przedmiar - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Transkrypt

przedmiar - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
załącznik nr 1.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213, Wrocław
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Remont stacji uzdatniania wody
ul. Borowska 213, 54-403 Wrocław
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Borowska 213 ; Wroclaw
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Romuald Krause (budowlana)
14.01.2015
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
14.01.2015
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
030115 SUW
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Remont stacji uzdatniania wody
1
Roboty remontowo - budowlane
1 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
d.1 1206-02
bez szpachlowania
<hala technologiczna>(6.75+21.41)*2*(2.13-0.30)+0.30*1.80*4*2
j.m.
m2
m2
3 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufid.1 1204-01
tów - 5-10 m ponad podłogą
z.sz.2.2.
9912-01
<hala technologiczna>6.75*21.41
<antresola>13.75*4.80+0.48*4.80*2*2
<pom.przy zbiorn.wody czystej góra>3.60*3.00
<pom.przy zbiorn.wody czystej dół>3.60*3.00
<hydrofornia>10.82*6.50
m2
4 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.1 1204-02
ścian
<pom.socjalne>(2.20+2.27)*2*2.54
<szatnia>(1.25+1.59)*2*0.75
<wc>(0.90*1.59)*2*0.78
<korytarz>(3.90+1.20)*2*2.53
m2
5 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.1 1204-02
ścian - 5-10 m ponad podłogą
z.sz.2.2.
9912-01
<hala technologiczna + antresola>6.75*[(5.95+4.70)/2-2.13]*2+21.41*(5.952.13)+21.41*(4.70-2.13)
<pom.przy zbiorn.wody czystej góra>(3.60+3.00)*2*2.28
<pom.przy zbiorn.wody czystej dół>(3.60+3.00)*2*2.75
<hydrofornia>(10.82+6.50)*2*(6.85+4.50)/2+0.50*2*3.50
m2
6 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
d.1 1216-01
poz.2+poz.3
m2
7 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm i profili
d.1 1212-28
stalowych
20.00
m
8 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
d.1 1209-06
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
z.sz.4.5.4.
pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
<szatnia,socjal,wc>0.80*2.00*3+0.60*2.00*3+1.10*2.00
m2
9 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi dwuskrzydłowych metalowych pełd.1 1212-02
nych szpachlowanych jednokrotnie
<hala technologiczna,hydrofornia,pom pomocnicze>1.87*2.07*3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
107.386
4.994
1.988
1.431
4.680
RAZEM
13.093
144.518
75.216
10.800
10.800
70.330
RAZEM
311.664
22.708
4.260
2.232
25.806
RAZEM
55.006
179.942
m2
m2
m2
30.096
36.300
200.082
RAZEM
446.420
324.757
RAZEM
324.757
20.000
RAZEM
20.000
10.600
RAZEM
10.600
11.613
RAZEM
11.613
3.240
RAZEM
3.240
1.600
RAZEM
1.600
8.512
RAZEM
8.512
m
m2
m2
10 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro- m2
d.1 0713-02
pach (naprawa pęknięć tynku)
analogia
<hala technologiczna + antresola>(6.00+3.40+1.40)*0.30
m2
Obsadzenie skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych
m2
<hydrofornia>0.80*2.00
m2
12 KNR AT-12 Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- m2
d.1 0102-01 z.o. cji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
4.1. z.o. 4.2. Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niż 5 m2.
<korytarze po obu stronach zbiorników wody>0.80*5.32*2
m2
Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30733
107.386
RAZEM
m2
m2
-2-
Razem
m2
2 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufid.1 1204-01
tów
<pom.socjalne>2.20*2.27
<szatnia>1.25*1.59
<wc>0.90*1.59
<korytarz>3.90*1.20
11 KNR AT-12
d.1 0109-03
Poszcz
030115 SUW
Lp. Podstawa
13 KNR 2-02
d.1 1505-05
z.sz. 5.1.
9917
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Na wysokości 5 10 m.
j.m.
m2
poz.12
m2
2
Izolacje zawilgoconych ścian i dylatacji, tynki
14 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
d.2 0701-02
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<hala technologiczna>6.75*0.60
<hydrofornia>10.80*1.00
<korytarz>(3.90*2+1.20)*1.00
15 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konsd.2 0109-17
trukcji ceglanych na odległość 18 km
0109-20
poz.14*0.03
16 KNR 0-40
d.2 0201-01
17 KNR 0-40
d.2 0208-01
18 KNR 0-40
d.2 0209-02
19 KNR 0-40
d.2 0210-01
20 KNR 0-40
d.2 0210-01
m2
m2
m2
m3
Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz- m2
nie, nakładanie zaprawy brodawkowato
<hydrofornia>10.80*1.00
m2
<korytarz>3.90*1.00
m2
Tynki renowacyjne jednowarstwowe Sanierputz wykonywane ręcznie
m2
poz.18*0.40
m2
Tynki renowacyjne Fassadenputz wykonywane ręcznie
m2
poz.18*0.60
m2
21 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
m2
d.2 0711-03
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.14-poz.19-poz.20
m2
Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30733
8.512
RAZEM
8.512
4.050
10.800
9.000
RAZEM
23.850
0.716
RAZEM
0.716
10.800
RAZEM
10.800
4.320
1.560
RAZEM
5.880
10.800
3.900
RAZEM
14.700
5.880
RAZEM
5.880
8.820
RAZEM
8.820
9.150
RAZEM
9.150
9.100
RAZEM
9.100
m3
Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemian- m2
kowania - krotność - 2
<hydrofornia>10.80*0.40
m2
<korytarz>3.90*0.40
m2
-3-
Razem
m2
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnienio- m
wej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 20-25 cm
<hydrofornia>10.80
m
22
Wymiana i uszczelnienie dylatacji w ścianach i stropach
d.2 kalk. własna
<pom.przy zbiornikach wody>3.00+2.30+2.80+1.00
Poszcz
m
m

Podobne dokumenty