Instrukcja: Dane w deklaracji wekslowej należy uzupełnić

Transkrypt

Instrukcja: Dane w deklaracji wekslowej należy uzupełnić
Instrukcja:
Dane w deklaracji wekslowej należy uzupełnić. Deklaracja wekslowa musi
zostać podpisana przez te same osoby, które popisują umowę finansową
w imieniu organizacji.
Weksla in blanco nie należy wypełniać, jedynie podpisać w takiej formie w
jakiej jest przygotowany. Deklaracja wekslowa i weksel muszą zostać
potwierdzone notarialnie lub podpisanie ich musi nastąpić w siedzibie
Narodowej Agencji.

Podobne dokumenty