z listy RO
Na liście dokumentów RO dodano ikonę umożliwiającą generowanie FPF
do zaznaczonych dokumentów RO.
Umożliwiono tworzenie FPF na podstawie RO. Na liście RO można zaznaczyć kilka RO i przekształcić je do jednej
Faktury Pro Forma. FPF jest edytowalna tylko częściowo – daty, numer, termin, rabat, ceny. Nie można zmieniać
ilości czy też dodawać nowych pozycji, zmieniać Kontrahenta.
W celu wygenerowania FPF do zaznaczonych RO muszą być spełnione następujące warunki:
1.
wszystkie RO musza być wystawione na tych samych Kontrahentów,
2.
wszystkie RO muszą być zatwierdzone na stałe,
3.
wszystkie RO muszą być niezrealizowane,
4.
wszystkie RO muszą być wystawione w tej samej walucie.
W momencie kiedy jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, program nie pozwoli na wygenerowanie FPF do
RO. Odpowiednio będą pojawiały się komunikaty o błędzie agregowania dokumentów.
Uwaga: W przypadku kiedy RO jest powiązane z FPF i dokonamy jakiegokolwiek
przekształcenia z listy RO (do FA, PA lub WZ) wówczas zostanie zablokowana możliwość
dokonywania przekształceń z poziomu FPF (tworzenia zaliczek, WZ częściowych, przekształcania
do Faktur Sprzedaży). Będzie można wykonywać operacje tylko z listy RO.
Podobnie w przypadku kiedy FPF powiązana jest z RO i dokonamy jakiegokolwiek
przekształcenia z listy FPF (przekształcenie do Faktury Zaliczkowej, WZ częściowego, FA
częściowej lub Faktury Sprzedaży) zostanie zablokowana możliwość dokonywania przekształceń
RO. Dalsze operacje można dokonywać tylko z listy FPF.
7.1.5
Wystawianie Faktur Zaliczkowych
Wystawianie Faktur Zaliczkowych odbywa się za pośrednictwem FPF. Dokument RO utworzony do FPF ma na celu
zarezerwowanie towaru, który znajduje się na FPF. Rezerwacje te są widoczne na liście zasobów. Istnieje możliwość
utworzenia Faktury Pro Forma bez powiązania z dokumentem RO.
Jeśli FPF jest powiązana z RO, wówczas Faktury Zaliczkowe utworzone do danej Faktury Pro Forma są widoczne nie
tylko na zakładce Dokumenty na formularzu FPF, ale również na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy, na zakładce
Dokumenty.
Faktura Zaliczkowa nie może być wystawiona do FPF w sytuacji kiedy:
- więcej niż jedna FPF jest przekształcona do jednego RO;
- dokument RO powiązany z FPF jest zapisany do bufora.
Istnieje możliwość utworzenia wielu Faktur Zaliczkowych. Suma ich wartości nie może przekraczać wartości
dokumentu FPF. Faktury Zaliczkowe można tworzyć nawet, jeśli została wygenerowana Faktura Sprzedaży na całość
FPF.
Faktura Zaliczkowa może być powiązana tylko z jedną Fakturą Pro Forma.
7.2 Częściowe fakturowanie FPF
Wystawianie częściowych WZ i FA pozwala na częściowe wydawanie i fakturowanie towarów/usług. Funkcjonalność
ta umożliwia wystawianie wielu dokumentów WZ i wielu FA do jednej FPF.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 28 z 62
7.2.1
Wystawianie częściowych Wydań Zewnętrznych (WZ) i Faktur Sprzedaży (FA) do
tych WZ
Po wygenerowaniu pierwszego częściowego WZ, na kolejnym podpowiadane są tylko te towary, które nie zostały
wykazane na poprzednim dokumencie WZ. Jeśli dokument WZ zostanie skorygowany (zwrot ilości), wówczas towar
wróci na FPF i będzie go można kolejny raz wydawać.
Faktura Sprzedaży tworzona jest na
Po zaznaczeniu Faktury Pro Forma na liście FPF i naciśnięciu ikony
sumę wszystkich wystawionych WZ i jest z nimi powiązana. Faktura ta zawiera elementy z wystawionych wcześniej
WZ do FPF i nie można zmienić istniejących pozycji, natomiast można dopisywać kolejne pozycje. Na dopisane
pozycje tworzony jest kolejny dokument WZ (przy zapisie faktury).
Zmiana działania WZ polega na tym, że po wystawieniu Faktury Sprzedaży, nadal można wystawiać WZ na pozycje,
które nie zostały jeszcze zafakturowane.
Kolejne naciśnięcie przycisku WZ pozwoli na wystawienie WZ na pozostające jeszcze na FPF towary.
Kolejne naciśnięcie przycisku FA spowoduje utworzenie kolejnej Faktury do FPF, która obejmie te WZ, które zostały
wystawione po wygenerowaniu pierwszej Faktury. Dzięki takiemu rozwiązaniu można częściowo fakturować towary,
na które została wystawiona zaliczka.
Do WZ utworzonych z FPF nie można generować FA ani PA z listy tych dokumentów. Tworzenie Faktur zawsze musi
mieć miejsce z poziomu FPF.
W przypadku kiedy FPF powiązana jest z RO, wówczas przy wystawianiu WZ do FPF na część towaru, fakt ten jest
odnotowany również na Formularzu RO. Następuje jednoczesna realizacja RO na część towaru jaki został wydany na
WZ. Na formularzu RO, na zakładce Dokumenty widoczne jest powiązanie z dokumentami wygenerowanymi
z poziomu FPF.
7.2.2
Wystawanie FA częściowych
Po zaznaczeniu FPF z listy i naciśnięciu ikony
zostanie wystawiona Faktura Sprzedaży. Na Fakturze
Sprzedaży można usuwać pozycje, dodawać nowe. Przy dodawaniu kolejnych Faktur proponowane są pozycje, które
do tej pory nie zostały zafakturowane. Korekty wystawionych faktur częściowych nie mają wpływu na kolejne Faktury
do FPF. Towar, który został raz zafakturowany nie wraca na FPF.
W sytuacji gdy już zostaną wydane wszystkie towary z FPF można nadal generować kolejne dokumenty FA. Wówczas
podpowiada się pusty formularz FA, na którym istnieje możliwość dodawania kolejnych pozycji lub zapisania do
bufora pustego dokumentu.
Taka opcja może być przydatna przy fakturowaniu usługi etapami. Np. jeśli na Fakturze Pro Forma jest jedna pozycja
typu usługa, natomiast fakturowanie tej usługi odbywa się etapami.
W przypadku kiedy FPF powiązana jest z RO, wówczas przy wystawianiu FA do FPF na część towaru, fakt ten jest
odnotowany również na Formularzu RO. Następuje jednoczesna realizacja RO na część towaru jaki został
zafakturowany. Na formularzu RO, na zakładce Dokumenty widoczne jest powiązanie z dokumentami
wygenerowanymi z poziomu FPF.
7.2.3
Częściowe rozliczanie zaliczek na FA
Zaliczka częściowo rozliczona na Fakturze Sprzedaży jest odpowiednio pomniejszana na kolejnych Fakturach.
Zaliczka może być wielokrotnie wybierana na Fakturach częściowych aż do całkowitego jej rozliczenia. Program
podczas wystawiania kolejnej Faktury Sprzedaży do FPF podpowiada te zaliczki, które pozostają do rozliczenia.
Domyślnie na Fakturze Sprzedaży proponowane jest rozliczenie wszystkich zaliczek, natomiast istnieje możliwość
wskazania, które zaliczki i w jakiej części mają zostać rozliczone na Fakturze.
Na zakładce Płatności na formularzu Faktury Sprzedaży została umieszczona nowa tabelka „Faktury zaliczkowe”, na
której można wskazywać, które zaliczki i w jakiej części mają zostać rozliczone. Tabelka zawiera wszystkie
nierozliczone zaliczki wystawione do Faktur Pro Forma, do których wystawiana jest aktualnie Faktura Sprzedaży. Przy
wystawianiu kolejnych Faktur Sprzedaży widoczne są tylko te zaliczki, które nie zostały rozliczone. Jeśli dana zaliczka
została rozliczona tylko częściowo, wówczas w polu „Kwota maks.” wyświetlana jest wartość, która pozostaje do
rozliczenia.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 29 z 62
Rys. Formularz Faktury Sprzedaży częściowej do FPF – zakładka Płatności
Domyślnie tabela z Fakturami Zaliczkowymi ma ustawienia pól: „Użyj” na TAK, Stawka VAT zaliczki, „Kwota”
wypełniona ma wartość równą wartości z pola „Kwota maks.”, dla zachowania kompatybilności z poprzednimi
wersjami.
Jeśli dana zaliczka nie ma być rozliczana na tym dokumencie, w kolumnie „Użyj” należy ustawić „Nie”.
Jeśli z danej zaliczki chcemy rozliczyć część, w polu użyj należy zostawić „Tak” natomiast w polu „Kwota” należy
wpisać kwotę, która ma zostać rozliczona. Wartość z pola „Kwota” nie może przekroczyć wartości z pola „Kwota
maks.”
Po wprowadzeniu zmian w tabelce „Faktury zaliczkowe”, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty
z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT na minus. Jeśli zaliczki wystawione są na różne stawki VAT, wówczas
w tabelce VAT oraz w tabelce „Faktury zaliczkowe” kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT.
7.2.4
Kontrola wartości zaliczek na FA do FPF
W przypadku gdy towary/usługi wydawane są tylko częściowo może zaistnieć sytuacja, że wartość Faktury Sprzedaży
będzie mniejsza niż wartość zaliczek, które zostały wybrane do rozliczenia.
Przy zatwierdzaniu dokumentu na minus wprowadzona została kontrola w postaci komunikatu z informacją o próbie
zapisu dokumentu z ujemną wartością.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 30 z 62
Komunikat:
Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis?
TAK/NIE
Po wyborze opcji TAK dokument jest zapisywany z wartością ujemną.
Po wyborze opcji NIE Operator wraca na formularz Faktury Sprzedaży na zakładkę płatności.
7.2.5
Parametr „Naliczaj VAT”
W związku z umieszczeniem na zakładce Płatności tabelki z Fakturami Zaliczkowymi, parametr „Naliczaj VAT” został
przeniesiony nad tabelkę „Faktury zaliczkowe”:
7.2.6
Zamykanie FPF
Umożliwiono zamykanie dokumentów FPF.
Możliwość zamknięcia FPF może być niezbędna w przypadku, kiedy Kontrahent nie odbiera wszystkich towarów, lub
odbiera inne w zamian. Wówczas może powstać sytuacja, kiedy będą rezerwowane towary na RO powiązanym z FPF
bez możliwości zwolnienia rezerwacji.
W związku z powyższym została wprowadzona opcja zamykania FPF. Zamykanie FPF jest dostępne z menu
kontekstowego: Zamknij. Dokumenty takie będą posiadały Status „Zamknięto”. Dokumentów zamkniętych nie można
już rozliczać (wystawiać do nich FA i WZ).
Jeśli FPF była powiązana z RO wówczas zamkniecie FPF spowoduje zamkniecie powiązanych RO.
Istnieje również możliwość zamknięcia FPF jeżeli nie wszystkie zaliczki zostały rozliczone. W takim przypadku zaliczki
nie mogą być już rozliczane na Fakturach. Można natomiast je korygować do wysokości nierozliczonych części.
Zamkniecie FPF nie jest możliwe, jeśli do FPF istnieją jakiekolwiek dokumenty w buforze.
7.2.7
Faktury Zaliczkowe i częściowe Faktury Sprzedaży do FPF w walucie
Mechanizm wystawiania zaliczek i Faktur Sprzedaży do FPF w walucie w wersji 16.0 CDN OPT!MA nie zmienia się.
W programie można rejestrować i rozliczać zaliczki wpłacane w walutach obcych według zasad:
1.
Można wystawiać Faktury Zaliczkowe i Faktury Częściowe na takich samych zasadach jak opisane wyżej
w złotych polskich.
2.
Nie można wystawiać Faktur Zaliczkowych do Faktury Pro Forma w przypadku, gdy na FPF zaznaczony jest
parametr Płatność walutowa dokumentu od wartości PLN
3.
Nie ma możliwości wystawiania dokumentów WZ (częściowego wydawania towarów) dla Faktur Pro Forma
w walucie obcej.
4.
Faktura Zaliczkowa musi być wystawiona w takiej samej walucie, jak Faktura Pro Forma. Natomiast na
Fakturze Zaliczkowej Użytkownik może zmienić zarówno typ kursu waluty, datę kursu jak i notowanie
(w przypadku kursu ręcznego).
5.
W przypadku, gdy na Fakturze Pro Forma został naliczony podatek VAT, będzie on naliczany na wszystkich
kolejnych dokumentach (Fakturach Zaliczkowych i Fakturach Sprzedaży), a Użytkownik nie będzie miał
możliwości zmiany ustawienia parametru Naliczaj VAT.
6.
Po utworzeniu Faktury Sprzedaży Użytkownik ma możliwość pełnej edycji listy pozycji.
7.
Na Fakturze Sprzedaży w walucie, w tabeli VAT pojawia się dla każdej stawki VAT suma wartości
wpłaconych zaliczek (w PLN) w dwóch pozycjach: „na plus” i „na minus”. Natomiast wartość Faktury
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 31 z 62
Sprzedaży jest wyliczana w oparciu o wartość Faktury Sprzedaży w walucie (wartość całkowita dokumentu
w walucie pomniejszona o wartość zaliczek w walucie) oraz kurs z Faktury Sprzedaży.
7.2.8
Konwersja bazy z 15.5 do 16.0
W związku ze zmianą funkcjonalności, przy konwersji bazy z wersji 15.5 do wersji 16.0 CDN OPT!MA należy zwrócić
uwagę na pewne zależności. Nie wszystkie dokumenty po konwersji będzie można przekształcać według nowych
zasad. Po konwersji, FPF wystawione w wersji 15.5 i wcześniejszych będą działać w następujący sposób:
W wersji 15.5 przed konwersją
Po konwersji w wersji 16.0
FPF nie rezerwująca towaru
Po konwersji dokument taki będzie mógł być
przekształcany do RO, WZ, FA, FZal według nowych zasad
FPF rezerwująca towar
Rezerwacja zostaje w bazie do momentu wystawienia
jakiegokolwiek dokumentu WZ lub FA. FPF można w
każdej chwili przekształcić do RO, wtedy rezerwacje
zostaną przeniesione na RO. Wszystkie operacje mogą być
wykonywane według nowych zasad tak jakby FPF była
wystawiona w wersji 16.0
FPF powiązana z RO
Powiązanie pozostaje, jednak na takich zasadach, jakie
były w wersji 15.5 – operacje przekształceń mogą być
wykonywane tylko na RO, z poziomu listy RO
FPF powiązana z FA
Nie można dokonywać dalszych przekształceń FPF (do WZ,
FZal, FA), nawet jeśli Faktura Finalna wystawiona w wersji
15.5 nie była na całość towaru z FPF
FPF powiązana z WZ
Można dokonywać dalszych przekształceń FPF do FZal, FA
i WZ częściowych
FPF powiązana z FZal
Można dokonywać dalszych przekształceń FPF do FZal, FA
i WZ częściowych
Na wydruku Faktur (Faktura VAT (GenRap)), które zostały przekonwertowane z wersji wcześniejszych tabelka
z zaliczkami nie będzie widoczna. W celu wydrukowania takiej Faktury w wersji 16.0 CDN OPT!MA należy
zaimportować starszą wersję wydruku.
Ustawienia parametrów w Konfiguracji Firmy/Magazyn/Inicjacja dokumentów:
Jeśli przed konwersją zaznaczony był parametr []Bufor, wówczas po konwersji zaznaczony będzie również parametr
[]Bufor, a parametr []RO odznaczony.
Jeśli natomiast parametr []Bufor w wersji 15.5 nie był zaznaczony, wtedy nie będzie on zaznaczony po konwersji,
natomiast zaznaczenie parametru []RO zależy od tego, czy przed konwersją wybrana była opcja „rezerwacja”
(parametr []RO zaznaczony) czy „bez rezer.” (parametr []RO odznaczony).
