26 wrzesień 2014 08:14 Nordic walking na zdrowie

Transkrypt

26 wrzesień 2014 08:14 Nordic walking na zdrowie
Jesteś tutaj: Aktualności >
Nordic walking na zdrowie
26 wrzesień 2014 08:14
Nordic walking na zdrowie
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach
zaprosiło zainteresowanych na Piknik rekreacyjny. Został on
przygotowany na terenie Zespołu Dworsko- Parkowego przy Domu
Pomocy Społecznej. W ramach pikniku odbyły się warsztaty nordic
walking, które poprowadził licencjonowany trener Andrzej Kowalski.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy
sumiennie wykonywali polecenia instruktora. Dowiedzieli się skąd
pochodzi nordic walking i o jego historii. Teraz już każdy wie, jaki
należy dobrać sprzęt, jaka jest technika prawidłowego chodzenia z
kijkami. Po zakończonym instruktarzu wszyscy ruszyli za dyrektorem
DPS-u Zbigniewem Blaurokiem w teren by zweryfikować nabyte
umiejętności.
http://pruszcz.pl/blog/1_337-nordic_walking_na_zdrowie.html
Strona 1/2
Po powrocie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek
przygotowany przez wolontariuszy.
Akcja będzie nadal kontynuowana. Teraz spacery prowadzić będą
przeszkoleni terapeuci z DPS-u a zajęcia będą miały miejsce w
godzinach przedpołudniowych. - Każdy zainteresowany może się do
nas dołączyć- mówi Piotr Radecki.- Jeśli ktoś ma czas w godzinach
przedpołudniowych może wraz z nami ćwiczyć. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (52) 33-20-019- dodaje.
Koordynatorami projektu są: Wiesława Łosińska oraz Piotr Radecki.
Kolejnym etapem projektu będzie zakup i zainstalowanie urządzeń dla
siłowni zewnętrznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w
Gołuszycach.
Piknik został zorganizowany dzięki otrzymanej dotacji w ramach
programu :"Działaj Lokalnie 2014" organizowanej przez Program PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii
w
Polsce
i
Stowarzyszenie
Wspierania
Rozwoju
Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości."
KP
,,Czas Świecia”, 19 września 2014 r.
FOTORELACJA
drukuj
Wróć
http://pruszcz.pl/blog/1_337-nordic_walking_na_zdrowie.html
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 2/2