Kolejne sukcesy biegaczy z Krośniewic

Transkrypt

Kolejne sukcesy biegaczy z Krośniewic
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Kolejne sukcesy biegaczy z Krośniewic
Autor: Waldemar Pietrzak
24.03.2010.
Udany start Lekkoatletów z MKS EXPOM Krośniewice w XX Biegu Wagarowicza w P?ocku w którym
wystartowa?o oko?o tysiąca uczestników. Trzecie miejsce dru?ynowo zaj?li zawodnicy reprezentujący
Gimnazjum w Krośniewicach w punktacji medalowej na co z?o?y?o si? zwyci?stwo Dominiki Grodeckiej w
roczniku 1994, czwarte miejsce Kamila Kubiaka w kategorii 1996, piąte miejsce Dominiki Olejniczak w
kategorii 1994 i szóste miejsca Niny Zna?skiej w kategorii 1996 i Krzysztofa Kartowskiego w kategorii
1995.
Blisko czo?ówki tu? za podium (nagradzana by?a pierwsza szóstka z ka?dego biegu) uplasowali si?
Sylwia Grodecka siódma, Katarzyna Górecka dziesiąta, Justyna Wiśniewska jedenasta, Natalia
Wojciechowska trzynasta i Mateusz Lewandowski dziewiąty wszyscy w kategorii 1996.
Bardzo dobrze wypadli te? m?odsi biegacze reprezentujący Szko?? Podstawową nr 1 w Krośniewicach
Oskar Krause zają? trzecie miejsce w kategorii 1997 i szóste miejsce Macieja Bonawenturczaka w
kategorii 1998.
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 8-03-2017, 02:48