7.3 Poprawiono
1.
Skrót klawiszowy <F8>. Poprawiono działanie skrótu klawiszowego na oknach „Historia Kontrahenta”,
„Historia towaru”.
2.
Magazyn. Zasoby. Możliwa jest edycja szerokości kolumny Status.
3.
Dane binarne. Poprawiono wyświetlanie na liście danych.
4.
Status Faktury Pro Forma. W momencie kiedy zostaną utworzone dwie Faktury Pro Forma na tego
samego Kontrahenta, jedna z nich przekształcona do Faktury zaliczkowej, a następnie obydwie FPF do
Faktury Sprzedaży, która zostanie zapisana do bufora i usunięta, status Faktury Pro Forma dla której nie
było zaliczki zostaje zaktualizowany. Taki dokument da się anulować.
5.
FPF i ujemna marża. Po utworzeniu Faktury Pro Forma z pozycją o ujemnej marży umożliwiono
zamknięcie FPF ikoną X.
6.
Rezerwacja Odbiorcy. Ujemne rezerwacje. W przypadku gdy utworzone zostanie RO i przekształcone
do dokumentu WZ z datą wcześniejszą niż data wystawienia na RO, wówczas nie są generowane ujemne
rezerwacje.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 32 z 62
7.
Lista PWP. Na zakładce „Znajdź” poprawiono filtrowanie po numerze.
8.
Korekta wartości FA. W przypadku kiedy została wystawiona i zatwierdzona na stałe Faktura Sprzedaży
z jedną pozycją, z ceną 0,00 (zero), do takiej FA została wystawiona Korekta wartości -poprawiono
uzupełnianie ceny w polu "Cena przed korektą".
9.
Kod Kontrahenta. W przypadku długiego Kodu Kontrahenta poprawiono wyświetlanie na dokumentach po
zapisie. Kod wyświetlany jest od pierwszej litery.
10. Schemat numeracji z segmentem „Numer z zerami”. Umożliwiono ręczną zmianę numeru
dokumentów handlowych i magazynowych.
11. Inwentaryzacja z kontrolą poprawności dokumentów. W przypadku gdy wystawiono FRR, następnie
przekształcono ją do FZ i PZ można wykonać inwentaryzację z odznaczonym parametrem kontroli
poprawności dokumentów. Dokument FZ nie blokuje możliwości wykonania inwentaryzacji.
12. Deklaracja Intrastat. Umożliwiono wystawienie deklaracji korygującej w sytuacji, gdy została anulowana
korekta Faktury Zakupu (uwzględniona w pierwotnej deklaracji) i w jej miejsce wystawiono kolejną korektę.
13. Receptury. Blokada „Formularz receptury”. Poprawiono działanie blokady – Operator, który ma
założoną blokadę nie może oglądać receptur dla poszczególnych towarów na formularzu cennika, na
zakładce „Receptury”.
14. Metoda Quan. Usuwanie Bilansu Zamknięcia Magazynu. Poprawiono możliwość usuwanie Bilansu
Zamknięcia Magazynu w przypadku kiedy w buforze znajdują się dokumenty po dacie usuwanego
dokumentu BZM.
15. Sprzedaż dedykowana. Poprawiono funkcjonowanie wykresu w Sprzedaży dedykowanej, program
pobiera kwotę z FA (bez wartości na dokumentach powiązanych).
16. Analiza. Plan dostaw. Poprawiono działanie analizy – Plan dostaw dla modułu Handel.
17. Cennik. Wydruk Raportu. Poprawiono wydruk Raportu Sprzedaży z pozycji cennika przy zaznaczonym
parametrze na karcie operatora "brak dostępu do cen zakupu" nie jest drukowany koszt ani marża.
18. Wydruk FA - Parametryzowane kolumny. Nazwa towaru. W przypadku, gdy w nazwie towaru
znajdują się znaki <ENTER>, poprawiono drukowanie zawartości kolumn np. Nazwa, Nr katalogowy, na
wydrukach „Faktura VAT /Parametryzowane kolumny”, „Faktura VAT /Duplikat -Parametryzowane kolumny”.
19. Wydruk FA: „Faktura Vat /wzór standard (nowy)”. Poprawiono wydruk Faktury przekształconej
z Paragonu. Uzupełniają się dane dla płatności (forma płatności, termin, kwota, waluta).
20. Wydruki FA: Faktura VAT/ Duplikat i Faktura VAT/Duplikat - Parametryzowane kolumny.
Poprawiono wyświetlanie kwoty w polu „Zapłacono” na powyższych wydrukach w sytuacji kiedy Faktura
Sprzedaży została przekształcona z Paragonu, na którym forma płatności – gotówka, a do Paragonu
wygenerowany został dokument WZ.
21. Wydruk Intrastat: „Deklaracja Intrastat /Wzór standard 2”. Poprawiono wydruk – drukują się dane
osoby wypełniającej.
22. Import z pliku XML. Struktura pliku. Podczas importu Faktur z pliku XML import przechodzi bez
wypełnionego pola <ZRODLOWA> w gałęzi <STAWKA_VAT>.
23. Import/eksport do XML. Poprawiono eksport do XML dokumentu PZ a następnie poprawny import na
listę RW w przypadku kiedy data wpływu PZ jest różna od daty wystawienia i przyjęcia.
24. Migrator.
- poprawiono błąd dotyczący importu kodu EAN kontrahenta (nie był przenoszony).
- poprawiono import odbiorców kontrahenta. Pole ODBIORCA zwiększono do 253 znaków, co umożliwia
przeniesienie większej liczby odbiorców dla danego kontrahenta.
25. Kasa Elzab Alfa Extra. Poprawiono import sprzedaży z kasy fiskalnej Elzab Alfa Extra.
26. Synchronizacja CDN OPT!MA z CDN e-Sklep. Poprawiono wydajność synchronizacji z e-Sklepem.
7.4 Zmiany
1.
Karta cennikowa. Jednostki miary. Umożliwiono dodanie nowej jednostki miary z poziomu karty
cennikowej. Na formularzu pozycji cennikowej, na zakładce Ogólne, na liście wyboru jednostki, można
wskazać opcję <NOWA>. Pojawi się wówczas okno „Jednostka miary – zostanie dodana”. Po uzupełnieniu
nazwy i zatwierdzeniu, nowa jednostka miary zostanie dodana.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 33 z 62
2.
Analizy. Analiza RW wg towarów. Analiza RW wg towarów uwzględnia również dokumenty RW
w buforze .
3.
Sprzedaż dedykowana. W związku ze zmianą funkcjonalności FPF oraz RO wprowadzono w Sprzedaży
dedykowanej\ Rezerwacje, w menu kontekstowym opcję: „Przekształcanie do FPF”.
4.
Import cennika z pliku XML. Import został rozszerzony o możliwość aktualizacji tylko cen (bez zmiany
pozostałych danych dla towaru). Jest to możliwe po zaznaczeniu opcji Dopisywanie nowych pozycji
i aktualizacja istniejących, oraz zaznaczeniu parametru: Aktualizuj tylko ceny. Od wersji 16.0 nie jest
też wymagana ściśle określona struktura pliku XML. W przypadku, gdy w pliku XML nie ma węzła, wówczas
w trakcie importu program pomija brakujące dane (nie aktualizuje ich), natomiast nie przerywa importu.
5.
Słowniki\Cennik. Umożliwiono drukowanie etykiet cennikowych na drukarce Dymo z listy cennikowej.
Etykiety Dymo Wzór (89 x 36 mm).
6.
Słowniki\Kontrahenci. Umożliwiono drukowanie etykiet dla Kontrahentów na drukarce Dymo z listy
Kontrahentów. Etykiety Dymo Wzór (89 x 36 mm).
7.
Słowniki\Kontrahenci. Umożliwiono drukowanie etykiet adresowych dla Kontrahentów. Etykiety Wzór
(64 x 34 mm).
8.
Wydruki Crystal Reports. Utworzono nowe wydruki Crystal Reports, którymi zastąpiono większość
wydruków z wersji 15.5 napisanych za pomocą edytora Clarion Report Writer:
-Na liście cennikowej: „Raporty /RS wg grup”, „Raporty /RS wg kodu”, „Raporty /RS wg kategorii”,
-Na Liście Faktur: „Raporty /RKZ w poziomie”, „Raporty /RKZ w pionie”,
-Na liście Paragonów: „Raporty /RKZ w poziomie”, „Raporty /RKZ w pionie”,
-Na liście Wydań Zewnętrznych: „Dodatkowe /RKZ w poziomie”, Dodatkowe /RKZ w pionie”,
-Na formularzu Korekta ilości do FA: „Korekta ilości /Wzór standard”, „Korekta ilości /Duplikat”,
-Na formularzu Korekta wartości do FA: „Korekta wartości /Wzór standard”, „Korekta wartości /Duplikat”,
-Na formularzu Korekta VAT do FA: „Korekta VAT /Wzór standard”, „Korekta VAT /Duplikat”,
-Na formularzu WZ: „Wydanie zewnętrzne /Wzór standard”, „Wydanie zewnętrzne /Wzór 2 Kody towarów”,
„Wydanie zewnętrzne /Wzór 3 (bez kolumn Cena, Wartość), „Wydanie zewnętrzne /Atrybuty”,
-Na formularzu WZKK: „Korekta kosztów /Wzór standard”,
-Na formularzu Korekty ilości do WZ: „Korekta WZ /WZ-Zwrot”,
-Na formularzu Korekty wartości do WZ: „Korekta WZ wartości /WZ-korekta”,
-Na formularzu PZ: „Przyjęcie zewnętrzne /Wzór standard”, „Przyjęcie zewnętrzne /Wzór 2 Kody towarów”,
„Przyjęcie zewnętrzne /Według cen z cennika”,
-Na formularzu Korekty ilości PZ: „Korekta PZ Ilości /PZ-Zwrot”,
-Na formularzu Korekty wartości PZ: „Korekta PZ Wartości /PZ-korekta”,
-Na formularzu Korekty Granicznej do PZ: „PZ Kor. Graniczna Korekta wartości /PZ-korekta”,
-Na formularzu Intrastat: „Deklaracje Intrastat /Wzór standard”, „Deklaracje Intrastat /Wzór standard2”,
-Na formularzu RW: „Rozchód Wewnętrzny /Wzór standard”,
-Na formularzu Korekty RW: „Zwrot RW /Zwrot RW”,
-Na formularzu PW: „Przyjęcie wewnętrzne /Wzór standard”,
-Na formularzu korekty PW: „Zwrot PW /Zwrot PW”,
-Na formularzu MM: „Przesunięcie MM /Wzór standard”, „Przesunięcie MM /Z ceną z karty towaru”,
-Na formularzu PWP: „Formularz /Wzór standard”, „Formularz /Zapotrzebowanie na składniki”, „Formularz
/Zapotrzebowanie na składniki bez usł.”,
-Na formularzu Korekty PWP: „Formularz /Zwrot”,
-Na formularzu RWS: „Formularz RWS /Wzór standard”,
-Na formularzu Korekty RWS: „Formularz /Zwrot”,
-Na formularzu BOM: „Bilans otwarcia /Wzór standard”,
-Na formularzu BZM: „Bilans zamknięcia /Wzór standard”,
-Na formularzu Korekty ilości BOM: „Korekta ilości /Wzór standard”,
-Na formularzy Korekty wartości BOM: „Korekta wartości /Wzór standard”,
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 34 z 62
-Na formularzu WKA: „Wydanie kaucji /Wzór standard”, „Wydanie kaucji /Wzór standard – do wypełnienia”,
„Wydanie kaucji walutowe /Wzór standard”,
-Na formularzu Korekty ilości WKA: „Korekta WKA ilości /WKA-zwrot”, „Korekta WKA walutowa /WKA-zwrot”,
-Na formularzu Korekty wartości WKA: „Korekta WKA wartości /WKA-wartości”,
-Na formularzu PKA: „Przyjęcie PKA /Wzór standard”, „Przyjęcie PKA walutowe /Wzór standard”,
-Na formularzu Korekty ilości PKA: „Korekta PKA ilości /PKA-zwrot”, „Korekta PKA walutowa /PKA-zwrot”,
-Na formularzu Korekty wartości PKA: „Korekta PKA wartości /PKA-wartości”.
9.
Wydruk RO. Wycofano wydruk Rezerwacje /Wzór standard napisany za pomocą edytora Clarion Report
Writer, natomiast nazwę wydruku „Rezerwacje /Wzór standard (nowy)” zmieniono na „Rezerwacje /Wzór
standard”.
10. Nowy wydruk RO. Wprowadzono nowy wydruk z poziomu formularza RO: „Wydruki walutowe /Wzór
standard walutowy”.
11. Kasa fiskalna Elzab. Umożliwiono ponowny import sprzedaży w przypadku, gdy pierwszy zakończył się
błędem np. z powodu braku kodu towaru w programie, niewystarczającej ilości towaru na magazynie
(paragon z pobraniem).
12. Kasa Novitus. Przy eksporcie towarów z programu do kasy cena towaru przenoszona jest jako „otwarta”
(można ją zmienić z poziomu kasy).
13. Kasa Sharp.
- umożliwiono import/eksport towarów z/do kasy po kodzie towarowym jak i EAN niezależnie od tego jaka
długość nazwy (8,12,16 znakowa) jest ustawiona na kasie. Wcześniej można było przy 12 znakowej.
- Umożliwiono wykonanie importu sprzedaży po kodzie towarowym i EAN w przypadku gdy sprzedaż miała
miejsce po obu rodzajach kodu. Wcześniej import po jednym z rodzajów kodu (np. EAN) uniemożliwiał
wykonanie drugiego (po kodzie towarowym).
14. Kasa fiskalna Sharp, Elzab. W konfiguracji sterownika kasy fiskalnej jest możliwość wyłączenia raportu
dobowego przy odczycie sprzedaży z kasy, parametr „Nie wykonuj raportu dobowego przy odczycie
sprzedaży”.
15. Prefiks sp_ lub fn_ w nazwie procedur lub funkcji. W wersji 16.0 nastąpiła zmiana w nazewnictwie
procedur i funkcji bazy MSSQL w module handlowo magazynowym. Może to spowodować w wydrukach
użytkownika wykonanych w wcześniejszych wersjach a używających procedur z bazy MSSQL problemy
z uruchomieniem. Zmiany nazw polegają na usunięciu prefiksu sp_ lub fn_ z nazwy procedur lub funkcji.
Aktualizacja polega na wprowadzeniu w definicji wydruku aktualnej nazwy procedury lub funkcji.
7.5 Współpraca z CDN XL
1.
Wiele serii dla dokumentów. Dotychczas każdy oddział posiadał swoją unikalną serię, która stanowiła
fragment definicji każdego z wystawianych dokumentów. Nie było żadnej możliwości zmiany oraz dodania nowej
serii. W wersji 16 CDN OPT!MA w modelu Offline wprowadzono obsługę wielu serii dla dokumentów. Zmiana ta
została podyktowana potrzebą rozróżniania dokumentów pochodzących z różnych stanowisk CDN OPT!MA
DETAL.
Dodatkowe serie należy zdefiniować po stronie centrali. Po synchronizacji zostaną one udostępnione w oddziale.
Serie te wykorzystuje się do konfiguracji stanowisk CDN OPT!MA DETAL. Istnieje natomiast możliwość
wykorzystania ich jako fragment definicji dowolnego dokumentu wystawianego w oddziale. Zmianę tą należy
dokonać na formularzu. Tak wystawiony dokument zostanie przesłany do centrali z wybraną serią.
Funkcjonalność definiowania dodatkowych serii dla oddziału została wprowadzona w CDN XL 9.
2.
Poprawiono synchronizację dokumentów pomiędzy CDN OPT!MA DETAL a oddziałem.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 35 z 62
8 CDN OPT!MA Detal
8.1 Nowości
Uwaga: CDN OPT!MA Detal 16.0 współpracuje tylko z programem CDN OPT!MA w wersji
16.0.
