Raport - SIMPLE SA

Transkrypt

Raport - SIMPLE SA
Raport bieżący 21/2013 dotyczy: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 r. na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałami nr 21 ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostały
odwołany Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Józef Taran.
Jednocześnie uchwała nr 22 w skład Rady Nadzorczej powołana została Anna Hejka;
Anna Hejka – Członek Rady Nadzorczej
Partner Zarządzający 4 funduszy, anioł biznesu, seryjny przedsiębiorca, bankowiec inwestycyjny i
komercyjny, członek zarządów i rad nadzorczych, wykładowca, doradca, ekspert. We wszystkim
profesjonalny strateg skupiający się na rygorystycznym wykonywaniu zadao, posiadający szeroką
wiedzę praktyczną w wielu sektorach i dogłębną znajomośd funkcjonalnych wymagao
przedsiębiorstwa, prowadzący interesy na styku odmiennych kultur i poprzez cykle ekonomiczne.
Uznana przez World Economic Forum w Davos za Globalnego Lidera Jutra i nominowana przez
European Business Angel Association na Anioła Biznesu 2009r. Pracowała w bankowości
korporacyjnej w Hiszpanii (JPMorgan Chase), bankowości inwestycyjnej (Salomon Brothers/Citi) oraz
prowadząc własne firmy (bank inwestycyjny, firmę maklerską, fundusze Buyout, Growth i VC) w USA i
Polsce. Zarządzała firmami z ponad 300 osobami. Skutecznie strukturyzuje transakcje, używając
produkty finansowe przystosowane do wymagao firm i warunków makroekonomicznych. Autorka
artykułów w International Economy, National Review, Gazecie Bankowej i Wprost oraz mówca na
konferencjach takich jak the World Economic Forum, Institute for International Research, Shell
Global Solutions czy Euromoney. Członek Rady Programowej Narodowego Programu
Przedsiębiorczości PARP, okrągłego stołu Prezydenta Polski oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, członek Polskiego Instytutu Dyrektorów, doradca American Appraisal i ekspert
Konfederacji Lewiatan.

Podobne dokumenty