74-89 ranking kierunków OK_Layout 1

Transkrypt

74-89 ranking kierunków OK_Layout 1
WYNIK
2014
2014
74-89 ranking kierunków OK:Layout 1 2014-05-16 11:28 Strona 77
Prawo
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2
Uniwersytet Warszawski
100
3
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
72,96
4
Uniwersytet Wrocławski
56,87
5
Uniwersytet Gdański
47,20
6
Uniwersytet Łódzki
40,27
7
Uniwersytet Śląski
39,26
8
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
35,43
9
Uniwersytet w Białymstoku
33,92
84,49
10
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
30,38
11
Uniwersytet Rzeszowski
30,09
12
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
29,06
13
Uniwersytet Szczeciński
29,02
14
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
27,78
15
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
25,84
16
Uniwersytet Opolski
22,11
17
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
15,61
18
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
15,01
19
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
14,04
20
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
9,32
Uwaga: W grupie 20+ uczelnie w porządku alfabetycznym
20+ Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
20+ Wyż. Szk. Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów
20+ Uniwersytet Zielonogórski
20+ Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Psychologia
2013
WYNIK
2014
2014
Uwzględnione kierunki: prawo; prawo kanoniczne; kryminologia
1
Uniwersytet Warszawski
2
2
Uniwersytet Jagielloński
1 76,53
100
3
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
3 47,28
4
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4 34,50
5
Uniwersytet Wrocławski
6 28,89
6
Uniwersytet Łódzki
11 25,46
7
Uniwersytet Gdański
7 23,65
8
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5 22,07
9
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
15 16,81
10
Akad. Pedagogiki Specj. im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
8 15,74
11
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
14 14,89
12
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
13 14,72
13
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– 14,32
14
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
16 14,16
15
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
12 14,14
Uwaga: W grupie 15+ uczelnie w porządku alfabetycznym
15+ Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
–
15+ Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
–
15+ Społeczna Akademia Nauk
–
15+ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
17
15+ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublilnie
10
15+ Uniwersytet Opolski
9
15+ Uniwersytet Szczeciński
19
15+ Uniwersytet Śląski
18
Uwzględnione kierunki: psychologia; terapia zajęciowa