8.1.1
Wiele paragonów
Wychodząc naprzeciw wymaganiom małych firm gastronomicznych produkt CDN OPT!MA Detal rozszerzono
o możliwość wystawiana kilku paragonów jednocześnie na jednym stanowisku. Dla punktów gastronomicznych,
takich jak: restauracje, kawiarnie, pizzerie, fast food, puby, bary, kluby, wystawianie wielu paragonów równocześnie
daje możliwość szybkiej i sprawnej obsługi gości oraz dostęp do bieżących informacji takich jak stan kasy i stan
stolików.
8.1.1.1
Liczba otwartych paragonów
W konfiguracji CDN OPT!MA Detal w sekcji Ustawienia ogólne można określić liczbę paragonów, które mogą być
jednocześnie otwarte na stanowisku.
Rys. Konfiguracja – Ustawienia ogólne, Liczba otwartych paragonów.
Wpisanie w pole Liczba otwartych paragonów konkretnej liczby oznacza ile paragonów będzie otwartych na jednym
stanowisku jednocześnie. Maksymalna wartość tego parametru to 100 paragonów. Zaznaczenie parametru Bez
ograniczeń pozwala na wystawienie nieograniczonej liczby otwartych paragonów na danym stanowisku.
Uwaga: jeśli w konfiguracji drukarki fiskalnej zaznaczono parametr Praca On-line wówczas
liczba otwartych paragonów musi być równa 1.
Jeśli liczba otwartych paragonów jest większa od 1 lub ustawiona na Bez ograniczeń możliwa
jest praca z drukarką fiskalną tylko w trybie Off-line.
8.1.1.2
Okno wyboru paragonu
Jeśli liczba otwartych paragonów jest równa 1, program CDN OPT!MA Detal działa w taki sam sposób jak dotychczas.
Ustawienie wartości większej od 1 lub zaznaczenie parametru Bez ograniczeń powoduje, że po zalogowaniu do
programu pojawia się okno, na którym widoczne są przyciski oznaczające puste paragony.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 36 z 62
Rys. Okno wyboru paragonu – liczba otwartych paragonów - 3.
Jeśli w konfiguracji określono konkretną liczbę otwartych paragonów, na oknie pojawi się tyle przycisków paragonów,
ile wpisano w konfiguracji. Przy wyborze parametru Bez ograniczeń na oknie pojawi się tylko dwa przyciski: przycisk
paragonu i przycisk Utwórz nowy, który pozwala na dodanie przycisku pustego paragonu na oknie. Nowy przycisk
paragonu można dodać tylko, jeśli wszystkie paragony na oknie są rozpoczęte, czyli nie występuje żaden przycisk
paragonu pustego.
Rys. Okno wyboru paragonu – liczba otwartych paragonów – Bez ograniczeń.
Poprzez wybór przycisku oznaczającego paragon operator przechodzi do standardowego widoku wystawiania
paragonu i może rozpocząć jego wystawianie. Zapłacenie lub zakończenie paragonu powoduje powrót do okna
wyboru paragonu.
W sekcji przycisków funkcyjnych został dodany nowy przycisk
wystawiania paragonu, do okna wyboru paragonu.
, który przełącza widok z okna
Uwaga: jeśli została wybrana opcja pracy z wieloma paragonami, należy dodać przycisk
Przełącz paragon do okna sprzedaży, aby operator mógł przełączać się pomiędzy poszczególnymi
otwartymi paragonami.
Jeśli paragon ma być w przyszłości kontynuowany a jest konieczność wystawiania kolejnego kasjer powinien wybrać
przycisk Przełącz paragon. Po jego naciśnięciu paragon jest zapisywany do bufora a program wraca do okna wyboru
paragonów.
Dla już rozpoczętego paragonu, na przycisku wyświetlane są informacje: tytuł paragonu z kolejnym numerem,
operator wystawiający paragon, kwota paragonu i kontrahent.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 37 z 62
Tytuł paragonu to oznaczenie, które można nadać paragonom, np. stolik. Wyświetlany jest wraz z numerem, przy
czym numer nie oznacza numeru wystawianego paragonu, lecz kolejny numer przycisku paragonu.
Oznaczenie paragonu można ustalić z poziomu konfiguracji sekcji Paragon, w polu Tytuł paragonu.
Rys. Konfiguracja sekcji Paragon, Tytuł paragonu.
Paragon rozpoczęty, to taki, na którym wykonano jedną (lub więcej) operacji:
- dodano pozycję;
- ustawiono rabatu paragonu;
- przypisano kontrahenta.
Po anulowaniu wszystkich operacji wykonanych na rozpoczętym paragonie, jest on wyświetlany jako paragon pusty
(przy ustawieniu określonej liczby otwartych paragonów) lub zostaje usunięty (przy opcji Bez ograniczeń).
Po naciśnięciu przycisku z paragonem, który już jest rozpoczęty, program przechodzi do standardowego okna,
w którym możliwe jest kontynuowanie paragonu oraz korekty istniejących zapisów, w zależności od uprawnień
operatora.
8.1.1.3
Przelogowywanie operatorów
Na oknie wyboru paragonów dostępny jest przycisk Przeloguj
. W odróżnieniu od przycisku
Operator, dostępnego na oknie wystawiania paragonu, przycisk ten służy do trwałego przelogowania operatora. Po
wybraniu tego przycisku pojawia się takie samo okno jak przy logowaniu. Wybór innego operatora powoduje,
przelogowanie na tego operatora oraz zmianę okna z paragonami. Po wybraniu innego operatora, wyświetlane jest
okno z wszystkimi paragonami, przy czym paragony wystawione przez innych operatorów są wyszarzone
i niedostępne do edycji przez nowo wybranego operatora. Zalogowany operator ma dostęp jedynie do paragonów
pustych i tych wystawionych przez siebie. W ten sposób wielu operatorów może tworzyć po kilka paragonów
i przelogowywać się pomiędzy sobą.
Jeśli podczas wystawiania paragonu nastąpi chwilowe przelogowanie na innego operatora, za pomocą przycisku
Operator, to po wybraniu opcji Przełącz paragon, zostanie przywrócony ten operator, który rozpoczął wystawianie
paragonu.
W sytuacji gdy jeden z operatorów wybierze przycisk Wyjście, a inny operator ma otwarty przynajmniej jeden
paragon program nie pozwoli na wyjście z programu wyświetlając informację: „Nie można anulować otwartych
paragonów innych operatorów”. Aktualnie zalogowany operator może wyjść z programu pod warunkiem, że nie ma
żadnych rozpoczętych paragonów, wystawianych przez innych operatorów.
8.2 Zmiany
1.
Wydruk listy paragonów. W zestawieniach paragonów dodano wydruk listy paragonów. Wydruk jest
wywoływany przez przycisk Drukuj
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
na liście.
Strona 38 z 62
2.
Serwer klucza. Umożliwiono działanie CDN OPT!MA Detal z kluczem HASP wpiętym do innego stanowiska niż
to, na którym znajduje się baza CDN OPT!MA. Podczas pierwszego uruchomienia należy w polu Serwer klucza
wpisać nazwę serwera MS SQL znajdującego się na stanowisku, do którego podpięty jest klucz HASP
zawierający licencje. Opcję tą można również uzupełnić z poziomu konfiguracji CDN OPT!MA Detal w obszarze
Ustawienia bazy. Jeśli pole Serwer klucza pozostanie puste, wówczas licencje będą pobierane z serwera MS
SQL, na którym znajduje się baza CDN OPT!MA.
3.
Kody wagowe. Wprowadzono obsługę 13-znakowych kodów wagowych za pomocą czytnika kodów
kreskowych. CDN OPT!MA Detal obsługuje kody wagowe z prefiksem 27 lub 29. Aby obsługa była możliwa
karta towaru w CDN OPT!MA Detal powinna posiadać 4-cyfrowy kod EAN. Odczyt kodu wagowego jest możliwy
tylko w polu Wyszukiwanie. Odczytywany za pomocą czytnika kod wagowy zawiera 4-cyfrowy kod EAN, po
którym identyfikowana jest odpowiednia karta towaru i towar ten wprowadzany jest na paragon. Kod wagowy
zawiera również wagę towaru, która wpisywana jest do pola Ilość dla wprowadzonej pozycji na paragonie.
4.
Synchronizacja operatorów. Podczas logowania do CDN OPT!MA Detal wykonywana jest automatyczna
synchronizacja operatorów.
5.
Sekcja przycisków. Jeśli przyciski nie mieszczą się w sekcji, zamiast pasków przewijania pojawia się
dodatkowy przycisk, wyświetlany na końcu sekcji, Więcej…
otwarte zostaje okno z wszystkimi przyciskami danej sekcji.
. Po wyborze tego przycisku
6.
Automatyczne drukowanie paragonów. W konfiguracji CDN OPT!MA Detal w obszarze Ustawienia ogólne
wprowadzono parametr Automatyczne drukowanie paragonów na drukarce zwykłej, parametr dotyczy sytuacji,
w której do stanowiska nie jest podłączona drukarka fiskalna. Jeśli parametr jest zaznaczony, po zakończeniu
paragonu będzie on drukowany na drukarce zwykłej, ustawionej jako domyślna w systemie operacyjnym. Jeśli
parametr zostanie odznaczony, paragon nie będzie drukowany.
7.
Wydruk faktury. Na wydruku faktury z formą płatności typu przelew dodano nazwę banku i numer rachunku
bankowego powiązanego z tą formą płatności.
8.
Usunięte formy płatności a Zestawienia. Jeżeli w CDN OPT!MA zostanie usunięta forma płatności
przypisana do stanowiska CDN OPT!MA Detal, to po przeprowadzeniu synchronizacji w Zestawieniach Kasa
oraz Stan Kasa będą formy te będą w dalszym ciągu widoczne (o ile suma wartości transakcji dla tych
usuniętych form płatności będzie większa od 0 PLN).
9.
Usunięci operatorzy a Zestawienia. Jeżeli w CDN OPT!MA zostanie usunięty operator przypisany do
stanowiska CDN OPT!MA Detal, to po przeprowadzeniu synchronizacji w Zestawieniach Kasa, jeżeli operator
wybierze opcję Stanowisko, suma wartości dla poszczególnych form płatności będzie uwzględniać transakcje
wystawione przez usuniętego operatora.
9 Obieg dokumentów
9.1 Nowości
1.
Realizacja procesu: Nieobowiązkowy komentarz.
Na formularzu etapu w Konfiguracji programu/ Obieg dokumentów/ Etapy, na zakładce Ogólne
parametr: Komentarz nieobowiązkowy.
dodano nowy
Jego zaznaczenie spowoduje, że podczas przekazania dokumentu do realizacji z danego etapu do kolejnego program
nie będzie wymagał wpisania komentarza. Jeśli parametr jest odznaczony, podczas przekazania dokumentu operator
musi wpisać obowiązkowy komentarz, który jest zapamiętany w programie i wyświetlany w historii obsługi
dokumentu.
2.
Realizacja procesu: Domyślny termin realizacji etapu
Na formularzu etapu w Konfiguracji programu/ Obieg dokumentów/ Etapy, na zakładce Ogólne dodano nowy
parametr: Domyślny termin realizacji. Związany jest z ustalaniem terminu realizacji etapu w trakcie
przekazywania dokumentu.
Jeśli parametr nie jest zaznaczony – podczas przekazania nie będzie proponowany termin realizacji, a operator może
go ewentualnie ustalić, podając bezpośrednio datę realizacji.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 39 z 62
Jeśli na definicji etapu będzie podany domyślny termin – wtedy w chwili przekazania dokumentu od razu
proponowany będzie termin realizacji etapu. Termin wyliczany jest jako: data bieżąca + ilość dni, wskazana jako
domyślny termin realizacji.
3.
Konfiguracja: Seryjne dodawanie operatorów do etapów
W programie istnieje możliwość seryjnego przypisania operatorów do wskazanych etapów. Funkcja jest dostępna na
liście etapów (Konfiguracja programu/ Obieg dokumentów/ Etapy), w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem
myszy). Funkcja działa dla etapów zaznaczonych na liście.
Po jej wywołaniu pojawia się lista, gdzie Użytkownik może zaznaczyć, których operatorów chce przypisać. Jeśli na
którymś etapie jest już przypisany dany operator, zostanie on pominięty, a proces dopisania będzie kontynuowany.
4.
Konfiguracja: Seryjne usuwanie operatorów z etapów
W programie istnieje możliwość seryjnego usuwania operatorów z wybranych etapów. Funkcja jest dostępna na liście
etapów (Konfiguracja programu/ Obieg dokumentów/ Etapy), w menu kontekstowym.
Po jej wywołaniu użytkownik wybiera, którzy operatorzy powinni zostać usunięci z zaznaczonych wcześniej na liście
etapów. Program kontroluje, czy usuwany operator nie jest jedynym operatorem przypisanym do etapu. W takim
przypadku Użytkownik otrzyma stosowną informację, a cała operacja usuwania zostanie cofnięta: żaden
z operatorów nie zostanie usunięty na żadnym z zaznaczonych etapów.
9.2 Poprawiono
1.
Podgląd dokumentów z Biblioteki. W przypadku podglądu dokumentu skojarzonego z poziomu formularza
dowolnego dokumentu handlowego lub magazynowego, dokument w Bibliotece jest otwierany do edycji.
9.3 Zmiany
1.
Biblioteka dokumentów: dodanie nowego dokumentu. W przypadku, gdy dokument jest dodawany
z poziomu zakładki Podmiotu, wybrany kontrahent (pracownik, wspólnik, bank lub urząd) jest automatycznie
wprowadzany jako podmiot skojarzony z danym dokumentem. Jest on od razu widoczny na dokumencie, na
zakładce Podmioty.
2.
Biblioteka dokumentów: dodanie nowego dokumentu. W przypadku, gdy na liście dokumentów jest
wybrany katalog, podczas dodawania nowego dokumentu jest on automatycznie proponowany na formularzu,
w polu Katalog:
ƒ
ƒ
jeśli dodawany jest dokument firmowy – proponowany jest katalog wybrany na liście w polu Katalogi:
Firmowe
jeśli dodawany jest dokument wspólny – proponowany jest katalog wybrany na liście w polu Katalogi:
Wspólne
3.
Nazwa etapu. Pole przeznaczone na nazwę etapu zostało poszerzone do 254 znaków.
4.
Lista kontrahentów. Na liście kontrahentów, w pasku narzędziowym, dodano przycisk
Biblioteka
dokumentów. Przycisk jest dostępny tylko w przypadku, gdy operator równocześnie pracuje z modułem
CDN OPT!MA Obieg dokumentów. Wywołuje on listę dokumentów w Bibliotece, skojarzonych z danym
kontrahentem.
10 Serwis
10.1 Nowości
10.1.1 Fakturowanie jedną usługą
W wielu firmach na fakturze dla klienta nie ma potrzeby wykazywania poszczególnych części i czynności związanych
z wykonywanym zleceniem. W wersji 16.0 CDN OPT!MA wprowadzono mechanizm fakturowania czynności i części
jedna usługą, której koszt i wartość jest wyliczana w oparciu o usługi i części określone na zleceniu. Użytkownik ma
możliwość:
ƒ
fakturowania czynności i części jedną usługą łącznie,
ƒ
fakturowania dwoma usługami: odrębnie czynności, odrębnie części,
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 40 z 62
ƒ
fakturowania usług jedną czynnością, a części indywidualnie,
ƒ
fakturowania czynności indywidualnie, a części jedną usługą.
10.1.2 Zmiany w konfiguracji
W Konfiguracji firmy/ Serwis dodano gałąź Parametry. Użytkownik może zdefiniować domyślną usługę z cennika,
którą będą fakturowane czynności i części związane ze zleceniem.
Rys. Fakturowanie zbiorcze – Konfiguracja.
10.1.3 Zmiany na liście czynności
Na liście czynności zlecenia serwisowego dodany został parametr Zbiorcze fakturowanie czynności. Opcja
umożliwia określenie usługi, za pomocą której będą fakturowane czynności skojarzone ze zleceniem. Uaktywnienie tej
funkcji jest możliwe po włączeniu w Konfiguracji firmy/ Serwis/ Parametry opcji Fakturowanie zbiorcze
czynności. Domyślnie, do fakturowania zbiorczego proponowana jest usługa wskazana w konfiguracji, Użytkownik
może ją zmienić. Po zafakturowaniu pierwszej czynności parametr jest blokowany do edycji.
