karta informacyjna wywiadu prasowego, audiowizualnego oraz

Transkrypt

karta informacyjna wywiadu prasowego, audiowizualnego oraz
Formularz nr 3
KARTA INFORMACYJNA
WYWIADU PRASOWEGO, AUDIOWIZUALNEGO#
(Do wypełnionego formularza należy dołączyć odbitkę opublikowanego wywiadu)
WYWIAD PRASOWY
1. Imię i nazwisko pracownika IChTJ:
2. Tytuł wywiadu:
3. Tłumaczenie tytułu na język angielski:
4. Tytuł wydawnictwa:
5. Tom, numer, strony i rocznik wydawnictwa:
6. Osoba przeprowadzająca wywiad:
7. Data udzielonego wywiadu:
WYWIAD AUDIOWIZUALNY
1. Rodzaj wywiadu:
- Wywiad radiowy/telewizyjny# (nazwa stacji, numer programu):
2. Imię i nazwisko pracownika IChTJ:
3. Tytuł programu:
4. Tłumaczenie tytułu na język angielski:
5. Osoba przeprowadzająca wywiad:
6. Data udzielonego wywiadu:
7. Data emisji wywiadu:
#
niepotrzebne skreślić