Międzyszkolne dyktando z języka angielskiego

Transkrypt

Międzyszkolne dyktando z języka angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu
Międzyszkolne dyktando z języka angielskiego
Autor: Sylwia Malinowska
25.02.2016.
Zmieniony 29.02.2016.
25 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu o godz. 14.00
odbyło się I Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele
języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 5 i wydawnictwo Oxford University Press. Celem spotkania
było rozpowszechnianie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie uzdolnień i umiejętności
językowych uczniów w zakresie poprawnego pisania, słuchania oraz znajomości gramatyki i ortografii,
motywacja ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego, wyłonienie spośród uczniów
szkół Grudziądza i gminy Grudziądz uzdolnionej językowo młodzieży, rozwój współpracy między szkołami
podstawowymi oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z
uczniem zdolnym. Konkurs kierowany był do uczniów klas IV – VI. Do konkursu zgłosiło się 14
szkół z Grudziądza i okolic. Dyktando pisało 34 uczniów. Zwycięzcami zostały te osoby, które popełniły
jak najmniejszą liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. I miejsce zdobył Kacper Cholewiński z
SP nr 7 w Grudziądzu, II miejsce Emilia Tuczak z SP nr 3 w Grudziądzu i III miejsce Matylda Bonikowska
z SP nr 7 w Grudziądzu. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i statuetki. Wszystkim serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za udział.
Tekst dyktanda. Buddy Holly was bornin the small town, in the state of Texas, on 7th September, 1936.
He became one of the great rock 'n' roll musiciansof the 1950s, even in his short life. In January 1959,
Buddy Holly began a concert tour with some other musicians. On Monday 2nd February, they were in
Iowa, in the central United States. They were all tired after nearly a month on tour, on the road every
day. But that night, after the concert in Iowa, Buddy made a suggestion. 'Hey, you guys! How about
taking a plane from here to Minnesota later tonight?' The other musicians liked Buddy's idea. They
immediately said yes. At one a.m., after their concert in Iowa that night, Buddy and his two friends were
in the small aeroplane. It was a snowy, stormy night but they were on their way to Minnesota for their
next concert. But something went wrong. Maybe the pilot made a mistake.
http://www.sp5grudziadz.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 01:07