Rys. Zbiorcze fakturowanie czynności – Lista czynności.
Przy włączonej opcji fakturowania zbiorczego parametr występujący na formularzu czynności Uwzględniaj na FA/
PA staje się niewidoczny dla Użytkownika – domyślnie, wszystkie czynności zostaną zafakturowane przy pomocy
jednej usługi, stąd kolumna „Fakturować” znajdująca się na liście czynności nie jest uzupełniania.
10.1.4 Zmiany na liście części
Na liście części zlecenia serwisowego dodano parametr Zbiorcze fakturowanie części. Opcja umożliwia określenie
usługi, za pomocą której będą fakturowane części wykorzystywane przy realizacji zlecenia. Uaktywnienie tej funkcji
jest możliwe po włączeniu w Konfiguracji firmy/ Serwis/ Parametry opcji Fakturowanie zbiorcze części.
Domyślnie, do fakturowania zbiorczego proponowana jest usługa wskazana w konfiguracji, Użytkownik może ją
zmienić. Po wydaniu dokumentem Rozchód Wewnętrzny jakiejkolwiek części parametr jest blokowany do edycji.
Rys. Zbiorcze fakturowanie części.
Przy włączonej opcji fakturowania zbiorczego parametr występujący na formularzu części Uwzględniaj na FA/ PA
staje się niewidoczny dla Użytkownika – domyślnie, wszystkie części zostaną zafakturowane przy pomocy jednej
usługi, stąd kolumna Fakturować znajdująca się na liście części nie jest uzupełniania.
10.1.5 Zmiany w fakturowaniu
Użytkownik ma możliwość decydowania, w jaki sposób zafakturować dane zlecenie. Wybierając fakturowanie zbiorcze
może:
ƒ
Zdefiniować tą samą usługę na liście czynności i na liście części. Na Fakturę Sprzedaży/ Paragon zostanie
przeniesiona jedna usługa, a jej koszt i wartość będzie sumą kosztu i wartości wszystkich części i czynności
związanych ze zleceniem.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 41 z 62
ƒ
Zdefiniować na liście czynności i części różne usługi – wtedy odrębnie fakturowane będą czynności (jedną
usługą), a odrębnie części (inną usługą).
ƒ
Może także fakturować czynności jedną wspólną usługą, natomiast części indywidualnie ( wówczas części
przeznaczone do zafakturowania zostaną rozchodowane dokumentem Wydanie Zewnętrzne , pozostałe przy
pomocy Rozchodu Wewnętrznego).
ƒ
Można także fakturować tylko części przy pomocy jednej usługi ustalonej na liście części, a czynności
indywidualnie ( na FA zostaną przeniesione tylko te czynności, które na kartach mają zaznaczony parametr
Uwzględniaj na FA/ PA ).
Fakturowanie zbiorcze czynności:
ƒ
Na Fakturę Sprzedaży/ Paragon przenoszona jest jedna usługa wskazana na zakładce Czynności zlecenia
serwisowego:
a.
Wartość usługi stanowi suma wartości wszystkich czynności pochodzących ze zlecenia,
b.
Koszt usługi to suma kosztu wszystkich czynności zlecenia.
ƒ
Czynności wykonane przy realizacji zlecenia, po zafakturowaniu zbiorczą usługą otrzymują na liście
czynności status FA.
ƒ
W oknie Wartość zlecenia ( dla kosztorysowania - dostępnym w górnym pasku zadań z poziomu formularza
zlecenia) Czynności fakturowane zbiorczo wykazywane są w pozycji Usługi na FA/ PA.
ƒ
Czynności fakturowane zbiorczo uwzględniane są w kolumnach Netto FA/ Brutto FA ( widocznych z poziomu
listy zleceń).
Fakturowanie zbiorcze części:
ƒ
Na Fakturę Sprzedaży/ Paragon przenoszona jest jedna usługa wskazana na zakładce Części zlecenia
serwisowego:
c.
Wartość usługi jest sumą wartości wszystkich części pochodzących ze zlecenia,
d.
Koszt usługi to wartość Rozchodu Wewnętrznego wygenerowanego na te części.
ƒ
Podczas tworzenia FA/ PA wszystkie części pobrane do realizacji zlecenia są rozchodowane dokumentem
Rozchód Wewnętrzny.
ƒ
W oknie Wartość zlecenia ( dla kosztorysowania - dostępnym w górnym pasku zadań z poziomu formularza
zlecenia) Części fakturowane zbiorczo wykazywane są w pozycji Części na FA/ PA.
ƒ
Części fakturowane zbiorczo uwzględniane są w kolumnach Netto FA/ Brutto FA ( widocznych z poziomu
listy zleceń).
Warunki zbiorczego fakturowania wielu zleceń:
ƒ
Jeżeli na zaznaczonych do zafakturowania jednym dokumentem FA zleceniach wskażemy usługę zbiorczą/
usługi zbiorcze dla czynności wykonanych przy realizacji tych zleceń oraz dla wszystkich wykorzystanych
przy realizacji tych zleceń części wskazane zostaną usługi zbiorcze to na dokumencie FA/ PA powstałym dla
takich zleceń te same usługi zbiorcze zostaną zagregowane do jednej pozycji.
Przykład:
Fakturujemy:
e.
Zlecenie serwisowe SRW/1/2009 – czynności fakturowane będą zbiorczą usługą U_X, części
fakturowane będą zbiorczą usługą U_Y.
f.
Zlecenie serwisowe SRW/2/2009 – czynności fakturowane będą zbiorczą usługą U_X, części
fakturowane będą zbiorczą usługą U_Z.
Faktura Sprzedaży będzie zawierać pozycje:
a.
Usługa zbiorcza U_X obejmująca czynności skojarzone ze zleceniami SRW/1/2009 i SRW/2/2009,
b.
Usługa zbiorcza U_Y obejmująca części skojarzone ze zleceniem SRW/1/2009,
c.
Usługa zbiorcza U_Z obejmująca części skojarzone ze zleceniem SRW/2/2009.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 42 z 62
ƒ
Jeżeli na zaznaczonych do zafakturowania jednym dokumentem FA zleceniach wskażemy usługę zbiorczą/
usługi zbiorcze dla czynności natomiast przynajmniej na jednym zleceniu pojawią się części fakturowane
indywidualnie wówczas nie będzie możliwa agregacja usług zbiorczych na wygenerowanym dla takich
zleceń dokumencie FA/ PA.
Przykład:
Fakturujemy:
a.
Zlecenie serwisowe SRW/1/2009 – czynności fakturowane będą zbiorczą usługą U_X, części
fakturowane będą zbiorczą usługą U_Y.
b.
Zlecenie serwisowe SRW/2/2009 – czynności fakturowane będą zbiorczą usługą U_X, części
fakturowane będą indywidualnie.
Faktura Sprzedaży będzie zawierać pozycje:
a.
Usługa zbiorcza U_X obejmująca czynności skojarzone ze zleceniem SRW/1/2009,
b.
Usługa zbiorcza U_X obejmująca czynności skojarzone ze zleceniem SRW/2/2009,
c.
Usługa zbiorcza U_Y obejmująca części skojarzone ze zleceniem SRW/1/2009,
d.
Części skojarzone ze zleceniem SRW/2/2009.
10.1.6 Fakturowanie częściowe
Przy fakturowaniu częściowym w oknie wyboru pozycji do zafakturowania pojawiają się:
ƒ
wszystkie nie zafakturowane jeszcze czynności związane ze zleceniem,
ƒ
wszystkie nie rozchodowane jeszcze części.
Użytkownik z listy wybiera te, które aktualnie powinny zostać zafakturowane. Na powstałym w ten sposób FA/ PA
znajduje się usługa, której wartość i koszt jest wykazywany dla wskazanych do fakturowania pozycji zlecenia.
10.1.7 Wydruki - Generator Raportów
1. Lista zleceń serwisowych. Dodano raport Czynności wg serwisantów wyliczający czas trwania czynności, jej
wartość w podziale na serwisantów w zależności od wykonania czynności: zakończone/ niezakończone/ wszystkie.
Po wywołaniu wydruku generowane jest okno, w którym należy ustalić parametry raportu:
Rys. Ustalanie parametrów wydruku „Czynności wg serwisantów”.
Jeżeli opcja „ Czy zawężać termin wykonania czynności” nie zostanie włączona, na wydruku pojawią się
wszystkie czynności skojarzone z zaznaczonymi przez Użytkownika zleceniami. Zawężenie terminu wykonania
czynności do określonych dat skutkuje wyświetleniem na wydruku wyłącznie tych czynności spośród zaznaczonych
zleceń, które mają zdefiniowany termin realizacji ( na formularzu czynności włączona opcja wg terminu). Wydruk
standardowo składa się z kolumn: Numer dokumentu, Odbiorca, Czynność, Termin od (Data, Godz.), Termin do
(Data, Godz.), Ilość, Wartość netto, Czas trwania, Zak. (Zakończona - Tak/ Nie).
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 43 z 62
2. Lista zleceń serwisowych. Dodano raport Czynności wg kontrahentów wyliczający chronologicznie
wykonane czynności: zakończone/ niezakończone/ wszystkie, związane z serwisowanymi urządzeniami w podziale na
kontrahentów, dla których realizowane są zlecenia. Po wywołaniu wydruku generowane jest okno, w którym należy
ustalić parametry raportu:
Rys. Ustalanie parametrów wydruku „Czynności wg kontrahentów”.
Jeżeli opcja „ Czy zawężać termin wykonania czynności” nie zostanie włączona, na wydruku pojawią się
wszystkie czynności skojarzone z zaznaczonymi przez Użytkownika zleceniami. Zawężenie terminu wykonania
czynności do określonych dat skutkuje wyświetleniem na wydruku wyłącznie tych czynności spośród zaznaczonych
zleceń, które mają zdefiniowany termin realizacji ( na formularzu czynności włączona opcja wg terminu). Wydruk
standardowo składa się z kolumn: Urządzenie, Numer dokumentu, Czynność, Serwisant, Termin od (Data, Godz.),
Termin do (Data, Godz.), Ilość, Wartość netto, Czas trwania, Zak. (Zakończona – Tak/ Nie), Fakt. (Fakturować – Tak/
Nie).
3. Na formularzu zlecenia, z poziomu zakładki Części dodano raport Brakujące części przedstawiający listę
części, których ilość dostępna na magazynie wskazanym na formularzu części jest mniejsza od ilości potrzebnej do
realizacji zlecenia. Wydruk składa się z kolumn: Kod, Nazwa, Ilość pobrana (ilość wskazana na formularzu części,
potrzebna do realizacji zlecenia), Ilość dostępna (ilość dostępna na magazynie wskazanym na formularzu części),
Ilość brakująca, J.m. ( jednostka miary). Brakujące części wyświetlane są w odniesieniu do magazynu, z którego
mają zostać pobrane. Część z danego magazynu dodana na zlecenie kilkakrotnie wykazywana jest jako jedna
pozycja (raport sumuje dla takiej części łączną ilość potrzebną do realizacji zlecenia i porównuje z jej stanem
faktycznym na magazynie).
4. Z poziomu karty urządzenia (menu Serwis/ Urządzenia) dodano wydruk Historia urządzenia. Raport zawiera
informacje o Kontrahencie i Odbiorcy, którzy zostali zdefiniowani na karcie urządzenia, kod i nazwę urządzenia,
rodzaj urządzenia, atrybuty urządzenia wraz z ich wartościami oraz informacje o zleceniach związanych z danym
urządzeniem. Po wywołaniu wydruku generowane jest okno, w którym należy zdefiniować parametry raportu:
Rys. Ustalanie parametrów wydruku „Historia urządzenia”.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 44 z 62
Zlecenia powiązane z urządzeniem wyświetlane są chronologicznie wg daty przyjęcia do realizacji. Poprzez
zaznaczenie opcji Zlecenia wg daty przyjęcia, wyświetlaną listę dokumentów można zawęzić do zleceń, których
daty przyjęcia do realizacji mieszczą się w danym przedziale czasowym.
Zestawienie wykonanych czynności i wykorzystanych części dla danego urządzenia, w kontekście poszczególnych
zleceń obejmuje:
5.
ƒ
Numer zlecenia, Datę Przyjęcia, Datę Realizacji, Opis zlecenia.
ƒ
Wykonane czynności ( kolumny - Czynności, Serwisant, Ilość, J.m., Wartość netto ) – jeżeli w parametrach
wydruku zaznaczono „Czynności wykonane”. W raporcie uwzględniane są wszystkie czynności znajdujące się
na listach czynności uwzględnianych w raporcie zleceń - bez względu na status „zakończona”.
ƒ
Wykorzystane części ( kolumny - Części, Serwisant, Ilość, J.m., Wartość netto) – jeżeli w parametrach
wydruku zaznaczono „Części wykorzystane”. W raporcie uwzględniane są wszystkie części znajdujące się na
listach części uwzględnianych w raporcie zleceń - bez względu na status pobrania ( nie pobrano/ pobrano/
bez pobrania).
ƒ
Listę powiązanych ze zleceniem dokumentów.
Z poziomu listy urządzeń oraz formularza urządzenia udostępniono Generator Raportów
10.1.8 Pozostałe nowości
1.
Na karcie operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy, zakładka Parametry – Serwis) dodano
parametry:
a.
Prawo do pobrania części z mag. serwis. – ( domyślnie zaznaczony ). Jeżeli opcja zostanie
wyłączona, operator nie będzie mógł pobierać na zlecenie części znajdujących się na magazynie
serwisowym ( na formularzu części magazyn serwisowy stanie się niewidoczny, aktywne będą tylko
magazyny lokalne).
b.
Prawo do pobrania części z mag. lokalnych – ( domyślnie zaznaczony ). Jeżeli opcja zostanie
wyłączona, operator nie będzie mógł pobierać na zlecenie części znajdujących się na magazynach
lokalnych ( na formularzu części magazyny lokalne staną się niewidoczne, aktywny będzie tylko
magazyn serwisowy).
Jeżeli obydwa parametry zostaną odznaczone, przy próbie pobrania części na zlecenie serwisowe program
wygeneruje komunikat: „Operator nie ma prawa do operacji magazynowych!”.
2.
W module CDN OPT!MA Analizy dodana została Analiza wartości zleceń wg serwisantów przedstawiająca
wartość zrealizowanych zleceń w odniesieniu do poszczególnych serwisantów lub opiekunów.
10.2 Poprawiono
1.
Poprawiono wyświetlanie okna pokazującego wykonywane przez program operacje podczas generowania
Faktury Sprzedaży do kilku zleceń serwisowych, w przypadku gdy operator miał na karcie ( Konfiguracja
programu/ Użytkowe/ Operatorzy, zakładka Ogólne) dla Logowania operacji seryjnych włączone opcje
Wyświetlanie – „wszystko” i Podsumowanie – „automatycznie”.
2.
Włączenie w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, zakładka Parametry opcji
Blokada zmiany mag. domyślnego – listy nie ma wpływu na wybór magazynu z poziomu listy zleceń
serwisowych. W poprzednich wersjach po włączeniu blokady, na liście zleceń w polu magazyn wyświetlana
była wartość „wszystkie” bez możliwości zmiany magazynu.
3.
Lista zleceń serwisowych. Zakładka Wg atrybutów. Poprawiono działanie skrótu klawiszowego <F8>
(wykonanie akcji piorunem).
10.3 Zmiany
1.
Analiza czynności wg serwisantów. Dodano możliwość wyliczania analizy wg daty zlecenia lub daty
realizacji czynności ( po wybraniu drugiej opcji w analizie nie są uwzględniane czynności nie zakończone).
2.
Przypisanie Kontrahenta i Odbiorcy do serwisowanego urządzenia:
a.
Podczas dodawania nowego urządzenia z poziomu menu Serwis/ Urządzenia Kontrahent i Odbiorca
wskazani na liście serwisowanych urządzeń są automatycznie przenoszeni na formularz dodawanego
urządzenia.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 45 z 62
3.
b.
