komunikat!!! - Lubelski Związek Hodowców Koni

Transkrypt

komunikat!!! - Lubelski Związek Hodowców Koni
KOMUNIKAT!!!
Polski Związek Hodowców Koni, przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 6
Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie
identyfikacji koniowatych „koniowate urodzone na terytorium Wspólnoty są
identyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane źrebię, lub w
terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat
przypada później”
W związku z powyższym, przypominamy, że zgodnie z Ustawą o systemie
identyfikacji, źrebięta muszą być zgłaszane do identyfikacji zaraz po urodzeniu,
najpóźniej 90 dni przed w/w terminem.
UWAGA!!! Dotyczy to wszystkich koni, również tych, które nie opuszczają
gospodarstwa.

Podobne dokumenty