grupa medyczna klasa II w roku szk

Transkrypt

grupa medyczna klasa II w roku szk
Szkolny plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego
grupa medyczna
………………………………
/pieczątka szkoły/
klasa II w roku szkolnym 2013/2014
podstawa prawna:
załącznik nr 7 do rozporządzenia MEN z 07.02.2012 roku w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
Liczba godzin tygodniowo
30
klasa
tygodni
I
II
III
12
5
3
4
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
1.
Język polski
2.
4.
I język angielski
obcy
II język niemiecki
obcy
Historia
5.
9
3
3
3
6
2
2
2
2
2
Wiedza o społeczeństwie
1
1
6.
Wiedza o kulturze
1
1
7.
Matematyka
10
3
4
3
8.
Fizyka
1
1
9.
Chemia
1
1
10.
Biologia
1
1
11.
Geografia
1
1
12.
Podstawy przedsiębiorczości
2
2
13.
Informatyka
1
1
14.
Wychowanie fizyczne
9
3
3
3
15.
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
1
16.
Godzina z wychowawcą
3
1
1
1
Razem
61
29
16
16
-
4+1
4
4+1
4+1
3
3
-
-
3
1
3.
17.
Biologia – zakres rozszerzony
18.
Chemia – zakres rozszerzony
19.
Matematyka – zakres rozszerzony
20.
Język angielski – zakres rozszerzony
21.
Przedmiot uzupełniający
społeczeństwo
–
Historia
1
i
Razem obowiązkowe
61
30
32
29
Religia
6
2
2
2
Razem
67
32
34
31
Zatwierdzam
……………………………………..
/data, podpis i pieczątka dyrektora/

Podobne dokumenty