Z poziomu okna zlecenia, po wybraniu serwisowanego urządzenia uzupełniane są informacje
o Kontrahencie i Odbiorcy zgodnie z informacjami na karcie urządzenia.
c.
W przypadku dodawania nowego urządzenia z poziomu zlecenia, Kontrahent i Odbiorca wskazani na
tym zleceniu są automatycznie przenoszeni na formularz dodawanego urządzenia.
Lista serwisowanych urządzeń. Dodano parametr Dla kontrahenta uwzględniający pola Kontrahent
i Odbiorca. Dla pól Kontrahent i Odbiorca dodano opcję umożliwiającą proste filtrowanie listy urządzeń:
a.
Zaznaczenie opcji Dla kontrahenta powoduje automatyczne włączenie parametrów Kontrahent,
Odbiorca – lista urządzeń jest filtrowana zgodnie ze wskazanym Kontrahentem i Odbiorcą.
b.
Odznaczenie opcji Dla kontrahenta powoduje automatyczne wyłączenie parametrów Kontrahent,
Odbiorca – wyświetlana jest lista wszystkich zdefiniowanych w programie urządzeń.
c.
Odznaczenie parametru Odbiorca skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem
Kontrahenta przypisanego do urządzenia.
d.
Odznaczenie parametru Kontrahent skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem
Odbiorcy przypisanego do urządzenia.
e.
W przypadku filtrowania listy urządzeń wywoływanej z poziomu zlecenia - parametr Dla kontrahenta
jest włączony, informacje o Kontrahencie i Odbiorcy uwzględnianych przy filtrowaniu listy są
pobierane z formularza zlecenia.
4.
Na formularzu czynności/ części zlecenia serwisowego wprowadzono możliwość wpisania ujemnej wartości
rabatu.
5.
Wartość zlecenia (dla kosztorysowania) została przeniesiona z formularza zlecenia
Ikona
( zakładka Ogólne ) do górnego paska przycisków.
6.
Lista zleceń serwisowych. Zakładka Znajdź. Nazwę kolumny „Status realizacji” zastąpiono nazwą „Status
zlecenia”, zgodnie z określeniem używanym na pozostałych zakładkach.
7.
Fakturowanie zaznaczonych zleceń jednym dokumentem FA/ PA. Przy włączonej w Konfiguracji firmy/ Handel/
Parametry opcji Agregacja pozycji dokumentu (FA/ PA/ WZ) - takie same czynności występujące na
zleceniach są agregowane do jednej pozycji na dokumencie FA. Koszt i wartość takiej usługi jest sumą kosztu
i wartości usług zagregowanych do tej pozycji.
8.
Jeżeli w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry włączona zostanie opcja Ostrzegaj przed trwałym zapisem
dokumentu z kontrahentem !Nieokreślony! to podczas generowania FA/ RW/ WZ do zlecenia
wystawionego dla kontrahenta nieokreślonego program wygeneruje komunikat: „Czy zapisać dokument
z kontrahentem nieokreślonym?’” (Tak/ Nie).
9.
Eksport listy zleceń serwisowych do arkusza kalkulacyjnego. Do arkusza przenoszona jest data
realizacji oraz data zamknięcia zlecenia.
10. Moduł CDN OPT!MA Serwis a moduły CDN OPT!MA HANDEL/ CDN OPT!MA HANDEL PLUS. Jeżeli
Użytkownik nie ma włączonej licencji na moduł Handel/ Handel Plus zakładka Części znajdująca się na
formularzu zlecenia serwisowego jest dostępna wyłącznie do podglądu. W poprzednich wersjach programu
zakładka była niewidoczna dla Użytkownika.
11 CRM
11.1 Zmiany
1.
Generowanie faktur cyklicznych. Faktury cykliczne generowane są zgodnie z ustawioną na wzorcu
kolejnością. W pierwszej kolejności generowane są faktury dla Kontrahentów indywidualnych (zgodnie z ich
kolejnością z wzorca), a następnie faktury dla Kontrahentów z Grup kontrahentów (zgodnie z kolejnością
wprowadzenia grup na wzorcu).
2.
Opis Kontaktu/ Zadania. Wydłużono pole Opis (4095 znaków).
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 46 z 62
12 Księgowość
12.1 Nowości
12.1.1 Księga Handlowa w trybie tylko do odczytu
Użytkownicy systemu CDN OPT!MA mają możliwość podglądu danych zgromadzonych w module CDN OPT!MA Księga
Handlowa i CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus, przy pobranym module CDN OPT!MA Księga Podatkowa.
Wprowadzenie tej funkcji wynika z podniesienia progu z 800 000 euro do 1 200 000 euro do prowadzenia ksiąg
rachunkowych, która spowodowała, że część firm rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz Podatkowej
Księgi Przychodów i Rozchodów. Księga Handlowa w trybie tylko do odczytu umożliwia podgląd list i formularzy
dokumentów, przeliczanie zestawienia obrotów i sald, zestawień księgowych oraz wydruki. Celem wprowadzenia tej
funkcji jest udostępnienie danych w modułach Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus, firmom, które zrezygnowały
z pełnej księgowości na rzecz księgowości uproszczonej.
12.1.1.1 Zmiany w Konfiguracji
Przy pobranym module CDN OPT!MA Księga Podatkowa Użytkownik ma możliwość zmiany rodzaju księgowości
w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry na Księgowość kontowa. W takiej sytuacji w menu
System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wyświetlany jest tylko parametr Bieżący okres
obrachunkowy. Dodatkowo w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość wyświetlana jest gałąź Okresy
obrachunkowe.
12.1.1.2 Udostępnione listy i formularze
Jeżeli nie został pobrany moduł CDN OPT!MA Księga Handlowa lub CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus, a został
pobrany moduł CDN OPT!MA Księga Podatkowa to przy ustawionym rodzaju księgowości na księgowość kontową
Użytkownik ma dostęp do niektórych list i formularzy w trybie tylko do odczytu. Przy próbie wykonania
niedozwolonej operacji pojawia się następujący komunikat: „Moduł pracuje w trybie tylko do odczytu. Aby
wykonać operację należy pobrać moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus”.
Użytkownik ma także możliwość drukowania i wysyłania wydruków do pdf.
Dostępne są następujące listy i formularze:
1. Księgowość -> Księgowość -> Plan kont,
2. Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki,
3. Księgowość -> Księgowość -> Dokumenty BO,
4. Księgowość -> Księgowość -> Obroty i salda,
5. Księgowość -> Księgowość -> Przeszacowanie walut – wyświetlane jest, jeśli w menu System/
Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa został zaznaczony parametr Obsługa kont
walutowych,
6. Księgowość -> Księgowość -> Kontrola budżetu,
7. Księgowość -> Księgowość -> Zestawienia księgowe,
8. Księgowość -> Rozrachunki -> Rozrachunki – Użytkownik ma dostęp w trybie do odczytu do następujących
list: Potwierdzenia salda, Noty odsetkowe i Ponaglenia zapłaty
12.1.2 Pozostałe nowości
1.
Zwiększono rozmiar pól Konto Wn / Konto Ma w elementach schematu księgowego z 50 znaków na
255 znaków. Umożliwi to wprowadzanie bardziej rozbudowanych definicji kont księgowych.
2.
e-Deklaracje. Przy eksporcie VAT-7 i VAT-UE wysyłany jest też kod kraju.
3.
Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych. w menu Narzędzia > Korekty danych
dodano funkcję „Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych”. Przed wykonaniem tej funkcji
pojawią się następujący komunikat: „Czy chcesz zmodyfikować numery kont księgowych zawierających
apostrof i/lub spację? Apostrofy i spacje zostaną zastąpione znakiem podkreślenia: "_" . Przed rozpoczęciem
procedury należy KONIECZNIE zrobić kopię zapasową bazy danych.”
4.
Umożliwiono wydruk dowodu wewnętrznego w module CDN OPT!MA Księga Podatkowa (dostępnym
w menu Księgowość / Księga podatkowa / Zapisy KPiR z poziomu formularza zapisu).
5.
Księgowość -> Księga podatkowa -> Zapisy KPiR. Dodano wydruk Bilans aktualny –
Wzór standard 2, który zawiera pozycję „Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia” podzieloną na
dwie podpozycje: „Wynagrodzenia” i „Narzuty na wynagrodzenia”. W polu „Wynagrodzenia” drukowana jest
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 47 z 62
suma kwot z kolumny "Wynagrodzenia" dla zapisów pochodzących z uproszczonej ewidencji wynagrodzeń,
z modułu CDN OPT!MA Płace i Kadry/ CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus lub z ręcznych zapisów wprowadzonych
do KPiR do tej kolumny. W polu „Narzuty na wynagrodzenia” drukowana jest suma kwot z kolumny
"Pozostałe" dla zapisów pochodzących z uproszczonej ewidencji wynagrodzeń lub z modułu CDN OPT!MA Płace
i Kadry/ CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus.
6.
Księgowość -> Rozrachunki -> Rozrachunki. Umożliwiono sumowanie zaznaczonych.
12.2 Poprawiono
1.
Księgowanie schematem księgowym posiadającym schematy stowarzyszone. Przy seryjnym
księgowaniu dokumentów schematem księgowym posiadającym dwa schematy stowarzyszone program
prawidłowo księgował tylko pierwszy dokument, natomiast pozostałe zaznaczone dokumenty były księgowane
tylko pierwszym i trzecim schematem, mimo że spełniały warunki wszystkich trzech schematów księgowych.
2.
Księgowość -> Księgowość -> Schematy księgowań. Typ schematu: Faktura sprzedaży. Program
nieprawidłowo księgował faktury finalne w walucie obcej za pomocą makra @PozNetto.
3.
Praca rozproszona. Podczas importu niektórych danych (np. Słowniki -> Kursy) występował błąd:
„Transaction context in use by another session".
4.
Narzędzia -> Importy -> Import danych księgowych -> Import rejestru VAT. Źródło importu: Plik
COMMA. W momencie importu rejestru VAT z pliku VAT_R.txt, jeśli plik zawierał dokumenty na kontrahenta
o akronimie zawierającym 20 znaków, to taki kontrahent dodawany był do bazy danych z akronimem
zawierającym 19 znaków.
5.
Księgowanie faktur z modułu Faktury. Po zaksięgowaniu dokumentu do Rejestru VAT, a następnie po
zaksięgowaniu do księgowości kontowej kwoty na dokumencie w Rejestrze VAT były nieprawidłowe.
6.
Tax Free. Po zatwierdzeniu dokumentu Tax Free i zaksięgowaniu do księgowości kontowej, kwota płatności
w preliminarzu płatności (równa kwocie VAT) zmieniała wartość na kwotę brutto.
7.
Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki. Po usunięciu przez Operatora pozycji na dekrecie, po zapisaniu
zmian, w polu Zmodyfikował nie były zapisywane dane Operatora wykonującego taką operację.
8.
Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki, zakładka Konto. Po wybraniu tego samego konta w polach
„Od:”, „Do:” i wpisaniu w polu filtr zbyt długiego wyrażenia – nie było możliwości wygenerowania żadnego
wydruku dostępnego z listy zapisów księgowych oraz nie działało sumowanie na liście.
9.
Rejestry VAT. Dla faktur wewnętrznych generowanych automatycznie przenoszone były kwoty dodatkowe
z faktury zakupu.
10. Rejestry VAT-> Deklaracje VAT-7. Wydruk Deklaracja VAT-ZZ – Wzór standard VAT-ZZ. W wersji
formularza 5 poprawiono tytuł załącznika z „WNIOSEK O ZWROT PODATKU” na „ WNIOSEK O ZWROT
PODATKU VAT”. Zmieniono również nazwę sekcji B z „UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY” na
„TREŚĆ WNIOSKU”.
11. Środki trwałe -> Ewidencja środków trwałych – poprawiono sortowanie środków trwałych na
wydrukach: Lista środków trwałych – Wzór standard oraz Zestawienia historyczne – Środki trwałe na dzień,
generowanych z poziomu zakładek: Wg nazwy oraz Wg numeru inw.
12. Księgowość -> Księgowość -> Plan kont. Na formularzu konta księgowego na zakładce Dodatkowe po
wybraniu przycisku „Nr w przyszłym okresie” otwierał się plan kont przyszłego okresu obrachunkowego (np.
2009), ale w nazwie okna był numer bieżącego okresu obrachunkowego (2008).
13. Księgowość -> Zestawienia księgowe -> Pozycje zestawienia. Na wydruku w drugiej linijce od góry
pojawiała się data "1801-02-04".
14. Rejestry VAT -> Ewidencja dodatkowa. Dla ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów po wykonaniu
renumeracji zapisów, na wydruku Lista dokumentów – Wzór standard zapisy drukowały się w kolejności
wprowadzania. Obecnie drukują się w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście po renumeracji.
12.3 Zmiany
1.
Umożliwiono wyliczanie zaliczki na CIT-8 za przedostatni miesiąc okresu obrachunkowego dla
Użytkowników pracujących w nietypowym okresie obrachunkowym (miesiąc grudzień nie jest ostatnim
miesiącem okresu obrachunkowego).
2.
Umożliwiono przerwanie operacji księgowania schematem księgowym ze wszystkich list klawiszem
<ESC>.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 48 z 62
3.
e-Deklaracje. Jeżeli po wysłaniu deklaracji pojawia się status: "Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO",
na formularzu jest ikona do odbioru UPO, zamiast ikony do wysłania deklaracji.
4.
Księgowość -> Księgowość -> Schematy księgowań. Typ schematu: Faktura sprzedaży. Ukryto
następujące makra: @ZalPozNetto, @ZalPozBrutto, @ZalPozVAT.
5.
Praca rozproszona. Przy imporcie rejestru zakupów VAT oraz Ewidencji dodatkowej kosztów data zdarzenia
w Preliminarzu płatności pobierana jest z menu Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Daty dokumentów. Do tej
pory w Preliminarzu płatności ustawiana była data wpływu dla dokumentów z rejestru zakupów VAT, natomiast
dla dokumentów z ewidencji dodatkowej kosztów – data zapisu.
6.
Praca rozproszona. Przy imporcie rachunków kasowo-bankowych nie są nadpisywane konta księgowe.
7.
Rejestry VAT. Dla faktury zakupu od kontrahenta pozaunijnego lub wewnątrzwspólnotowego wystawionej
w stawce NP przy generacji faktury wewnętrznej podpowiadała się stawka NP – obecnie podpowiada się
stawka 22%.
8.
Księgowość > Księgowość -> Dzienniki. Po dodaniu ręcznego polecenia księgowania, przy próbie zapisu
dekretu w którym nie był domknięty krąg kosztów, kursor ustawiał się w polu z tekstem "Nie zamknięty krąg
kosztów...". Teraz ustawia się na przycisku "OK".
9.
Migrator – arkusz Plan kont. Dodano kolumnę Nazwa2, która przenosi się w pole z dodatkową nazwą
konta.
12.4 Wydruki
1.
Część wydruków została zastąpiona wydrukami Crystal Reports. Zmiana ma na celu przyspieszenie
generowana wydruków. Nowy format daje dodatkowe możliwości np. eksport wydruku z poziomu podglądu
wydruku do arkusza MS Excel lub do programu MS Word.
