Prężnie działająca na rynku firma poszukuje do wysokiej klasy hotelu

Transkrypt

Prężnie działająca na rynku firma poszukuje do wysokiej klasy hotelu
Prężnie działająca na rynku firma poszukuje do nowopowstającego, wysokiej klasy hotelu
„Szafran” osoby na stanowisko:
Manager hotelu
Region: śląskie
Opis stanowiska:








kompleksowe zarządzanie hotelem
utworzenie, zarządzanie, motywowanie i rozwijanie podległych zespołów
pracowniczych
przygotowanie i realizacja planów strategicznych, ekonomiczno-finansowych oraz
marketingowo-sprzedażowych
pełna odpowiedzialność za działania operacyjne oraz wyniki finansowe hotelu
analiza rynku usług hotelarskich i gastronomicznych
skuteczne działania zwiększające sprzedaż
utrzymywanie stałych dobrych relacji z kluczowymi klientami oraz stałe i sukcesywne
poszerzanie bazy klientów
nadzór nad jakością obsługi klientów oraz dbałość o utrzymywanie wysokich
standardów jakościowych
Wymagania:













doświadczenie w pracy na stanowisku managerskim w hotelach o wysokim
standardzie
wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (hotelarstwo lub turystyka)
biegła znajomość języka angielskiego i / lub niemieckiego
wysokie umiejętności i udokumentowane doświadczenie sprzedażowe i marketingowe
w branży turystycznej
umiejętność planowania i realizacji działań marketingowych i sprzedażowych
zdolność budowania relacji i skutecznej komunikacji z personelem
umiejętności organizacyjne i analityczne
operatywność i przedsiębiorczość
nastawienie na najwyższy standard obsługi klienta
duża motywacja do pracy i entuzjazm w działaniu
stałe dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji
wysoki poziom samodzielności
doskonała organizacja pracy
Zadania:








aktywny udział w rekrutacji personelu
zorganizowanie, koordynowanie i kontrola podległych pionów hotelowych
odpowiedzialność za wyniki sprzedażowe poprzez opracowanie i koordynację działań
skierowanych do różnych segmentów rynku – klientów indywidualnych oraz klientów
biznesowych
stałe prowadzenie różnorodnych analiz rynku
bieżąca analiza danych sprzedażowych związanych z prowadzeniem hotelu
opracowanie i kontrola budżetu sprzedażowego
negocjacje z klientami
bezpośredni kontakt z wybranymi gośćmi hotelu i klientami
Oferty (cv wraz ze zdjęciem i list motywacyjny) z nazwą stanowiska w temacie proszę
wysyłać na adres:
[email protected]
w terminie do 31 lipca 2010
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”