MIECZ-NET_Momenty krytyczne w sprzedaży_ Referencje

Transkrypt

MIECZ-NET_Momenty krytyczne w sprzedaży_ Referencje
ffi-*ry
a..r
,lf
t
www.miecznet,pl
Sosnowiec, lipiec 2016
LIST REFERENCYJNY
Firma szkoleniowo - doradcza AKADEMIA ROZWOJU UM|EJĘTNOŚGI przeprowadziła dla firmy
MlEcz NET szkolenie z obszaru: ,, SPFżEonŹowe KoŁo .lłxoŚcl: MoMENTY KRYWGZNE W
spRzeołźy"
Szkolenie miało na celu zwiększenie efektywnościosobistej uczestników w działaniach sprzedażowych
powzez wykorzysta n ie poten cj ału two rczego zespołu.
Podczas szkolenia uczestnicy poznali nowe źródładotarcia do klienta; pracowali nad przełamaniem
biernej i stereotypowej postawy na rzecz aktywności w docieraniu do potencjalnych klientow; poznali
szybkie i konkretne techniki ułatwiające pracę z róznymi typami klientów; przećwiczyli w praktyce poznane techniki podczas symulacji z trudnymi klientami; wypracowali szereg rozwiązan, które pozwolą im
na duzą aktywność sprzedażową w warunkach duzej konkurencji; zwiększyli swoją motywację do pracy;
otzymali narzędzia, które pozwolą im osiągaó większą sprzedaż.
Przeprowadzone szkolenie było warsztatowe i praktyczne, angazowało wszystkich uczestników. Szkolenie zostało zetelnie przygotowane na bazie zebranych wcześniej informacji, było dostosowane do
potzeb i wyznaczonych obszarow rozwojowych. Szkolenie było prowadzone przez trenera z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem biznesowym itrenerskim w branzy lT.
Firma Akademia Rozwoju Umiejętnościjestnastawiona na rezultaty i na motywowanie uczestnikow do
zmian. To, co wyróznia firmę Akademia Rozwoju Umiejętnościto wysoka jakośćrealizowanych projektów i świadczonych usług, profesjonalna obsługa klienta, a także wyspecjalizowana kadra trenerska z
praktycznym, wieloletn im doświadczen iem w szkolonej tematyce.
Polecam firmę Akademia Rozwoju Umiejętnościjako zetelnego iwłaściwegopańnera biznesowego.
Z powaźaniem,
§i§dilb.!
41-250 Czeladź, ul. Mieczyków
Nr telefonul +48 32 307-35-45
l4a
8l$ro hindlowar
nn
4l,_200 só§nowiec, ul. Pił§udskiego 44
Fax| +48 32 763-35-43
E-mail : [email protected]
strona: Www.miecznet.pl
ru,ffi

Podobne dokumenty