Księga Handlowa
Plan kont > Kontrola sald kont rozrachunkowych: Kontrola sald
Dzienniki > Dzienniki: Zestawienia > Obroty kont syntetycznych
Dzienniki > Dzienniki: Zestawienia > Obroty kont syntetycznych i analitycznych
Dzienniki > Lista księgowań na kontach > analityczne
Dzienniki > Lista księgowań na kontach > syntetyczne
Dzienniki > Lista księgowań na kontach > analityczne (poziomo)
Dzienniki > Lista księgowań na kontach > syntetyczne (poziomo)
Dzienniki > Lista księgowań (poziomo)
Dzienniki > Lista księgowań/Sumowanie wg PK
Dzienniki -> Lista księgowań z identyfikatorem
Dzienniki > Zestawienie księgowań
Dzienniki > Formularz Polecenia księgowania - PK > Nadruk na dokument
Dokumenty BO - Lista BO - wzór standard
Dokument BO - BO / Wzór standard
Dokument BO - BO / Według kont syntetycznych
Obroty i salda: Bilans otwarcia > Syntetyka
Obroty i salda: Bilans otwarcia > Syntetyka + analityka
Księga Podatkowa
Samochody > Ewidencja samochodowa - wzór standard
Samochody > Ewidencja samochodów> Dodatkowe- Lista wg dysponenta
Samochody > Ewidencja sam.> Dodatkowe- Lista wg pojemności
Samochody > Ewidencja samochodów> Formularz - Karta pojazdu
Samochody > Trasy - Trasy przejazdów - wzór standard
Samochody > Trasy - Dodatkowe - Wg odległości - rosnąco
Samochody > Trasy - Dodatkowe - Wg odległości - malejąco
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 49 z 62
Samochody >Rozliczenia samochodu> Przejazdy - Zestawienie przejazdów
Samochody >Rozliczenia samochodu> Koszty - Zestawienie kosztów
Samochody > Rozliczenia samochodu >Rozliczenia-Rozliczenie kosztów
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika: Lista płac - Pełna
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika: Lista płac - Pełna (wzór 2)
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika: Lista płac - Uproszczona
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika: Lista płac - Uproszczona (wzór 2)
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > Dla pracownika: Karta przychodów pracownika - Wzór standard
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > Dla pracownika: Karta przychodów pracownika - Wzór standard
(wzór 2)
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika> Formularz: Lista płac - Pełna
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika> Formularz: Lista płac - Pełna (wzór 2)
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika> Formularz: Lista płac - Uproszczona
Wynagrodzenia> Lista wynagrodzeń > w miesiącu/Dla pracownika> Formularz: Lista płac - Uproszczona
(wzór 2)
Zapisy KPiR > Księga: Wydruk dwustronny
Spisy z natury: Lista remanentów - Wzór standard
Spisy z natury: Dodatkowe > Remanenty wg wartości - rosnąco
Spisy z natury: Dodatkowe > Remanenty wg wartości - malejąco
Spisy z natury: Arkusz spisu z natury
Rejestry VAT
Rejestry VAT > Do deklaracji VAT-UE - Zestawienie transakcji > Wg numeru NIP
Środki trwałe
Ewidencja wyposażenia - wydruk: wzór standard
Ewidencja wyposażenia - Dodatkowe / wg daty rosnąco
Ewidencja wyposażenia - Dodatkowe / wg daty malejąco
Lista środków trwałych > ŚT w użyciu
Lista środków trwałych > ŚT zlikwidowanych
Lista środków trwałych > ŚT zbytych
Lista środków trwałych > Zaznaczone elementy
Lista środków trwałych > Wg atrybutu - wzór standard
Dokumenty środków trwałych > Formularz dokumentu otrzymania> OT
Dokumenty środków trwałych > Formularz dokumentu otrzymania> OT seryjnie
Dokumenty środków trwałych > Formularz dokumentu ŚT> Dokument ulepszenia - wzór standard
Dokumenty środków trwałych > Formularz dok. likwidacji> LT
Dokumenty środków trwałych > Formularz dok. likwidacji> LT seryjnie
Dokumenty środków trwałych > Ulepszenia > Lista dokumentów
Dokumenty środków trwałych > Przeszacowania > Lista dokumentów
Dokumenty środków trwałych > Amortyzacja > Lista dokumentów
Dokumenty środków trwałych > Otrzymanie > Lista dokumentów
Dokumenty środków trwałych > Likwidacja > Lista dokumentów
Dokumenty środków trwałych > Lista dokumentów > Zakładka Dla środka > Historia środka trwałego
Dokumenty środków trwałych > Lista dokumentów > Zakładka Atrybuty > Lista dokumentów
Lista środków trwałych > Plan amortyzacji > Wzór standard.
2.
Nadruk na Deklarację VAT-7 – dodano nadruk na deklarację VAT-7 w wersji (10) i VAT-7K w wersji (4).
3.
System -> Konfiguracja -> Firma -> Kasia i Bank -> Opisy wydruków. Zmieniono Górny opis
oryginału potwierdzenia salda (generowanego z poziomu Kasa/Bank/ Potwierdzenia salda) z „Na
podstawie Ustawy z dn. 94.09.29 o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591) wzywamy Was do potwierdzenia
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 50 z 62
w terminie 30 dni zgodności salda rozliczeń figurującego w naszych księgach na dzień @Data” na „Na
podstawie Ustawy z dn. 94.09.29 o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz.591) t.jedn. z dn. 27.03.02r. (Dz.U. nr
76, poz.694 z późn. zm.) wzywamy Was do potwierdzenia w terminie 30 dni zgodności salda rozliczeń
figurującego w naszych księgach na dzień @Data”.
4.
Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki. Zoptymalizowano wydruk Dzienniki – Lista księgowań
z identyfikatorem
5.
Księgowość -> Księgowość -> Dokumenty BO. Na wydrukach: BO – Wzór standard oraz BO – Według
kont syntetycznych dostępnych z poziomu formularza BO drukowana jest pełna nazwa firmy (dwie linie
z pieczątki firmy uzupełnione w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy).
6.
Księgowość -> Księgowość -> Obroty i salda. Na wszystkich wydrukach dostępnych z tego poziomu
drukowana jest pełna nazwa firmy (dwie linie z pieczątki firmy uzupełnione w menu System/ Konfiguracja/
7.
Księgowość -> Księgowość -> Księgowania okresowe. Na wydruku Księgowania – Wzór standard
(dostępnym z poziomu formularza Księgowania okresowego z zakładki Księgowania) dodano sortowanie
poszczególnych pozycji księgowania wg Lp.
8.
Księgowość -> Rozrachunki -> Potwierdzenia salda. Na odcinku A w opisie zamiast „(Dz.U. nr 121 poz
591)” drukowane jest „(Dz.U. nr 121 poz. 591) Tekst jednolity z dnia 27 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694
z późn. zm.)”.
9.
Księgowość -> Księga podatkowa -> Zapisy KPiR. Wydruki: Bilans aktualny – Wzór standard oraz
Bilans aktualny – Wzór standard 2 przeniesiono do głównej gałęzi wydruków dostępnych z poziomu
zakładek: Księga i Wszystkie. Wydruki te nie są natomiast dostępne z poziomu zakładek: Kontrahent
i Kategoria.
Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy).
10. Księgowość -> Księga podatkowa -> Zapisy KPiR, zakładka Wszystkie. Zwężono linie nagłówka
(zawierającą datę wydruku) na wszystkich wydrukach dostępnych z tego poziomu, ponieważ na niektórych
drukarkach była obcinana ostatnia cyfra.
11. Środki trwałe -> Ewidencja wyposażenia. Dodano tytuł wydruku „Ewidencja wyposażenia” oraz pole
„Nr inwent.” na wydruku Ewidencja wyposażenia – Wzór standard.
12. Środki trwałe -> Ewidencja wyposażenia. Przed generacją wydruku dodano parametr: „Drukować
zlikwidowane/zbyte” na wydruku Ewidencja wyposażenia – Wzór standard. Zaznaczenie tego parametru
powoduje, że na wydruku jest widoczne także wyposażenie zlikwidowane/ zbyte oraz jest ono dodawane do
podsumowania wydruku.
13. Środki trwałe -> Ewidencja wyposażenia. Dodano wydruk Ewidencja wyposażenia wg osób
odpowiedzialnych.
13 Moduł CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe
Uwaga: W module CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe zastosowano rozwiązania
wymagające zainstalowania Microsoft .NET Framework 3.5, a co za tym idzie moduł nie
będzie działał na systemie Windows 2000. Dla Klientów korzystających z modułu CDN
OPT!MA Biuro Rachunkowe na tym systemie, którzy nie będą w stanie w krótkim czasie
upgradować systemu operacyjnego na nowszy, przygotowana została wersja modułu CDN OPT!MA
Biuro Rachunkowe z funkcjonalnością dotychczasową, która będzie działała na Windows 2000
z wersją 16.0 CDN OPT!MA. Aby uzyskać taką wersję prosimy o zgłoszenie się do swojego
Autoryzowanego Partnera COMARCH. Wersja jest dostępna na stronach walidowanych dla
Partnerów.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 51 z 62
13.1 Nowości
13.1.1 Integracja modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe z modułem CDN OPT!MA Obieg
Dokumentów
W module CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe została dodana nowa funkcjonalność polegająca na współpracy
z modułem CDN OPT!MA Obieg dokumentów. Działanie jej wymaga pobrania modułu CDN OPT!MA Obieg
dokumentów. Jeżeli podczas logowania do modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe zostanie zaznaczony parametr
Współpraca z modułem Obieg dokumentów (OBD) wówczas w Panelu zadań widoczna jest nowa opcja pod
nazwą Biblioteka dokumentów. Funkcja ta pozwala na usprawnienie pracy biur rachunkowych i doradców
podatkowych poprzez umożliwienie podglądu, dodawania oraz usuwania dokumentów z poziomu jednego miejsca
bez konieczności logowania się do konkretnej bazy klienta.
Rys. Okno rejestracji w programie
13.1.2 Pobieranie modułu CDN OPT!MA Obieg dokumentów
W oknie logowania do modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe dodany został parametr Współpraca z modułem
Obieg dokumentów (OBD). Jego zaznaczenie spowoduje, że w Panelu zadań zostanie dodana nowa pozycja pod
nazwą Biblioteka dokumentów.
Parametr Współpraca z modułem Obieg dokumentów (OBD) jest domyślnie zaznaczony jeżeli na karcie
Operatora jest zaznaczony moduł Obieg dokumentów. Jeżeli moduł ten jest odznaczony i Operator jest
Administratorem wtedy jest on domyślnie odznaczony i dostępny do edycji. Natomiast w sytuacji, gdy na karcie
Operatora nie jest zaznaczony moduł Obieg dokumentów i Operator nie jest Administratorem wówczas parametr jest
domyślnie odznaczony i niedostępny do edycji.
13.1.3 Biblioteka dokumentów
Jeżeli podczas logowania został pobrany moduł CDN OPT!MA Obieg dokumentów wówczas w menu w Panelu zadań
będzie widoczna opcja Biblioteka dokumentów. Kliknięcie w tą pozycję powoduje wyświetlenie zakładki Biblioteka
dokumentów. Zawiera ona listę wprowadzonych wcześniej dokumentów z możliwością ich edycji, usuwania oraz
dodawania nowych pozycji. Lista ta może zawierać dokumenty wprowadzone bezpośrednio w module CDN OPT!MA
Obieg dokumentów jak również dodane z poziomu modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 52 z 62
Rys. Widok listy Biblioteki dokumentów
Aby ułatwić Użytkownikowi wyszukiwanie dokumentów zostały wprowadzone następujące filtry:
1. Firma – po zalogowaniu domyślnie wybrana jest baza firmowa biura rachunkowego, na liście baz do wyboru
dostępne są również następujące pozycje:
- WSZYSTKIE – wybór tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów, zarówno wspólnych dla wszystkich
baz jak również listę dokumentów firmowych,
- DOKUMENTY WSPÓLNE – filtrowanie dokumentów wg tej pozycji spowoduje pojawienie się listy dokumentów
zapisanych w bazie konfiguracyjnej jako wspólne, np. pliki zawierające interpelacje przepisów lub szablony umów
- kolejne pozycje to alfabetyczna lista baz danych – wybór jednej z baz spowoduje, że na liście będą znajdowały się
dokumenty firmowe dotyczące tej konkretnej bazy.
2. Tytuł – filtr zawęża listę dokumentów do takich, które zawierają zadany ciąg znaków w polu tytuł.
3. Zakres dat – filtr zawęża listę dokumentów, których Data wprowadzenia mieści się we wskazanym zakresie dat.
Domyślnie podpowiadany jest przedział dat od pierwszego dnia miesiąca poprzedniego do daty bieżącej.
Odznaczenie tego parametru powoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów niezależnie od ich daty.
W celu wyfiltrowania listy dokumentów wg wybranego rodzaju filtra należy kliknąć w ikonę „Lejka”
.
Istnieje również możliwość sortowania i grupowania listy wg dowolnej kolumny. Sortowanie listy odbywa się
poprzez kliknięcie w nagłówek wybranej kolumny. Grupowanie listy wg wybranej kolumny odbywa się poprzez
przeciągnięcie nagłówka kolumny w pole Przenieś kolumnę w to miejsce aby pogrupować dane. Pole to znajduje się
nad listą dokumentów.
W kolumnach listy dokumentów wyświetlane są następujące dane:
1.
Baza danych – nazwa bazy danych – kolumna jest widoczna jeśli wybrane zostały wszystkie bazy,
2.
Nazwa firmy – pobierana jest z pieczątki firmy – kolumna jest widoczna jeśli wybrane zostały wszystkie
bazy,
3.
Numer dokumentu – numer dokumentu w bibliotece nadawany automatycznie,
4.
Tytuł – tytuł dokumentu,
5.
Opiekun – kod operatora będącego opiekunem danego dokumentu,
6.
Data wprowadzenia,
7.
Status,
8.
Numer obcy – numer obcy dokumentu,
9.
Opis,
10. Typ – dokument firmowy lub wspólny,
11. Schemat obiegu – kod procesu przypiętego do dokumentu,
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 53 z 62
12. Bieżący etap – symbol,
13. Bieżący etap – nazwa.
13.1.4 Dodawanie, usuwanie oraz edycja dokumentu
Z poziomu modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość dodawania nowego dokumentu.
, która znajduje się nad listą dokumentów. Ikona ta nie jest
Dodawanie odbywa się za pomocą ikony „Plusa”
aktywna jeżeli w polu Firma została wybrana opcja „WSZYSTKIE”. Jeżeli wybrano opcję „WSPÓLNE” wtedy
dokument będzie miał typ „Wspólny” i zostanie zapisany w bazie konfiguracyjnej. Jeśli jednak wybrano konkretną
firmę wówczas dokument będzie miał typ „Firmowy” i będzie zapisany w danej bazie firmowej.
Formularz nowego dokumentu składa się z następujących zakładek:
Ogólne
2. Podmioty – zakładka ta widoczna jest tylko dla dokumentów firmowych
Na zakładce Ogólne dostępne są następujące pola:
1.
1.
Dokument,
2.
Operator lub Pracownik – pole z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji,
3.
Numer obcy,
4.
Tytuł dokumentu,
5.
Opis,
6.
Data wprowadzenia,
7.
Typ – Firmowy lub Wspólny,
8.
Schemat obiegu dokumentu,
9.
Status,
10. Katalog,
11. Archiwum plików – zawierać może następujące elementy: Plik, Link lub Skan.
Uwaga: Aby na zakładce Ogólne pojawiły się takie elementy jak: Schemat obiegu dokumentu,
Status oraz Katalog należy je wcześniej zdefiniować w Konfiguracji firmy oraz programu w gałęzi
dotyczącej Obiegu dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w dokumentacji do modułu CDN OPT!MA Obieg dokumentów .
Z poziomu zakładki Podmioty istnieje możliwość podpięcia do dokumentu podmiotu z bazy danych, do której
dodawany jest dokument. Zakładka ta składa się z trzech kolumn:
1.
Typ – rozwijalna lista zawierająca następujące pozycje: Kontrahent, Bank, Pracownik/Właściciel, Urząd,
2.
Akronim – kod podmiotu,
3.
Nazwa – nazwa podmiotu.
Nowa funkcjonalność pozwala również na usuwanie dokumentów z poziomu modułu CDN OPT!MA Biuro
Rachunkowe. Usunąć można zarówno dokumenty dodane z poziomu modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe
jak również dokumenty wprowadzone przez moduł CDN OPT!MA Obieg dokumentów. Operację tę możemy
wykonać przy użyciu ikony „Kosza”
.
W programie można także edytować wcześniej wprowadzone dokumenty. Edycję można wywołać za pomocą
przycisku „Zmień”
.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 54 z 62
13.2 Poprawiono
W sytuacji, gdy z poziomu modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe była otwierana baza firmowa w której,
w nazwie został użyty cudzysłów pojawiało się okno logowania do programu. Obecnie baza otwiera się od razu bez
konieczności logowania.
