Muzeum Narodowe w Krakowie - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku

Transkrypt

Muzeum Narodowe w Krakowie - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku
Muzeum Narodowe w Krakowie - Galeria Sztuki
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
19.00–1.00 pokaz archiwalnych zdjęć Sukiennic i wnętrz Galerii
20.00, 21.00, 22.00 Historia kolekcji w Sukiennicach, czyli o
początkach Muzeum Narodowego w Krakowie – oprowadzanie
tematyczne
wystawa czasowa Artyści – świadkowie powstania styczniowego
1863 roku
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)