13.3 Zmiany
1.
W Panelu zadań usunięto pozycję o nazwie Informacje, w jej miejsce wprowadzono opcję o nazwie OnL!ne.
W związku z tą zmianą została zlikwidowana Zakładka OnL!ne.
14 Kasa/ Bank
14.1 Poprawiono
1.
Automatyczny zapis kasowy powstały z rejestru VAT – poprawiono błąd polegający na tym, iż przy
edycji faktury zapis tworzył się z kolejnym numerem.
2.
Import przelewów z pliku MT-940 – poprawiono błąd polegający na tym, iż w przypadku importu z pliku
z banku WBK obcinane były pierwsze 3 znaki z opisu przelewu.
3.
Wydruk KP/KW – poprawiono błąd polegający na tym, iż w przypadku bezpośredniego wywołania wydruku
wykonywany był Podgląd wydruku.
4.
Wydruk przelewu do US – jeżeli na karcie urzędu skarbowego w polach „Miasto” i „Poczta” wpisana jest ta
sama miejscowość to na wydruku przelewu w drugiej linii nazwy organu podatkowego adres drukowany jest
w następującej kolejności: ulica, numer domu/numer lokalu, kod pocztowy, poczta.
5.
Słowniki-> Kategorie – poprawiono błąd polegający na tym, iż jeżeli kategoria została wybrana na
formularzu Urzędu bądź Banku można było ją skasować z listy kategorii. Przy podnoszeniu formularzy, na
których została ona wybrana pojawiał się komunikat: „Rekord 0 nie został znaleziony”.
14.2 Zmiany
1.
Część wydruków została zastąpiona wydrukami Crystal Reports. Zmiana ma na celu przyspieszenie
generowania wydruków. Nowy format daje dodatkowe możliwości np. eksport wydruku z poziomu podglądu
wydruku do arkusza MS Excel lub do programu MS Word. Są to następujące wydruki:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Przelew do Urzędu Skarbowego – Pełny x 2,
Przelew do ZUS – pełny x 2,
Dokumenty rozliczone - Lista rozliczeń – Wzór standard,
Dokumenty rozliczone – Wydruk kompensat – Wzór standard,
Dokumenty rozliczone - Formularz kompensaty – Kompensata.
2.
Usunięto następujące wydruki w Report Writer: Nota odsetkowa – wzór standard, Ponaglenie zapłaty –
wzór standard oraz Potwierdzenie salda – wzór standard. Zostały wyłącznie wydruki w Generatorze Raportów.
Zmienić/zmodyfikować opisy górne i dolne tych wydruków można z poziomu formularza wydruku
w Generatorze Raportów.
3.
Dodany został wydruk Zapisy raportu – Wzór standard 2, który zawiera dodatkowo pola: z podpisem
sporządzającego i sprawdzającego raport, z numerem dziennika księgowań i podpisem osoby księgującej oraz
ilością załączników KP i KW.
4.
Dokumenty rozliczone – umożliwiono podsumowanie kwoty rozliczenia dla wszystkich lub zaznaczonych par
rozliczeń. Sumowanie jest możliwe w przypadku wybrania konkretnej waluty.
5.
Różnice kursowe – dodano podsumowanie wszystkich i zaznaczonych kwot różnic kursowych.
6.
Import przelewów z pliku MT-940 – umożliwiono identyfikowanie kontrahenta podczas importu z plików
z Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Spółdzielczego, gdzie numer rachunku bankowego zapisany jest na
początku sekcji :86.
7.
Analiza Zapisy struktury wiekowej została wzbogacona o możliwość wykonania raportu zarówno dla
zobowiązań jak i należności. W przypadku wyboru opcji tej ("Raport dla: Wszystkich"), zobowiązania
prezentowane są ze znakiem minus. Z poziomu tej analizy dodano również nowe wydruki: Zapisy struktury
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 55 z 62
wiekowej (wzór 2) oraz Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów (wzór 2), na których prezentowane są
zapisy z podziałem na poszczególne przedziały.
8.
Analiza Kalendarz płatności, zakładka Dane serii wykresu ukryto kolumny z informacjami technicznymi
(Data5, BZdBZpId, Dokument, PodTyp, PodID,PodNazwa, Poziom).
15 Płace i Kadry
15.1 Nowości
15.1.1 Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
Zmiana wskaźników od 1 czerwca 2009:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Przeciętne wynagrodzenie – 3.185,61zł
Minimalna ucznia I roku
- 127,42 zł
Minimalna ucznia II roku - 159,28 zł
Minimalna ucznia III roku - 191,14 zł
Od 1 lipca 2009 zmianie ulega:
ƒ
Wskaźnik waloryzacji w III kwartale 2009 r. - 107,3 %
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przeciętnego
wynagrodzenia w I kwartale 2009 r.
Obwieszczenie Prezesa ZUS z 20 maja 2009r. (M.P. z 2009r. nr 34, poz. 510)
15.1.2 Powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac
Udostępniono funkcję, która pozwala określić listę płac (o konkretnym symbolu) jako właściwą do wypłacania
danego elementu wypłaty pochodzącego z listy dodatków lub umów cywilnoprawnych przypisanych do pracownika.
Przy konwersji z wersji wcześniejszych niż 16.0 CDN OPT!MA domyślnie pole Symbol listy płac jest puste.
Na formularzu dodatku przypisanego do pracownika oraz na formularzu umowy dostępny jest przycisk
, pod którym dostępne są wszystkie zdefiniowane symbole list płac. Wypełnienie tego pola jest
równoznaczne z powiązaniem dodatku, umowy z tą listą płac. Dodatkowo, w przypadku dodatków, informacja
o symbolu listy płac pamiętana jest historycznie.
Uwaga: Wskazując na formularzu umowy symbol listy płac należy zwracać uwagę, aby była to lista płac
o rodzaju Umowa.
Dodatek, umowa, dla których wskazano symbol listy płac, będzie się wyliczał automatycznie tylko przy
naliczaniu wypłaty na liście płac zgodnej ze wskazanym symbolem.
Jeśli na formularzu dodatku/umowy nie będzie wskazany symbol listy płac, to wypłaty będą naliczane jak
dotychczas, to znaczy:
Dodatek, pojawi się w pierwszej wypłacie etatowej pracownika za dany miesiąc, niezależnie od tego, jaki
symbol ma lista płac, na której są wypłaty etatowe,
ƒ
ƒ
Umowa, zostanie naliczona na pierwszej liście typu Umowa za dany miesiąc.
Naliczanie wypłat korygujących: lista płac korygująca może być o dowolnym symbolu, ważne jest tylko
powiązanie tej listy (pole Korekta do listy) z listą płac anulowaną (pierwotnie naliczoną), w wypłacie korygującej
wyliczy się dodatek/umowa powiązana ze schematem numeracji listy użytym w wypłacie anulowanej.
15.1.3 Eksport i import umów do arkusza kalkulacyjnego
Nowa funkcjonalność ma na celu usprawnienie procesu rejestracji umów cywilno-prawnych. Eksport / import działa
w oparciu o arkusze zarówno MS Excel, jak i OpenOffice.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 56 z 62
Eksport dostępny jest z poziomu Listy pracowników
Eksport danych kadrowych. Dostępna jest tu opcja
Umowy cywilno-prawne z dodatkową możliwością zawężenia eksportowanych umów:
Tylko umowy nierozliczone – jeśli zostanie zaznaczona [v], to wyeksportowane zostaną tylko te, które
nie są w bazie oznaczone jako „Spłacone”;
ƒ
Tylko umowy rozpoczynające się w okresie – zaznaczona [v], to pola z zakresem dat będą aktywne.
Eksport będzie dotyczył tylko tych umów, których data zawarcia mieście się w podanym zakresie.
ƒ
Eksportowana jest wartość brutto zapisaną w umowie bez względu na wartość spłat.
Import umów cywilno-prawnych dostępny jest z menu Narzędzia / Import / Import danych kadrowych / Z arkusza
MS Excel. W oknie „Importu danych kadrowych pracowników” dostępny jest parametr „Umowy cywilno-prawne”.
Uruchomienie importu spowoduje dodanie nowej umowy do listy umów cywilno-prawnych pracownika. Numeracja
umów tworzona jest podczas importu automatycznie według schematu numeracji zgodnego z zadeklarowanym
w arkuszu symbolem (kolumna Symbol_numeracji). Jeśli kolumnę Symbol_numeracji wypełniono nazwą, której na
moment importu nie ma zdefiniowanej w bazie w Konfiguracji firmy / Definicje dokumentów / Płace / Umowa, to taka
umowa nie zostanie zaimportowana.
Z kolei, kolumna Symbol_listy, dotyczy powiązania umowy, z konkretną listą płac, na której będzie domyślnie
naliczana. W zaimportowanych umowach symbol listy będzie pusty jeśli nie uzupełniono go w arkuszu lub wpisano
symbol którego nie ma w Konfiguracja firmy / Definicje dokumentów/Płace/Lista płac.
Szczegóły dotyczące opisu poszczególnych kolumn znajdują się w podręczniku CDN_OPTIMA_PiK.
Uwaga: Importowi będą podlegać dane w takim zakresie, w jakim je zapisano w arkuszu.
Należy zwracać uwagę na poprawność wpisywanych danych.
15.1.4 Rozliczanie bezrobotnych odbywających staż
Obsłużono rozliczanie składek ZUS dla kodów ubezpieczenia:
ƒ
ƒ
09 10 xx – osoby bezrobotne, [..] pobierające świadczenie integracyjne,
09 20 xx – osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące.
Osoby te podlegają składkom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu (ub. wypadkowe tylko dla
kodu 0920xx). Podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoby te nie są zgłaszane ani obowiązkowo, ani
dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Nie są naliczane składki na: Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Podmiotem finansującym w całości składki społeczne jest płatnik składek.
Takim osobom nie przysługują koszty uzyskania przychodu oraz kwota wolna (ulga) – trzeba więc pamiętać, by
wprowadzić takie ustawienia w danych podatkowych na formularzu pracownika.
Osoba, która w zakładzie pracy odbywa staż, nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu ani obowiązkowo, ani
dobrowolnie. Oznacza to, że w okresie stażu absolwenckiego za czas choroby lub innej niezdolności do pracy stażysta
nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia
chorobowego.
Przed przystąpieniem do naliczania wypłat należy zdefiniować w typach wypłat odpowiedni składnik (Konfiguracja /
Firma / Płace / Typy wypłat ):
ƒ
ƒ
ƒ
Nazwa, skrót dowolna (np. Stypendium stażowe),
Rodzaj – dodatek,
Algorytm 1 – kwota (osoby odbywające staż lub przygotowanie do wykonywania zawodu u pracodawcy
otrzymują świadczenie w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych, w 2009 roku jest to kwota 772,60zł),
Stała okresowa – można wskaźnikiem określać kwotę świadczenia osób odbywających staż, co daje
możliwość zapamiętywania historyczności zmian.
ƒ
ƒ
Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu – nie zaznaczamy,
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 57 z 62
ƒ Pozycja na deklaracji PIT – PIT-4 7. Świadczenia wypłacane z FP oraz z FGŚP (wówczas na PIT-4R
i PIT-11 będą wykazywane jako świadczenia z FP, a nie jako przychód ze stosunku pracy)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Kosztów i ulgi (kwoty wolnej) nie naliczamy,
Pozycja na deklaracji ZUS – „nie dotyczy”,
Sposób naliczania składek społecznych i zdrowotnej – „naliczać”,
Okres wypłaty – co 1 miesiąc,
Sekcja „Wliczać do podstawy naliczania” – cała ustawiona na „nie wliczać”,
Wpływa na kwotę do wypłaty – zaznaczone,
Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON - nie zaznaczone (wówczas stażysta nie wejdzie na
deklarację PFRON, nawet jeśli będzie osobą niepełnosprawną – nie wygeneruje się dla niego załącznik INF-DP),
Wliczany do GUS – „nie wliczać” (wypłata stażysty nie będzie wykazywana w raportach pomocniczych
GUS).
ƒ
15.1.5 Nowe wydruki
1.
Zaświadczenie płatnika składek Z-3a dla osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu
chorobowemu. Wydruk dostępny jest z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika oraz właściciela
/ osoby współpracującej, z menu ikony Drukarki należy rozwinąć sekcje Wydruki płacowe – Zaświadczenie
płatnika składek Z-3a.
2.
Struktura zatrudnienia - raport pomocniczy do WN-D – dostępny z Listy pracowników, w sekcji
wydruków „Struktura zatrudnienia”. Raport wylicza strukturę zatrudnienia ogółem i osób
niepełnosprawnych w sposób zgodny z zasadami liczenia stanu zatrudnienia na deklaracji PFRON WN-D.
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty jest wykazane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Raport
drukowany jest za wskazany okres (może być za wiele miesięcy). Dostępny jest jako wydruk szczegółowy
z wyliczeniem stanu zatrudnienia na każdy dzień i średniej za każdy kolejny miesiąc. Można również
wydrukować samo podsumowanie, bez szczegółów na każdy dzień.
15.1.6 Zestawienie wynagrodzeń wg typów wypłat – nowy wydruk
Wydruk jest szczegółowym zestawieniem z wartościami brutto/netto, podatków, składek, z podziałem na typy wypłat.
Dla zrealizowania wydruku należy:
ƒ
Wyświetlić Wypłaty pracowników,
ƒ
Na pasku zadań wybrać Listę wszystkich wypłat pracownika
ƒ
Zaznaczyć wypłaty, które mają znaleźć się na wydruku i kliknąć Zestawienie wszystkich wypłat
,
,
ƒ Na pasku zadań, z menu ikony
dostępny jest wydruk Zestawienie wynagrodzeń wg typów wypłat
z możliwością wyboru czy wydruk będzie podsumowaniem, czy pełnym zestawieniem.
15.1.7 Zestawienie wypłat pracownika z etatów powiązanych (Płace i Kadry Plus)
Zestawienie wypłat pracownika z etatów powiązanych daje możliwość podglądu / wydruku sumarycznej informacji
o wypłaconych kwotach, podstawach i składkach ZUS oraz naliczonym podatku - z wielu wypłat pracownika
z wszystkich etatów powiązanych (np. naliczonych do tego samego miesiąca deklaracji).
Dla zrealizowania wydruku należy:
ƒ
ƒ
Wyświetlić Wypłaty pracowników,
Ustawić kursor na wypłacie pracownika. Nie ma znaczenia, czy jest to etat podstawowy, czy
dodatkowy,
ƒ
ƒ
Na pasku zadań wybrać Listę wszystkich wypłat pracownika
,
Pojawi się okno z wszystkimi wypłatami danego etatu pracownika. Na pasku zadań należy kliknąć Listę
wszystkich wypłat pracownika oraz wypłat etatów powiązanych
, pojawi się okno z listą wszystkich wypłat
pracownika (etatu podstawowego i dodatkowego),
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 58 z 62
ƒ Należy zaznaczyć wypłaty, które mają być zsumowane i nacisnąć Zestawienie wszystkich wypłat
Pojawi się okno z podsumowaniem zaznaczonych wypłat,
ƒ
Z menu ikony
.
mamy możliwość wydruku zestawienia.
15.2 Poprawiono
1.
Poprawiono naliczanie dopłat do godzin nocnych (liczonych od płacy minimalnej) dla pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2.
Dla tytułu ubezpieczenia 1111xx (zastępcza służba wojskowa), nie działało ograniczenie składki
zdrowotnej do wysokości podatku. Poprawiono.
3.
Poprawiono wliczanie do 33 dni wynagrodzenia czas choroby Zwolnienia chorobowe z przyczyną "Nadużycie
alkoholu". Dotychczas nie wliczano tylko pierwszych 5 dni, za które pracownikowi nie przysługuje prawo do
zasiłku.
4.
Nie naliczała się kwota zasiłku chorobowy z ub. wypadkowego dla zleceniobiorcy, który uległ
wypadkowi w pierwszym miesiącu trwania umowy i chorował powyżej połowy miesiąca. Poprawiono.
5.
Świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli po przerwie pracownik miał ponownie przyznane świadczenie
rehabilitacyjne to procent świadczenia (75%) był przepisywany z poprzednio wypłaconego świadczenia.
Poprawiono - dla świadczenia przyznanego ponownie po wyczerpaniu kolejnego okresu zasiłkowego,
następuje waloryzacja podstawy i jest liczone w wysokości 90% przez pierwsze trzy miesiące.
6.
Poprawiono naliczanie zasiłku chorobowego, w sytuacji, gdy pracownik miał anulowaną wypłatę
z rozliczeniem zwolnienia chorobowego i anulowaną nieobecność, a jako nieobecność korygującą wprowadzone zwolnienie chorobowe z przyczyną „Leczenie szpitalne”, które było kontynuacją poprzedniego
zwolnienia.
7.
Poprawiono naliczanie limitów urlopu wypoczynkowego w przypadkach:
ƒ Pracownika zatrudnionego w trakcie roku (np.15/02/2009), który w roku zatrudnienia nabywał prawo do
wyższego wymiaru urlopu (przekraczał 10 lat stażu);
ƒ Pracownika mającego w trakcie roku wiele zapisów historycznych, z których pierwszy nie wpływał na limit
urlopowy (np. zmiana stawki zaszeregowania), a kolejne wpływały na limit (zmiana wymiaru etatu);
przeliczenia limitu (np. w związku z przedłużeniem umowy o pracę), gdy wcześniej były uzupełnione pola
„Korekta ręczna” i/lub „Urlop na żądanie”.
ƒ
8.
Zmodyfikowano naliczanie dodatków w których zaznaczono parametr „Korygowana”, a także
dodatków powiązanych na listach płac liczonych z opcją „Miesięcy wstecz”. Wyeliminowano
nieprawidłowości w naliczaniu wypłat dla pracowników mających nieobecności w miesiącu poprzednim.
Dotyczy to naliczania korekt za poprzedni miesiąc do dodatków automatycznie pomniejszanych i do
dodatków tzw. „nieoskładkowanych” wypłacanych tylko za okres zwolnienia.
9.
Dodanie do bazy nowej pary dodatków powiązanych (lub skopiowanie istniejących) mogło uniemożliwić
naliczenie wypłaty pracownikowi z przypiętym dodatkiem związanym. Pojawiał się komunikat: Błąd
naliczenia wypłaty: Błąd naliczenia wypłaty: składnik: "nowy_nieoskładkowany" <element:
"nowy_nieoskładkowany"> <szczegóły: Zakładka jest nieprawidłowa.>). Poprawiono.
10. Historia zatrudnienia pracownika – poprawiono wyliczanie stażu w przypadku przepracowania w innej
firmie 1 dnia (np.16.03.2009-16.03.2009) – poprzednio program pokazywał wartość 0 zamiast wyliczyć
1 dzień.
11. W standardowym formacie Bank Śląski (ELIXIR) dla przelewów US / ZUS poprawiono pobieranie nazwy
skróconej z gałęzi Konfiguracja / Dane firmy / PIT4R – Nazwa skrócona na deklaracji ZUS (wcześniej
pobierano z Konfiguracja / Dane firmy / VAT7 – Nazwa skrócona).
12. Logowanie serwisowe bez pobierania licencji - Konfiguracja firmy / Płace / Synchronizacja z XL przy włączonej synchronizacji z CDN XL na formularzach:
ƒ
ƒ
Atrybuty – grupy,
Atrybuty – klasy,
nie można było zaimportować atrybutów / grup atrybutów z CDN XL. Pojawia się komunikat: „Nie masz
uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to
niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: Import danych z systemu XL”. Poprawiono.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 59 z 62
13. Zmodyfikowano sposób zapisu komórek z datami przy eksporcie danych kadrowych do arkusza
kalkulacyjnego. Daty są poprawnie zapisywane niezależnie od formatu daty w ustawieniach regionalnych
systemu Windows – we wcześniejszych wersjach wymagany był format rrrr-mm-dd (4-cyfrowy rok –
miesiąc – dzień).
14. Poprawiono eksport/import danych kadrowych do/z arkusza kalkulacyjnego. W poprzedniej wersji nie
wykonywał się, jeśli na komputerze był zainstalowany OpenOffice zamiast Excela.
15. Poprawiono naliczanie składki na Fundusz Pracy w przypadkach, gdy:
dla Właściciela podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej wynosiła 0,00zł (np. z tyt. przekroczenia
składek emerytalno-rentowych);
ƒ
pracowników zatrudnionych na stawce minimalnej, rozliczanych według zestawienia do 10-go następnego
miesiąca., którzy mieli zaznaczony parametr „Nie naliczać Funduszu Pracy dla podstawy poniżej minimalnej
ƒ
płacy”.
16. Poprawiono naliczanie wypłaty etatowej na przełomie roku, gdy w Konfiguracji firmy / Płace /
Parametry zaznaczony jest parametr „Wynagrodzenie zasadnicze/mies. nie wliczane do podstawy urlopu”.
Poprzednio przy takiej konfiguracji mógł się pojawiać komunikat o błędzie przy naliczaniu wypłaty za
styczeń, jeśli było w niej rozliczenie bieżącego (styczniowego) zwolnienia chorobowego i odnotowanego
z opóźnieniem zaległego urlopu z grudnia.
17. Poprawiono numerację wypłat w obrębie listy płac obejmujący okres dłuższy niż jeden miesiąc.
Poprzednio numer wypłaty pobierał miesiąc z Daty Od z listy płac zamiast miesiąca z Daty Do.
18. Przy seryjnym naliczaniu dodatku (zdefiniowanym algorytmem 12) na liście płac o rodzaju Inne dla
zwolnionego w poprzednich miesiącach pracownika nie zapisywała się "Data do" na elemencie wypłaty.
Powodowało to błąd przy naliczaniu deklaracji ZUS ("Błąd wyliczenia załącznika RSA dla pracownika:
Akronim. Błąd wyliczenia deklaracji ??????"). Poprawiono, w polu Data do elementu wypłaty podpowiada
się Data do z listy płac.
19. Wyeliminowano błąd anulowania wypłaty "Wystąpił błąd podczas zapisu wypłaty <Tryb>", który
występował w niektórych bazach danych przy próbie anulowania wypłaty zawierającej rozliczenie
nieobecności na przełomie miesiąca, gdy pomniejszenie za taką nieobecność występowało nie tylko
w wynagrodzeniu zasadniczym.
20. Poprawiono naliczanie wypłat ze spłatami pożyczek. Wcześniej - na niektórych bazach danych –
mogły niekiedy pojawiać się nadmiarowo komunikaty o błędach:
ƒ
przy indywidualnym naliczaniu wypłat etatowych komunikat: "Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto
jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia. 8000FFFF" przy próbie
zapisania formularza wypłaty;
ƒ
przy seryjnym naliczaniu wypłat umów zleceń komunikat: "Nie można edytować zamkniętej wypłaty".
21. Jeśli na wypłacie korygującej dodano nowy element wypłaty i skopiowano zaliczkę podatku
(z anulowanej wypłaty) to w pewnych przypadkach zapisywała się kwota zaliczki podatku z groszami
zamiast w pełnych złotych. Poprawiono.
22. Poprawiono naliczanie podatku w przypadku, gdy Użytkownik miał zdefiniowany typ wypłat jako "PIT-8AR
Należności nie przekraczające" (pole Pozycja na deklaracji PIT) i w sposobie naliczania podatku
wybrano inną opcję niż "Procent jak dla umów".
23. Poprawiono automatyczne przeliczanie podatku i składek w wypłacie umowy wchodzącej na deklarację
PIT-8AR; Poprzednio po ręcznej edycji wartości takiej wypłaty, przeliczenie podatku i składek ZUS
wykonywało się poprawnie, tylko wtedy gdy Operator przed zapisem wypłaty wyświetlił (przeglądał)
zakładkę Podatki i/lub Ubezpieczenie.
24. Opis analityczny w elemencie wypłaty będącym rozliczeniem nieobecności (np. wynagrodzenie za czas
choroby) jest dziedziczony z opisu pracownika. W przypadku, gdy pracownik miał aktualizację zapisu
związaną ze zmianą opisu analitycznego i odnotowana nieobecność trwała do dnia aktualizacji, to opis
analityczny w tym elemencie odczytywany był z wcześniejszego zapisu historycznego pracownika. Błąd
występował również w sytuacji, gdy nieobecność wpisana była tylko na jeden dzień tj. dzień aktualizacji
zapisu. Poprawiono.
25. Funkcja CzasPracaGodz(OkresMies()) wyliczająca czas pracy w godzinach z poprzednich miesięcy
w przypadku pracownika, który miał aktualizację w okresie, z którego był ustalany czas pracy zwracała
błędną wartość. Poprawiono.
26. Poprawiono zapisywanie się dat (okres od – do) na formularzu elementów wypłaty: Spłata pożyczki
rata kapitałowa (również PKZP), Spłata pożyczki – odsetki, Spłata zaliczki, Spłata zaliczki brutto
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 60 z 62
w przypadku, gdy lista płac zdefiniowana jest z opcją „miesięcy wstecz”. Podpowiadany jest okres miesiąca
z Daty Do listy płac.
27. Edycja formularza danych kadrowych i zapis powodowało skracanie nazwy stanowiska do 31 znaków.
Poprawiono. Zwiększono ilość znaków sprawdzanych przy zapisie formularza pracownika, gdy wystąpił
zapis bez edycji etatu.
28. Wyeliminowano błąd, polegający na tym, że wykonanie wydruku Umowy zlecenia/o dzieło
z poziomu Formularza umowy powodowało zmianę numeru wcześniej zapisanej umowy. Błąd
występował, gdy w użytym schemacie numeracji nie stosowano miesiąca, oraz wykonano następujące
kroki:
ƒ
ƒ
edytowano umowę i coś w niej zmodyfikowano,
bez zapisu zmian wywołano wydruku z poziomu Formularza umowy.
29. Wydruk przelewu do US z podatkiem PIT-8AR – poprawiono odczytywanie adresu płatnika.
Informacja odczytywana jest z Konfiguracji firmy / Dane firmy / PIT-4R, CIT-8 (poprzednio: Dane firmy /
Pieczątka firmy).
30. Świadectwo pracy (wydruk Crystal Reports) - na wydruku w pkt 4 podpkt 8 nie drukował się opis
„Nie dotyczy”, jeśli przed wydrukiem zadeklarowano taki opis. Poprawiono.
31. GUS (wydruk) Dział 3 - Czas pracy - 6 - pole "Czas opłacony z powodu chorób - w tym na
stanowiskach robotniczych" - nie był wykazywany czas dla własnej, zdefiniowanej nieobecności rozliczanej
standardowym typem wypłaty "Wynagrodzenie za czas choroby". Poprawiono.
15.3 Zmiany
15.3.1 Import danych kadrowych z arkusza MS Excel
Zmodyfikowano zapis informacji o uldze podatkowej pracownika przy imporcie danych kadrowych z arkusza Excel.
W przypadku:
ƒ
ƒ
braku wartości w arkuszu w kolumnie Ulga_podatkowa_mnoznik, lub
gdy brak kolumny Ulga_podatkowa_mnoznik
do bazy zapisujemy pracownikowi domyślną wysokość ulgi (współczynnik 1.00). We wcześniejszych wersjach,
w takiej sytuacji zapisywany był mnożnik 0.00 (czyli brak ulgi podatkowej).
Dotyczy to importu danych kadrowych z arkusza *.xls zarówno z poziomu Narzędzia / Importy danych, jak i przez
CDN Migrator.
15.3.2 Zmiany na wydrukach
1.
Wydruki wykonane za pomocą edytora Clarion Report Writer zostały zastąpione wydrukami Crystal Reports.
Zmiana ma na celu przyspieszenie generowana wydruków. Nowy format daje dodatkowe możliwości np.
eksport wydruku z poziomu podglądu wydruku do arkusza MS Excel lub do programu MS Word. Przepisano
następujące wydruki:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Kwestionariusz osobowy (str.1),
Kwestionariusz osobowy (str.2),
Badania okresowe,
Aneks do umowy (w tym seryjny),
Umowa o pracę,
NIP-3,
Karta wyp.zas.rodz. piel. Wych,
PIT-12,
Umowa zlecenie (w tym seryjny),
Umowa o dzieło (w tym seryjny),
Rachunek do umowy,
PIT-40 (w.16) – wydruk pełny, w tym seryjny,
PIT-40 (w.16) - dwustronny, w tym seryjny,
PIT-11 (w.17) – wydruk pełny, w tym seryjny,
PIT-11 (w.17) – dwustronny, w tym seryjny,
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Strona 61 z 62
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Zestawienie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4, wersja 18),
2.
Przed wydrukiem Opis analityczny wypłat (z formularza listy płac) dodano parametr Drukować tylko
z elementów stanowiących koszt pracodawcy. Który służy wykluczeniu elementów nie będących kosztami
pracodawcy. Działanie:
ƒ
ƒ
nie zaznaczony (domyślnie) - wydruk jak dotychczas,
3.
Dodano nowy formularz PIT-12 (wersja 4) obowiązujący w roku 2009.
4.
Umowa o pracę (wydruk) - dodano słownie kwotę stawki zaszeregowania.
5.
Zatrud. na stan. robotniczych/nierobotniczych - przed wydrukiem dodano parametr związany
z opcjonalnym drukowaniem akronimu pracownika.
6.
Kwitki wypłat (zwykłe, korygujące), Listy płac (szczegółowe) – na tych wydrukach dodano
informację o stawce zaszeregowania pracownika.
PIT-4R - wydruk pełny,
PIT-4R wydruk dwustronny,
IFT-1 wydruk pełny (w tym seryjny),
Zestawienie zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-8A),
PIT-8AR wydruk pełny (w tym seryjny),
PIT-8AR wydruk dwustronny,
Lista płac – skrócona,
zaznaczony - uwzględnione zostaną elementy wypłaty, które w definicji typu wypłaty (zakładka
Szczegółowe) mają zaznaczony parametr "Stanowi koszt pracodawcy".
15.3.3 Inne zmiany
1.
e-Deklaracje – uaktualniono informację o wersji schemy z v1-0 na v1-1 w pliku xml z deklaracją PIT-11
(wersja 17).
2.
Formularz wypłaty, zakładka Elementy wypłaty. Na liście elementów dodano kolumnę z informacją
o okresie Od-Do z elementu.
3.
Seryjna zmiana pola (operacja interaktywna) – zwiększono długość pola do 30 znaków dla urzędu
skarbowego.
4.
Naliczanie seryjne deklaracji PIT-11 i wydruki seryjne PIT-11 - zmieniono na wersję formularza 17
obowiązującą w 2009 roku.
15.3.4 Zmiany CDN Migrator (Kadry/Płace)
Wprowadzono zmiany w CDN Migrator w imporcie danych kadrowych z programów linii CDN Klasyka (PL/PLP/PIK)
do CDN OPT!MA:
ƒ Zmodyfikowano migrację nieobecności; Podczas migracji nieobecność „Urlop wypoczynkowy”
przypadająca na przełomie roku była pomijana. Obecnie, dzielona jest na dwa zapisy, pierwszy do końca roku
kalendarzowego, a drugi zapis od 1-go dnia kolejnego roku;
ƒ Import z arkusza „Historia etatu". Poprawiono sprawdzanie unikalności przy uzupełnianiu słownika
stanowisk w CDN OPT!MA podczas importu. Poprzednio stanowisko mogło się dopisać do słownika wielokrotnie,
jeśli podczas importu historii etatu wystąpiło stanowisko, którego nie było ani w arkuszu „Dane kadrowe”, ani
w słowniku stanowisk w bazie CDN OPT!MA, a pracownik z takim stanowiskiem miał wiele zapisów
historycznych.
ƒ Import danych kadrowych uzupełniono o przenoszenie informacji
z pracodawcą (od którego zależy liczenie składki na FGŚP).
o Kodzie pokrewieństwa
15.3.5 Generator Raportów
Dodano informację o stawce zaszeregowania pracownika na wydrukach:
szczegółowe) dostępnych przez Generator Raportów.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0
Kwitek wypłaty, Listy płac (skrócona,
Strona 62 z 62

Podobne dokumenty